Is de chip een fabel of een feit?

Door gepubliceerd op Sunday 17 May 21:04

Is de chip een fabel of een feit?

Al heel veel jaren wordt er over de chip gepraat, de een zegt het gaat over een samenzwering en de ander vindt het waarheid. Ik behoor ook tot die complot gekken zoals ze die mensen dan noemen want ook ik zie dat de chip er eigenlijk al is.

In de Bijbel staat dat de chip het merkteken van het beest is, dus satan,  maakt het niet geloofwaardig als ik het zo neerschrijf. het gaat gebeurend at de hele wereld een soort merkteken krijgt opgelegd dat is voorspeld in het boek Openbaringen hoofdstuk dertien.

 

Indien men terugkijkt in de geschiedenis

dan ziet men dat Hitler ook een merkteken had

Wanneer het merkteken van het beest naar buiten komt dan zijn de mensen loyaal aan het beest


 

De Joden kregen een stempel de Ster werden vervolgd en daarna vermoord

Diegenen die weigeren

worden vervolgd en vermoord

 

Joden in het rechteloze Duitsland mochten niet naar de markt

Diegenen die weigeren dit merkteken te ontvangen worden ook rechteloos en kunnen niet meer kopen en verkopen


 

Hitler maakte een soort vredesverdrag met Engeland.

De Antichrist maakt een vredesverdrag en breekt het dan.

 

We hebben al een wereldwijd verbonden samenleving waarvan elke beweging wordt bijgehouden en gecatalogiseerd worden. Nu is het nog vrijwillig maar de NWO maakt steeds mooiere apparaten om ons in de gaten te houden zoals de iPhone’s. de smartphones, de RFID chip die wij allemaal krijgen opgedrongen daar ben ik van overtuigd. Indien die dag er is dan betekent dat de Antichrist al aan de macht is en de enige die hem kans toppen is God. Laat je dus nooit met die chip injecteren want als je niet aan de kant van God staat zal je sterven en naar antichrist hel gaan.

De RFID chip zijn kleien chips die iemand kunnen volgen wat nu ook al in handtassen wordt gebruikt en bij dieren. Ik noem ze altijd de spionage chips dankzij de moderne technologie. ik ben een complotdenker zeggen ze altijd maar laat dat maar zo zijn dan maar ik informeer mij wel.

 

In Mexico zijn al chips geïmplanteerd bij Mexicaanse ambtenaren, de Veri chip. Ze willen ook onze kinderen gaan chippen onder het mom dat we ze dan makkelijker kunnen vinden als ze kwijt raken. Men kan dan zeggen ze de kinderen beter beschermen tegen ziekten en ook medische fouten er door voorkomen.

 

Ik sta aan de kant van God jullie dan?

God zegt dat iedereen die de chip neemt Satan aanbidt, iedereen die het merkteken zal dragen of het nu op zijn voorhoofd is of in de huid van de hand, hij zal te maken krijgen met de toorn van God. Ze zullen gepijnigd worden met vuur en zwavel in aanwezigheid van alle engelen en het lam. Ze zullen van pijniging opgaan in alle eeuwigheid en ze zullen geen dag en geen nacht rust meer hebben.


 

De Nieuwe Wereldorde is heel erg slim en ze hebben een gezamenlijke agenda. Ze werken met reclame en marketing, met de nieuwste technologieën, ze hebben gezicht herkennende software, scannen je gezicht op vliegvelden, ze kunnen al het geslacht van een baby bepalen, voor alles is een passende advertentie aanwezig.  

 

De NWO bewaakt elke persoon op deze wereld 24 uur per dag en elke seconde. Ze maken alles leuk voor ons zodat wij er in trappen, maar ook zij hebben maar een doel en dat is alle mensen rijk of arm, ziek of gezond, deze chip te geven. je ziet nu al dat er openlijk op tv over wordt gesproken dus gaan we er aan wennen.  De chips worden ook al geïntroduceerd op meubels, telefoons en andere producten.

We leveren nu al de vingerafdruk in voor ons paspoort, in winkels scannen zij al de barcodes jarenlang, touchscreen apparaten ook zoiets, ze trainen ons op onze vingerafdrukken zo zie ik het.  De duimafdruk, je oog scan, de smartphone, tablet, pc, medisch dossier alles wordt voor hen een geheel. Als je de chip hebt dan kan je zonder hun toestemming niets kopen of verkopen.

 

Het merkteken van het beest zit overal in verweven al, bij gezondheid, op scholen en zelfs in ons heelal. op onze smartphones met al die mooie functies, ze kunnen zelfs jou al herkennen alleen door aanraking of door je stem. Auto’s het zelfde.

Het merkteken zit ook in geld, de NWO kan zo maar bijhouden waar het geld heengaat en wie het uitgeeft en waar. Het teken zit overal  zelfs in de geneeskunde, Ze hebben zelfs al een baanbrekende tablet met ingebouwde microchip, de smart pill en raad eens waar ze hem het eerste gaan inbrengen en testen, in Europa!!


ik kan nog veel meer vertellen over het merkteken van het beest. Indien echter de dag komt dat u moet kiezen dan kies wijselijk. Het is geen spel het is al eeuwen gelden voorspeld door God himself. Het is een Bijbelse profetie die gegarandeerd waarheid wordt dus………..


 


 

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bijbelse namen en dus ook de naam van het wilde beest uit openbaring hebben vaak een symbolische betekenis
Openbaring 13:1-4:
"En hij bleef staan op het zand van de zee.
En ik zag uit de zee een wild beest opstijgen, met tien hoorns en zeven koppen, en op zijn hoorns tien diademen, maar op zijn koppen lasterlijke namen. 2 Het wilde beest nu dat ik zag, geleek op een luipaard, maar zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als een leeuwenmuil. En de draak gaf [het beest] zijn kracht en zijn troon en grote autoriteit.
En een van zijn koppen, zo zag ik, leek ten dode toe geslacht, maar het werd van zijn dodelijke slag genezen, en de gehele aarde volgde het wilde beest met bewondering. 4 En zij aanbaden de draak omdat hij aan het wilde beest de autoriteit had gegeven, en zij aanbaden het wilde beest met de woorden: „Wie is aan het wilde beest gelijk, en wie kan de strijd tegen hem aanbinden?”

Er stijgt „een wild beest” dat menselijke regeringen symboliseert op „uit de zee”, dat wil zeggen uit de onstuimige mensenmassa (Jes. 17:12, 13; Dan. 7:2-8, 17). Dat beest is gecreëerd door Satan en heeft aan hem zijn kracht te danken. Het getal 666, wat op verregaande onvolmaaktheid duidt heeft God aan het wilde beest gegeven als een symbool van wat God als kenmerkende eigenschappen van het beest beziet.
Het begrip dat wij hebben van het wilde beest, helpt ons om het niet met bewondering te volgen en het niet te aanbidden, zoals de mensheid in het algemeen doet (Joh. 12:31; 15:19).
Openbaring 13:16, 17. Ondanks de moeilijkheden die we kunnen ondervinden bij zelfs zulke dagelijkse bezigheden als „kopen of verkopen”, moeten we ons er niet toe laten dwingen het wilde beest ons leven te laten regeren. Het accepteren van ’het merkteken van het wilde beest op onze hand of op ons voorhoofd’ ( symbolisch ) zou erop neerkomen dat we toelaten dat het wilde beest onze daden beheerst of ons denken beïnvloedt.

Onmiddellijk na het bekendmaken van het getal 666 spreekt Openbaring ook over 144.000 volgelingen van het Lam, Jezus Christus, die zijn naam en de naam van zijn Vader, Jehovah, op hun voorhoofd geschreven dragen. Deze namen identificeren hen als personen die Jehovah en zijn Zoon toebehoren, van wie ze trots getuigenis afleggen. Zo geven ook degenen die het merkteken van het beest hebben, openlijk te kennen dat ze het beest dienen. Het merkteken, of dat zich figuurlijk gesproken nu aan de rechterhand of op het voorhoofd bevindt, is dus een symbool dat de drager identificeert als iemand die de beestachtige politieke stelsels van de wereld met aanbidding te vergelijken steun geeft. Zij die het merkteken hebben, geven aan „caesar” wat God toekomt (Lukas 20:25; Openbaring 13:4, 8; 14:1). Dit doen ze door op aanbidding neerkomende eer te geven aan de politieke staat, zijn symbolen en zijn militaire macht, waarvan ze hoop en redding verwachten. Alle eventuele aanbidding die ze de ware God schenken, is slechts lippendienst.

In tegenstelling daarmee geeft de bijbel ons de aansporing: „Stelt uw vertrouwen niet op edelen, noch op de zoon van de aardse mens, aan wie geen redding toebehoort. Zijn geest gaat uit, hij keert terug naar zijn grond; waarlijk, op die dag vergaan zijn gedachten” (Psalm 146:3, 4). Zij die acht slaan op die wijze raad zijn niet gedesillusioneerd als regeringen hun beloften niet nakomen of als charismatische leiders uit de gratie raken. Spreuken 1:33.

Dit wil niet zeggen dat ware christenen helemaal niets aan de erbarmelijke situatie van de mensheid doen. Integendeel, ze verkondigen de enige regering die de problemen van de mensheid zal oplossen — Gods koninkrijk, waar ze vertegenwoordigers van zijn. Mattheüs 24:14.

Het is dus niet zo dat we letterlijk gedwongen worden om een chip o.i.d. te nemen. Het is symbolisch, of we gaan mee in de grote mensenmassa en aanbidden Satan de Duivel of we aanbidden God en accepteren niet de naam 666.

Sophia
Zevenblad wat is dat dan voor comment Ik weet ook van de chip dus wat heeft dat met antipsychoticum te maken Goed artikel vandollum
In het beste geval is er sprake van een zogenaamde Hexakosioihexekontahexafobie.
Maar je ziet de angst voor bepaalde getallen ook vaak in de depressieve fase bij schizofrenie.
Als ik de combinatie van ingeplante chips en het 'teken van het beest' zie dan beginnen bij mij alle bellen te rinkelen.
http://www.1limburg.nl/ook-beroep-tbs-voor-zorgmoord-weert

'De 62-jarige Cornelia F. uit Weert heeft ook in hoger beroep tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.
Het gerechtshof in Den Bosch acht bewezen dat F. in september 2013 met voorbedachten rade thuiszorgmedewerkster Mariet Gelissen met een mes heeft doodgestoken.
Schizofrenie
Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat de Weertse lijdt aan paranoïde schizofrenie en grootheidswaan. Ze is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en ter zake van de moord op de thuiszorgmedewerkster ontslagen van alle rechtsvervolging.

F. is ervan overtuigd dat er in het verleden op afstand bestuurbare chips in haar lichaam zijn gebracht die haar gruwelijke pijnen bezorgen. Ze gelooft dat Defensie achter de schermen aan de touwtjes trekt. Volgens F. wisten ook medewerkers van de thuiszorg ervan, maar die hielpen haar niet. Om de instelling pijn te doen, bracht ze Gelissen om het leven.'

(En daar stond nog niet eens 666 op).
Take a break, take a kitkat - of anders een antipsychoticum.
Maar wel met mate: van beide kun je op den duur diabetes krijgen.