Een betere wereld begint bij... Een economie die het maatschappelijk belang dient.

Door MrcRts gepubliceerd op Sunday 31 May 12:24

In voorgaande artikelen kwam een vernieuwd politiek systeem en het belang van gratis onderwijs aan bod als voorwaarden voor een 'betere' wereld. Wat 'beter' is? Een wereld waar voor iedereen plaats is, waar niemand buiten de boot valt. Naar mijn mening is er meer nodig voor deze 'verbeterde' wereld. Zo zijn gratis zorg en gratis (schone) energie ook voorwaarden om ons leefklimaat naar een hoger niveau te tillen. Om deze verregaande ambities te kunnen verwezenlijken, zal wel gekeken moeten worden naar de financiering van dit droombeeld.

 

 

Kapitalisme vs Communisme

 

De afgelopen 100 jaar hebben in teken gestaan van strijd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog, strijd voor gelijke rechten, strijd voor vrije meningsuiting, strijd tegen onderdrukking, strijd tegen terrorisme, etc. We hadden ook een 'Koude Oorlog', makkelijk gezegd een strijd van Kapitalisme vs Communisme. Deze strijd verdween langzaam uit ons collectief bewustzijn na de val van het 'IJzeren Gordijn', met het Kapitalisme als 'overwinnaar'. Op de achtergrond woekert deze strijd nog steeds voort. Tegenwoordig uit deze zich echter subtieler, zichtbaar in bijvoorbeeld de aversie tegen de 'Graaicultuur'. Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van deze systemen?

 

Communisme

Idealistisch gezien is het communisme zo verkeerd nog niet. Iedereen is gelijk, krijgt een gelijkwaardig inkomen en al het bezit is van de staat die op een eerlijke verdeling toe ziet. Armoede zou in dit systeem niet kunnen bestaan. In de praktijk bleken corrupte bestuurders echter vooral voorstander van zelfverrijking en onderdrukking te zijn. De 'gewone mens' wordt niet gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, daar het nagenoeg onmogelijk is om de vruchten te kunnen plukken van de eigen inspanning. Al het bezit is namelijk eigendom van de staat. Waarom nog ambitieus de verantwoordelijkheid nemen voor de klas of in een operatie, als het nagenoeg niks oplevert? Waarom iets nieuws ontwikkelen als het voor jezelf geen voordelen opleverd? In de uitvoering van het communisme lijkt vooral veel mis te gaan door de tekortkoming van ontwikkeling van het algemene bewustzijn, weinig tot geen rekening houdend met het doel van zowel het leven als het 'Archetype Zelf'.

 

Kapitalisme

In het Kapitalisme is 'vrije marktwerking' de spil in het web. Het draait op het initiatief van mensen die zelf zien waar de mogelijkheden liggen, en deze mogelijkheden aangrijpen om ambities en vaardigheden te verwezenlijken. De staat is voornamelijk een besturingsorgaan om structuur in de samenleving te brengen (onderwijs, infrastructuur, zorg, etc), mogelijkheden te scheppen voor ondernemers en mensen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. In de praktijk blijkt dat Kapitalisme er voor zorgt dat mensen vooral uit eigen belang handelen, het maatschappelijk belang daar ondergeschikt aan is. Met alle gevolgen van dien: Om grote winstmarges te behalen worden natuur en medemens uitgeknepen. De macht van het bezit zorgt ervoor dat overheden zich moeten aanpassen aan de grootbezitters, waardoor de structuur van de samenleving in dienst komt te staan van een selecte groep die alles bezit. De afgelopen jaren is zichtbaar geworden wat er gebeurd als overheden hun verantwoordelijkheden overlaten aan de 'vrije markt werking' onder het mom van 'privatisering'.

 

 

Combineren: Communitalisme / Kapitunisme.

 

Alles wat bestaat heeft een tegenpool. Zonder tegenpool is er geen bestaansrecht. Makkelijk gezegd: Links kan alleen bestaan als Rechts er ook is. Haal je Links weg, dan verdwijnt Rechts ook: Rechts is dan 'het midden' geworden.

Het kan ook anders: Links en Rechts combineren, om een middenweg te vinden. Dit is waar Nederland altijd een voorbeeldfunctie in heeft gehad, met ons beroemde 'Poldermodel'.

 

Mincome

In de periode 1974-1979 startte in Canada het Mincome project. In een grote stad van 450.000 inwoners en een klein stadje van 10.000 inwoners werd een minimum incomen gegarandeert. In wezen werd met Mincome een communistische onderlaag gegarandeert in een kapitalistische markt. Doel was om te kijken of mensen minder gingen werken als ze sowieso inkomen zouden krijgen. Helaas duurde de pilot slechts 5 jaar: Met de komst van een nieuwe (rechtse) regering stopte dit (linkse) project. Benieuwd naar de resultaten? Kijk dan hier.

In 2013 werden in Zwitserland 100.000 handtekeningen verzameld om een referendum te starten. Ook hier ging het om een gegarandeert minimum loon. Mensen zouden niet meer worden verplicht om te werken, het zou een vrije keuze moeten zijn. Meer weten?

 

Rijke mensen mogen er zijn

Het idee is niet nieuw. Thomas Paine, Napoleon Bonaparte, Milton Friedman, Mincome en het Zwitserse Referendum zijn het bewijs dat een gegarandeert inkomen al eeuwenlang een idee is. Waarom kon dat toen niet, maar zou dat nu wel realiseerbaar kunnen zijn?

Op dit moment komt er steeds meer aversie tegen de rijke elite. De 'graaicultuur' word steeds meer veroordeelt. Maar als we doorvragen wat werkelijk het probleem is, is dit niet dat anderen zo rijk zijn. Het gaat er eerder om dat er zoveel mensen gelijktijdig in armoede moeten leven, ondanks een fulltime baan! Of dat er velen zijn die wel willen werken, maar nergens aan de bak komen. En als laatste is er een groep mensen die wel werk hebben, maar niet gemotiveerd zijn of niet meer kunnen door lichamelijk / geestelijk ongemak.

 

De Nieuwe Economie

Met gratis onderwijs, gratis zorg én gratis (schone) energie zou er niet veel meer nodig zijn om een menswaardig bestaan te kunnen hebben. Alleen de primaire levensvoorwaarden zouden dan gegarandeert moeten worden, namelijk: Eten/drinken, onderdak en kleding. Als iedere volwassene laten we zeggen €1.000,- per maand zou krijgen, is dit gegarandeert. Geen luxe, maar wel een minimaal en menswaardig bestaan.

 

De Financiering

 

Om dit alles te kunnen financieren, zal er een progressief belastingstelsel moeten ontstaan. Een 'communistische ondergrens' zal gefinancierd dienen te worden. Gelijktijdig is het ook noodzakelijk dat, net als in het kapitalistisch systeem, mensen gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen en daarvoor beloond worden. Tot slot is het gewenst dat de mens als soort meer naar zijn omgeving gaat kijken, zodat we onze eigen leefomgeving (moeder Aarde) niet vernietigen in onze 'drang naar meer': Het stimuleren van Duurzaam Werken en Ondernemen kan hierin een bijdrage leveren, daar de overgrote meerderheid van de mens handelt uit eigenbelang.

 

Samengevat

Als voorbeeld krijgt iedere volwassene €1.000,- per maand. Iedereen heeft recht op gratis onderwijs, (medische) zorg en (schone) energie. Werken is niet verplicht, mensen die luxer willen leven dienen er echter wel voor te werken. Dit kan in loondienst, of zelfstandig als ondernemer. Vervolgens maken we een onderscheid of de werkzaamheden wel of niet het maatschappelijk belang dient. Over al het extra inkomen word belasting (tax) gevraagd. Het belastingstelsel zou er dan zo uit kunnen zien:

 

Inkomen Loondienst (maatschappelijk belang) Loondienst (zonder maatschappelijk belang) Ondernemen (zonder maatschappelijk belang) Ondernemen (maatschappelijk belang)
€0 - €1000 50% tax 60% tax 50% tax 30% tax
€1000 - €2000 60% tax 75% tax 60% tax 35% tax
€2000 - €3000 70% tax 90% tax 70% tax 40% tax
€3000 - €4000 80% tax 90% tax 80% tax 45% tax
Iedere extra €1000,- 80 % tax 90% tax 80% tax 50% tax

 

Op deze manier worden mensen gestimuleerd om te werken in het algemeen, en bijzonder in het maatschappelijk belang. Het politieke bestuur kan dan ieder jaar een lijst opstellen wat op dat moment voor het maatschappelijk belang nodig is. Dankzij gratis onderwijs kan iedereen doen wat hij/zij wil, door de benodigde diploma's te halen. Nogmaals: Dit is slechts een voorbeeld.

 

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1:

Iemand van 18+ die in loondienst €3.000,- bruto verdient in een sector die het maatschappelijk belang dient, zou dus inclusief de gekregen €1.000,- netto overhouden:

1.000 + 500 + 400 + 300 = €2200,- 

(120% meer vergeleken met iemand die niet wil werken).

 

Voorbeeld 2:

Iemand van 18+ die in loondienst €3.000,- bruto verdient, in een sector zonder maatschappelijk belang:

1.000 + 400 + 250 + 100 = €1750,-

(75% meer vergeleken met iemand die niet wil werken).

 

 

Het Totaalplaatje

 

De bedoeling lijkt duidelijk: Werken moet daadwerkelijk beloond worden, en als iets het maatschappelijk belang dient mag de beloning hoger zijn. Rijkdom is niet het probleem, Armoede wel. Ontvangt een bankier een bonus van €1.000.000,- ? Geen probleem, daar mag hij/zij afhankelijk van het maatschappelijk belang minimaal €100.000,- van houden. De rest stroomt weer in de staatskas van onze Democratische Rechtstaat, die daarmee haar taken kan vervullen.

Bijkomende voordelen zullen zijn:

- Verhoogde productiviteit op de werkvloer (mensen die willen werken, doen meer dan mensen die moeten werken).

- Minder kosten voor werkgevers (gemotiveerd en gelukkig personeel is productiever, minder ziek, etc) waardoor prijzen omlaag kunnen (of als ze hoog blijven, stroomt veel geld naar de staat met dit belastingsysteem).

- Verminderde criminaliteit (niemand hoeft te stelen om rond te komen en alles kan belast worden onder het mom van wel of niet in het maatschappelijk belang). Bijvoorbeeld drugs kunnen gelegaliseerd worden en belast onder het mom van 'geen maatschappelijk belang'. Zo verdient de maatschappij er wel aan.

- Flexibiliteit van het bestuurlijke systeem. Als ergens een tekort aan geschoold personeel dreigt, kan de belasting omlaag door die sector onder het kopje 'maatschappelijk belang' te plaatsen. Daardoor word het interessanter om de benodigde gratis opleiding te volgen.

- Met de opbrengsten uit het belastingstelsel kunnen de kerntaken van de overheid uitgevoerd worden: Gratis onderwijs, Gratis zorg, Gratis (schone) energie (overal zonnepannelen?), een goede Infrastructuur, etc.

- Minder strijd, daar iedereen een menswaardig bestaan kan leiden.

 

Leven in een werkelijk vrije wereld komt meer dan 1 stap dichterbij.

 

Marco

31-05-2015

 

Reacties (37) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Had deze toen wel gelezen maar nog niet op gereageerd. Laat ik voor op stellen dat het een geweldig artikel is en de hele reeks is zeer boeiend en goed.

Mee eens ben ik het niet. Maar kan het ook niet altijd met je eens zijn.
Er staan wel goede punten in, dat weer wel.
Ik denk dat we het stiekem vaker met elkaar eens zijn dan we vermoeden. Alleen mijn manier van verwoorden spreekt je minder aan ;-)

Ik moet nog echt leren om 'duidelijk' te schrijven, niet 'dwingend' maar 'aan de hand van voorbeelden'.

Een standaard inkomen is voor mij in principe niet gewenst. Al denk ik dat dit met het huidige economische systeem wel de snelste weg naar hervorming / armoede bestrijding is.

Voor mij is het gewenst als ieder huishouden gratis zorg, onderwijs en energie heeft. Dat staat in principe gelijk aan basisinkomen. Als de overheid dan ook nog een goede infrastructuur en veiligheid garandeert, ben je al een heel eind op weg. Moet dit artikel echt nog een keer herlezen / aanpassen, laat je wel weten als dat gedaan is ;-)
Dat van die gratis zorg etc, ja dat zou mooi zijn.
Dan kost mijn ziekenhuisperiode tenminste geen cent. -))

Doe maar want vind het wel boeiend.
Het is jammer dat men niet naar Tesla wilde luisteren.
Gratis stroom, gratis energie voor iedereen.
Geen strijd om olievelden, iedereen een warm huis, overal ter wereld zou men voedsel kunnen verbouwen.
idd..

De energie is zo uit de lucht te plukken. Mits we onze grondstoffen slim gebruiken, kan de hele wereld binnen 1 jaar van gratis, duurzame en schone energie worden voorzien.

Laten we maar zeggen dat de grootste veranderingen beginnen als sommigen met dezelfde ideeën elkaar treffen en herinneren, zodra ze in een positie komen waarin ze iets kunnen betekenen .. Vanuit dat licht gezien hebben zowel de uitvinder Tesla als eigenaar van het bedrijf Tesla nog een rol in te spelen denk ik ;-)
Hoi Marco: belofte maakt schuld. In mijn artikel over dit onderwerp heb ik verwezen naar jouw artikel als inspiratiebron. :)
Samengevat, mooi gedaan! Minderstrijd doordat iedereen een meer menselijk bestaan kan leiden!!! Niemand bedenkt de maatschappelijke regels vanuit de emotie van de mens tegenwoordig lijkt mij. Jij verwoord in deze enkele zin zo de clou!!
De aarde is een paradijs. Wij mensen maken er een hel van. Want wat hebben wij mensen nodig dat deze aarde ons niet geeft? Menselijke gevoelens. Dat een mens de menselijke gevoelens van de andere mensen met menselijke gevoelens kan beantwoorden.
Voor mij staat de juiste orde van de wereldbevolking en de juiste orde van het dorp in Genesis. Zoals alles in Genesis de eerste hoofdstukken staat.
Wij verdelen alles in groepen. Nederland is geen zelfstandige groep. Nederland is als een vliegveld. één vliegveld kan niet zelfstandig veranderingen doorvoeren. Veranderingen moeten wereldwijd door alle vliegvelden worden doorgevoerd.
Genesis komt uit een taal met 20 geschreven woorden en daarmee wordt een verhaal verteld. Bijvoorbeeld waar het goud goed is wordt in twee zinnen duidelijk gemaakt.
De vertalers moeten de mist wolk rond de betekenis van het verhaal zo dicht mogelijk houden.
Waar het op neerkomt wij vervangen de boom van het menselijk leven (ons geestelijk leven) door de boom van de preekstoel, de kennis van goed en slecht. Nu is de preekstoel uitgegroeid tot de massamedia.
Ik ben bezig maar de mist wolk van de vertalers lijkt meer op een betonnen muur.
Wat wij de werkelijkheid noemen is niet de werkelijk van de natuurwet. De werkelijkheid vrije Amerikaan is een verhalenbundel van de preekstoel. Hoe de mens is volgens de preekstoel is dat is niet de werkelijkheid van de natuurwet.
Ik zet deze bij mijn favorieten. Er zit zoveel doordachte uitspraken in dat ik het goed ga lezen.
Dankje. Het artikel is nog niet zo vaak GOED gelezen volgens mij ;-)
Interessant en idealistisch artikel en blijkbaar grondig doordacht.
Maar in NEDERLAND??? Ik geloof niet dat je dat er ooit van zijn leven doorheen krijgt!

Nu al vinden de kapitaalkrachtigen onder jouw landgenoten de belastingdruk in NL "veel te hoog" en een groeiend percentage van hen neemt daarom de benen en verhuist (met hun geld) naar elders.

Van de 15.000 immigranten uit NL die er bij ons op Curaçao wonen, behoort ongeveer de helft tot die categorie:
Ze maken gebruik van de "pensionado-regeling" die onze regering aanvankelijk bedoeld had om gepensioneerden uit Europa hierheen te lokken:
Was in 1e instantie: wie een inkomen uit pensioen of vermogen heeft (dus geen baan nodig), daarnaast een woning koopt of laat bouwen van minimaal 400.000 Naf (2 ton euro) en minstens 1 fte huis/tuinpersoneel in dienst neemt, kreeg 5 jaar vrijstelling IB, daarna 5% tarief.

De "pensionado's", soms nog geen 25 jaar, stonden zich te verdringen voor het kantoor van "Imigrashon".
Op verzoek van de Nederlandse overheid, nam onze "Imigrashon" in het verzoek de vraag op, hoe de aanvrager aan zijn vermogen was gekomen: De antwoorden duidden er op dat er in NL héél veel hoofdprijzen in de diverse loterijen vallen en even zoveel mensen de enige erfgenamen van kinderloze oudoom Kees/tante Truus leken te zijn.
Uiteindelijk (wederom op verzoek van Nederland) is de regeling aangescherpt: sinds een paar jaar alleen voor 59plussers.

Van mij mogen ze. Het is de meest onbeschofte bevolkingsgroep, maar ze besteden hun geld hier en zorgen voor werkgelegenheid: dienstmeisjes, tuinlieden, bemanningsleden voor hun jachten, bewakers, bodyguards etc.

Dat zijn dus alleen al 7.500 op Curaçao. Op Aruba minstens zoveel en op Bonaire vormen ze zelfs al een meerderheid van de bevolking.
Daarnaast nog een heel leger in andere landen, overal ter wereld.

Nee echt Marco, het zijn prachtige illusies, maar dat 'm niet worden!
De huidige staat is inderdaad nog ver van dit scenario af. Met de juiste aanpak, geduld en volharding kan het echter in 25 jaar tijd gerealiseerd zijn. Hoe?

Begin bij het aanpassen van het onderwijs én het belastingstelsel. Mensen die vertrekken, vertrekken. Er staan altijd weer anderen op.

Nogmaals. Het gaat hier om belasting over inkomsten. Niet over belasting op bezit. Mensen die al miljonair zijn, hoeven daar niks aan extra belasting over te betalen.

De angst voor verandering zal altijd blijven ;-)
tegen MrcRts
4
Marco, zelfs als je de vermogensbelasting afschaft:
Iemand die een inkomen heeft uit vermogen, betaalt IB over zijn inkomsten. De belastingdruk voor iemand die al miljonair is, wordt dus wel degelijk hoger en daarmee wordt de drempel om te vertrekken, lager.
Jij hoopt op een generatie mensen die minder materialistisch en hebzuchtig is. Dat hoop ik al een halve eeuw.
Jij denkt nog steeds vanuit het huidige systeem, terwijl mijn artikelenreeks een volledig nieuw systeem schetst. ik gebruik wel het huidige systeem als vergelijkmateriaal. Vanuit jouw uitgangspunt heb je helemaal gelijk. Mijn uitgangspunt is echter niet hetzelfde.

Belasting komt puur en alleen op inkomen. Werken is geen must, het mag. Ondernemen is geen must, het mag. Reken je alles door, blijkt het zeer zeker mogelijk te zijn om op die manier alles te financieren. Zeker omdat 'ondernemen vanuit maatschappelijk belang' extra word beloond zullen de 'hebberige mensen' die keuzes eerder maken. Daar hoeven ze slechts 50% belasting over te betalen, minder als nu is.

Zet je het produceren / installeren van zonnepannelen onder het noemer 'maatschappelijk belang', schieten daardoor dat soort bedrijven als paddestoelen uit de grond, waardoor ze veel concurrentie krijgen en dus innovatief moeten worden.

Het huidige systeem zegt wel zo te werken, maar door allerlei kunstmatige constructies (subsidies e.d.) werkt zoiets niet. Stimuleer je niet dmv subsidies maar dmv belastingvoordeel, bespaar je geld en bereik je meer.
tegen MrcRts
2
Ik probeer met je mee te denken, in het door jou geschetste nieuwe systeem:
Oké, dan wordt er alleen IB geheven over inkomen uit arbeid en inkomen uit onderneming.
Inkomen uit vermogensrendement wordt dus vrijgesteld van belastingheffing.
Iemand die snel geld wil verdienen, begint dan een onderneming met "maatschappelijk belang" en wel zodanig dat hij kan switchen, zodra de winsten dalen of zijn bedrijfstak wordt "gedegradeerd".
Wordt de vennootschapsbelasting trouwens ook afgeschaft? In dat geval stopt de ondernemer zijn bedrijf in een BV en kent zichzelf een laag salaris toe (dus lage IB)
Zo niet: hij vestigt zijn Ltd in een land waar hij geen tot nauwelijks vennootschapsbelasting betaalt (gebeurt nu al, maar dan nog veel meer)

Wat ik wèl geloof is dat er sowieso al winst kan worden geboekt door de afschaffing van alle uitkeringsinstanties (ik heb de indruk dat jullie nogal wat van dat soort instanties hebben: UWV, DWI etc.?)
Vooral de salarissen van de ambtenaren die bij bijstandsmoeders tandenborstels gaan tellen, zal vast een besparing vormen:
In Frans-Guyana is, na een proefperiode, de controle op uitkeringsgerechtigden afgeschaft.
Het geringe percentage uitkeringsfraudeurs, van wie de "chomage" werd ingetrokken, woog niet op tegen de salarissen van de controle-ambtenaren.