Is het beter om religieus te zijn of spiritueel?

Door Dame Blanche gepubliceerd op Thursday 16 April 21:26

Is het beter om religieus te zijn of spiritueel?

Steeds meer mensen verwerpen religie maar omarmen spiritualiteit. Religie verwijst in het algemeen naar georganiseerde vormen van aanbidding en een bredere vorm van geloofsgemeenschap. Het spirituele beschrijft vaak een eigen overtuiging van mensen.

Een op de drie Nederlanders omschrijft zichzelf als spiritueel, maar niet religieus. Miljoenen mensen denken dat zij een spiritueel pad bewandelen maar niet verbonden zijn met welke religie dan ook maar.

Jonge mensen vinden het bestaan van God belachelijk en ze geloven niet in een soort opperwezen of ene hoger macht. Ze zijn meer geïnteresseerd in oosterse spiritualiteit of eclectische mixen van ideeën. Transcendente meditatie bestaat ook in Nederland, net zoals de groep mensen die een afkeer hebben aan het christendom.

Religie is door de mens in het leven geroepen om controle uit te oefenen, moraal in te boezemen, ego's te beroeren, georganiseerd, en gestructureerd.

Spiritualiteit is aangeboren en wordt verder ontwikkelt door de persoon zelf. Het kan zich verder ontwikkelen door religie maar hoeft niet want spiritualiteit strekt zich uit in alle facetten in je leven.

Ware spiritualiteit vind je in je diepere zelf. Het is je manier van liefhebben en accepteren van jezelf en de mensen om je heen. Dat kan nooit in ene kerk gevonden geworden.

 

 • Er is niet een religie maar er zijn er wel honderden

 • Er is slechts een type van spiritualiteit

 

 • Religie is voor diegenen die willen ontslapen

 • Spiritualiteit is voor diegenen die wakker zijn

 

 • Religie heeft een onbetwistbare assemblage van regels die opgevolgd moeten worden

 • Spiritualiteit nodigt je uit om alles te beredeneren en je kan zelf over je acties beslissen

 

 • religie bedreigt en beangstigd

 • Spiritualiteit geeft je innerlijke rust

 


 • Religie spreekt van de zonde

 • Spiritualiteit stimuleert het leven in het heden en niets gaat om wroeging van wat al is gepasseerd

 

 • Religie onderdrukt de mensheid en brengt ons terug naar een valse paradigma

 • Spiritualiteit overstijgt alles en laat je trouw zijn aan jezelf

 

 • Religie is niet God

 • Spiritualiteit is een oneindig bewustzijn.... het is God

 

 • Religie verzint

 • Spiritualiteit ontdekt

 

 • Religie is niet te onderzoeken of aan te twijfelen

 • Spiritualiteit beantwoord alle vragen

 

 • Religie is gebaseerd op de mensheid met regels

 • Spiritualiteit is goddelijk zonder regels

 

 

 • Religie leeft in je gedachten

 • Spiritualiteit leeft in jouw geweten

 

 • Religie voedt het ego

 • Spiritualiteit overstijgt dit alles

 

 • Religie verzakelijkt het leven

 • Spiritualiteit maakt ene leven met God mogelijk om Hem niet te verzaken

 

 • Religie is aanbidding

 • Spiritualiteit is meditatie

 

 • Religie is dromen van glorie en het paradijs

 • Spiritualiteit leeft in het heden en het nu

 


 

 • Religie geeft je beloften voor het leven na de dood

 • Spiritualiteit geeft je het licht en laat je God vinden in je innerlijke zelf, in dit leven, in het nu en hier en hiernamaals.

 •  

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik vind dit het slechtste artikel wat ik hier tot nu toe heb gelezen.
Generaliserend en gebasseerd op aannames.

Let wel: ik val jou dus niet persoonlijk aan maar wél de wijze waarop jij de verschillen tussen religie en spiritualiteit uiteenzet.

Daarbij hoort het christen zijn juist geen religie te zijn; het gaat om een relatie met God door het werk van Zijn Geest in de wedergeboren gelovige.

Religie is dwang en heeft niet veel met geloof te maken. Dat zijn begrippen die altijd verward worden. En wanneer ben je spiritueel? Als je in het bovennatuurlijke gelooft? Iemand opwekken uit de dood, is dat dan spiritueel? Of valt dat onder 'religie'? Vele vragen ontwaken na het lezen van deze opsommingen. Vele omschrijvingen neigen meer naar het humanisme dan naar een spiritueel iets. Immers, als je gelooft waar jij je goed bij voelt, dan klopt het ook....?....
Zomaar een gedachte van mij persoonlijk..
Er zijn honderden vormen van religie, maar slechts één vorm van spiritualiteit, schrijf je in je eerste punt. Ik vraag me serieus af of dit klopt.
Dat er diverse vormen van religie zijn ben ik met je eens, maar of het inderdaad om honderden gaat...? In soorten, in typen zal het denk ik niet meer dan enkele tientallen zijn: de 5 wereldgodsdiensten, enkele natuurgodsdiensten en misschien nog een paar rubrieken.
En die ene, unieke vorm van spiritualiteit: hoe laat die zich dan omschrijven? Want als ik jouw betoog lees, heeft ieder mens zijn of haar eigen vorm van spiritualiteit. Zeker als je de religies zo ver verbrokkeld opsplitst. Om de vergelijking niet mank te laten gaan, neig ik er dus naar om het over duizenden of meer spirituele vormen te hebben.
Maar goed, zo denk ik er over...
Ik ben een spiritueel wezen, ik geloof heel sterk en heb niks met regels en structuur :) Hokjes bestaan niet, net zo min dat een ander mij wel of geen geloof kan aanpraten.
Waarom moet toch alles in hokjes geplaatst worden?
Veel mensen die beweren slechts volgens hun eigen geweten te leven en te handelen vergeten op den duur dat ook dat geweten gevormd is door invloed van anderen - opvoeding, voorbeelden, cultuur etc. Daar kunnen ook religieuze denkbeelden tussen zitten zonder dat men zich daarvan bewust is.
Mensen die zeggen niet zonder een religie te kunnen leven hebben over het algemeen behoefte aan een strakke structuur omdat zij zich anders niet kunnen handhaven. Zij hebben een ´leider´ nodig die de weg wijst en hen in detail voorschrijft hoe zij moeten leven.
Spiritualiteit is niets anders dan een ´vrije´ religie die aan de eigen behoeften aangepast is. Wie bijvoorbeeld geen vaderfiguur nodig heeft zal die ook niet missen,
Het gevaarlijke aan spiritualiteit is dat mensen die zwak in hun schoenen staat op drift (en het spoor bijster) kunnen raken - een gemakkelijke prooi voor ´gidsen´ met overtuigingskracht, en een speelbal van hun eigen behoeften .
Ik houd het maar op gezond verstand, daar kom je nog het verst mee.
Ik ben dan dus iemand die het van geen van beide kanten ziet.
Ik heb er niks mee, met het geloof niet en met spiritualiteit niet.
mooi hoe jij de verschillen aangeeft tussen religie en spiritualiteit, kan ik me geheel in vinden.♥