De tijd van monniken en ridders

Door Paultje gepubliceerd op Friday 29 May 19:01

Lees in dit artikel een zeer uitgebreide samenvatting over de tijd van monniken en ridders. Alle jaartallen, gebeurtenissen en personen staan volledig uitgewerkt.

 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. De verbreiding van het christendom in geheel Europa
 3. Ontstaan en verbreiding van de islam
 4. Vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienend agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
 5. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

 

1. Inleiding

Dit tijdvak duurde van 500 tot 1000 na Chr. Dit tijdperk wordt ook wel de vroege Middeleeuwen genoemd. In deze tijd ontstond de islam en begon de godsdienst zich te verspreiden. Ook werd de agrarisch-urbane cultuur langzamerhand vervangt door een zelfvoorzienende agrarische cultuur. Verder ontstonden er feodale verhoudingen in het bestuur en verspreidde het christendom zich over heel Europa.

 

2. De verbreiding van het christendom in geheel Europa

Gebeurtenissen

 • 481: Clovis werd koning van één van de Frankische stammen, in de omgeving van Parijs.
 • 496: Clovis bekeerde zich tot het christendom.
 • 768: Karel de Grote komt aan de macht.
 • 7e eeuw: het christendom kwam weer op.
 • 8e – 10e eeuw: Slavische vorsten voerden ook het christendom in.
 • 1054: de kerken uit het Oost-Romeinse rijk en het West-Romeinse rijk verbraken de banden.

 

Ontwikkelingen 

Clovis had een groot rijk en kreeg veel steun van christenen van het voormalige Romeinse rijk, want hij was nu ook christen. Het christendom verspreidde zich zo snel in zijn rijk. Karel de Grote verplichtte het christendom bijna 300 jaar later. Er waren veel monniken die mensen wilden bekeren tot het christendom, maar Germaanse gebruiken bleven toch bestaan. Ondertussen werd ook het Oost-Romeinse rijk bekeerd. Toen Karel de Grote aan de macht kwam wou hij de ongelijkheid oplossen door het christendom en verspreidde veel Romeinse kennis. Uiteindelijk werd hij tot keizer gekroond, maar na zijn dood viel zijn rijk weer uiteen.

 

Personen

 • Clovis: koning van Frankische stam die uiteindelijk zeer groot rijk had (tot 511)
 • Karel de Grote: dwong de Saksen het christendom aan te nemen in een strijd van 33 jaar en werd in 476 tot keizer gekroond.
 • Amandus: 'heidense' Frank die strategie had kloosters te stichten en steun te krijgen van machthebbers
 • Willibrord: Engelse monnik, stak in 690 over naar Nederland, en werd de 1e bisschop van Utrecht
 • Bonifatius: Engelse monnik, wilde in 716 de Friezen bekeren, werd in 732 door de paus tot aartsbisschop van Mainz benoemd. 754 vermoord in Dokkum
 • Cyrillus: deed in de 9e eeuw al bekeringswerk onder de Tsjechen en Slowaken en ontwierp voor de Slavische talen een schrift, het Cyrillisch. 

 

Verbanden

Het christendom wordt in bij dit kenmerkend aspect verbreidt over Europa. Dit werd bij het vorige tijdvak ook al gedaan, door de Romeinen. Het christendom werd gebruikt om eenheid onder het volk te krijgen.


3. Ontstaan en verbreiding van de islam

Gebeurtenissen

 • 6e eeuw: Mekka was de belangrijkste en welvarendste stad op een Arabisch schiereiland.
 • 570: Mohammed werd geboren in Mekka. 
 • 622: Mohammed week uit naar het noordelijker gelegen Medina nadat hij was tegengewerkt door de leiders van Mekka.
 • 630: de profeet Mohammed keerde terug naar Mekka na jarenlange strijd. 
 • 711: Arabisch leger stak onder leiding van Tarik de zeestraat tussen Afrika en Spanje over. 
 • 732: het Arabische leger werd door een Frankisch leger verslagen in het Frankische rijk.
 • 8e – 12e eeuw: grote bloei van de Arabische kunst.

 

Ontwikkelingen

De islam ontstond door de profeet Mohammed in Mekka, uit het Jodendom en het christendom. Een Arabisch leger veroverde een enorm rijk, vanaf de Atlantische Oceaan tot de Indus, en ze zijn zelfs het Frankische rijk binnengetrokken. Hierdoor werd ook de islam sterk verbreid, maar het volk werd niet gedwongen zich te bekeren tot deze godsdienst. De Arabieren hadden op wetenschappelijk gebied een grote voorsprong op de Europeanen, veel mensen profiteerden hiervan.

 

Personen

 • Mohammed: rijke koopman uit Mekka die via een engel van Allah opdracht kreeg diens bestaan en wil kenbaar te maken aan de mensen
 • Tarik: leidde een Arabisch leger over de zeestraat tussen Afrika en Spanje en sindsdien is daar een rotspunt met zijn naam: Gibraltar
 • Ibn Sina: in het westen; Avicenna. Een van de beroemdste Arabische geleerden
 • Ibn Roesjd: in het westen; Averroës. Een van de beroemdste Arabische geleerden

 

Verbanden

Er is een nieuwe godsdienst ontstaan uit het al bestaande christendom en Jodendom. Ook de Arabieren, waarvan veel in deze nieuwe godsdienst geloofden, veroverden een groot rijk, net zoals de Romeinen dat deden. Hierdoor werd de cultuur van beide godsdiensten verbreid over een groot gebied. Het verschil is dat de bevolking niet werd gedwongen tot de islam, maar dat dit nog wel eens is gebeurt met het christendom. 

 

4. Vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienend agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid

Gebeurtenissen

Er hebben niet echt belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die bij dit kenmerkend aspect zouden kunnen horen en die je aan een jaartal zou kunnen koppelen.

 

Ontwikkelingen

In de vroege Middeleeuwen liepen veel Romeinse steden leeg en veel mensen moesten allemaal voor hun eigen eten zorgen, een agrarische cultuur ontstond. Het hofstelsel, wat een voedingsvoorziening was, zorgde ervoor dat er geen slavernij meer was. Het leenstelsel was ontstaan om de grond te verdelen onder de mensen, het bestuur ervan te regelen en voor de verdediging was het ook belangrijk. 

 

Personen

Er zijn geen personen die belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van dit kenmerkend aspect. De hele bevolking heeft ertoe bij gedragen.

 

Verbanden

Bij dit kenmerkend aspect wordt de agrarisch-urbane cultuur vervangen door een zelfvoorzienend agrarische cultuur. Dit is nog niet eerder voorgekomen in de tijd hiervoor. Wel was het zo dat de jagers en boeren overgingen van een agrarische cultuur op een agrarisch-urbane cultuur en uiteindelijk de tijd van de Grieken en Romeinen werd. En nu werd die agrarisch-urbane cultuur weer vervangen door een agrarische cultuur van de monniken en ridders.

 

5. Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur

Gebeurtenissen

 • 529: Benedictus stichtte het klooster Monte Cassino op een berg tussen Rome en Napels
 • 13e eeuw: het toppunt van de macht van de kerk, wanneer deze grote rijkdommen bezit

 

Ontwikkelingen

Het feodalisme ontstond en men hield zich aan het leenstelsel. Er was een verschil tussen hoge en lage edelen, tussen boeren en ook tussen een andere belangrijke groep in de middeleeuwse samenleving, de geestelijkheid. Omdat de geestelijkheid een belangrijke positie had in de samenleving, werd er veel kennis door hen verspreid. De paus had zelfs zoveel macht dat hij een keizer in de ban kon doen.

 

Personen

 • Benedictus: stichtte klooster Monte Cassino in 529 en stelde belangrijke regels op

 

Verbanden

Er werd een nieuw stelsel ingevoerd, het leenstelsel. Dit was een nieuwe manier van grond verdelen die nog niet eerder was vertoond in de geschiedenis. Het lijkt wel een beetje op de manier van de Romeinen, de keizer of de paus verdeelde toen namelijk ook de grond over lagere bestuursleden.

 

Vond je dit een goed artikel? Neem dan eens een kijkje bij de andere tijdvakken:

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant artikel.
Dankje :-)