De echte en volledige waarheid is altijd simpel

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 19 April 16:32

     Tijdens mijn leven is het nog nooit zo urgent geweest als nu om de leer van de geestelijke zelfredzaamheid te prediken en aan te moedigen voor het welzijn van velen. We leven nu in een tijd van automatisering, globalisering, een 24-uurs econo-mie, telecommunicatie, auto’s, vliegtuigen en ruimtevaart, vermenging van culturen door het wegvallen van grenzen, internet, elektronisch bankieren, hartchirurgie, kernenergie, enz. – allemaal opgekomen in de vorige eeuw! De verandering gaat tegenwoordig zo snel dat in de tijd die het kost om een nieuwe computer te kopen en van de winkel naar je auto te lopen, er drie nieuwe modellen uitgekomen zijn, goedkoper en sneller dan de computer die je net gekocht hebt.

                                       

     We worden continu bekogeld met aiphone's, flexwerk, ICT, overal camera's, impressies, nieuwe ideeën en concepten. Hoe blijf je in evenwicht als alles om je heen verandert; als waarden en normen die eeuwenlang vanzelfsprekend waren, ineens niet meer gerespecteerd lijken te worden en als de politiek niet bij machte is adequate antwoorden en goed beleid te geven op de wereldwijde problemen?

     Tot voor kort leefden wij ons leven op een wijze die bepaald werd door voorafgaande generaties zoals religie, traditie en sociale controle. Zulke tradities schreven voor hoe men zich behoorde te gedragen. Deze regels en gedragingen lijken nu niet langer toepasbaar en overal om ons heen lijken normen te vervagen.

                                 

Waar voorheen zekerheid was zoals kerk, baan en gemeenschap, zullen de meesten dit in zichzelf moeten zien te vinden. Het lijkt alsof deze tijd ons meer naar binnen richt, waarin persoonlijke religie, spiritualiteit, principes, normen en waarden de weg zullen vormen naar een gezond evenwicht. Juist in deze tijd is het dus essentieel om te bepalen waar je in gelooft.

     'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' bied de mensheid een verrukkelijk plan aan die gebaseerd is op een evangelie wat volledig hersteld is en wat de gelovige naar een veel hogere en intensievere relatie brengt met zijn Hemelse Vader. Dit zijn gouden principes die je kunnen helpen geestelijk je richting te bepalen en je staande te houden in het omgaan met de eisen die deze tijd aan ons stelt.

                      

     Wees selectief in de informatie die je via radio, TV, kranten en tijdschriften tot je neemt. Veel van wat je leest, ziet of hoort moet je "met een korreltje zout nemen" of is ver bezijden de waarheid! Probeer geen schulden te maken en koop alleen wat je je kunt veroorloven. Financiële en andere zorgen kosten veel energie en beperken je vrijheid van denken, en schulden maken je tot slaaf. Lees goede boeken zoals het Boek van Mormon en probeer je eigen inzicht te vormen over wat er in de wereld gebeurt want we leven nu in de laatste dagen.

                                        

     Zorg goed voor jezelf en de mensen van wie je houdt. Gezond eten, regelmatig bewegen en lezen in de Schriften houden je sterk en fit. Begin iedere dag met 10 minuten voor een gebed met je hemelse Vader, waarin je nadenkt over hoe je die dag wilt zijn, wat je wilt doen en bereiken op basis van wat je waardevol vindt in het leven. Het zal je helpen dichter bij jezelf te blijven en bij God te komen. 

                                         

Nodig via www.kerkvanjezuschristus.nl de zendelingen van genoemde kerk eens uit en laat je voorlichten in het plan wat je hemelse vader voor jou in petto heeft. Ga er vanuit dat de echte en volledige waarheid altijd simpel is. En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heb het advies ter harte genomen, dit artikel met drie vrachtwagens zout genomen!