De Europese Unie

Door Plazilla11 gepubliceerd op Monday 23 February 14:10

De Europese Unie

Geschiedenis van de Europese Unie

Voordat de Europese Unie werd opgericht, zijn er veel momenten geweest waarop een Europese macht heeft geprobeerd om de macht in Europa over te nemen. Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, lag Europa in puin. Daarom was samenwerking tussen de landen noodzakelijk. De eerste samenwerking was alleen economisch bedoeld, namelijk de Economische Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit verdrag werd in 1951 door zes landen ondertekend: België, Duitsland, Frankrijk, Italië Luxemburg en Nederland. Dit verdrag zorgde ervoor dat handel in kolen en staal tussen deze landen vrij moest zijn. In 1952 ging dit verdrag in. In 1967 kwamen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Euratom erbij. De EEG zorgde ervoor dat handel tussen alle producten vrij was, de Euratom was bedoeld voor afspraken over atoomenergie. Omdat de landen allemaal lid waren van deze drie Europese organen, werden deze drie organen gefuseerd tot de Europese Gemeenschap. Nadat de Europese Gemeenschap was ontstaan, werd er besloten om meer samen te werken. Zo werd besloten dat iedereen binnen de EG vrij kon reizen in alle landen. Doordat de samenwerking steeds groter werd, werd in 1993 besloten om de EG de Europese Unie (EU) te noemen. Behalve een grotere samenwerking zijn sinds 1958 ook steeds meer landen lid geworden van de gemeenschap.

Principes waarop de Europese Unie is gebaseerd

Menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten zijn de waarden die in de verdragen van de EU vastgelegd zijn. Deze waarden zijn vastgelegd door het Handvest van de grondrechten.

Instellingen Europese Unie

De Europese Unie bestaat uit een aantal instellingen, namelijk:

 • Europees Parlement

  Het Europees Parlement is een verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is begonnen als een adviesorgaan, maar heeft nu ook wetgevende macht op verschillende gebieden. Het Europees Parlement bestaat momenteel uit 751 afgevaardigden die ruim een half miljard Europeanen vertegenwoordigen. De belangrijkste taken van het Europees Parlement zijn:

 • Wetgeving: vaststellen Europese wetten, samen met Raad van ministers

 • Begroting: vaststellen van het budget van de EU, samen met Raad van ministers

 • Controle: het controleren van de activiteiten van de Europese Unie

   

 • Raad van Europese Unie

  De Raad van de Europese Unie voert een aantal verschillende taken uit:

 • EU-wetgeving vaststellen

 • Breder beleid van de EU-landen coördineren

 • Overeenkomst tussen EU en andere landen bekrachtigen

 • EU-begroting vaststellen

 • Buitenlands en defensiebeleid van de EU voeren

 • Samenwerking tussen gerechtelijke instanties en politiediensten EU-landen coördineren

 

 • Europese Commissie

  De Europese Commissie mag als enige Europese Unie instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving wordt nageleefd in de lidstaten.

   

 • Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

  Via het EESC kunnen Europese belangengroepen, zoals vakbonden, werkgevers, boeren, hun mening geven over wetsvoorstellen. De EESC geeft adviezen aan de Raad van de Europese Unie, de Commissie en het Europees Parlement.

 

Voor en nadelen voor Nederland van het lidmaatschap van de Europese Unie

Voor Nederland heeft het lid zijn van de Europese Unie voor- en nadelen.Een groot nadeel zijn de kosten van de EU. Een lidstaat is namelijk verplicht om ieder jaar een klein deel van de nationale inkomsten af te dragen aan de begroting van de EU. Een ander nadeel is dat Nederland beperkter is geworden in zijn bewegingsvrijheid. De overheid mag bijvoorbeeld niet zelf bepalen hoe ze de overheidsgelden besteden. Verder zijn er een aantal praktische en economische voordelen van de EU. Door het wegvallen van de grenzen hebben mondiale bedrijven nu een bereik van zo’n 500 miljoen Europese consumenten. Verder zijn er praktische voordelen zoals het vrij kunnen reizen, werken, wonen en studeren in Europa. Ook zorgt de EU voor langdurige stabiliteit en vrede tussen de landen.

Actualiteit Europese Unie

Op 25 januari 2015 waren er vervroegde parlementsverkiezingen in Griekenland, die werden gewonnen door de linkse oppositiepartij Syriza. Syriza is fel tegen de bezuinigingspolitiek die Griekenland kreeg opgelegd van de EU. De partij wil opnieuw met de EU onderhandelen om een schuldverlichting voor Griekenland. Sinds de partij de verkiezingen heeft gewonnen, wordt er gesproken over “Grexit”, wat betekend dat Griekenland de Europese Unie zou verlaten. Als dat zou gebeuren, dan betaald Griekenland niks terug aan Europa en begint het met een eigen munt. Een ander gevolg zou kunnen zijn dat andere landen met economische problemen dan ook uit de eurozone zouden vertrekken.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.