Titel WIE IS GOD?(8)UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Sunday 08 March 16:11

UIT TELESKOOP MAGAZINE.  -SPIRITUOLOGIE is het equivalent van GEESTKUNDE, en daar gaat dit32575c3bbecc13ee340bdccd0bdcac31_medium.TELESKOOP Magazine artikel over.ffa3e3dca15b804bb1899a95f4fe12b2_medium.

In de geest van de term spirituologie en of Geestkunde is GOD de ALGEEST. Wie is de Algeest? De Algeest is de onzichtbare, oneindig tijdloze (eeuwige) alomtegenwoordige geest (overal).

De ALGEEST of GOD is zelfstandig is zelfwerkzaam. Het is de ene en enige geest. Er is geen andere, dus ook geen Duivel/Satan als 2e geest. Vóór God Algeest was er geen oorzaak, want God, Algeest is tijdloos (eeuwig) heeft geen begin noch einde. Er was dus niemand anders voor God en of Algeest.... God overlegde met niemand. was alleen!655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6_medium.

De zelfwerkzaamheid van de Algeest hangt samen met de geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen. Denken en willen zijn mannelijke vermogens. Voelen, waarnemen zijn vrouwelijke vermogens. De algeest is dus zowel mannelijk als vrouwelijk.

De suggestie dat de Algeest een persoonlijke tegenstrever, tegenstander heeft in de persoon van de Duivel/Satan is een dogma die niet juist is. De duivel/satan is niet anders dan de projectie van mensen kwade. Het menselijk lijden, althans door de mens zelf veroorzaakt is daarvan de oorzaak. De bijbelse God, door ene Abraham óntdekt'in een droom/visioen bestaat evenmin. Het is net als de Duivel/Satan een projecties van het goede versus het kwade (Duivel/Satan)

In de bijbel wordt gesproken over de duivel/satan in Genesis, maar dat is een misinterpretatie van de schrijver van dit gedeelte van Genesis, van mogelijk Mozes en of zijn tijdgenoot ca 1.000 jaar geleden.

Het kwade in Gods schepping komt voort uit de noodzaak de menselijke geest vrijheid van handelen te geven, hoe de ontwikkelingstoestand van die geest ook is ontwikkeld of onontwikkelt. En dat verklaart de huidige toestand en het verleden van de wereld sinds Adam & Eva, de eerste mensen op Aarde.

Deze eerste mensen waren nog erg gericht op het spirituele, het geestelijke, maar omdat door de vrijheidsdrang de mens een eigen wil en vrije keuze had zich anders dan op het spirituele te richten, verkoos men, zoals dat ook in onze moderne tijd gebeurt voor het materiële het materialisme. Daar vervreemde de mens schijnbaar gescheiden van Gods, de Algeest.

Het is dan ook een kwestie van spirituele groei welke de mens moet door en meemaken om het kwade te overwinnen en het goede te doen, zoals Jezus het beste voorbeeld was voor de hele mensheid. Dank zij zijn hoge bewust-zijn, zijn hoge spirituele groei en-zijn, zijn sterven, opstanding als spiritueel vormloos wezen en z'n hemelvaart dwars door de zwaartekracht omhoog,, kan de mensheid hierdoor eenzelfde spirituele toestand bereiken, en dat zullen we eens in de toekomst allen bereiken althans die dan leven op Aarde. Zij zullen dan zijn als Adam & Eva voor hun schijnbare afscheiding van hun schepper Gods.

Het is als het ware een terugkeer van de mens(heid) naar wat zij was. Geslachtloos, spiritueel en met een etherische vormloze gedaante wel de keuze daartoe in een gevormde gedaante van vlees en bloed en onzichtbare geestesgedaante. Alle ziekte's, gebrek, armoede, honger zal dan voorbij zijn, evenals conflicten en oorlogen in een nieuwe ontstane wereld' die van door Jezus van Nazareth bedoelde 'Koninkrijk van God op Aarde'.

Wij mensen zijn een deeltje, een goddelijk vonk van licht en warmte, deel uit makend van de Algeest, God dus. En uiteindelijk is het doel van God en de mens één en verenigd te zijn in liefde de alliefde (positieve energie) en zo worden alle mensen God en zijn zij niet meer schijnbare afgesneden Godenzonen en dochters.

Anders gezegd 'de Algeest' is het intrinsiek zelfregulerend kosmisch energetisch beginsel, wat van 'binnen uit'immaterieel scheppend vermogen heeft en daarmee (nieuw) leven schept (creeërt). Deze Algeest is G.O.D. de Grote Onbekende Drijver, vrij vertaald! Het is de eeuwige ongeziene  scheppende (Geest) kracht in de kosmos en op Aarde. Jezus van Nazareth sprak over deze Algeest als 'zijn en onze vader'.

In een volgende aflevering van 'Wie is God' bespreek ik de status van Jezus van Nazareth. Wie was hij, wie is hij, waarom was hij op Aarde... en waar is hij, en hoe en wanneer en op welke wijze terug op Aarde.062b23e63a4eb1791d4d06529f66f38d_medium.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.