Euthanasie: het opzettelijk beeïndigen van iemands leven

Door Tessa Ijmker gepubliceerd op Friday 24 April 19:06

Euthanasie: opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek.

Tot op heden liggen de eisen erg hoog als het gaat om hulp bij zelfdoding. Wanneer er sprake is van lichamelijk uitzichtloos lijden, kan er euthanasie worden gepleegd. Echter, het is nog niet zo lang het geval dat euthanasie ook mogelijk is bij psychisch uitzichtloos lijden. Wanneer iemand de wens heeft euthanasie te doen, is het zaak dat hij of zij twee artsen vindt die persoonlijk achter hem staan. En dat is niet voldoende: er moeten nog een aantal onderzoeken en gesprekken plaatsvinden, voor er daadwerkelijk een datum geprikt kan worden.

Er zijn echter veel mensen die vinden dat het makkelijker moet worden. Zij vinden het aan een ieder om zelf te beslissen of hij of zij het leven nog waard vind, en niet aan een vreemde arts.

Argumenten voor euthanasie:

Ten eerste: een vreemde arts zou niet moeten mogen beslissen over het wel of niet beëindigen van iemands leven. Hij kent de betrokkene niet persoonlijk, en weet dus ook niet hoe deze zich voelt, en of het lijden wel of niet uitzichtloos is. Een mens kent zichzelf immers beter dan wie dan ook.

Ten tweede: wanneer iemand zo wanhopig is dat hij zijn leven wil beëindigen zal hij dit hoogst waarschijnlijk doen, euthanasie of niet. Het is dan zowel voor de betrokkene als zijn of haar nabestaanden wel zo menslievend wanneer dit op een nette manier als euthanasie gedaan kan worden, dan op andere manieren van zelfdoding.

Ten derde: mensen moeten zeggenschap over hun leven hebben tot aan hun dood. Je hele leven lijdt je op je eigen manier, maar wanneer je beslist dat het lang genoeg geduurd heeft, gaat de overheid zich er mee bemoeien. Je moet een einde aan je leven kunnen maken wanneer dat je zelf goed dunkt. Het is niet eerlijk iemand na een leven vol eigen keuzes en verantwoordelijkheden op het laatste moment zijn zeggenschap over het leven af te pakken.

Argumenten tegen euthanasie:

Ten eerste: euthanasie is duur. euthanasie kost veel geld, en dat in een tijd van crisis. 
Ten tweede: euthanasie past niet bij de cultuur. Er zijn veel culturen die tegen euthanasie zijn, en daar moeten we rekening mee houden. Wij hebben in Nederland veel verschillende culturen, en daar zitten veel culturen tussen die tegen euthanasie zijn. Wij, als multicultureel land moeten rekening houden met deze cultuurverschillen, en dat betekent dus dat er geen euthanasie uitgevoerd zou moeten worden. 

Conclusie

Euthanasie is een heftig onderwerp, en dat maakt ook dat zoveel mensen hier een mening op hebben. Iedereen heeft verschillende argumenten voor zijn standpunt, en er is (bijna) overal wel wat voor te zeggen. Het is en blijft een lastig onderwerp, waar nog altijd veel discussies over gevoerd worden. Er valt niet te concluderen of euthanasie goed of slecht is, dat is aan iedereen om zelf te bepalen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.