Transportverzekeringen

Door Marcotamarit gepubliceerd op Sunday 08 March 10:18

Transportverzekeringen

Bestaande ondernemers zien vaak niet in hoe relevant een transportverzekering kan zijn voor zijn/haar onderneming. Ondernemers kunnen grote financiële schade oplopen indien hier geen duidelijke afspraken over worden gemaakt. De transporteur kan altijd aansprakelijk worden gesteld, maar wat ondernemers over het hoofd zien is dat de aansprakelijkheid van vervoerders bij schade veelal beperkt is. Om financiële schade te voorkomen zal de ondernemer een transportverzekering moeten afsluiten.

Enkele belangen kunnen zijn:

 • Verlies van goederen
 • Beschadiging van goederen

Kleine zendingen van kleine bedrijven zijn niet relevant om te verzekeren tegen schade, maar wanneer het om grote en dure zendingen gaat waar veel risico's aan verbonden zijn kan dit juist wel een uitkomst zijn. Voordat de zending van uw goederen kan worden verzekerd moet u zich eerst bewust zijn van alle kosten die worden gemaakt.

Waardebepaling van goederen
Het is belangrijk om de waarde van de goederen goed in kaart te brengen om het eventuele verlies te kunnen declareren door de verzekering. De kosten die worden gemaakt voor een zending zijn belangrijk om te weten, zoals:

 • Prijs van gereed product
 • Verpakkingskosten
 • Transportkosten
 • Kosten van inladen in het schip
 • Zeetransportkosten
 • Lossen van de goederen uit het schip
 • Invoerrechten
 • Vervoer van de haven naar bestemming

Ook kan de imaginaire winst hierbij worden opgeteld en de premie voor de verzekering.

Voorbeeld
Nieuwe zending kleding ter waarde van €200.000,-

 • Waarde goederen. €200.000,-
 • Imaginaire winst 10%. €20.000,-

Verzekerde som. €220.000,-

 

Soorten polissen
Omdat er twee soorten polissen zijn kan een ondernemer kiezen, de twee belangrijkste zijn:

 • Verzekering per zending of ‘losse post’
 • Doorlopende verzekering of contractverzekering

De doorlopende verzekering of contractverzekering is ook te verdelen in:

 • Transportschadeverzekering
 • De omzetpolis
 • De declaratiepolis
 • Transportbedrijf schadeverzekering
 • Sellers-interestverzekering

Omzetpolis
Dit is een contractvorm die wordt gebruikt voor vervoer binnen Europa over land waarbij het vervoer per ferryboot naar Engeland en Scandinavië wordt inbegrepen. Voorafgaand wordt een schatting gemaakt van de verwachtte goederen die in een verzekeringsjaar worden vervoerd. Hieraan wordt een voorschotpremie en een premiepromillage bij meegerekend. Aan het eind van dit jaar moet worden aangetoond wat de totale warde aan goederen daadwerkelijk is vervoerd, hierna zal dit worden bekeken voor de na verrekening om te kijken of dit overeenkomt met verwachtte goederen waarvoor een omzetpolis is opgesteld.

Declaratiepolis

In deze polis wordt uitsluitend maritiem vervoer verzekerd. Hierin wordt vernoemd wat de premies zijn voor verschillende zendingen die allemaal uitzonderlijk in een declaratieregister moeten worden ingediend. Verschillende data moeten hierbij worden vermeld zoals:

 • Datum verzending
 • Verzekerde goederen
 • Plaats van vertrek
 • Plaats van aankomst
 • Naam van de vervoerder
 • Verzekerde waarde


Transportbedrijf schadeverzekering en sellers-interestverzekering
Om materiële schade te voorkomen willen ondernemers een transportverzekering afsluiten, echter zie je steeds meer dat bedrijven niet alleen materiële maar ook immateriële schade kunnen oplopen. Dit dus als aanvulling op een transportverzekering om immateriële schade in te dekken als gevolg van materiële schade tijdens het transport.

Een sellers-interestverzekering wordt pas van belang als verkopende partij de verzekering voor de goederen niet hoeft af te sluiten. Dit is het geval wanneer er is afgesproken om de incoterm FOB te gebruiken. De koper is dus de verantwoordelijke om de transportverzekering naar behoren te verzorgen, zo niet dan kan de verkoper in geval van beschadiging weigeren om het aankoopbedrag te betalen. Hiervoor is de sellers-interestverzekering geschikt om de verkoper in staat te stellen om de financiële gevolgen hiervan vergoed te krijgen wanneer de koper het aankoopbedrag weigert te betalen. Dit kost alleen wel 50% van de premie van de transportverzekering.

Averij-grosse
Het opzettelijk overboord gooien van goederen/zendingen in geval van nood om het behoud van schip en laden te redden. Soms is dit nodig en omdat dit ook als een risico wordt gezien zal ook dit worden vergoed door een transport verzekering.

All-riskclausule G-13
Al deze verzekeringen dekken zich in bij risico’s zoals diefstal, brand, waterschade, breuk, krassen of averij-grosse. Echter is deze clausule ontwikkeld om alle verliezen te dekken aan materiële schade aan verzekerde partijen onverschillig door welke oorzaak ontstaan. Echter zijn er vijf uitzonderingen die niet zullen worden vergoed, die zijn als volgt:

 • Eigen gebrek of het bederf van het product zelf
 • Eigen schuld van de verzekerde
 • Oorlogs- en stakersrisico
 • Congestie
 • Atoomkernreacties

Congestie
Het ophopen van goederen bij de haven. Omdat deze goederen niet allemaal tegelijkertijd kan worden verholpen ontstaat er oponthoud, dit noemen wij congestie. Helaas kan dit veel kosten met zich meebrengen omdat dit als redelijk duur wordt beschouwd.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.