In de beginjaren van de apostelen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 23 March 12:19

     Op welke plaats de Handelingen der apostelen zijn geschreven? Ik zou het niet weten. Maar de periode waarin zij geschreven werd is wel met enige zekerheid vast te stellen. Het boek vermeldt namelijk de reis van Paulus naar Rome en zijn gevangenschap van twee jaar al daar, waarschijnlijk omstreeks 61 – 63 n. Chr. (Handelingen 28:30.) Toch wordt er van het proces zelf of de uitslag ervan door de schrijver geen melding gemaakt, iets wat hij zeer beslist zou hebben vermeld indien het proces had plaatsgevonden. De Handelingen zijn zeer waarschijnlijk binnen die periode van twee jaar geschreven.

                                             

     Over het algemeen neemt men aan dat de Handelingen werd geschreven door de zelfde persoon die het derde evangelie schreef namelijk Lucas. De eerste vier verzen ervan zijn gericht tot iemand die wordt beschreven als de “hoogedele Teofilus”, waarschijnlijk een Griek want Lucas richt zich in beide geschriften tot hem. In het voorwoord van de Handelingen schrijft Lucas: Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Teofilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. (Handelingen 1:1.) Handelingen begint waar het evangelie van Lucas mee eindigt namelijk met een verslag van de gebeurtenissen rond de hemelvaart van Jezus.

                                           

     Lucas had een actief aandeel in de gebeurtenissen want dat blijkt uit de “wij”-passages die beginnen bij handelingen 16:10 waarmee wordt aangeduid dat hij actief bij sommige gebeurtenissen betrokken is geweest.

     De Handelingen verschaffen ons het meeste inzicht in de beginjaren van de kerk van Jezus Christus. Zij vormen een unieke brug tussen het leven en leringen van Jezus aan de ene kant en de geschriften en werken van de apostelen aan de andere kant. “De Handelingen vertellen hoe de geestelijke gaven zich vermenigvuldigen totdat de apostelen en hele groepen gelovigen er deelgenoot van waren. Petrus en Paulus wekken de doden op.

                    

Engelen bedienen de Joden en de niet-Joden in gelijke mate. Er doen zich steeds meer wonderen van genezing voor. Duizenden ontvangen de gave van talen. Overal vindt men openbaring en profetie…. De Handelingen vertellen niet alleen over de geestelijke gaven, maar ook over de feiten die verband houden met de organisatie van de kerk, zendingsreizen en de algemene verspreiding van het evangelie in een heidense wereld. Het verteld van vervolgingen, stenigingen, verhoren en straffen die worden opgelegd aan hen die hun hart op Christus richten en ernaar streven de wereld te overwinnen.

                                            

     En dan de leringen der zaligheid. Hoeveel van deze leringen waren niet in alle eenvoud en volmaaktheid besproken zoals de wederkomst, het plan van zaligheid, de verzoening van Christus, de herstelling van het evangelie in het laatste der dagen, openbaring, profetie, gaven van de heilige Geest, wonderen, genezingen, de vergadering van Israël in het laatste der dagen, de opstanding, de afval van de waarheid, enz.”. (McConkie, DNTC, deel 2 blz. 19-20.)

                 

     En zo hebben we aan de Handelingen ons duidelijkste inzicht te danken in de beginjaren van de kerk. Nergens krijgen wij een duidelijker beeld op de reizen van Paulus ten behoeve van het koninkrijk van Christus. Verder krijgen de zendbrieven van Paulus hun betekenis tegen de achtergrond die Lucas ons verschaft. We zien de kerk in haar kinderschoenen en we zien hoe haar leiders worstelen met de problemen waarmee ze te kampen krijgen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.