Titel JEHOVAH'S GETUIGEN WIE & WAT ZIJN ZE?!

Door Meijer46 gepubliceerd op Tuesday 03 February 16:05

Regelmatig heb ik via PLAZILLA, contact met ene Sophia, Jehovah's Getuige, welke bijbelstudie doceert via Plazilla. Zelf onderhoud ik ook op andere wijze regelmatig levende contacten met Jehovah's Getuigen, al decennia lang, die bij mij aan de deur komen om een praatje over het 'komende Koninkrijk van Jehovah God' te houden. Altijd zijn ze aan de deur met z'n tweeën, een oudere ervaren gelovige en vaak een jongere die het getuigeniswerk nog moet (bij)leren! Ze zijn altijd netjes en eenvoudig gekleedt, mannen een das voor en in pak en vrouwen ook netjes, maar sober gekleedt. Deze goede en eenvoudige verzorging van het uiterlijk is een vrijwillige verplichting, om het zo eens uit te drukken. Net als trouwens de 'veld'prediking, op zondag, na hun eigen 'koninkrijksvergadering in de ook al eenvoudig en sobere Koninkrijkzalen, want zo worden zij door hen genoemd. Zij willen de voorbereiders zijn van wat nog binnenkort, volgens hen komen zal, het Koninkrijk van Jehovah God op Aarde, waar duurzaam geluk, vrede en gerechtigheid heerst. Weg Satan/duivel, weg politieke, militaire en economische machten, weg ongelovigen, gebrek en ziekte's, het is het nieuwe Aardse paradijs, zoals dat er ooit uit zou zien ten tijde van Adam & Eva, de in de bijbel genoemde eerste schepselen, mensen van Jehovah God. Maar.... Adam& Eva 'zondigden'en werden verdreven uit het aardse paradijs ergens gelegen tussen de rivieren Eufraat & Tigris in wat tegenwoordig Irak , vroeger Perzië en daarvoor Mesopotamië.8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_medium.

Evenzovele geloofsovereenkomsten als geloofsverschillen maken dat Jehovah's Getuigen zich manifesteren als een vrij gesloten geloofsbeweging, getuigenisorganisatie die een internationaal karakter heeft en ook in Nederland opereert. Wereldwijd zouden er meer dan 5 miljoen Jehovah's Getuigen zijn, en in Nederland stagneert de aanwas en blijft al decennia op zo'n 30.000 actieve getuigen.

Dan zouden er ook minder en zelfs niet-actieve getuigen zijn, vooral jongeren die toch maar liever de sociale band met hun ouders die vaak actief getuigen zijn en de organisatie trouw blijven. Zij kunnen niet geroyeerd worden, omdat zij geen ernstige regels zouden overtreden, behalve dan dat zij  'rand-kerkelijken' zijn om het eens in traditionele kerkelijke jargon uit te drukken.

Erkend moet worden dat Jehovah's Getuigen 'serieuze' bijbelonderzoekers zijn, kenners van de Joods/Christelijke bijbel, maar ook hun eigen christelijke wereldvertaling gebruiken waar uiteraard GOD met Jehovah wordt aangeduidt.

Over de ontstaangeschiedenis wijd ik een heel nieuw artikel, want Jehovah's Getuigen noemen zich zo sinds oktober 1931 bij besluit van hun 'geestelijke leider ene Rutherford. Vanaf 1911 tot 1931 werden zij wel aangeduid als 'Russellisten' vernoemd naar hun eerste en oprichter Charles Russell, afkomstig uit de Amerikaanse Adventbeweging (kerk)foto Hoofdkantoor Watchtower Genootschap Brooklyn New York VS.

Jehovah's Getuigen zien zich graag als de voortzetters van wat in het Nieuw testamentische boek 'Handelingen der Apostelen' beschreven 'leven van de eerste christenen' werd beschreven. Dat waren Apostelen van Jezus in Jeruzalem die een soort van sub-culturele groep vormden waar Joden en niet Joden bij zich konden aansluiten. Een vroom, sober gezelschap die alles wat zij hadden, geld, goederen, bezittingen deelden met elkaar! Zij brachten de prediking van hun grote leraar Jezus van Nazareth in theorie & praktijk, en dat later tot ergenis van de staat en hun leiders.

Hoewel Jehovah's Getuigen beweren 'niet van de wereld' te zijn, leven ze wel van en in de wereld. Zij betalen gewoon belasting, premies sociale verzekeringen, kijken TV en lezen wereldse kranten en tijdschriften etc en sturen hun kinderen naar wereldse scholen, niet "christelijk'van signatuur maar bij gebrek aan eigen levensbeschouwelijke scholen, openbaar onderwijs. In die zin maken ze dus wel degelijk deel uit van de wereld. Maar ze zijn niet lid van wereldse organisaties zoals kerk, politiek en vakbonden. Dat zijn volgens hen allemaal instrumenten van Satan/Duivel. Satan en Jehovah worden door hen altijd met hoofdletter geschreven.

Wie is eigenlijk Jehovah? Jehovah is een afgeleide van JHWH, van Jahweh de God van de Joodse orthodoxie, die veel genoemd is in de eerste 2 bijbelboeken in het Oude testament van de Joodse religie Genesis en Exodus. Deze Jehovah God willen zij graag dienen met alles wat zij in zich hebben, om zo deel uit te mogen maken van het Koninkrijk van God, die zij binnenkort hopen binnen te gaan!

Er is veel weerstand bij de doorsnee burger als zij worden geconfronteert met Jehovah's Getuigen aan de deur. Dat komt enerzijds door hun ongevraagde komst aan het huis en door hun grote mate van kennis van de bijbel, waar de gemiddelde burger niet op ingesteld is, dezelfde kennis meestal ontbeert en het dringende karakter van de bijbelboodschap door voor de burgers meestal onbekenden ergenis en irritaties opwekt. Niet zelden wordt dan ook de deur blijvend gesloten of na een moment van een kier en of kort gesprek dicht gedaan, met dank voor de bewezen moeite!

Maar er zijn ook niets vermoede mensen die min of meer open staan voor een spirituele bijbelse  boodschap van deze op het eerste gezicht en uiterlijk keurig nette sober geklede evangelisten. Dan volgt vaak een 10 minuten gesprek aan de deur of worden ze uitgenodigd in huis te komen. De bekende uitspraak, een voet tussen de deur heb ik zelf nog nooit meegemaakt. En ook agressief bekeringsgedrag is mij nooit echt opgevallen.

Traditionele christelijke kerken erkennen Jehovah's Getuigen niet als officiële kerk institutie. En dat vinden Jehovah's ook niet erg. Ze zijn trots er op dat zij geen samenwerking hebben met andere '"christelijke'kerken en of organisaties, die zij beschouwen als instrumenten van Satan/duivel. Deze uit het hemelrijk verstoten Engel, volgens Jehovah's zelfs zoon van God, misleidt de wereld sinds de 'zondeval' in het paradijs', zo'n 4.000 jaar geleden,toen Adam en Eva zondigden tegen het verbod van God om een bepaalde vrucht (appel) van een boom van kennis van goed en kwaad op aandrang van de in een'"slang'vermomde Satan/duivel te verleiden, althans zo gaat het verhaal in Genesis de bijbel. Niemand weet echter zeker van wie dit verhaal afkomstig is, de auteur. Men veronderstelt ene Mozes en of iemand uit zijn tijd en of omgeving. Het kan dus ook heel goed een mythe zijn, een niet waar gebeurt verhaal, zoals er zovelen mogelijk mytheskunnen  zijn in de bijbel. Een en ander kan bij gebrek aan bewijs niet geverifiëerd worden. Zelfs niet gebeurtenissen in de tijd van het Nieuwe testament zo'n 2.000 jaar geleden.

Een volgend artikel gaat over de geschiedenis van Jehovah's Getuigen. Andere vervolgartikelen gaan over de leer & organisatie van Jehovah's Getuigen, die zich zelf beschouwen als de enige ín de bijbelse waarheid'zijnde christenen. Medechristenen worden als zodanig niet door hen  als echte christenen beschouwd. Maar dat heeft veel te maken met de zogeheten 'zondeval'van na het jaar ca 300 na christus, toen sprake was van geloofsverval. dwaalleer in de toen gevormde staatskerk en keizer Augustinus die de kerk geloofsvrijheid gaf in die tijd, maar daarover elders meer.

Co Meijer zie ook meer artikelen over Spiritualiteit & Religie uit de Teleskoop Magazine op PLAZILLA!

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.