Kopen buiten de deur

Door Juridisch94 gepubliceerd op Tuesday 28 April 17:42

Kopen buiten de deur

1434-kopen-buiten-de-deur.jpgU wordt op een mooie zaterdag in de stad aangesproken door een 'vrolijke' jonge mevrouw of meneer, met de vraag of u geïnteresseerd bent in bepaalde gebruikersartikelen en het proberen daarvan, zonder verdere aankoopverplichtingen. De op dat moment nog 'aardige' persoon vraagt u om dan wel een formulier te ondertekenen, zodat zij u een proefpakket en informatie naar uw huisadres kunnen toesturen. U krijgt dan ook ter plekke meestal een afschrift kopie mee van de persoon, dit van wat u besproken zou hebben met die aardige meneer of mevrouw. U gaat vervolgens goed geluimd naar huis terug en kijkt vervolgens niet meer naar het afschrift. Bij aankomst thuis leest u ietwat nauwkeuriger het afschrift en blijkt het verhaal van de persoon toch niet overeen te komen met wat op papier staat omschreven en zit u blijkbaar contractueel ergens aan vast. Wat te doen?
 

Aankopen buiten de verkoopruimte

Behalve op internet of in een winkel, kan de klant ook een product kopen aan de deur, op straat of tijdens een excursie. Het kan dan voorkomen dat de klant door de verkoper totaal wordt verrast, overrompeld of mogelijk onder druk wordt gezet om tot een aankoop van een product over te gaan. De consument wordt daarom ook beschermd bij het sluiten van een overeenkomst buiten de verkoopruimte.

Op 13 juni 2014 is er een nieuwe richtlijn in werking getreden; de Europese Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EU). Hierin zijn regels voor aankopen buiten de verkoopruimte opgenomen. Zo moet een consument onder andere voldoende bedenktijd krijgen om een bewuste en een weloverwogen keuze te kunnen maken betreffende het overeengekomen product. Thans heeft de verkoper ook bepaalde verplichtingen. Ten gevolge van de in werking getreden bovengenoemde richtlijn 2011/83/EU is nieuwe wetgeving totstandgekomen.

Deze (nieuwe) wet wordt aangehaald als: Implementatiewet richtlijn consumentenrechten. De Colportagewet is dan ook inmiddels ingetrokken. De regels betreffende het aangaan van een koop buiten de verkoopruimte gelden alleen wanneer de klant een aankoop doet van meer dan 50 euro. In alle gevallen moet de klant het product of de dienst bij een bedrijf, en niet bij een particulier, hebben aangeschaft.

Voorbeelden van verkopen buiten de verkoopruimte
 

  • Kopen van een verkoper op straat.
  • Producten kopen tijdens een busreis of dagtocht, vooral bedoeld en georganiseerd om producten aan de consumenten te verkopen.
  • Producten kopen tijdens een verkoopdemonstratie op het werk of bij iemand in huis.


 

Is verkoop aan de deur wel 'wettelijk' toegestaan?

Ja, iedere 'professionele' verkoper mag zijn producten aan de deur verkopen, behalve als het gaat om financiële (geld)producten. Als klant toch een geldproduct aan de deur heeft gekocht van een verkoper, dan is de overeenkomst niet rechtsgeldig.

 

Wat moet er in de koopovereenkomst staan?

De wet 'aankoop buiten de deur' (Colportagewet) stelt de volgende eisen aan de koopovereenkomst die via colportage is gesloten:

 

  • Van de koop moet een schriftelijk contract in tweevoud worden opgemaakt en beiden krijgen ieder een exemplaar van de koopovereenkomst.
  • De handtekeningen van de koper en verkoper moeten onder het contract staan en in het contract dient vermeldt te staan, de naam en adres van de verkoper.
  • In het contract staat dat de koper de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen ongedaan kan maken. Deze termijn begint te lopen op de dag volgend op de dag dat de consument de koopovereenkomst ontvangt.


Als niet aan voormelde vereisten is voldaan, dan is de overeenkomst al nietig. Dit betekent dat er geen geldig contract is gesloten. In dat geval is het aan te raden om de Colportageovereenkomst te annuleren.

 

Hoe kan ik een koop aan de deur weer ongedaan maken?

In de praktijk vaak voorkomend hebben zowel de consument evenals de verkopende partij een contract in tweevoud ondertekend. De koper krijgt daarvan een exemplaar en ook de verkoper. In het door beide partijen ondertekende contract moeten de naam en het adres van de verkoper staan en het recht dat de koper, de koop zonder opgaaf van redenen, binnen 14 kalenderdagen ongedaan mag maken. Indien de verkoper niet gewezen heeft op vooromschreven kalenderdagen, dan is de bedenktijd maximaal 12 maanden. Indien de verkoper u vooralsnog informeert over de bedenktijd, dan heeft u vanaf dat moment vooralsnog 14 dagen bedenktijd.

Indien u als consument de koop dan ongedaan wil maken, dan dient u de verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen. U doet er dan als koper goed aan om een dergelijke brief aangetekend binnen de bedenktijd te versturen aan de verkoper. Indien u niet binnen de bedenktijd reageert, zit u meestal aan het contract vast. Leest u dan de voorwaarden goed door met betrekking tot mogelijkheden beëindiging van de koopovereenkomst.

Gelukkig hoeft u hiervoor niet altijd een advocaat of uw rechtsbijstand in te schakelen voor hulp bij brieven. U kunt vaak voorbeeldbrieven en tips vinden op de website van consuwijzer.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.