De aangifte inkomstenbelasting

Door Plazmoonir999 gepubliceerd op Monday 18 May 16:02

De aangifte inkomstenbelasting

Waarschijnlijk kijk je er niet smachtend naar uit om je belastingaangifte te doen. Als de Belastingdienst je een uitnodiging stuurt, is het zeker aan te raden om je belastingaanifte te doen. Je kunt een boete krijgen wanneer je dit onvolledig, te laat of helemaal niet doet. Als je op de hoogte bent van de handigheidjes en regels, zal dit je voordelen opleveren.

1. Lijfrentepremie te laat afgeschreven is toch aftrekbaar

Betaal je premie via de automatische incasso en heb je een lijfrente- arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het komt voor dat premie in december afgeschreven had moeten worden, maar pas in januari betaald word. De reden hiervan is omdat IBAN-rekeningnummers pas eind augustus gerealiseerd wordt. Het gevolg is dat automatische incasso's in het tweede helft van het jaar vertraagd. In principe zijn premies alleen aftrekbaar voor dat betreffende jaar en heeft dus ongewenste gevolgen voor het huidige jaar. Recent is het alsnog goedgekeurd dat de premiebetaling aftrekbaar is.

2. box 1 of box 3 gemende leningen voor aflossingen

Heb je in de voorafgaande jaar je lening op je auto, woning of andere doeleinden deels afgelost? In box 1 of box3 mag je dan de aflossing toerekenen aan het leningsdeel. De lening in box 1 is aftrekbaar en in box 3 is dit niet aftrekbaar. Het eerste deel waar je geen renteaftrek voor hebt, is aan te raden om af te lossen. Het voordeligst is om het lenignsdeel toe te rekenen naar box 3.  Dit geldt niet als je met je volledige inkomen in de laagste belastingschijf zit, als AOW-gerechtigde, of wanneer eigenwoningforfait hoger is dan je eigenwoningrente.
Het is waarschijnlijk dan fiscaal aantrekkelijker om  toe te rekenen naar box 1.

3. Melden van leningen aan derden.

Geld geleend in 2014 van derden - voor biijvoorbeeld onderhoud en of verbetering van je woning, voor deze lening geldt dan een annuïtaire aflossingsplicht. Dit omdat je anders geen recht hebt op renteaftrek. Het is belangrijk, dat als je het behoud van de renteaftrek wilt garanderen, dit eerst zult moeten melden bij de Belastingdienst. Vóór je de aangifte inkomstenbelasting indient, moet je dit gedaan hebben, of in ieder geval vor 31 december 2015. Dit doe je met je persoonlijke Digid, via de website van de  Belastingdienst.

4. Middeling biedt uitkomst bij wisselende inkomsten

Je hebt te maken met schommelende inkomsten, als je een freelancer bent of een eigen bedrijf hebt. Heb je in box 1 van de inkomstenbelasting de afgelopen jaren een sterk wisselende inkomsten gehad, als de inkomsten gelijkmatig waren gebleven dan was je minder aan belasting kwijt. Je kunt een teruggaaf van te veel betaalde belasting krijgen als we uit gaan van de  gemiddelde inkomsten  over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren.Dit heet ook wel middeling. Je zult het verzoek wel eerst moeten indienen bij de belastingdienst en er geldt een drempel van 545 euro. Overhandig ook een berekening van de middelingsteruggaaf.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Oh heb de mijne allang ingevuld. In Maart al. Weet toch dat ik elk jaar een vracht moet betalen en maak ik me ook niet druk om. Hoort er gewoon bij.