Bedrijfseconomie / commerciele economie - Advies en strategisch marketingplan deel 2

Door Joeri99 gepubliceerd op Tuesday 14 April 16:31

2.5    7’s Model van McKinsey In dit deel wordt de organisatie van Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk doorgelicht aan de hand van het 7’s model Mc Kinsey.

Organogram Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk en de daarbijhorende tekst en uitleg.

 

Hierboven in de organogram valt te zien hoe de hiërarchie binnen het sportcentrum is. Ten eerst zal de directie worden uitgelegd. Dhr  en mevr. Veldwijk zijn hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het sportcentrum. Daarnaast geven zij ook zelf les aan de leden. De interne en externe communicatie is verdeeld over beide personen. 

 

Een plaats onder de top van de hiërarchie valt de algemeen medewerker Dhr Kloosterhof. Zijn taak is ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Taken waaraan valt te denken is het oplossen van technische problemen, bijspringen bij bardiensten en het in de gaten houden van ruzies tijdens activiteiten/feesten.

 

En onderaan aan de hierarchie heb je de sportmedewerkers. Iedere medewerker is in een bepaalde sport gespecialiseerd. In de organogram valt te lezen welke lessen door elke sportmedewerker wordt gegeven.

 

 

Definitie Systems

1)*'Systems' (Systemen) - omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern. Het gaat hierbij om alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken. 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2)De communicatiestromen binnen het sportcentrum lopen vrijwel altijd via Gert en Grace Veldwijk aangezien zij de hoofdverantwoordelijken zijn van het sportcentrum. Producten die besteld moeten worden, en via externe organisaties lopen, worden ook gecommuniceerd door Gert en Grace. Bij ziekte van een werknemer wordt onderling voor vervanging geregeld. Dit wordt dus gecommuniceerd tussen de werknemers onderling.  

 

Definitie Style

1)*'Style' (Stijl) - verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is. Als de sfeer goed is in het bedrijf komt ook iedereen met plezier naar het werk, en gaat zich beter inzetten. Als de leiding niet goed is dan is dit het tegenovergestelde van goede stijl en zullen de werknemers zich niet thuis voelen op hun werk en worden de prestaties ook slechter.

 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk 2)Er heerst een flexibele managementstijl, dit wil zeggen dat er geen strenge regels zijn waaraan gehouden moet worden, aangezien de eigenaar het sportcentrum met zijn echtgenote en drie kinderen runt. Daarnaast valt op dat Dhr. en Mvr. Veldwijk de medewerkers vriendelijk behandeld en zij de medewerkers volledig vrij laten qua inhoud van de lessen die er per medewerker gegeven worden. Wel wordt er verwacht, dat als een medeweker verhinderd wordt men zelf opzoek moet gaan naar vervanging. Hier bemoeien Dhr. en Mvr. Veldwijk zich niet mee.

 

Definitie Staff

 

1)*'Staff' (Staf) - concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze rekruteren, vormen, evalueren en belonen, motiveren, behouden? Zonder staff kunnen de andere S’en  niet tot hun recht komen. 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2) Onder het kopje “structure” is uitgelegd wat de hiërarchie is binnen het sportcentrum. Daarnaast zijn ook de taken per persoon benoemd. In de toekomst zal het er anders uit komen te zien. Nick (zoon) en Rebecca (dochter) zullen in de toekomst eventueel de taak van Dhr en Mvr. Veldwijk overnemen en dus hoofdverantwoordelijke van het sportcentrum zullen worden. De medewerkers worden over het algemeen gemotiveerd door betrokken te zijn bij vele feesten binnen het sportcentrum en het ontvangen van een leuk loon. Dit item zal niet direct veranderen in de toekomst. Door de personeelsleden overal bij te betrekken en het geven van een leuk loon probeert men de personeelsleden te behouden, mede doordat zij gespecialiseerd zijn in bepaalde sporten en het lastig is om vervangende mensen te vinden. 

 

Defenitie Skills

1)*'Skills' (Sleutelvaardigheden) - stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief? 

Sommige sleutelvaardigheden, zoals 'staff', strategie, structuur en systemen kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2)Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk beschikt over verschillende sleutelvaardigheden waardoor men op bepaalde vlakten verder is dan de concurrent(en). Het sportcentrum bevat namelijk een enorm grote parkeerplek. Stukken groter in vergelijking bij andere concurrenten. Daarnaast is het sportcentrum ook op zondag geopend wat niet het geval is bij de concurrenten van Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. Bruiloften, feesten en buitenactiviteiten, het is allemaal mogelijk. Vooral hierin blinkt het sportcentrum uit ten opzichte van haar concurrenten. De concurrenten houden zich meer bezig met fitness, spinning & body pump. Ook bied het sportcentrum iets nieuws aan namelijk; een workshop Qi Gong. Dit houdt in; een workshop over slapeloosheid, hoofdpijnen, depressies, hoge bloedruk en afvallen. Ook dit onderdeel is niet bij de concurrenten aanwezig, waardoor dit ook een “skill” is waarin het sportcentrum duidelijk uitblinkt.

Gekozen is voor het 7S model omdat dit het meest complete beeld geeft van van Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. Andere modellen als het value chain model slaan tot op zekere hoogte de plank mis, de modellen lenen zich niet om hier duidelijk te maken wat verteld moet worden over de organisatie. Het 7’s model is een systeem, ontworpen door voormalige Mckinsey- medewerker Richard Pascale, Tom Peters en Robert Waterman om de kwaliteit te meten van de prestaties di een onderneming levert. De zeven ‘S’ –factoren zijn verdeeld in drie “harde” (strategie, structuur en systemen) en vier ‘zachte’ (stijl, significante gemeenschappelijke waarden, sleutelbekwaamheden en staf). Pascale gebruikte dit model in “The Art  of Japanese management” in gevalsbeschrijvingen waarin Amerikaanse en Japanse ondernemingen met elkaar werden vergeleken. 1

 

Hieronder het model van MC Kinsey en de daarbijhorende factoren weergegeven als figuur. 

 

 

Figuur 1: Model van Mc Kinsey 1

2.5.3  Uitleg factoren voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk aan de hand van 7’s model MkKinsey.

 

Definitie Shared Values

1) * De 'shared values' (Significante waarden) - plaatst McKinsey in het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de bedrijfscultuur, de identiteit: ofwel de Visie . De reden voor de centrale plaatsing is dat deze factor zorgt voor samenhang en sturing van de overige factoren. 1

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2) Shared values

 

Bij Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk is de associatie met een gezond lichaam een belangrijke factor. Vrijwel het gehele sportcentrum is hierop gefocust. Daarnaast bevat Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk over meerdere “shared values”, te denken valt aan;

 

* Veelzijdigheid (zijn vele sporten te beoefenen en daarnaast zelfs outdooractiviteiten)

* Prijzen (prijzen zijn goedkoper dan de concurrenten)

* 7 dagen open

* Grote parkeerplaats (waardoor klanten altijd plek hebben om te parkeren)

* Bereikbaarheid van het sportcentrum is ideaal aangezien er zelfs een trein verbinding is.

 

__________________________________________________________________________ 1 http://lh5.ggpht.com/bakthi.margan/R4ea1en4aeI/AAAAAAAAAG8/mZmTKCFBhCU/7smodel%5B3%5D

2 Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Nick van Dam, Jos Marcus, 2005, Wolters-Noordhoff

 

Definitie strategy

1)* De 'strategy' (Strategie) - wijst op de voorgenomen acties van de organisatie. Welke uitdrukkelijke doelen worden gesteld en met welke middelen wil men ze bereiken ? De strategie dient de brug te vormen tussen het mission statement, d.w.z. de 'raison d'etre' van het bedrijf, en de harde realiteit die dicteert dat met beperkte middelen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een strategisch plan maakt keuzes en zorgt dat alle delen van de organisatie weten wat er van hun verwacht wordt om bij te dragen aan het succes van het geheel. 1

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2) Een onderdeel van de huidige strategie van Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk is om via gratis lessen mensen kennis te laten maken met een bepaalde sport om zo bekendheid te genereren en het vergroten van haar klantenbestand. Tot op heden is vooral zumba een populaire bezigheid in Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk.

 

Er zijn door Dhr. veldwijk en Mvr. Veldwijk een aantal bewuste keuzes gemaakt. Zo is er gekozen voor een methode waarbij in eerste instantie de behoeften van de klanten stukken belangrijker zijn dan de uiteindelijke winst. Doormiddel van een gratis les zumba probeert men klanten te werven. Zumba is momenteel erg populair en wordt tot op heden in vele fitnesscentra niet gegeven. Hier speelt de familie Veldwijk goed op in.

 

Daarnast is er gekozen voor het maken van een informatieve website. Deze website bevat informatie over alle activiteiten, prijzen en sporten. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van mailing. Men kan zijn/haar mailadres opgeven via de website om zo op de hoogte te worden gehouden van alle acties, tijden, prijzen en sporten.

 

 

Definitie Structure

1)*'Structure' (Structuur) - refereert naar de inrichting van de onderneming zelf: niveaus, taakverdeling, coördinatie, lijn-, staf- en functionele organisatie. 

(Bron; http://nl.wikipedia.org/wiki/7S-model)

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2) Binnen sport,-, fitness- en activiteitencentrum veldwijk is een duidelijke taak- en rolverdeling aangebracht. Er ligt een takenpakket dat per week uitgevoerd moeten worden

 

De coördinatie is verdeeld over Gert en Grace Veldwijk. Deze twee personen zijn uiteindelijk hoofdverantwoordelijke voor het sportcentrum.

 

Hieronder zal doormiddel van een organogram de hiërarchie worden weergegeven en het takenpakket per persoon.

 

Organogram Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk en de daarbijhorende tekst en uitleg.

 

Hierboven in de organogram valt te zien hoe de hiërarchie binnen het sportcentrum is. Ten eerst zal de directie worden uitgelegd. Dhr  en mevr. Veldwijk zijn hoofdverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het sportcentrum. Daarnaast geven zij ook zelf les aan de leden. De interne en externe communicatie is verdeeld over beide personen. 

 

Een plaats onder de top van de hiërarchie valt de algemeen medewerker Dhr Kloosterhof. Zijn taak is ervoor zorgen dat alles goed verloopt. Taken waaraan valt te denken is het oplossen van technische problemen, bijspringen bij bardiensten en het in de gaten houden van ruzies tijdens activiteiten/feesten.

 

En onderaan aan de hierarchie heb je de sportmedewerkers. Iedere medewerker is in een bepaalde sport gespecialiseerd. In de organogram valt te lezen welke lessen door elke sportmedewerker wordt gegeven.

 

 

Definitie Systems

1)*'Systems' (Systemen) - omvat alle formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen, zowel intern als extern. Het gaat hierbij om alle formele en informele procedures, regelingen en afspraken. 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2)De communicatiestromen binnen het sportcentrum lopen vrijwel altijd via Gert en Grace Veldwijk aangezien zij de hoofdverantwoordelijken zijn van het sportcentrum. Producten die besteld moeten worden, en via externe organisaties lopen, worden ook gecommuniceerd door Gert en Grace. Bij ziekte van een werknemer wordt onderling voor vervanging geregeld. Dit wordt dus gecommuniceerd tussen de werknemers onderling.  

 

Definitie Style

1)*'Style' (Stijl) - verwijst naar de managementstijl. We hebben het dan over de manier waarop de manager de medewerkers behandelt en de wijze waarop men met elkaar omgaat. Een goede manier van leiding geven, levert meestal ook een goed resultaat op, wat in de praktijk vaak duidelijk terug te zien is. Als de sfeer goed is in het bedrijf komt ook iedereen met plezier naar het werk, en gaat zich beter inzetten. Als de leiding niet goed is dan is dit het tegenovergestelde van goede stijl en zullen de werknemers zich niet thuis voelen op hun werk en worden de prestaties ook slechter.

 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk 2)Er heerst een flexibele managementstijl, dit wil zeggen dat er geen strenge regels zijn waaraan gehouden moet worden, aangezien de eigenaar het sportcentrum met zijn echtgenote en drie kinderen runt. Daarnaast valt op dat Dhr. en Mvr. Veldwijk de medewerkers vriendelijk behandeld en zij de medewerkers volledig vrij laten qua inhoud van de lessen die er per medewerker gegeven worden. Wel wordt er verwacht, dat als een medeweker verhinderd wordt men zelf opzoek moet gaan naar vervanging. Hier bemoeien Dhr. en Mvr. Veldwijk zich niet mee.

 

Definitie Staff

 

1)*'Staff' (Staf) - concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van de manager en de medewerkers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze rekruteren, vormen, evalueren en belonen, motiveren, behouden? Zonder staff kunnen de andere S’en  niet tot hun recht komen. 

 

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2) Onder het kopje “structure” is uitgelegd wat de hiërarchie is binnen het sportcentrum. Daarnaast zijn ook de taken per persoon benoemd. In de toekomst zal het er anders uit komen te zien. Nick (zoon) en Rebecca (dochter) zullen in de toekomst eventueel de taak van Dhr en Mvr. Veldwijk overnemen en dus hoofdverantwoordelijke van het sportcentrum zullen worden. De medewerkers worden over het algemeen gemotiveerd door betrokken te zijn bij vele feesten binnen het sportcentrum en het ontvangen van een leuk loon. Dit item zal niet direct veranderen in de toekomst. Door de personeelsleden overal bij te betrekken en het geven van een leuk loon probeert men de personeelsleden te behouden, mede doordat zij gespecialiseerd zijn in bepaalde sporten en het lastig is om vervangende mensen te vinden. 

 

Defenitie Skills

1)*'Skills' (Sleutelvaardigheden) - stelt scherp op wat de eigen organisatie doet schitteren. Waar is ze goed en/of competitief? 

Sommige sleutelvaardigheden, zoals 'staff', strategie, structuur en systemen kunnen op korte termijn worden veranderd of bijgesteld

Uitleg voor Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk

2)Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk beschikt over verschillende sleutelvaardigheden waardoor men op bepaalde vlakten verder is dan de concurrent(en). Het sportcentrum bevat namelijk een enorm grote parkeerplek. Stukken groter in vergelijking bij andere concurrenten. Daarnaast is het sportcentrum ook op zondag geopend wat niet het geval is bij de concurrenten van Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk. Bruiloften, feesten en buitenactiviteiten, het is allemaal mogelijk. Vooral hierin blinkt het sportcentrum uit ten opzichte van haar concurrenten. De concurrenten houden zich meer bezig met fitness, spinning & body pump. Ook bied het sportcentrum iets nieuws aan namelijk; een workshop Qi Gong. Dit houdt in; een workshop over slapeloosheid, hoofdpijnen, depressies, hoge bloedruk en afvallen. Ook dit onderdeel is niet bij de concurrenten aanwezig, waardoor dit ook een “skill” is waarin het sportcentrum duidelijk uitblinkt.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.