Titel WIE EN WAT ZIJN JEHOVAH'S GETUIGEN Deel 3UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Thursday 05 February 12:35

Jehovah's Getuigen identificeren zich graag met 'de eerste christenen', de eerste christelijke gemeente' in Jeruzalem, opgericht door de Apostelen van hun leraar Jezus van Nazareth. Jehovah's Getuigen associëren zich graag met hen en hun manier van geloofsbeleven en levensstijl. In mijn boek 'Geloof in een duurzame Wereld' wijdt ik een hoofdstuk over het werk van die eerste christelijke geloofsbeweging, een commune. Joden en niet Joden traden soms duizenden per dag toe tot deze nieuwe en sub-cultuur, zo vertelt de bijbelschrijver z'n verslag. Dit tot ergenis van de Romeinse overheid en natuuurlijk de bestaande lang gevestigde Joodse orthodoxieb741202e7c10fd35ac819a5b9a6c0c70_medium.(foto Wachttorengenootschap). Zij die toetraden tot deze eerste christelijke gemeente brachten al hun eigendommen in, goederen, bezittingen, inventaris, geld en zelfs de geldelijke opbrengst van hun huizen, zo gaat dit bijbels verhaal in  het nieuw Testamentisch 'Handelingen der Apostelen'. Onbkend is wie 'Handelingen der Apostelen'feitelijk heeft geschreven. Sommigen beweren Lucas die arts zou zijn geweest en veel in tegenwoordigheid van Paulus zijn geweest. Andere houden Lucas voor de mogelijke auteur, en weer anderen beweren, dat het een tijdgenoot was van de Griek Lucas. Paulus was belastinginner van het Romeinse rijk en vervolgde Christenen. Hij zou echter op z'n vervolgings reis door  Jezus verschenen zijn en of een visioen (droom) hebben gehad waarin Jezus aab hem 'verscheen'  en tot Paulus (Saurus) sprak, en hij zich zou hebben bekeerd tot christen! Niemand van de groep éerste christenen' had nog privé eigendommen, alles werd gezamenlijk en onderling verdeeld! Deze éerste christenen'en hun apostelen hadden geen lang leven beschoren, werden als minderheidsgroep, hoe groot ook op het laatst, bestreden, aangevallen en wat de apostelen betreft liep dat slecht af. Sommigen werden gevangen genomen en sommige ter dood veroordeeld, vermoord, onthoofd, door de Romeinse machthebbers. En na ca 70-100 jaar na christus verdween deze opmerkelijke in communiteit levende eerste christenen, als soort monnikken in kloosters bij wijze van spreken tot dat de christenen in latere tijden keizer Constatijn in het zadel hielpen, keizer te worden en deze de Christelijk godsdienst heilig verklaarde en als enige toegestane staatsgodsdienst proclameerde. Uit deze staatskerk is de Rooms Katholieke Kerk in Rome gesticht met het bouwen van het latere vaticaan en de kathedralen uit de opbrengst van de corrupte aflaten, die als toegangsbewijs naar de hemel werden gekocht als afkoopsom voor 'zonden' door rijken! Erger en absurder kun je je deze malafide praktijken niet voorstellen! Maar zij zijn en bewijsbaar ook nog echt gebeurt. Tot dat enkel dissidente elitaire gesttelijken als Maarten  Luther, Johannes Calvijn en Zwingli er een eind aan maakten deze verfoeilijke corruptie en in de middeleeuwen de reformatie begon, waar uit met name de protestants-christelijke stroming is voortgekomen, ook wel calvinisme ( naar Johannes Calvijn). In Nederland wil ik graag de oprichter noemen (Menno Simons 1496-1561 RK Bisschop in Munster Duitsland)), van wat de Doopsgezinde broederschap is gaan heten, als altijd kleine kerkgenootschap, met ca 30.000 belijdende leden, groter dan de Remonstranten, waar nog maar ca 12.000 leden over zijn. Ook een vrijzinnige protestantse kerk. Hij hield hagepreken in Noord Friesland. Er bestaat nog een standbeeld van de Nederlands eerste hervormer in Witmarsum (Fr)! Hij was bisschop van het Duitse 'Münster'en was ook dissident van z'n Rooms Katholieke Kerk.

Geloofsafval: In Amerika (VS) was in eind 19e eeuw (ca 1800-1900) sprake van een sterke mate van geloofsafval. Er ontstonden vele soorten christelijke geloofsbewegingen zoals baptisten, adventisten, methodisten Rooms Katholieken, etc. En Jehovah's Getuigen zijn eigenlijk uit het adventisme (opwekkingsleer) ontstaan door hun oprichter Charles Taze Russell die met medegelovigen en critici van bestaande christelijke kerken de bijbel gingen bestuderen en een bijbelklas oprichtten in Pittsburg (Pennsylvanië). En deze 'ernstige bijbelonderzoekers' zoals ze werden genoemd heetten nog geen Jehovah's Getuigen, maar waren het feitelijk al wel. Pas in 1931 prloclameerde de opvolger van Russell als president Rutherford de naam Jehovah's Getuigen op grond van .. hoe kan het ook anders bijbelinspiratie. Veel huidige Jehovah's Getuigen kennen de oorspronkelijk door Russell cs geschreven literatuur niet eens! De inhoud zou niet meer gezaghebbend zijn. Dus zelfs Jehovah's Getuigen veranderen door voortschrijdende eigen inzichten hun geloofsopvattingen! Zo zie je maar alles blijkt relatief!b369eb9584335abe8767689da98e6c35_medium.

In een volgend deel zal ik ingaan op wie volgens de bijbel en interpretatie van Jehovah's Getuigen Jehovah is en waar deze naam van God van de bijbel eigenlijk vandaan komt. En wie was en is deze Jehovah eigenlijk?

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.