Wet Waardering Onroerende Zaken en Onroerende zaakbelasting

Door Juridisch94 gepubliceerd op Tuesday 28 April 17:37

Wet Waardering Onroerende Zaken en Onroerende zaakbelasting

1932-wet-waardering-onroerende-zaken-en-U hebt als huis- of grondeigenaar jaarlijks met de Wet Waardering Onroerende zaken (afgekort WOZ) en Onroerende zaakbelasting (afgekort: OZB) te maken. De gemeente geeft u daarvoor een besluit op papier, waarin vastgesteld staat de waarde van uw woning of stuk grond in eigendom. De gemeente neemt haar besluiten aan de hand de Wet waardering onroerende zaken. Onderstaand artikel geeft uitleg over de Wet WOZ en de OZB.
 

Wet Waardering Onroerende Zaken

Deze wet regelt de bepalingen en vaststelling van de waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken of ook wel registergoederen genoemd. Deze wetgeving is er ten behoeve van de heffing van de belastingen, deze gesteld door de Nederlandse rijksoverheid, de gemeenten en de waterschappen.

De waarde vaststelling vindt ieder kalenderjaar plaats door de (heffing)ambtenaar van uw gemeente waarin het onroerend staat. U ontvangt hierover een beslissing, waartegen bezwaar door u kan worden gemaakt volgens de wet bestuursrecht. De termijn van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na dagtekening van het genomen besluit. Indien de gemeente op uw bezwaarschrift afwijzend reageert, kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de belastingkamer van de rechtbank. Uitleg over de procedures bij de belastingkamer van de rechtbank kunt u terugvinden op de website van de rechtspraak.

Waarde van een woning
Volgens de WOZ dient de waarde van een woning te worden bepaald op de waarde die daaraan in het economisch verkeer kan worden toegekend. Deze uitleg is terug te vinden in artikel 17 van de wet WOZ.
Bij het bepalen van de waarde van een woning wordt door de heffingsambtenaar zoveel mogelijk gekeken naar rond de peildatum gerealiseerde verkoopcijfers van zogenoemde vergelijkingspanden. Dit zijn panden die qua bouw en ligging vergelijkbaar zijn met het te waarderen pand. Dit betekent niet dat zij identiek aan het pand behoeven te zijn. Indien een procedure daarover gevoerd zou worden bij de belastingrechter, draagt de heffingsambtenaar van de gemeente immers de bewijslast met betrekking tot de juistheid van de vastgestelde waarde.

 

261017143828-thumb1.jpg

Waarde peildatum
De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald aan de hand van de waarde die de zaak op de waarde peildatum heeft. Er wordt gekeken naar de staat waarin het pand op die datum verkeert. Op de WOZ-beschikking van uw gemeente staat altijd als peildatum 1 januari van het vorige jaar. Dus de waarde peildatum ligt een jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld voor 2014 geldt dus als waarde peildatum 1 januari 2013. Het begrip en de uitleg verder over de waarde peildatum staat opgenomen in artikel 18 Wet WOZ. In bepaalde situaties wordt er ook gekeken naar de staat van de zaak bij het begin van het betreffende kalenderjaar, wat ook is terug te vinden en omschreven in artikel 18 lid 3 Wet WOZ. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen door verbouwingen.

Herziening waarde
De heffingsambtenaar kan zijn besluit waarin de waarde vastgesteld is herzien. Dit kan wanneer de ambtenaar het vermoeden heeft dat de waarde van het pand te laag is vastgesteld. De herziening van de betreffende ambtenaar is een voor bezwaar vatbare beslissing. De bevoegdheden van de heffingsambtenaar op dit punt zijn echter niet onbeperkt. Een feit dat de heffingsambtenaar bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, kan geen grond voor herziening van de waarde opleveren. Er is een zogenoemd nieuw feit vereist.

 

Onroerende zaakbelastingen

De gemeente bepaalt de hoogte van de onroerende zaakbelasting (afgekort tot OZB) aan de hand van de WOZ waarde van een woning. De OZB wordt betaald door de woningeigenaar. Huurders betalen overigens geen OZB, behalve wanneer zij een woning huren die niet als woning gebruikt wordt maar als een bedrijfspand.

U kunt overigens geen bezwaar maken tegen het OZB tarief. De gemeenten zijn vrij in het vaststellen van deze tarieven. U kunt wel bezwaar maken tegen de WOZ waarde of wanneer u ten onrechte een OZB aanslag ontvangen heeft. Indien u te maken heeft met een volgens u onjuiste aanslag OZB en WOZ waarde, overleg hierover tijdig met een terdege deskundige jurist die dan samen met u de kansen doet schatten van bezwaar en een eventueel beroep bij de belastingkamer.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.