De tijd van jagers en boeren

Door Paultje gepubliceerd op Friday 29 May 18:44

Lees hier een uitgebreide samenvatting over de tijd van jagers en boeren. Alles is tot in de puntjes verteld.  Het bevat alle jaartallen, gebeurtenissen en personen.

 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. De levenswijze van jagers en verzamelaars
  3. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
  4. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

 

1. Inleiding

Dit is een uitgebreide samenvatting van de tijd van jagers en boeren en bevat alle jaartallen. Dit tijdvak is de eerste uit de tien tijdvakken. De tijd van jagers en boeren speelt zich af van ongeveer 7000 v.Chr. tot 3000 v.Chr. Ondanks dat de tijd van jagers en boeren een heel eind in de geschiedenis terug is, weet de mens er toch nog redelijk veel van af. Dit komt door verschillende opgravingen van gereedschappen en ook de hunebedden zijn een bekend voorbeeld.

 

2. De levenswijze van jagers en verzamelaars

Gebeurtenissen

Uit deze tijd zijn bijna geen gebeurtenissen bekend. Dat komt omdat men nog geen schrift had in de Prehistorie. We weten alleen dat de mensen uit die tijd leefden van het verzamelen van planten en vruchten, van de jacht en van de visvangst. Als de vruchten op waren en er niet zo veel dieren meer liepen om op te jagen, gingen de mensen naar een andere plek. Ze leefden in tenten en veel gebruiksvoorwerpen hadden ze nog niet.

 

Ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingen doorgemaakt als je kijkt naar dit aspect, de levenswijze van jagers en verzamelaars.

 

Personen

Er zijn geen personen bekend uit de tijd van de jagers en verzamelaars.

 

Verbanden

Bij dit eerste kenmerkende aspect kan je nog niet zien of er een ontwikkeling is doorgemaakt en of er verbanden tussen meerdere kenmerkende aspecten of tijdvakken liggen, dit is immers het eerste aspect.

 

3. Het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen

Gebeurtenissen

De eerste sporen van landbouw zijn gevonden in het Midden-Oosten, die dateren uit ongeveer 7000 jaar v. Chr. De landbouwers hebben gezorgd voor de hunebedden, die je nu vooral in Drenthe ziet. Deze dienden als begraafplaats voor overledenen. 

 

Ontwikkeling

De overgang van jagen en verzamelen naar landbouw vond in Europa ongeveer plaats tussen 7000 en 3000 v. Chr. Mensen ontdekten dat als men zaden in de grond had gestopt er een tijd later planten stonden wanneer ze weer op dezelfde plek terug kwamen. Die planten konden ze gaan oogsten, en als ze meer zouden zaaien en oogsten hoefden de mensen niet meer op zoek te gaan naar planten en vruchten. Dus men kon op een plek blijven wonen. Op die plek ontstond een dorp. Ook de dieren werden ‘getemd’ en konden bij huis gehouden worden, dus ze hoefden ook niet meer op jacht. Akkerbouw en veeteelt werden de belangrijkste middelen van bestaan.

 

Personen

Men kent bijna geen personen uit de Prehistorie. De mensen die in die tijd leefden konden immers nog niet schrijven, dus het was moeilijk om iets over een volk te weten te komen. De enigste persoon die we nu kennen uit de Prehistorie is het meisje van Yde. Zij werd als veenlijk gevonden in 1897 in het veen. Het blijkt dat ze is omgekomen door de band om haar nek in de tijd tussen 54 voor en 128 na Chr. Waarschijnlijk werd het meisje geofferd of ze is vermoord om een misdaad die ze heeft begaan. 

 

Verbanden

Bij het eerste kenmerkende aspect wordt beschreven dat de mensen leefden van het verzamelen van planten en vruchten, van de jacht en van de visvangst. Maar bij dit kenmerkend aspect, aspect twee, wordt beschreven dat de mensen al van akkerbouw en veeteelt leefden. Ze hebben dus een ontwikkeling doorgemaakt als je kijkt naar de manier van leven. 


4. Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen

Gebeurtenissen

Dorpen moesten samenwerken om bepaalde dingen te kunnen regelen, zoals de waterhuishouding. Sommige dorpen veroverden het grondgebied van andere dorpen. Zo ontstonden grote gebieden, elk geleid door een koning. Rond 3100 v. Chr. waren er nog maar twee bestuursgebieden over: Boven-Egypte (het zuiden) en Beneden-Egypte (het noorden). In 30 v. Chr. kwam echter een einde aan Egypte als zelfstandige staat en werd het overgenomen door de Romeinen.

 

Ontwikkelingen

Grote dorpen in de Prehistorie groeiden uit tot steden. Er kwamen meer mensen wonen en iedereen zorgde toen nog voor voedsel. Omdat dit niet nodig was ontstonden er naast ambachten nieuwe beroepen. Sommige grote dorpen groeiden toen uit tot plaatsen waar de meeste mensen niet meer in de landbouw werkten, steden. Er ontstond ook een gelaagde samenleving, de ene mens had meer macht dan de andere. Niet iedereen was meer gelijk aan elkaar.

 

Personen  

  • Koning Menes: Verenigde Boven- en Beneden-Egypte tot een staat en werd farao van Egypte (Rond 3100 v. Chr.).
  • Farao Ramses II: Was strijdlustige farao en liet in de aan hem gewijde tempels verslag doen van zijn oorlogshandelingen.
  • Farao Cleopatra: Toen in 30 v. Chr. Egypte werd overgenomen door de Romeinen pleegde Cleopatra zelfmoord.

 

Verbanden

In het begin van de Prehistorie, waarin de jagers en verzamelaars leefden, was er nog geen schrift. Er konden geen dingen opgeschreven worden, en daarom weten we nu ook heel weinig over die volken. In Egypte was er wel een schrift, de hiërogliefen. Door dit schrift weten we nu veel meer over het volk.

 

Vond je dit een goed artikel? Neem dan eens een kijkje bij de andere tijdvakken:

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.