Waarom geloven mensen?

Door Shasja Angel light gepubliceerd op Monday 20 April 09:00

Waarom geloven mensen? Een vraag die me door het hoofd spookt. Gaat me hier niet om wat het ware geloof is, of wat waarheid is en wat niet waar is. Gewoon wat is de reden dat mensen over de hele wereld geloven? Wel ieder met een eigen geloofsovertuiging laten we dat voorop stellen en ieder is overtuigd dat hun geloof het ware is. Maar waarom geloven mensen? En is het nog wel van deze tijd? Kun je, je afvragen. Kan me voorstellen dat ooit lang geleden geloven zijn ontstaan omdat mensen simpel weg gezegd alles om hun heen niet begrepen. Niet wisten wat de donder en bliksem was, waarom het éne jaar de oogst wel goed was en een andere keer niet. Dat moest wel geregeld worden door hoger hand. En de dood was ook vast iets engs waar bleven mensen?

d2abf6fe63441f723d644628cdb0cbc6.jpg

Waarom geloven mensen? In deze tijd waar veel dingen wetenschappelijk te verklaren is, zijn er nog altijd mensen die geloven. Men weet nu wat de donder en bliksem is en dat het niet ontstaat door goden die boos zijn. Schijnbaar is een geloof toch iets meer dan alleen een verklaring van dingen zoeken. Hoewel de dood nog steeds niet echt wetenschappelijk volgens mij te verklaren valt. Wel dat het lichaam op een gegeven moment af is. Het hart stopt en men gaat dood. Maar wat gebeurt er naar de dood? Zijn de beelden die mensen zien bij een bijna-doodervaring echt beelden van een hiernamaals? Of laatste hersens prikkels zoals sommige geleerden beweren?

12f79bda3b814b6cd756e902f4a4975d.jpg

Waarom geloven mensen? Omdat sommige dingen niet wetenschappelijk te verklaren zijn? Of is het gewoon omdat mensen een bepaald doel in het leven willen hebben? Een dieper inhoud aan hun bestaan? Ik denk zelf dat, dat de voornaamste reden is. Al is het wel jammer dat sommige geestelijke leiders het geloof gebruiken om mensen te onderdrukken en zelfs oorlog voeren in naam van God. Ik denk dat de grondslag van geloven inderdaad komt ten eerste om antwoorden te krijgen op levensvragen en om een diepere inhoud aan het bestaan te geven. En misschien zelfs om de dood te overwinnen. Want door te geloven kom je in de hemel! Althans dat beweren de leiders en de aanhangers.

e814411a984d0e0f0dd027f78bf96ac2.jpg

Vind het alleen jammer dat geloven ook oorlogen veroorzaken omdat ieder overtuigt is dat hun geloof het ware is! Ik heb zelf ook een overtuiging, maar ik probeer een ander niet te overtuigen, dat waar ik in geloof de absolute waarheid is. Dat kan ik niet en wil ik niet. Het is mijn weten. Mijn droom zou zijn dat mensen niet naar hun verschillen kijken in het geloof maar naar wat het zelfde is. De andere accepteren! En vrij laten. En een geloof mag naar mijn inzicht nooit mensen onderdrukken of zich boven een ander stellen! Want we zijn allemaal mens!

Angel light.

Reacties (17) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja waarom, ik ben 66 en ben opgevoed in het christelijke geloof. dat is vaak een reden maar heb mijn geloof wel vele malen moeten bijstellen. Nu op dit moment ben ik bezig mij zelf te onderzoeken met louw vraag. Niet alleen om die reden, maar ik ben filosofie aan het studeren vwo en mijn essay wat ik moet schrijven gaat daar over. het lastige is dat je alleen kan redeneren vanuit je eigen condities en niet van uit de condities van die ander die niet zo is opgevoed.
Inderdaad je weet alleen hoe je zelf dingen ervaart. Dank je voor je reactie.
Veel mensen zitten met de vraag, wat de zin van het leven is.
Waarom zijn we hier op aarde? Heeft mijn leven een doel? De Bijbel laat zien dat ons leven tot doel heeft vriendschap met God op te bouwen. God is onze Schepper. De Bijbel zegt: „Hij (God) is het die ons heeft gemaakt, en niet wijzelf” (Psalm 100:3; Openbaring 4:11).
God heeft met alles wat hij heeft geschapen een bedoeling, dus ook met ons (Jesaja 45:18).
God heeft ons geschapen met een „geestelijke nood”, een spirituele behoefte, en daar hoort ook het verlangen naar een zinvol leven bij (Mattheüs 5:3). Hij wil dat we dat verlangen vervullen (Psalm 145:16).
We vervullen onze geestelijke behoefte door vriendschap met God op te bouwen. Voor sommigen lijkt het idee Gods vriend te zijn misschien onmogelijk, maar de Bijbel geeft ons de volgende aanmoediging: „Nadert tot God en hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8; 2:23).
Om Gods vriend te worden, moeten we leven in harmonie met Gods doel voor ons. De Bijbel zegt in Prediker 12:13 wat dat doel is: „Heb ontzag voor God en onderhoud zijn geboden; daar komt het voor de mens op aan” (Groot Nieuws Bijbel).
In de toekomst zal God een eind maken aan alle ellende. Hij zal eeuwig leven geven aan zijn vrienden, degenen die hem aanbidden. Dan kunnen we in alle opzichten leven zoals God het oorspronkelijk bedoeld had (Psalm 37:10, 11).

Je ziet dat ik veel Bijbelteksten gebruik, maar dat komt omdat ik, als Jehovah's Getuige, mijn leven op de Bijbel gebaseerd heb.

Sophia

www.jw.org
Ons doel van verering dienen de andere dorpsbewoners te zijn.
Een auto blijft met zijn vier wielen op de grond.
Geloven is dat we onze natuur voor ons samenleven zoals door Jehova gegeven ontkennen. We vervangen die kennis door de kennis , de fantasie van goed en kwaad, de strijd om bezit en verering zoals die bij de eerste oerwoudtovenaars is ontstaan. De bovenmensen, de oerwoudtovenaar en zijn clubje fantaseren dat ze contact hebben met geesten en goden. Met moord en angst wordt het geregeld dat ze offergaven moeten krijgen zodat ze elke dag carnaval kunnen vieren. En in dat systeem leven we nog altijd.

Voor onze samenleving hebben we de natuurwet Jehova beschreven in Genesis hoofdstuk 2. Die samenleving maken we dood via de verhalenbundel over goed en kwaad zoals beschreven in Genesis Adam en Eva. Een geloofsleider, als normaal mens met een normaal inkomen? De paus niet meer als bovenmens maar als normaal mens? Een pastoor die niet meer het wonder verricht dat hij brood in het vlees van Jezus lichaam verandert?

De eenheid van heel de mensheid staat geschreven bij Jehova. De boom van het leven staat midden in het dorp. Wij hebben een kennis over goed en kwaad midden in het dorp gezet.
Mensen willen houvast ze beseffen niet eens wat er gaande is in ons land en op de wereld en ze sluiten zich af er voor. Ik heb ook gemerkt dat mensen zich willen vastklampen aan alles behalve de waarheid
geloof is hoop, geloof geeft houvast en een ieder bepaald welk geloof zij willen beoefenen
Een houvast hebben. Sommigen zijn ziende blind, lijkt wel, of houden zich vast aan hun eigen waarheid. Iedereen is vrij om te geloven wat men wil, ben ik helemaal met je eens.
Een strohalm waaraan mensen zich vastgrijpen als ze het niet meer begrijpen wat er zoal om hun heen gebeurd.*_*xx
Ja is ook een mogelijkheid. *_*XX
Ik geloof niet. Dus voor mij geen vraag of probleem of wat dan ook.
En waarom anderen het doen .... dat moeten ze mooi voor zichzelf bepalen en bemoei me daar dus ook niet mee. Ik vind het allemaal even prima.
Ja dat kan ook nog. *_*
Misschien opdat al het getob in het aardse slijk ergens een reden en een doel heeft, dat het allemaal niet voor niets is?
Ja dat kan zeker een reden zijn.