Zorgplan Schippers - nieuwe poging

Door SanneSchrijft gepubliceerd op Saturday 07 February 11:00

Zorgplan Schippers

De nieuwe zorgwet die in december 2014 nog voor een heuse kabinetscrisis zorgde is van de baan. Hallelujah. Maar nu heeft de minister een aanpast plan gepresenteerd. Hierover moet nog gestemd, dus niets is nog zeker. 

cb6d57945a26297c81d5945d4bb3a8d3_medium.

De belangrijkste wijziging is dat "in principe" de vrije artsenkeuze gehandhaafd blijft, maar als je als patiënt een arts kiest waar jouw zorgverzekeraar een deal meeheeft, krijg je een financiele bonus in de vorm van minder premiebetaling.

Voor mensen met een klein budget is de "keuze" dus eigenlijk geen keuze meer. Voor de mensen die om gegronde redenen een ándere arts of ander ziekenhuis kiezen, wordt hun keuze dus een dure. Als een strafmaatregel omdat je niet de lijn van de zorgverzekeraar kiest ..

Daarnaast deed mevrouw Schippers een heel zorgwekkende verklaring om deze regelgeving aantrekkelijk te maken. Zorgverzekeraars zouden door goede zorginkoop veel kunnen verdienen aan langdurig zieken. Of, zoals op Twitter te lezen valt: "vroeger was ik patiënt als ik naar de dokter ging, nu consument" 

Zorgwekkend, dat is het zorgbeleid zeker.

d77cf3b5a41c3909c10af79be97a2600_medium.

 

Maar wat verandert er nu als het nieuwe plan goedgekeurd gaat worden:

Het verplichte eigen risico van 375 euro blijft bestaan. De vrije artsenkeuze, met de beperkingen die nu al bestaan, blijft zoals hij is.

zorgverzekeraars:

-mogen polissen met een lager eigen risico aanbieden, als de verzekerde kiest voor een arts of ziekenhuis waar een (kostenbesparend) contract mee is afgesloten.

-mogen naturapolissen gaan aanbieden, zodat er meer zorg via contracten wordt ingekocht. Dat moet kosten besparen. Bij een naturapolis krijg je niet van elk ziekenhuis de rekening vergoed, maar alleen van ziekenhuizen waar jouw zorgverzekeraar een contract mee heeft.

-met veel verzekerden die chronisch ziek zijn, of om andere redenen hoge zorgkosten maken, worden hiervoor beter beloond. Het idee is dat de verzekeraars die zorg goedkoper gaan inkopen, zodat ze er wat aan kunnen verdienen.

-moeten voor het eind van het jaar bekendmaken waar ze voor het volgende jaar zorg hebben ingekocht. Mensen kunnen zo beter selecteren bij welke verzekeraar ze verzekerd willen zijn, hoe duur hun polis is en bij welke behandelaars ze waarvoor terecht kunnen. Ook hebben ze dan nog tijd om te kijken naar de kwaliteit van de ingekochte zorg.

ziekenhuizen:

-die zonder contract met een zorgverzekeraar werken, worden financieel 'gestraft' als ze meer behandelingen uitvoeren dan afgesproken. Deze manier om extra geld te verdienen wordt dus aan banden gelegd.

-De prestaties van ziekenhuizen bij de behandeling van 30 vastgestelde aandoeningen worden naast elkaar gelegd om patiënten en zorgverzekeraars inzage te geven in de kwaliteit. Er worden 300 richtlijnen vastgesteld door het Kwaliteitsinstituut waar ziekenhuizen en andere behandelaars zich aan moeten houden.  Standaardisatie, een vaste manier van behandelen, moet leiden tot lagere kosten.

GGZ instellingen:

-moeten binnen twee jaar bepaalde behandelingen hebben gestandaardiseerd. Behandelaars moeten hetzelfde omgaan met dezelfde soorten patiënten. Doen ze dit niet dan wordt het opgelegd door het Kwaliteitsinstituut.

-worden aan strengere kwaliteitseisen onderworpen en moeten inzage geven in de resultaten van hun behandelingen van patiënten.

-krijgen pas betaald als ze de behandeling van een patiënt in samenwerking met de huisarts of andere ‘reguliere’ zorgverleners hebben opgezet.

huisartsen:

en andere individuele zorgverleners, die nu vaak alleen staan bij hun onderhandelingen met de ‘grote’ verzekeraars, worden door de overheid geholpen. Ze krijgen hulp om met een verzekeraar over de inhoud en de kwaliteit van een pakket te praten in plaats van vooral over geld. 

samenwerking en controle:

-Verzekerden (de patient) krijgen via een inspraakorgaan invloed op welke zorg hun zorgverzekeraar gaat inkopen.

-De overheid versterkt het toezicht op de zorgmarkt, en laat zo deels de marktwerking los. Fusies worden verboden als zij het evenwicht tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en patiënten/verzekerden verstoren.

Dit alles moet structureel 1 miljard euro per jaar aan bezuinigingen opleveren. 

bron: http://nos.nl/artikel/2017759-het-zorgplan-van-schippers-dit-zijn-de-hoofdpunten.html

3bb7ccfdbe86ce25ba0449e770273e3a_medium.

 

Reacties

In Politiek Den Haag zijn "ze" gematigd optimistisch na de presentatie van het nieuwe zorgplan van minister Schippers. Maar er zijn nog veel, heel veel, vragen en onduidelijkheden. Daarover zal nog flink gedabatteerd worden de komende weken. 

Op social media uitte de patiënt, of zoals mevrouw Schippers het wil "de consument" alvast zijn mening. Zomaar even een paar reacties gevonden bij Schippers:

ab3b923af27b4cca0b258c7ff582226e_medium.

Dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is mag duidelijk zijn. Dat minister Schippers het nog zwaar zal krijgen in de komende debatten zal ook niet verbazen.

 

verkiezingen

Maar met de Procinciale Statenverkiezingen in aantocht (18 maart) zal dit zorgplan inzet van de verkiezingen worden. En dat deze verkiezingen belangrijk zijn, stond al als een paal boven water.

Via de Provinciale Statenverkiezingen kiezen wij als burger indirect voor de leden van de Eerste Kamer. In de Eerste Kamer heeft het kabinet nu een minderheid met 30 van de 75 zetels, waardoor het kabinet afhankelijk is van steun van oppositiepartijen zoals CDA, D66, CU, SGP, D66, GroenLinks, PVV of SP. Hiervan zijn D66 en Groen Links de meest bevriende oppositiepartijen waardoor een plan uit de coalitie vaak toch een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Dat zou dus na de verkiezingen in maart zomaar helemaal anders kunnen gaan worden. Niet voor niks wordt er deze Provinciale Statenverkiezingen nu al campagne gevoerd alsof het om de landelijke verkiezingen gaat. En indirect is dat dus ook zo. 

De kans van slagen voor dit plan van minister Schippers kan afhangen van de verdeling van de zetels in de eerste kamer na de verkiezingen van de provinciale staten. Want een nipte meerderheid van nu kan zo omslaan in een minderheid na de verkiezingen. Met alle gevolgen van dien ..

Hoe nipt die meerderheid is was al gebleken bij de stemming over de nieuwe zorgwet in december 2014. Toen waren er drie PvdA ministers die onverwachts "nee" stemden, waardoor er in de Eerste Kamer onverwachts een meerderheid voor "nee" was, terwijl er in de Tweede Kamer al met meerderheid op "ja" was gestemd. Drie dissidenten uit de coalitie notabene. Maar deze drie zorgden niet alleen voor een kabinetscrisis, maar hebben ook gezorgd dat de nieuwe wet níet doorging. 

En nu is er dus een nieuw plan dat vlak voor de verkiezingen gepresenteerd wordt. Hierdoor hebben wij als burgers direct een heel stevig machtsmiddel in handen. Want wat gaan we stemmen? Voor of tegen de nieuwe zorgplannen? En dus: voor of tegen dit kabinet en hun bevriende oppositiepartijen?

9a3f6934d3495f6ebf811d69cc09eb99_medium.

 

bezuinigingen

Al deze plannen en nieuwe regelgeving komt voort uit het feit dat er teveel ziektekosten zijn - en deze met de oplopende vergrijzing alleen maar hoger zullen worden - en er bezuinigd moet gaan worden. Ik denk dat ieder weldenkend mens in Nederland wel zal kunnen begrijpen dat dit noodzaak is. Welke regering er ook komt, dit is gewoon een feit. Alleen de invulling van die bezuiniging, en waar de prioriteiten liggen, daarover verschillen de meningen.

Er is uitgerekend dat in 2020 (over 5 jaar dus) de helft van de Nederlandse bevolking 50+ is. De groep die de meeste zorg nodig heeft, want over het algemeen heeft de groep jongeren minder zorgbehoefte dan de groep ouderen. De vergrijzing neemt nog steeds toe en zal, volgens berekening, pas op zijn hoogtepunt zijn rond 2028. Pas daarná zal de maatschappij  weer langzaam maar zeker verjongen. Alle 50+ers in 2020 worden ook nog eens een stuk ouder dan vorige generaties, dus zitten zij qua jaren ook nog eens langer in de zorgdoelgroep. Daarnaast zijn er steeds meer behandelingen tegen ziektes waar je vroeger aan dood ging. Deze mensen leven gelukkig langer, maar kosten de staat dus ook langer geld. 

Al deze factoren bij elkaar opgeteld kunnen we niet anders dan constateren dat de zorgkosten de komende jaren zodanig op zullen lopen dat de staat deze niet zal kunnen bekostigen. Er zal, hoe dan ook, een rigoreuze zorgverandering moeten plaatsvinden. 

Het probleem is alleen dat je het hebt over een kwetsbare groep mensen. Mensen die het al zwaar hebben, pijn hebben, ziek zijn, zorg behoeven op welk vlak dan ook. Hoe ga je hen vertellen dat ze minder zorg krijgen, dat ze minder geld krijgen om hun zorg in te kopen (PGB), dat ze geen huishoudelijke hulp meer krijgen of dat ze een hogere eigen bijdrage moeten betalen terwijl ze een inkomen van nagenoeg niks hebben? Ga dat maar eens uitleggen. Ik zou niet graag in de schoenen van minister Schippers staan!

Het nieuwe zorgplan is een plan. Maar welk plan er dan ook komt, van welke minister en van welke regering dan ook, het zal pijn doen. Want er moet sowieso ergens iets veranderen in de zorg. 

 

f50856a1b8d8ef6ef734163eb876c192_medium.

wie het weet mag het zeggen

Ik heb zelf ook het antwoord niet op de problematiek in de zorg. Ik zie wat er aan de hand is, erken het probleem, maar zie ook de wanhopige pogingen van minister Schippers om met grote slagen snel thuis te komen. 

Zelf denk ik dat daar haar fout zit. Rigoreuze bezuinigingen en op korte termijn doorvoeren. Gaat niet werken. De nieuwe generatie ouderen zullen in de toekomst misschien beter kunnen partciperen en zelfreguleren van zorg dmv inschakelen van familie en omgeving. Maar de huidige generatie ouderen, daar moeten we niet met grof geweld hun zorg van afnemen. Vind ik. 

Maar wie de oplossing weet mag het zeggen. 

c7a16ce6d5d5f37717aae806c1197aa7_medium.

© SanneSchrijft 2015

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel ,voor mij mogen ze Mevr. schippers wegjagen ze maakt zich echt niet populair onder de bevolking.