Titel:JEHOVAH'S GETUIGEN WIE & WAT ZIJN ZE?! UIT TELESKOOP MAGAZINEDeel 2

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 03 February 19:11

a8c74bbf53e3fb2d3586f6a53f2e5ec8_medium.Een van de leerverschillen en of doctrines tussen traditionele christendom en hun theologie en de 'bijbelse'leer van het Wachttorengenootschap'het  'vaticaan'van de Jehovah's Getuigen, waar het leercentrum zetelt met het zogeheten 'besturend lichaam' met 11 'wijze' mannen in een niet democratische maar theocratische omgeving,, is de status van Jezus van Nazareth. En ook de kwestie wederopstanding en wederkomst van deze Jezus christus vormt het gesprek van de dag tussen theologen en azndere bijbelkenners. Jehovah's Getuigen leren op grond van hun bijbelinterpretatie dat Jezus van Nazareth de Zoon van God was en is, en dat zijn voor wereldse status was een engel van God te zijn, Jehovah wel te verstaan. Zijn dood was nodig als 'loskoopoffer 'zoals Jehovah's Getuigen leer dient zo zien, een verzoening tussen Jehovah God en de mens(heid). En dat was nodig na de zogeheten 'zondeval'van de mens(en) in het Aardse paradijs ergens gelegen tussen de rivieren Eufraat 7 Tigris in het tegenwoordige Irak, het vroegere Perzië en nog vroegere Mesopoltamië. Volgens de opvatting van Jehovah's Getuigen is Jezus niet gekruisigd aan een houten kruis maar gedood aan een houten martelpaal. Dat is een detail, maar toch! Belangrijker is de vraag is Jezus werkelijk fysiek gestorven, en nog belangrijker is de vraag vond na 3 dagen een fysieke wederopstanding plaats waarin de meeste orthodoxe christenen, Rooms katholieken, Protestans Christelijken in geloven. Jehovah's Getuigen geloven (nog steeds) dat Jezus geen fysieke, maar 'geestelijke' opstanding genoot. Jezus zou na zijn opstanding uit de dood alleen en volgens deze opvatting op 'spirituele'wijze aan bekenden, zijn moeder en discipelen zijn verschenen. Anderen houden het op een lichamelijke opstanding van Jezus.8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_medium. En hoe Jezus opsteeg naar de 'hemel'wordt beschreven in de evangeliën Nieuwe Testament. Plotseling voer hij omhoog en verdween achter een wolk op weg naar zijn 'hemelse'vader zo gaat dat verhaal verder. Niemand kan echter met zekerheid vertellen waar Jezus nu nog verblijft in de hemel. Jehovah's Getuigen beweren dat Jezus al in 'geestelijke'toestand is terugekeerd naar de Aarde en wel in 1914. Toen zou volgens Jehovah's Getuigen het einde zijn gekomen aan het heidense duivels tijdperk! Het bijbelse genoemde 1000 jarige rijk zou zijn begonnen. Daarna zou het nieuwe 'Koninkrijk van God' op Aarde z'n intrede doen, een nieuwe wereld van eeuwig en duurzaam geluk, vrede en gerechtigheid! Jezus zou daar de door Jehovah God benoemde Koning zijn, wat hij daarvoor al was in de hemel volgens de tekst van de bijbel. c4ca861f4c2c64189c1cc3264faf3619_medium.

Een ander heet hangijzer is de leer van de traditionele christelijke kerktheologie, de leer van de drie-enigheid van God. De Vader, Zoon en (De) Heilige Geest, alle 3 pertsonen verenigt in 1 God. Dat is een doorn in het oog van raszuivere Jehovah's. Dat is compleet dwaalleer, zeggen ze afkomstig uit de heidense romeinse wereld en nog verder in het Oosten in het Hindoeïsme. 1+1+1= 3 is wel een gevleugelde uitspraak van Jehovah's en niet 1+1+1= 1! Deze en andere geloofsopvattingen en gebruiken zijn afkomstig uit het vroegere heidendom, van met name uit de Romeinse tijd waar de vroeke staatskerk een verbond mee sloot. Keizer Constatijn ging immers besluiten dat het Christendom de enige erkende religie was geworden. En Rome werd de hoofdstad van het nieuwe instituut van de latere Rooms-Katholieke kerk. En het is met name deze kerk, die door Jehovah's sterk wordt bekritiseerd, niet alleen vanwege de dwaalleer, de corruptie, de aflaten. Maria verering en andere vereringen van zogenaamde 'heiligen'het was ook de pracht en praal, de vele geldopbrengst van rijken, die een plek kochten voor in de 'hemel'en hun zonden er mee afkochten, waar het vatikaan en al die cathedralen en het uiterlijk vertoon, de beelden van werden betaalt. Dat gebeurde allemaal in de mideleeuwen, en als reactie op al deze misstanden was de reformatie van Luther, Calvijn en Zwingli, Roomse dissidenten zogezegd. En dit alles betekende dat al die zogeheten christelijke feestdagen zoals kerstmis, verjaardagen, Sinter-klaas voor de kinderen uit de boze waren. De mens mocht immers niet herdacht worden, en zeker niet op een voetstuk, allemaal heidense gebruiken en compromissen met de duivel/Satan en z'n demonen! En nu nog anno 2015 zijn zogeheten christelijke feestdagen 'not-done', het is te veel eer voor de 'zondige' mens. Maar velen vinden deze houding en geddrag buiten proportioneel en eigenlijk ongewenst. Want wat is er eigenlijk ten principale mis met feest(en)?!

Co Meijer (deel 3 verschijnt volgende week)

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.