Engelse literatuurgeschiedenis

Door Paultje gepubliceerd op Wednesday 27 May 19:56

Lees hier de samenvatting van de engelse literatuurgeschiedenis. Je ziet hier alle jaartallen en dichters zeer overzichtelijk. Neem een kijkje!

Dit artikel is geschreven op VWO niveau en komt uit het onderwijs. Het is een hele literatuurlijst waarin alles is aangegeven. Ik hoop dat je iets aan deze samenvatting over de Engelse literatuurgeschiedenis hebt.

 

Inhoudsopgave

 1. Old English (650 – 1066)
 2. Middle English (1066 – 1550)
 3. Renaissance (1550 – 1649)
 4. Second half 17th century (1649 – 1700)
 5. 18th century
 6. 19th century

 

1. Old English (650 – 1066)

Geschiedenis

Er was al wel iets literatuur geschreven voor 650 maar niets noemenswaardig. De Engelse literatuur begon door een gedicht van een priester genaamd Caedmon. Literatuur was in die tijd geschreven met de hand en voor het kopiëren van artikelen waren klerken nodig. Boeken waren extreem duur en daar stond dan ook extreem belangrijke informatie in over bijvoorbeeld religie en politiek.

Gedichten

Behalve Caedmon’s hymnen, waren er ook gedichten over reizen (The Wanderer, The Seafarer), gevechten (The Battle of Maldon) en over religie (The dream of the Rood). Het meest beroemde gedicht uit die periode had zijn oorsprong in Scandinavië, Beowolf. Het is een gedicht over eer en loyaliteit.

De meest normale rijmvorm in Old English dicht was alliteratie. Alliteratie is de herhaling van een woordtoon. Dus eigenlijk gewoon rijm.

 

2. Middle English (1066 – 1550)

Geschiedenis

Old English literatuur verdween geleidelijk na 1066. In dit jaar was Fransman William (The Conqueror) keizer in Engeland. Middle English was een taal met veel Franse woorden en uitdrukkingen.

Dichters

Deze periode was qua literaire werken vooral gedomineerd door Geoffrey Chaucer (1340 – 1400). Hij heeft een paar lange gedichten geschreven in Middle English, waarvan het meest beroemde toch The Canterbury Tales was. The Canterbury Tales was een lange, maar interessante afbeeldingen verhaal. Chaucer was beïnvloed door France en Italiaanse literatuur.

Andere beroemde poëtische werken uit die periode waren Sir Gawain and the Green Knight en Piers Plowman. Veel literaire werken uit die periode waren nog steeds anoniem.

Beïnvloedt door Franse poëzie verdween alliteratie uit de gedichten in de plaats voor eindrijm.

Proza

In Middle English waren veel Bijbelboeken vertaald. Legenden werden populair. Het meest belangrijke werk was Le Morte d’Arthur, door Sir Thomas Malory, een edelman die veel Arthurse legendes verzamelde. Het boek gaat dan natuurlijk ook over het leven van King Arthur en zijn ridders.

In deze periode werden boeken goedkoper en meer mensen konden zich een boek veroorloven. Helaas konden nog maar een paar mensen lezen.

Drama

Middle English was ook de oorsprong van drama. Drama was eerst ontwikkeld om ingewikkelde Bijbelverhalen uit te leggen, maar het verliet snel de kerken en werd tentoongesteld in de dorpen. Vooral in Noord-Engeland.  Er waren Cycle Plays (afbeeldende scènes uit de Bijbels die op wagens door het dorp reden), Miracle Plays (over bijbelse wonderen) en Mystery Plays (Mysteries die mensen waren overkomen). Mensen bekeken deze stukken voor het amusement.

Ballads

De Middle English periode kende veel ballads. Een ballad was een soort liedje dat een verhaal vertelde, vaak over bestaande onderwerpen als liefde, oorlog, bedrog,  moed en kwaad. Meestal bevatte een ballad een refrein.

Middeleeuwse ballads gingen over verschillende onderwerpen. Er waren verschillende typen ballads:

 • Historische ballads
 • Balling ballads
 • Romantische ballads
 • Bovennatuurlijke ballads
 • Tragische ballads

 

3. Renaissance (1550 – 1649)

Geschiedenis

Na 1066 werden verschillende volken van de Britse eilanden geleidelijk verenigd tot één rijk: Engeland. Hierdoor werd ook één taal ingevoerd. De publicatie van de bijbel in het Engels in 1611 kan gezien worden als de start van Modern English. De Renaissance was een relatief korte, maar belangrijke periode voor de Engelse literatuur. Niet alleen door de publicatie van de bijbel, maar ook door de werken van Shakespeare. In deze periode was Elizabeth I koningin van Engeland. Zij slaagde erin delen van Amerika, Afrika, Azië en Australië te veroveren.

Gedichten

De meest beroemde dichter uit deze periode was natuurlijk William Shakespeare (1564 – 1616), geboren in Stratford-on-Avon. Hij werkte het grootste gedeelte van zijn leven als acteur, theatereigenaar, toneelschrijver en dichter in London. Hij schreef een aantal lange gedichten maar hij werd beroemd met kortere gedichten: zijn 154 sonnetten.

Proza

Voor de eerste keer in de geschiedenis was de gehele bijbel vertaald naar het Engels. Ook zijn er in deze periode veel nieuwe Engels woorden geïntroduceerd. Het grootste werk na de Bijbel was Utopia geschreven in het Latijn door Thomas More.

Drama

Shakespeare was ook de meest belangrijke toneelschrijver van deze periode. Hij nam verhalen van de Grieken en Romeinen en van de Engelse geschiedenis. Hij ‘vertaalde’ ze naar zijn eigen unieke literatuur. Een ander beroemde toneelschrijver was Christopher Marlowe.

 

4. Second half 17th century (1649 – 1700)

Geschiedenis

De literatuur veranderde abrupt in 1649. De koningin werd opgevolgd door haar Schotse neef zijn zoon, Koning James I, die het koninkrijk niet goed bestuurde. Hij deed er niet veel voor. Ook was er in die periode de kerk van Engeland, the Anglican Church, opgericht door Elizabeth’s vader, Henry VIII. Koning James was een Schotse Protestant, die niet veel over deze nieuwe kerk nadacht. Het deed hem denken aan de Rooms Katholieke kerk. Toen er veel politieke en religieuze problemen waren, werd koning Charles I, de zoon van koning James, onthoofd en toen kreeg de Anglican Church meer macht. Oliver Cromwell werd de bestuurder (‘Lord Protector’) van Groot-Brittannië en één van de eerste dingen die hij deed was het sluiten van de Theaters in London.

Gedichten

Er waren een aantal religieuze dichters in deze periode als John Milton (Paradise Lost. En voor de rest nog wereldse dichters als Andrew Marvell en Robert Herrick.

Proza

Er waren een paar werken geschreven door grootse denkers als Francis Bacon (The New Atlantis) en Thomas Hobbes (Leviathan).

Drama

Door het sluiten van de theaters in London bestond er bijna geen drama voor deze halve eeuw.

 

5. 18th century

Geschiedenis

In de achttiende eeuw werd het Britse keizerrijk flink uitgebreid. Engeland bezat nu kolonies in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië. De eerste verhalen waren geschreven in het Engels. Auteurs schreven essays, pamfletten, tijdschriften en woordenboeken. De religie verloor een beetje zijn kracht in de zogenoemde Age of Reason. Aan het einde van de achttiende eeuw begon de Romantische periode.

Dichters

In deze periode beperkten de dichters zich niet alleen tot het schrijven van gedichten. Alexander Pope bijvoorbeeld schreef gedichten en essays. Samuel Johnson schreef gedichten, essays en een woordenboek. De grootste dichters van deze periode waren de Schotsman robert Burns (Auld Lang Syne), William Blake (Songs of Innocence and Experience), Samuel Taylor Coleridge (The Rime of the Ancient Mariner) en William Wordsworth (I wandered Lonely as a Cloud).

Proza

Veel achttiende eeuwse verhalen zijn vandaag de dag nog steeds beroemd: Robinson Crusoe (Daniel Defoe), Gulliver’s Travels (Jonathan Swift). Andere goede schrijvers waren Henry Fielding, Samuel Richardson en Laurence Sterne. The Times was voor het eerst gepubliceerd in deze literaire periode in 1785.

Drama

Drama werd in deze periode geherintroduceerd nadat de theaters voor veel jaren waren gesloten. Komedies waren geschreven door Oliver Goldsmith en Richard Sheridan. John Gay heeft een bekend toneelstuk geschreven: The Beggar’s Opera.

 

6. 19th century

Geschiedenis

In de negentiende eeuw werd Groot-Brittannië het machtigste land van de wereld.  Koningin Victory (1837 – 1901) bestuurde een rijk, waar ijzer en kolen uit de mijnen kwamen, waar wol van Australië en Nieuw-Zeeland kwam en er werden katoenen kleren gemaakt met katoen uit India. Ook kwam er hout uit Afrika dat aangevoerd werd in de havens van Liverpool, Glasgow, Portsmouth en London. Er was overal goedkope arbeid, niet alleen in de kolonies, maar ook in de groeiende steden, waar veel arme kinderen werden uitgebuit. Negentiende-eeuwse literatuur gaat over zaken als kinderarbeid, uitbuiting en slavernij.

Dichters

William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge en William Blake startten de Romantische periode aan het einde van de achttiende eeuw. Romantische poëzie werd geperfectioneerd door John Keats, Percy Bysshe Shelley en Lord Byron. Grote gedichten werden geschreven door auteurs als Alfred Tennyson, Emily Brontë, Dante Gabriel Rosetti en Gerald Manley Hopkins.

Proza

De negentiende eeuw is het tijdperk van de grote boeken. Veel –vaak lange- boeken werden geschreven door Charles Dickens, Thomas Hardy en Sir Walter Scott. Er waren ook een aantal vrouwelijke schrijvers: Jane Austen, Emily, Charlotte en Anne Brontë, Elizabeth Gaskell en George Eliot.

Drama

Er waren niet veel belangrijke toneelstukken geschreven in de negentiende eeuw. Oscar Wilde is een uitzondering.

Limerick

Een limerick was een geestig, grappig of onzin gedicht. Vaak met een naam in de eerste regel. De limerick bestaat uit een vijf regel rijm: A-A-B-B-A. De limerick bestond ook al aan het begin van de achttiende eeuw maar werd pas meer populair in de negentiende eeuw.

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Tja, je haalt wat dingen door elkaar hoor. Het is niet erg dat je geen specialist bent, maar misschien moet je je toch wat beter inlezen alvorens 'samenvattingen' te maken voor andere mensen... Enkele tips:

Caedmon was een christelijk dichter, maar geen 'priester', waarschijnlijk wel als monnik opgenomen in een klooster, omdat hij ongeletterd was en de monniken zijn verzen opschreven.

Willem de Veroveraar een 'Fransman' noemen is minder accuraat dan hem als 'Normandiër' te bestempelen. Normandië was in die tijd namelijk een zelfstandig hertogdom met eigen wetten enz., en kan niet vereenzelvigd worden met 'Frankrijk'.

Heel vreemd vind ik ook dat je spreekt over 'Middle English', 'Old English', '17th century', 'London' enz. in plaats van Nederlandse benamingen te gebruiken.

Je noemt wel Andrew Marvell, maar niet de belangrijkste dichter van de metafysische groep: John Donne? Ik kan zo nog even doorgaan hoor, maar mijn advies is om de tekst nog eens grondig na te kijken op onnauwkeurigheden en omissies. Succes ermee.
Dat is een goed en handig overzicht. Bedankt voor het plaatsen!