Public

Vijftien Illuminatie symbolen en hun betekenis

Robxead > Mysteries

In dit artikels lees je alles over de symboliek van de met veel geheimen omsluierde Illuminatie. Wat zijn hun vijftien belangrijkste illuminati symbolen en wat is de betekenis van die symbolen voor de Illuminatie.

Tags/labels Mysteries, IlluminatieArtikelen, Geheimgenootschap, Vrijmetselaars, Symboliek, Samenzweringen

Vijftien Illuminati symbolen

De Illuminatie hebben vanwege hun geheimhouding altijd symbolen gebruikt om hun boodschap over te brengen. Door hun geheime symboliek tonen de ingewijden elkaar hun dominantie over de wereld en over de mensen. 

1) De piramide2673947496015af238abfa1d8f7de9e1_medium.

De piramide is een van de oudste symbolen van de Illuminatie. De piramide is een metafoor voor de machtsverdeling in de wereld: aan de top, die smal is, zitten een beperkt aantal mensen, de elite der illuminatie, die aan de touwtjes trekken en daarmee de wereld feitelijk besturen. De bodem is de massa, het domme volk zeg maar.

De piramide op het Amerikaanse “one Dollar” biljet kent dertien treden, een verwijzing naar de dertien illuminatie families of bloedlijnen. De losstaande deksteen verwijst naar het feit dat de illuminatie zichzelf als verheven boven en daarmee losstaand van de massa’s zien.

2) De obelisk of gedenknaald

5d9b563d01f4e01d5f3bea3976b2d561_medium.De obelisk is een zeer krachtig symbool van de Illuminatie.

De Egyptenaren maakten de obelisken oorspronkelijk ter eerbetoon aan de zonnegod Ra. De obelisken stonden aan weerszijden van tempels.

Vele obelisken zijn afkomstig uit Egypte en staan nu als machtssymbool en baken op de belangrijkste plekken in de wereld: op het Sint Pieter plein in het Vaticaan, op Piazza San Giovanni bij Pauselijke Aartsbasiliek van Sint-Jan van Lateranen, in het machtscentrum Washington, in s ‘werelds financiële centra New York (Central Park) en London (City of Westminster) en Parijs (Place de la Concorde).

 

3) Het pentagram of vijfpuntige ster82feabdc539bfc08acafa7315d5824f8_medium.

Het pentagram, de naam stamt af van het Griekse pentagrammon ofwel vijf lijnen, is een van de oudste esoterische symbolen van de mensheid. De betekenis is in de loop der jaren steeds veranderd.  Ooit was het voor de Sumeriërs een symbool om demonen af te weren. De volgers van Pythagoras zagen het als een symbool van gezondheid en kennis. In de middeleeuwen zagen mensen de vijf heilige wonden van Jezus Christus in het symbool.

Later werd het een symbool van het kwaad. Met de twee punten omhoog is het pentagram een rudimentaire afbeelding van een bokkenhoofd met twee hoorns omhoog, een afbeelding van Baphomet. Volgens sommige bronnen bevat het stratenplan van Washington een omgekeerd pentagram dat naar het naar het Witte Huis wijst! Voor de Illuminatie is het pentagram eenvoudigweg een symbool wat staat voor kennis.

4) De uil

a8ce583d3eab432fe4a44ad6092047be_medium.De uil is het symbool van wijsheid. De Illuminatie zien zichzelf als de hoeders van eeuwenoude kennis. De uil is ook een rechtstreekse verwijzing naar de Romeinse godin Minerva, godin van de goddelijke macht van het verstand en van de enorme vindingrijkheid van de menselijke geest.

De Illuminatie kozen de uil als teken van het feit dat zij, in hun eigen ogen, als enigen waardig zijn om de wereld te besturen.

De filosoof Hegel schreef: “De uil van Minerva spreidt zijn vleugels alleen met het vallen van de duisternis” een metafoor voor het feit dat we de realiteit pas begrijpen nadat iets gebeurd is. De wereld zal de doelstelling van de Illuminatie pas begrijpen nadat hun greep op de wereld volledig zal zijn.

5) Het alles ziende oog68627c88891032edf827c60ceed261af_medium.

Het alziend oog is een belangrijk symbool voor zowel de Illuminatie als de vrijmetselaars. Het wordt meestal afgebeeld als een oog omgeven door stralen maar ook wel als oog binnen een driehoek, zoals op het “one Dollar” biljet. Het oog wordt als symbool in veel religies gebruikt zoals in het oog van Horus door de Egyptenaren.

Wat weinig mensen weten is dat het symbool van het oog van Horus in feite een versluierde vorm van vastlegging van (ooit) geheime wiskundige kennis is, in dit geval fracties. Het is deze kennis waarom het alles ziende oog zo belangrijk is voor de Illuminatie.

6) De slang

80b8b2573b2ff928b02dae702a817345_medium.De slang is een van onze oudste symbolen in mythes en verhalen. Een slangencultus bestond al in de nieuwe steentijd, vond zijn weg in alle grote beschavingen en bestaat in India nog steeds. De slang staat symbool voor incarnatie van levenskracht, wedergeboorte en onsterfelijkheid.

Symbolen van slangen zien we onder meer in de ouroboros, in de kerykeion en natuurlijk in de esculaap.

De Illuminatie worden ook wel het broederschap van de slang genoemd. Verwijzingen vinden we in de song “The Union of the Snake” door Duran Duran.

7) Het vuur en de eeuwige vlam

Het brandend vuur verwijst naar Lucifer, de brenger van het licht. Vuur is het teken van purificatie, van verbranding van het oude maar ook van de verlichting van de mensheid. Het eeuwig brandend vuur is een verwijzing naar de onsterfelijkheid van de beweging der Illuminatie en het feit dat zij de verlichten zijn. In de Griekse mythologie wordt het verhaal verteld van Prometheus die het vuur van de Olympische goden stal om het aan de mensen te schenken. Dankzij het vuur leerde de mens om ijzer te smelten en daarmee gereedschappen te maken: de basis voor onze technologisch beschaving.2f070f256dc0da75a4548e3db350db1d_medium.

Het waren de nazi’s die voor de Spelen van 1936 te Berlijn de estafetteloop met de olympische vlam introduceerden. Ook het vrijheidsbeeld (Franse naam: La liberté éclairant le monde ofwel de Vrijheid verlicht de wereld) in New York heeft een eeuwigdurende fakkel. Het symbool komt ook voor in logo’s van grote bedrijven zoals Standard Oil en Columbia Pictures.

8) De zodiac of dierenriem

ee31bdcf431a65d9221ec0ecd35b0516_medium.De zodiac of dierenriem is een duizenden jaren oude representatie van de sterren rond de Poolster. De sterren bewegen zich in een concentrische cirkel om de Poolster heen en vormen zo een kalender voor de oude beschavingen. De maan gaf de maanden aan en de baan van de zon de periodes van een jaar.

Het is deze kennis van de oude Babyloniërs die Illuminatie fascineert. De dierenriem is weer een verwijzing naar de dertien Illuminatie families die de wereld besturen. Twaalf tekens en in het midden hoort de Poolster: de dertiende familie. Zij verdeelt de aarde in invloedssferen bepaald welke familie welk deel krijgt. Volgens veel bronnen is de Rothschild familie de Poolster.

9)  Het getal 666cf3e3716933bec23314f7db00f66176f_medium.

Het getal 666 is een bijzonder getal. Je moet het echter niet lezen als zeshonderdenzesenzestig maar als drie keer zes. Als deze drie zessen bij elkaar optelt krijg 6 + 6 + 6 = 18. Tel één en acht bij elkaar op dan krijg je 1 + 8 = 9.

De negen is een getal van onveranderlijkheid immers het maakt niet uit met welk getal van nul tot tien je met negen vermenigvuldig: het resultaat blijft negen, bijvoorbeeld: 3 X 9 = 27 en 2 + 7 = 9. Voor Illuminatie is 666 daarom bovenal het teken van de onmacht van de massa om boven zichzelf uit te stijgen.

10) De schedel

c3b6de2fc83295eae67227a93696b639_medium.De schedel met de gekruiste botten (skull and bones) is een verwijzing naar het invloedrijke maar met veel geheimen omsluierde  genootschap van studenten aan de Yale Universiteit.

Elk jaar worden vijftien studenten, hoogbegaafd en met leiderschapskwaliteiten, uitgekozen om te worden toegelaten tot de order of the skull and bones.

De mannen en vrouwen die worden toegelaten, de zogenaamde Bonesmen, krijgen later topposities toebedeeld in de wereld. Zij zorgen dat ze met elkaar zakendoen en delen hun kennis.

De schedel is ook een verwijzing naar de voorouders die de Illuminatie hun geheime kennis nalieten. De schedel staat ook symbool voor loyaliteit tot in de dood, net zoals de beroemde totenkopf op het Nazi SS uniform.

11) De monarchvlindere24c66da72e6bddd5349d91867acc55f_medium.

De monarchvlinder staat symbool voor het Monarch mind-control programma. Het mind-control programma MK-ULTRA, ontwikkeld door geheime diensten, is een techniek om mensen te programmeren. De methode bestaat uit het toebrengen van een ernstig trauma waarna mede onder invloed van toegediende drugs een meervoudige persoonlijkheid wordt geïnduceerd.

De tweede persoonlijkheid is de geprogrammeerde en kan door een ander mens of door een symbool worden in- en uitgeschakeld. De methode is een vervolmaking van experimenten die in de tweede wereldoorlog door Joseph Mengele werden uitgevoerd. De Illuminatie worden er van verdacht het Monarch mind-control programma in het geheim verder te ontwikkelen om de massa te beïnvloeden.

12) De driehoek

72d4c8d0a6aa0885e841c1e5f9b0d549_medium.De driehoek is weer een symbool van de Illuminatie dat zijn oorsprong in de oude Babylonische beschavingen vindt. De driehoek is niet alleen een zijde van een piramide, het is ook een representatie van het heilige getal drie. Voor de Egyptenaren was de driehoek de representatie van de goden Osiris. Isis en het kind Horus, zoals het voor de Christenen de representatie van goed, de heilige geest en het kind jezus is. Voorde Babyloniërs was drie het getal van de hemelen, van het goddelijke, van de scheping. Het was voor hen ook het symbool van de vereniging van man en vrouw die een kind verwekken.

Voor de Illuminatie is de driehoek een symbool voor de schepping van kennis. De driehoek komt vaak terug in de Illuminatie handsymbolen en in logo’s van grote, door de Illuminatie geleide, bedrijven.

13) De stralende zoncca7a8d5297984e19a350f0c12d192d3_medium.

Vanuit de Egyptische zonnecultus komt de symboliek rondom Ra, de zonnegod, een van de meest vereerde en belangrijkste goden uit de Egyptische mythologie.

De zon is in veel religies en natuurgeloven een teken van de overwinning van het goede over het kwade. De zon is ook een teken van verlichting. De zon is de levensbrenger die in veel symbolen terugkomt. Denk maar aan de swastika. De zon komt in veel logo’s van grote bedrijven voor zoals Shell en BP. Voor de Illuminatie is de zon de overgang naar de verlichting, met behulp van hun geheime kennis.

14) Het schaakbordpatroon

0e383762d5e7c44d04b02a720d3c7a1e_medium.Het schaakbord, net als het dambord kent het typerende afwisselende patroon van zwart en wit van donker en licht. Het is een symbool van dualiteit van de strijd tussen goed en kwaad. De baas van de Illuminatie is de grootmeester, die niet voor niets net zoals een topschaker word genoemd. Het schaakbordpatroon vinden we in bijna alle Europese kerken maar ook in Illuminatietempels en dat is niet voor niets. Net als in schaak kent de wereld koningen en pionnen en speelt wit (goed) tegen zwart (slecht). De massa zijn de pionnen die worden opgeofferd voor de uiteindelijke overwinning.

15) Het getal 13

Het getal 13 is een belangrijk symbool voor de Illuminatie. Niet alleen staat 13 voor de dertien koninklijke bloedlijnen, de hoofdfamilies der Illuminatie, het aantal komt terug in het aantal letters van de Latijnse spreuk  “Annuit Coeptis”, het begin van de vernietiging, een spreuk achter op het “one Dollar” biljet.

e52e5ef05555e4e7301f959b8e43327a_medium.

In het Judaïsme wordt 13 gezien als de leeftijd waarop een jongen volwassen wordt, een zogenaamde  Bar Mitzvah wordt, een zoon van het gebod. Voor de Illuminatie is dertien daarom de metafoor voor van het volwassen worden, het licht zien. Door de Illuminatie wordt het getal 13 vaak verholen afgebeeld als de letter “B” die je krijgt als je een 1 en een 3 aan elkaar plakt. Of liggend als een M met en streep eronder zoals in McDonald's.

20/02/2015 14:09

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
20/02/2015 21:10
Het getal 666 komt, net als de slang ook in de Bijbel terug. Het staat voor de anti-christ, die aanbeden zal worden als een god. De slang staat voor de satan, die Eva verleid heeft.
1
20/02/2015 19:52
Leuk artikel! Ook al heb ik bij sommige zaken zo mijn twijfel, toch is het interessante materie! De symbolen zijn op een manier aan hun betekenis gekomen, dus waarom niet deze ;)
2
20/02/2015 19:02
Pareidolie. Allemaal. De grootste verslaving van de mensheid.
Wel een erg leuk artikel. ☺
1
20/02/2015 18:14
Sorry hoor, maar je moet wel heel veel fantasie hebben om dat op de kaart van Washington te zien.

Goed artikel van je, maar ik geloof dus totaal niet in het bestaan van zoiets.
1
20/02/2015 19:53
En natuurlijk ga ik dan even bij Google Maps kijken ;)
1
20/02/2015 19:57
Ga je gang. -))
1
20/02/2015 20:02
Ik kan wel 5 puntjes ontdekken en een bepaalde vorm, maar om nou van een pentakel te spreken, ik weet het niet.
1
20/02/2015 20:08
Nou ik zag het echt niet.
3
20/02/2015 17:43
Knap artikel, heel interessant om lezen. Een ding is jammer. Waarom het getal 13 niet op plekje 13 gezet?
2
20/02/2015 14:32
Prachtig artikel. Gaat bij mijn favo's