Het ontstaan van het verkeerde christendom.

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Saturday 07 March 16:15

     Ofschoon de eerste christenzendelingen openlijk door Joodse Schriftgeleerden werden tegen gewerkt, vonden zij het keizerrijk prettig om in te reizen en te prediken. Dat kwam grotendeels door de Griekse invloed, of het Hellenisme, zoals dat toen genoemd werd. De Grieken waren allesbehalve stille getuigen van de Romeinse overheersing. Terwijl de Romeinen de wegen bouwden, het postsysteem invoerden en naar wet en orde streefden, waren de Grieken een gemeenschap van denkers, plannenmakers en filosofen. Terwijl Rome Griekenland met zijn legers veroverde, veroverde Griekenland Rome met zijn ideeën. De Griekse slaven waren vaak beter onderlegd dan de Romeinse meesters die zij diende.

                                       

     De Grieken stelden de godsdienst gelijk met de pogingen van de mens om alle aspecten van het menselijk bestaan te begrijpen. De godsdienst was geen omschrijving van de goden en evenmin een daad van vaderlandslievende gevoelens maar een schepping van het menselijk denken. Volgens de Grieken had de mens het vermogen onafhankelijk te denken, het vermogen de geheimenissen van het universum uit de eerste hand te onderzoeken en er voldoende ervan te begrijpen om een bevredigende verklaring onder woorden te kunnen brengen.

                                    

Toen dus de belangstelling voor de Griekse en Romeinse goden begon te verflauwen, namen de filosofie en het wetenschappelijk onderzoek haar plaats in. De godsdienst werd een poging alle bestaande menselijke kennis in één groot systeem van logica onder te brengen, waarvan de juistheid werd bewezen aan de hand van menselijke ervaring en diens zorgvuldige waarnemingen en door er geduldig over na te denken.

     Toen Paulus dus in Athene kwam, zo lezen wij in Handelingen 17:21, hadden: Alle Atheners die daar waren en de vreemdelingen, die zich daar ophielden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Ze werden door het aanwezig zijn gestimuleerd, niet omdat ze de waarheid wenste te weten en te gehoorzamen, maar omdat zij nieuwsgierig waren. Hun nieuwsgierigheid bracht hen ertoe Paulus naar de Areopagus te brengen wat het hoogste gerechtshof in Athene was,

                                          

waar ze tegen hem zeiden: Zouden wij ook mogen vernemen, wat dit voor een nieuwe leer is, waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehore; wij wensten dan wel te weten, wat dit zeggen wil. (Handelingen 17:19-20.) Voordeeltrekkend uit de omstandigheden, hield Paulus toen een toespraak over de “onbekende god” die de Grieken aanbaden.

     De Griekse invloed had twee rechtstreekse uitwerkingen op het christendom, één ten goede en een ten kwade. De Griekse invloed was gunstig, omdat de Griekse taal het middel verschafte waardoor de leringen van Jezus en zijn apostelen snel konden worden verbreid. Daarnaast was het christendom nieuw en de Griekse instelling om met nieuwe dingen kennis te willen maken had velen beïnvloed.                             

      

De Griekse invloed was ongunstig omdat de Grieken de verleiding niet konden weerstaan de christelijke openbaring met hun eigen interpretaties te verfraaien. Het resultaat was een volkomen nieuw en ander christendom. En zo ontstond een christendom die totaal niet leek op dat wat Jezus voor ogen heeft gehad en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.