Bedrijfseconomie / commerciele economie - Advies en strategisch marketingplan deel 4

Door Joeri99 gepubliceerd op Tuesday 14 April 16:37

Externe Analyse  

 
4.1 Marktanalyse  

4.1.1   Dimensies van de marktanalyse 

 

De marktanalyse bevat de volgende informatie; 
 

  • Informatie over de gemeente Winsum 

  • Huidige en potentiële grootte van de markt 

  • Marktgroei 

  • Winstgevendheid van de markt 

  • Trends en ontwikkelingen 

 

4.1.2 Informatie over de gemeente Winsum 

 

Winsum is een gemeente in Noord-Nederland, in de provincie Groningen. De gemeente heeft 14.093 inwoners beslaat een oppervlakte van 102,53 km² (waarvan 1,56 km² water). Hoofdplaats van de gemeente is het dorp Winsum

De huidige gemeente Winsum ontstond bij de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen in 1990. Bij die operatie werden de voormalige gemeenten Adorp, Baflo en Ezinge bij de oude gemeente Winsum gevoegd. 1 

 

 

4.1.3 Huidige en potentiële omvang van de markt 

De markt waar Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk in opereert is de fitnessbranche. Maar wat bedoeld men nou eigenlijk met een fitnesscentra?Je hebt verschillende benamingen, te denken valt aan sportcentrum, fitnesscentrum en sportscholen. De diensten die geleverd kunnen worden vallen in 3 categorieën, namelijk fitness, sport en ontspanning. Voorbeelden sport; judo, karate, tennis en zwemmen. Fitness; cardio, krachttraining en body pump. Ontspanning; sauna & massage. 

Maar onder welke sector valt de fitnessmarkt nu precies? De fitnessmarkt valt onder de sector dienstverlening. De vraag waar  Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk graag antwoord op wil weten is; is deze markt ook groeiende?Ja, deze markt is op dit moment groeiende. Maar door de vele concurrentie is het vaak moeilijk het sportcentrum in deze branche draaiende te houden. Daarom hebben de meeste sportscholen en fitnesscentra vaak een of meerdere nevenactiviteiten wat al dan niet uitbesteed wordt. Enkele voorbeelden hiervan zijn; horeca, zonnebanken, sauna, sportmassage, schoonheidssalon enz. Daarnaast vindt in veel fitnesscentra verkoop van sportkleding, sportartikelen en sportvoeding plaats.  

_________________________________________________________________________________________ 
1 http://nl.wikipedia.org/wiki/Winsum_(gemeente) 

 

De laatste jaren is het aantal fitnesscentra redelijk gegroeid zoals hierboven al is vermeld. Naar gegevens van ‘De fitnessbranche in beeld – 2008’ van het W.J.H Mulier 

Instituut blijkt dat de totale fitnessbranche in Nederland fors aan het groeien 

is. 1 Het aantal fitnesscentra is vanaf 2003 met 46% gegroeid. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal zelf met 65% gegroeid. Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 5,8%. Ons land telt gemiddeld 10 fitnesscentra per 100.000 inwoners. Circa 22% (ruim 3 miljoen mensen) van de Nederlandse bevolking tussen 6 en 79 jaar heeft in 2007 zowel thuis of in het fitnesscentrum de fitnesssport beoefent. Hiermee is de fitnesssport na zwemmen en fietsen de populairste sport in Nederland. De fitnesscentra tellen gezamenlijk bijna 1,6 miljoen 

leden. 2 

 

               ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

 

Hieronder valt een zeer duidelijke stijgende lijn te zien in de fitnessbranche. Uit de grafiek valt te lezen dat de fitnessbranche elk jaar meer klanten tot haar beschikking heeft. 3 

 

4.1.4 Marktontwikkeling 

 

Aantal fitnesscentra vanaf 1999 is met 65% gestegen. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er eind 2008 1.670 fitnesscentra (sportscholen worden hierin niet meegenomen) in ons land actief. Het aantal fitnesscentra is vooral de laatste jaren explosief gestegen (zie grafiek). Ten opzichte van 2003 is het aantal fitnesscentra met bijna 46% toegenomen van 1.146 naar 1.670. Ten opzichte van 1999 is dit aantal zelfs met 65% gestegen. Over de afgelopen tien jaar betekent dit een gemiddelde 

jaarlijkse stijging van 5,8%.4 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

1 ‘De fitnessbranche in beeld – 2008’ van het W.J.H Mulier Instituut 
2  www.spronsen.com/downloads/FoodForThought/2009/Food%20for%20Thought%20februari%202009.pdf 

4 http://fitness.blog.nl/wellness/2009/03/10/aantal-fitnesscentra-vanaf-1999-met-65-gestegen 

 
 

 

                                  ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

                               Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal fitnesscentra 1 

 

Gemiddeld 10 fitnesscentra per 100.000 inwoners 

 

Er zijn in ons land gemiddeld 10 fitnesscentra per 100.000 inwoners. De provincie Flevoland heeft de hoogste dichtheid met gemiddeld 16 fitnesscentra per 100.000 inwoners in 2008. Friesland beschikt over de laagste dichtheid met minder dan acht fitnesscentra per 100.000 inwoners. In deze provincie is theoretisch gezien dus nog ruimte voor 

extra fitnesscentra. 1 

 

4.1.5 De marktomvang  

 

De fitnessmarkt wordt globaal geschat op circa 1,8 miljard euro per jaar. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de afbakening van de fitnessmarkt discutabel is. Volgens "De fitnessbranche in beeld - 2008" van het W.J.H. Mulier Instituut bedraagt de totale omzet van fitnesscentra op basis van contributies (lidmaatschapsgelden) circa 837 miljoen euro op jaarbasis. 2 

 

4.1.6 Winstgevendheid van de markt 

 
Uit onderzoek van de Nationale Fitness Monitor uit 2008 blijkt dat een fitnesscentrum beschikt over een ledenbestand van gemiddeld 955 personen. De gemiddelde oppervlakte van een fitnesscentrum was in 2007 900m². Het merendeel van de fitnesscentra is gevestigd in een woonwijk en is gemiddeld 62 uur per week geopend. De maandcontributie ligt gemiddeld op € 43,=, wat jaarlijks per centrum €410.000,= oplevert aan contributiegelden uitgaande van tien maanden betalende klanten per jaar (dit om overschatting te 

voorkomen). De totale branche zet jaarlijks bijna 837 miljoen euro om op basis van contributiegelden. Dit is circa 25% van wat er in Nederland aan sportbeoefening 

wordt uitgegeven.  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

2  De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Marieke van Schendel – W.J 

3  http://www.marktdata.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=273&Itemid=2pdf 

De grafiek hieronder toont de omzetontwikkeling tussen 1999 en 2006. 

Hierin is te zien dat de groei van de omzet ten opzichte van 1999 is gedaald. Echter, deze groeicijfers verschillen sterk per jaar, er is dus geen duidelijke lijn in te ontdekken. 

Opvallend is dat kleinere centra (<250 m²) een hogere omzet (op basis van contributiegelden) per vierkante meter behalen (gemiddeld € 491,= per m²) dan de grote centra (2.000-5.000m²), die gemiddeld € 337,= per m² omzetten. Hieruit blijkt dat het aantal leden per 

vierkante meter hoger ligt bij de kleinere centra dan bij de grote centra. Met € 515,= per vierkante meter behalen de fitnesscentra van 500 tot 1.000m² de hoogste omzet. 1 

 

                            ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

                                 Omzetontwikkeling fitnesscentra 

 

Ook valt er waar te nemen wat de oppervlakte is en de omzet per m2 

 

                                       ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

                               Oppervlakte en de daarbijhorende omzet per m2 2  

 

4.2 Seizoensgevoeligheid 

 

Ook Dhr Veldwijk zijn fitnesscentrum kent zo haar ups en downs. Zo werd duidelijk afgelopen zomer dat het klantenaantal ongeveer gelijk bleef, alleen dat het in de sportschool stukken rustiger was i.v.m. de enorme warmte. Wel werden enkele abonnementen veranderd. Enkele veranderingen waren dat klanten met een volledig fitnesstarief (onbeperkt sporten), hun tarief naar beneden bijstelden omdat ze weten dat ze minder gaan fitnessen in de warme zomerweken/maanden. Ook is er gekeken naar het percentage nieuwe leden in per maand.  Hieruit zijn een aantal conclusie te trekken. Met name tijdens de warme maanden is er een terugloop. De reden hiervan zou kunnen zijn dat veel mensen door de aangename temperatuur bijvoorbeeld buiten gaan lopen in plaats van op de lopende band. 3 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

1 De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Marieke van Schendel – W.J.H. Mulier Instituur/ARKO   SportsMedia Nieuwegein 2008 

2 De fitnessbranche in beeld 2008 – Jo Lucassen/ Marieke van Schendel – W.J.H. Mulier Instituur/ARKO SportsMedia Nieuwegein 2008 

3 Ledenbestand uit de sportschool 

 

 

Wat wel is gebleken is dat er in de maanden januari, februari en maart het klantenaantal weer toenam. De indirecte redenen hiervoor kunnen de maanden november en december zijn. Dit zijn toch de 2 maanden waarin men het meeste eet en drinkt. Hierdoor komen mensen aan en om het er weer af te krijgen is naar een sportschool gaan een goede optie.  

(Bron; Ledenbestand uit de sportschool) 

 

 

4.3 Trends in de fitnessbranche

 

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000Anti-gravity yoga 

 

De nieuwste trend in Amerika is anti-gravity yoga,  
waarbij de deelnemers in een doek aan het plafond  
allerlei oefeningen uitvoeren. De voordelen  
van dit type yoga zijn  
dat je ingewikkelde yoga oefeningen langer en  
beter kunt volhouden zonder al te veel nek- en  
rugklachten. Maar bovenal zorgt het 

voor een nieuwe dimensie van de oefeningen. 

 

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 
Zumba 

 

Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op 
een Latijns-Amerikaanse dans. Het is opgezet door 

Alberto Perez. Bij Zumba doe je fitnessoefeningen  
op muziek, vergelijkbaar met aerobics. Zumba  
betekent letterlijk “snel bewegen en lol hebben”. 

 

 

 

 

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000 

Kranking 

 

Van de uitvinder van spinning komt nu de laatste  
fitnesstrend, kranking. Op een zogenaamde krankcycle train 

je je bovenlichaam op een zeer intensieve manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1bron;http://82.129.25.87/~wellpronl/library/files/Brancheprofiel%20Het%20Fitnesscentrum%20in%20beeld%202009.pdf) 

 

ResReader.ashx?v=00000000-0000-0000-0000Baby fitness 

 

Eten is belangrijk om te groeien, maar beweging ook. 

Door te bewegen en te spelen leert een kind zichzelf 

en zijn omgeving kennen. Oh Baby! Fitness en 

Mommy and Baby Fitness zijn voorbeelden van 

Amerikaanse bedrijven die zich specifiek richten op 

zwangere vrouwen en baby’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.