GAF- score

Door Premiumverum gepubliceerd op Monday 23 February 13:12

GAF- score, hiermee wordt het psychisch, sociaal en beroepsmatig fuctioneren aangeduid in de vorm van een score tussen de 0 en 100. GAF is een afkorting van Global assesment of functioning en is een onderdeel van DSM lV systeem, dat gebruikt wordt voor diagnosticeren van psychiatrische aandoeningen. 

Mensen met normale allerdaagse problemen komen in de buurt van 100, mensen met psychische en of sociale problemen scoren lager. 

  • 91-100: Uitstekend functioneren bij een groot aantal activiteiten, problemen in het leven lopen nooit uit de hand, persoon wordt op prijs gesteld door anderen door veel goede kwaliteiten. Geen symptomen.
  • 81-90: Geen of minimale symptomen, goed functioneren op alle gebieden, geïnteresseerd en betrokken bij een groot aantal activiteiten, sociaal effectief, doorgaans tevreden met het leven, alleen alledaagse problemen en zorgen.
  • 71-80: Als er symptomen optreden, zijn deze van voorbijgaande aard, te verwachten reacties op psychosociale stress, slechts beperkte hinder in sociale omgang, op het werk of op school.
  • 61-70 Enige lichte symptomen OF enige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school, maar functioneert over het algemeen behoorlijk goed, heeft goede inter-persoonlijke contacten.
  • 51-60 Matige symptomen OF matige problemen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
  • 41-50 Ernstige symptomen OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school.
  • 31-40 Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie OF sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming.
  • 21-30 Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.
  • 11-20 Enig gevaar om zichzelf of anderen te verwonden OF af en toe verwaarlozing van de persoonlijke hygiëne OF zeer ernstige vermindering van communicatie.
  • 1-10 Blijvend gevaar zichzelf of anderen te verwonden OF blijvend onvermogen de persoonlijke hygiëne te onderhouden OF ernstig suïcidaal gedrag met duidelijke doodsverwachting.

Bij onvoldoende informatie voor GAF-beoordeling, scoort men nul.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.