Het voorbestaan

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 05 April 12:54

    Vroeg of laat komt ieder mens voor God te staan. Zelfs zij die tot het einde niets met God gewild hebben en er tot het laatst in volhard hebben dat Hij niet bestaat moeten op een dag erkennen dat Hij echt bestaat. Want er staat geschreven: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. (Romeinen 14:11.) En natuurlijk is het heden voor ieder mens de beste tijd om God te leren kennen en te dienen. En als u voelt dat iedere knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Here is, waarom dan nu niet?

                    

     Elke ‘heilige der laatste dagen’ heeft een bijzondere binding met de Heer want hij realiseert zich dat hij net als ieder mens vóór de grondlegging der wereld verplichtingen op zich nam tegenover de Heer en dat hij net als iedereen verbonden met Hem heeft gesloten. Natuurlijk drukken deze verbonden en verplichtingen hun stempel op de zaak waartoe u op aarde geroepen wordt. Het is zeker dat Paulus de geweldige zegen om de Heer te mogen zien niet ontving op grond van zijn verdiensten in het sterfelijke leven.

      

Want waarom Saul, waarom deze man die de Heer haatte en zijn heiligen trachtte te doden? Er kan maar één antwoord mogelijk zijn, namelijk “HET VOORBESTAAN”. Saul had de talenten verworven in het voorbestaan en had daar de geestelijke staat bereikt die hem in staat stelde als apostolisch bedienaar van God op te treden, die hem op de weg naar Damascus kastijdde! (McConkie, DNTC, deel 2, blz. 89.)

     En zo is dat met ieder mens op aarde. Niet dat het met iedereen net zo moet gaan als met Saul, die in opstand was maar wat wel identiek is, is het feit dat wij allen beïnvloed worden door het leven dat wij in het voorbestaan geleefd hebben. President Kimball wijst erop dat we verbonden aangingen voordat we geboren werden. Dit zijn zijn worden:

                  

“We hebben in de hemel plechtige geloften afgelegd en wel voordat we in dit sterfelijke leven kwamen. We hebben verbonden gesloten en die sloten wij voordat wij onze positie hier op aarde aanvaardden. We hebben de verplichting op ons genomen te doen wat de Here onze God zal gebieden. We hebben onze hemelse Vader plechtig beloofd dat wij, indien Hij ons naar de aarde zou zenden en ons een lichaam zou geven en de onbetaalbare kansen die het leven op aarde te bieden heeft dat we ons leven rein zouden houden

                                      

en in de heilige tempel zouden gaan trouwen en een gezin stichten en dat wij gerechtigheid zouden onderwijzen en ernaar zouden leven. Dat was een plechtige eed en een plechtige belofte. Hij beloofde ons een veelbewogen sterfelijk leven met talloze voorrechten en Hij beloofde ons dat wij, wanneer wij ons in de gerechtigheid zouden bekwamen, het eeuwige leven vreugde en vooruitgang zouden ontvangen. Er is geen andere manier om deze beloning te ontvangen.

                      

     En dus is veel van wat u ontvangt op het levenspad bepaald door wat eraan vooraf ging. Het moet u optimistisch stemmen dat u zover met de Heer gekomen bent want aan hen die hun eerste staat behouden, zal worden toegevoegd; en zij die hun eerste staat niet behouden, zullen geen heerlijkheid hebben in hetzelfde koninkrijk met hen die hun eerste staat behouden; en zij die hun tweede tweede staat behouden, op hun hoofd zal heerlijkheid worden toegevoegd voor eeuwig en altijd. (Abraham 3:26.) En dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.