Wat zegt de Bijbel over Pasen

Door Sophia24 gepubliceerd op Tuesday 31 March 10:23

86c5decf1333812cf90c2c6cd10b6bdd_medium.Pasen wordt door de Encyclopedia Bretanica omschreven als het belangrijkste feest van de christelijke kerk, waarmee de opstanding van Jezus Christus wordt herdacht. Maar is Pasen echt een christelijke viering?

Hoewel men zegt dat met Pasen Christus’ opstanding wordt herdacht, vindt het feest eigenlijk zijn oorsprong in valse religie.  In de Bijbel wordt het herdenken van Jezus’ opstanding zelfs helemaal niet geboden of goedgekeurd. Daarom is het extra deloyaal om dat onder het mom van Pasen te doen.

De meeste paastradities weinig te maken met de opstanding van Jezus, ‘maar stammen ze van folkloristische gebruiken af, zegt de Britannica

Hoe onstond De naam:

Oosthoeks Encyclopedie zegt: „In sommige talen behield het feest een oude heidense naam (Duits Ostern; Engels Easter), afgeleid van het Germaanse Austro, lentegodin.” Anderen brengen de naam in verband met Astarte, de Fenicische vruchtbaarheidsgodin die bij de Babyloniërs bekendstond als Isjtar.

Zou God het goedkeuren dat de opstanding van zijn Zoon wordt herdacht met een walgelijke vruchtbaarheidsrite? Absoluut niet!

De Paashaas:

De haas werd al duizenden jaren vereerd om zijn grote voortplantingsvermogen. De haas was het symbool van Astarte, de Kanaänitische godin van de vruchtbaarheid” (Een jaar vol feesten).

De Paaseieren:

De Katholieke Encyclopaedie zegt: „Het Paasei is het symbool der vruchtbaarheid.” Het boek Een jaar vol feesten zegt ook: „De zoektocht naar eieren is van oorsprong een magische handeling om de levenskracht van de lente op te wekken. Het kleuren van paaseieren is in wezen eveneens een magische handeling. Door een voorwerp te decoreren geloofden onze voorouders dat de kracht die erin stak geactiveerd werd.”

Op zijn paasbest:

De uitdrukking verwijst naar de gewoonte zich met Pasen in het nieuw te steken, die ontstond omdat „het als onbeleefd werd bezien en het daarom ongeluk zou brengen om de Scandinavische godin van de lente, Eastre, in iets anders te begroeten dan nieuwe kleding” (The Giant Book of Superstitions).

Paasvuur: „Volgens de vruchtbaarheidstoverij uit lang vervlogen tijden gaat de winter in de vlammen op, wordt de lente opnieuw geboren en smeekt men een goede zomer af. Tot in de 19de eeuw werd geloofd dat het land waarover het paasvuur scheen, vruchtbaar werd” (Een jaar vol feesten).

The American Book of Days geeft de oorsprong van Pasen goed weer: „Er bestaat geen twijfel over dat de Kerk in haar vroege dagen de oude heidense gewoonten heeft overgenomen en er een christelijke betekenis aan heeft gegeven.”

Sommigen vinden misschien dat het niet verkeerd was dat bepaalde paasgebruiken toegestaan werden , heidenen zouden daardoor de betekenis van Jezus opstanding beter begrijpen. Maar Paulus zou het daar nooit mee eens zijn geweest. Hoewel hij veel heidense gebruiken zag toen hij door het Romeinse Rijk reisde, nam hij ze nooit over om mensen meer begrip over Jezus te geven. Sterker nog, hij waarschuwde christenen: "Komt niet onder een ongelijk juk met ongelovigen. Want wat voor deelgenootschap hebben rechtvaardigheid en wetteloosheid? Of wat heeft licht met duisternis gemeen? Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt u af, zegt Jehovah, en raakt het onreine niet langer aan" (2 Korinthiërs 6:14, 17).

De Bijbel waarschuwt dat de aanbidding van God niet samen kan gaan met tradities of gewoonten die hij afkeurt (Markus 7:6-8).  Pasen is een heidens feest en iedereen die Gods goedkeuring wil, zal het vieren ervan vermijden.

Sophia

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beste Sophie, voor de zoveelste keer, laat anders gelovigen en ook trouwens niet gelovigen in hun waarde. Doe nou niet alsof jij en je Jehovah's Getuigen de wijsheid in pacht hebben en precies weten wat de wil van God (Jehovah) en of Jezus is. God heeft trouwens geen menselijke wil! En de bijbel is niet door God geschreven, hoogstens geïnspireerd, maar door doodgewone mensen. En dus alles wat in de bijbel staat moet symbolisch gelezen en begrepen worden, omdat er geen bewijzen zijn van gebeurtenissen, omstandigheden door het ontbreken van verificatiemiddelen zoals wij die in onze moderne tijd kennen en gebruiken. (radio, tv. media etc). Dus wees nu eens wat bescheiden en doe nu niet net alsof jij het allemaal zo goed weet en anderen niet! Erken je eigen sterke punten en tekortkomingen en vertel dat de lezers van Plazilla! mvg Co
Paulus, was een a-theïst en ongelovig. Bovendien was hij anti-vrouw, en was tegen emancipatie van de vrouw. Dus wat moeten we met zo'n man die zegt 'het licht'te hebben gezien en plotsklaps gelovig werd en Jezus volger! Schoon schip maken met zo iemand zou ik willen zeggen. Niet geloofwaardig! Co
Beste Sophie. Ik heb zelf gewerkt bij Encyclopaedia Britannica (Dutch Branch). Dat is de juiste naam. En verder je begrijpt het niet, en met jullie de Jehovah's Getuigen. Het gaat er niet om waar Pasen vandaan komt, dat zal 'heidens' zijn. Het zij zo. Het gaat natuurlijk in allereerste plaats om wat Pasen in onze tijd betekent! En dat zouden Jehovah's Getuigen ook moeten waarderen. Immers zij zijn ook Jezus Getuigen niet waar! Dus even de knop om, en gedenk Pasen als een gebeurtenis tot heil van de mensheid. Want een invloedrijker persoon in de wereld is er niet! Dat zal je niet ontkennen? mvg Co
Jehovah´s Getuigen zien de herdenking van Jezus dood als de belangrijkste dag van het jaar.

Op de avond voor zijn dood kwam Jezus met zijn apostelen samen. Hij stelde een eenvoudige herdenking in en zei: ‘Blijft dit tot een gedachtenis aan mij doen.’ Met die plechtigheid moesten ze het offer herdenken dat hij kort daarna voor alle mensen zou brengen (Lukas 22:19, 20).
Jezus wil dat wij het ook op een bescheiden manier doen net als hij toen.
Wij volgen dat gebod tot op deze dag.
Wij hebben deze herdenking gehad op vrijdag 3 april
(14 Nisan) ‘s´avonds na zonsondergang.

De hele wereld viert Pasen op een manier waar Jezus niet blij mee is. Wij zijn volgelingen van Jezus en dus geen deel van deze wereld.

Sophia
Fantastisch dat er mensen zijn die precies weten wat God wil.
Dat is inderdaad fantastisch. Jeetje, dus dan ben ik ... wel met Zijn goedkeuring bezig. Ik vier geen enkele feest/gedenkdag.
Daarvoor heeft hij ons dat mooie boek gegeven Nescio. Maar dat boek kan je op twee manieren lezen.
Ten eerste om vanuit je hart de waarheid te willen weten en ten tweede om hardnekkig bewijzen te zoeken dat het allemaal niet waar is. En omdat zijn heilige geest erbij betrokken is zal Jehovah God er zelf voor zorgen wie de Bijbel zal begrijpen en wie niet. God kijkt in harten van mensen.

Sophia