Titel WIE IS GOD?!(6) UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 19 January 13:20

f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843_medium.Dat 'íets 'uit 'niets'kan ontstaan, weten we nu ook! Tot voor kort hield men het voor vrijwel onmogelijk, dat het heelal uit 'niets' zou zijn ontstaan . Immers de afstemming van de kosmos, haar sterrenstelsels en zonnestelsels zou duizelingwekkend nauwkeurig zijn, waarbij de wiskundigen onder ons hun vingers zouden aflikken, om het maar zo eens te benoemen. Zij die tegenstanders zijn en of waren van de evolutietheorie, de creationisten, zij die geloven in een persoonlijk transcedent opperwezen die zij GOD, JAHWEH, of Allah noemen, verwierpen en anno 2015 nog steeds verwerpen het atheïstische idee van dat alles min of meer toevallig en willekeurig is ontstaan en geëvolueerd. En dat terwijl nu nog nieuwe levenssoorten ontstaan in de natuur! Maar goed je hebt altijd mensen die feiten blijven ontkennen dan wel verdringen om zo zijn of haar geloof te bewaken en te behouden. En dat is ieders goed recht trouwens. We leven in een vrije land in het gelukkig nog vrije westen.88e294fca0fe2cc4a4ffb868b770ff94_medium.

Maar om nu te beweren dat het heelal, de kosmos uit niets is ontstaan en door wetenschappelijk nog onopgehelderde oorzaak is geboren, dat is eigenlijk nieuws. En uit niets kan dus iets ontstaan, nieuwe materie, nieuw leven en dat iets kan ook weer zomaar in het niets verdwijnen. De Zon bijvoorbeeld, nu ongeveer op de helft van haar energie gebruik, zal over ca 7 miljard uitgedoofd zijn en dan slokt het het hele zonnestelsen, Aarde, Maan, Mars en de andere planeten op, en verdwijnt de planeet Aarde, niet zoals zij is gekomen namelijk door een kosmische botsing van 2 planeten, waar ook de maan, mars en de andere planeten als ware brokstukken die door zwaartekracht en electro-magnetisme hun ronding kregen en daardoor in banen om de Zon bewegen. Het Universum gekomen door de hitte van de plotselinge oerexplosie, zal ook (weer) door de hitte verdwijnen in het 'niets'. Uit het 'niets' ontstaan en in het 'niets'verdwijnen, dat is ons aller lot en het lot van de universa. Niemand gaat naar de hemel, noch hel. Hemel en hel betstaan uitsluitend als abstracte gebeurtenissen , toestanden van geluk, vreugde en verdriet (ernstig lijden).

Tijd bestaat feitelijk dus niet. Het heelal is er altijd geweest, althans is het voortgekomen uit een ander heelal, en mogelijk een duizelingwekkend aantal heelals, zouden verantwoordelijk kunnen zijn en als ontelbare zeepballen verbindingen hebben aangegaan, dan wel zich 0450a0ab83935da5a1d01743638f0356_medium.hebben losgelaten, waaruit onze eigen heelal (kosmos) is voortgekomen. Mogelijk zijn er dus miljoenen en zelfs wellicht miljarden heelallen, wat eigenlijk ons bevattingsvermogen ver te boven gaat. De kernfysici noemen dat het multiversum, en zij zijn het die verder onderzoek doen naar de 'snaartheorie' de theorie van 'alles', ook een bekend thema van de Einstein van  onze moderne tijd de Engelse wetenschapper professor Stephan Hawkings

En dat was al 4.000 jaar geleden toen uit het veel-godendom, je weet we de goden van de donder Donar, Wodan etc iemand opstond een zekere Abraham die op het idee kwam dat het veelgodendom afgoderij, bijgeloof was en er een eeuwige ongeziene en enige God moest zijn, die door de Joodse orthodoxie JHWH50b945d91c4cef7707d4b058e318f922_medium. werd genoemd uit eerbied, piëteit geen werkelijke naam dus. Ík ben-wie-ik-ben zou GOD aan Mozes hebben geopenbaard bij de 'brandende niet verterende struik' wat mogelijk een of andere natuurverschijnsel was en door de schrijver van Exodus is geïnterpreteerd als de aanwzig zijn van  een persoonlijke God in de Egyptische woestijn.

Gelukkig weten we nu ook dat er geen persoonlijke schepper GOD is die beloont en of bestraft en aan wij volgens de orthodoxe religies onderwerping verschuldigt zijn. Ook is er niet een Satan/Duivel, wat net als de bijbelse God en die van de profeet Mohammed Allah een menselijke projectie is van verbeeldingskracht van en door de mens. Bijgeloof dus, en om het in de woorden van een atheïstische Zeeuwse dominee (met emeritaat =pensioen) te zeggen in zijn boek 'Geloven in een God die niet bestaat'

Dat wil overigens niet zeggen dat er geen God is, maar niet één die naar het beeld van de mens bestaat, en om het bijbels Genesis te zeggen de mens is gemaakt naar het beeld van God. Dat laatste klopt in die zin dat we Jesaja moeten nazeggen: God is de bron van dynamische energie. En die bron is in mijn woorden en exegese (uitleg) het intrinsiek zelfregulerend kosmisch beginsel, de krachtbron van en in de natuur!

We hoeven dus niet bang te zijn, dat we niet in de hemel of hel te belanden. Daar is gelukkig geen sprake van. Dat is een overblijfsel, erfenis van verouderde en achterhaalde denkbeelden over godsdienst en of religie, tot voor kort en soms in orthodoxe christelijke, joodse en islamitische kringen op de kansel gepredikt, door hen die theologie = geen wetenschap (zie mijn artikel hierover in de Teleskoop Magazine op Plazilla). Theologie is bij wijze van spreken net als astrologie een pseudo-wetenschap, fantasie zonder wetenschappelijk bewijs. Het bestaan van een transcedente GOd is immers nog steeds niet bewezen. En kritici van de bijbel, zoals ik vinden het ook vrijwel ondenkbaar dat zo'n GOD in de bijbel zou bestaan, een God die wreed, wraakzuchtig is richting z'n eigen schepping en mens en tegenwoordig de hemel in wordt geprezen als een liefdevolle God! Maar bij de Zondvloed, een watersnoodramp, mogelijk veroorzaakt door een kosmische inslag en door mensen in de vervlogen tijd geïnterpreteerd als een straf van God (JAHWEH) voor de zonden van mensen op Aarde, en die ook met uitzondering van enkele soorten dieren en familie Noach bewaard bleef op de Ark, want anders zou het verhaal van de mensheid op Aarde afgelopen zijn, als er geen Ark was van Noach! En dan de zoon van Abraham die op vriendelijk verzoek van Jahweh op de brandstapel geofferd moest worden om als bewijs van Abraham's liefde te dienen! Alleen dat immorele voornemen al van die Jahweh. Gelukkig was er een engel die voorkwam dat dit bloedige moord werd voorkomen! In plaats daarvan werd een schaap geofferd! En dan die bloedige moord van de Zoon van God Jezus van Nazareth aan het kruis, door God gewild, staat geschreven en wordt nog steeds als dogma geloofd door naïeve gelovigen en theologen die de mensen voorhielden en houden dat Jezus is gestorven voor de zonden van de mens(heid). Maar niemand weet waar Jezus nu verblijft als hij werkelijk is opgestaan uit de dood (levend) en is opgestegen dwars door de zwaartekracht naar z'n vader in de hemel. Waar is Jezus dan  nu zou ik de theoloog vragen, want hij of zij zou dat moeten weten en heeft er voor doorgeleerd niet waar?!

Maar om terug te keren tot het thema van dit artikel. Nu we weten of bijna weten dat er misschien wel bijna ontelbare universa bestaan, is het ook niet zo onlogisch en verwonderlijk dat er een planeet Aarde is uit al die talloze planeten, zo bezien, die precies die condities en vorrwaarden heeft waar leven mogelijk is. Als er maar water is zouden natuurkundigen mij nazeggen!

In mijn volgende boek, de opvolger van 'Geloof in een duurzame wereld'met de voorlopige titel 'Ín de Geest van God, over een weg naar Spiritueel leven' ga ik dieper in over de levensvragen, de zin van leven en wie is God etc. Ik zoek nog wel een uitgever die dit boek goed in de markt zet, dus als je een uitgever weet?!

Co Meijer Spiritueel Raadgever PARASTARS.NL en BEYOND COUNSELLING.NL

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik weet het lieve Sophie, jij wilt het laatste woord, maar ik probeer je bijbels geïnspireerde woorden en gedachten te relativeren tot wat ze horen te zijn in normale proporties. Niet dat bevooroordeelde, Aan jou zelf zal niet veel mankeren, maar wel aan die adventsbeweging van je en wat erger is het Wachttorengenootschap in Brooklyn, New York. Zij (mannen) weten precies wat de juiste interpretaties en intenties zijn. Maar ze vergissen zich, net zoals de Paus van Rome en de RK kliek in het vaticaan.Al moet ik eerlijk zeggen gecharmeerd te zijn van Paus Franciscus, die op mij een aimabele rechtvaardige en sobere indruk maakt temidden tussen al dat pracht en praal en al die titels en bijgeloof. Jullie opstelling doet mij denken aan de Mormoonse kerk in de VS. Ik heb het niet begrepen op deze soort çhristelijke'religie en ene Smith, waarvan ik vermoed dat het een valse profeet was! Immers nergens zijn de gouden platen gevonden. Ik ben bij onafhankelijk en vrijzinnig christelijk geïnspireerd te zijn, omdat ik graag zelf religie, bijbelonderzoek doe en in de bijbel allerlei tegenstrijdigheden heb ontdekt en teksten die dolor Jehovah's uit hun verband zijn gebracht en geïncorporeerd in wat hun het beste uitkomt in hun bijbelse geloofsinterpretatie. Ik ben zelf verschillende keren in Alkmaar in de Koninkrijkszaal geweest, waar alleen maar sprake is van kritiekloos bijbelteksten oplezen en verklaren! Nou ja verklaren zoals de Jehova'h's Getuigen de bijbel en de wereld zien, waar zij geen deel van uitmaken, maar wel in leven en deel van uitmaken ópenbare'scholen, sociale verzekeringen, televisiekijken, maar zich afsluiten van wereldse organisaties als poliotiek, kerk en vakbonden. Anderen laten opdraaien voor vrijheid & vrede in oorlogstijd onder het mom van geweldloos willen zijn en politiek neutraal. En.... wat ik het ergste vindt geloofsgenoten, dissidenten met andere geloofsopvattingen, religiekritiek en een andere levensstijl gewoon op het matje roepen en door een commisie van zogeheten wijze oudere Jehovah's Getuigen uit te sluiten! En dat omdat men bang is te worden beïnvloedt door andersdenken, en geen tolerantie, verdraagzaamheid kennen en mensen niet in hun waarde laten die belijdend lid zijn. Eng, kortzichtig, benauwend, al moet ik erkennen dat Jehovah's geïnteresseerd zijn in wetenschapm, schepping & evolutie en waarden en normen, en eenvoudig, sober zijn en verder geen 'vlieg'kwaad doen en uniek in hun wijze van overgens ongevraagde evangelisatie huis-aan-huis, wat veel mensen als opdringerig en zelfs intimiderend en of gewoon ongewenst vinden, dit ondanks bijbelse aansporing dit zo te doen!. Maar ik blijf in gesprek met je en je geloofsgenoten en zal net als jullie proberen mensen te beïnvloeden om zelfkritisch te blijven en zelf onderzoek te doen naar 'waarheid'en waarheidsvinding en door voortschrijdend inzicht te laten leiden en niet te blokkeren. Het is immers niet verkeerd om je door betere argumenten en inzichten positief te beïnvloeden en zo nodig te veranderen tot een beter mens die nog meer vreugde en geluk ervaart in het leven en zich niet laat voorschreven hoe te geloven in Jehovah die alleen in gedachten van mensen bestaat, net zoals ook JHWH( JAHWEH) en ALLAH. Neen GOD is heel wat anders, het heeft alles met de natuur te maken het is de bron van dynamische energie, het intrinsiek zelfregulerend beginsel in en van de natuur en kosmos. Dat is wat GOD (Grote Onbekende Drijver) werkelijk is of moet zijn. Daar gaat mijn volgende boek over 'In de Geest van God, over een weg naar spiritueel leven'. Want die GOD, daar geloofde Jezus van Nazareth in en het Koninkrijk van God als het resultaat van vrede, vrijheid en gerechtigheid, vrijheid-gelijkheid- en broederschap Lees het werk van de éerste christenen'in Handelingen! mvg Co
Jij weet hoe ik er over denk Co en wij zullen het ook nooit eens worden maar toch wil ik jou wijzen op onderstaande linken.

Groetjes Sophia

http://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/Is-het-leven-geschapen/

http://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/Vijf-belangrijke-vragen-over-het-ontstaan-van-het-leven/
Heel de wereldbevolking leeft in een kennis van goed en slecht. Is dit een persoonlijke mening of is het de grote waarheid?
We leven niet in de natuurwet van goed en slecht. Goed en slecht is een kennis.
Beste Necio, ik heb er weinig aan toe te voegen. Alles is energie, bewust- -zijn is energie. Bewustzijn komt voort uit het energetisch kosmisch informatieVeld, het hemelse ínternet' Het is het resltaaat van de werking van de hersenen (software). Dat wat men waarneemt, ervaart, voelt. Niet alles is bewustzijn. Overigens weet de psychologie nog slechts weinig van bewust-zijn. Er is een goed boek dat heet bewustzijn geschreven door een arts Mw Sigesz die een praktijk heeft (had) in Den Haag. Niet iedereen heeft altijd gelijk en daarmee anderen ongelijk. Dat ligt genuanceerder. Je kunt ook een beetje gelijk en ongelijk hebben. Het is maar net hoe je er naar kijkt van geval tot geval.
Hier wil ik mijn visie ook wel graag even bij kwijt.

Alles bestaat in essentie uit bewustzijn, wat ook wel eens wordt aangeduidt als 'de oersoep'. Materie is een van de vele expressies van bewustzijn.

Een populair synoniem voor 'geconcentreerd bewustzijn' is een 'overtuiging'. Overtuigingen zijn sterk energetisch en scheppen belevingswerelden. Gelukkig zijn overtuigingen per definitie persoonlijk, dus de belevingswereld die daaruit ontstaat, kan niet aan een ander worden opgelegd.

Alle overtuigingen en dus alle belevingswerelden hebben evenveel bestaansrecht. Iedereen heeft gelijk, en tegelijkertijd heeft iedereen daarmee ook ongelijk. Want overtuigingen zijn niet statisch. Het heeft dan ook geen enkele zin om de degens met andersdenkenden te kruisen in een poging deze neer te sabelen, tenzij het ego in deze strijd een grote rol speelt. ;)
U komt met het heelal ontstaan uit een ander heelal en dat noemt het ontstaan uit het niets. Wat is volgens U het niets? Dat gaat onze voorstelling te boven. Een lege ruimte? Fout. Leeg is een eigenschap er is dus een eigenschap. Een leeg vat. Het niets heeft geen begrenzingen. Ruimte is een eigenschap, het is een eigenschap van materie.
Het zijn twee eigenschappen dat is niet niks.

Welke kennis is waardevol? Een staat kan niet zonder moord en het daaruit volgende machtssysteem bestaan. Een geloof kan niet zonder moord en het daaruit volgende machtssysteem bestaan. Laten we dat gefantaseer over moord vergeten. De aarde verdwijnt niet. Het systeem leven komt op aarde. We vinden onze strijd om bezit en verering belangrijker dan het leven.
Mag het gebeuren dat de wind van het samenleven over de aarde waait en de verhalen in de verhalenslang van de traditie onbegrijpelijk worden en in de vergetelijkheid verdwijnen. En vervangen gaan worden door verhalen over het leven.
We leven op aarde weet je wel?
Bokita, ook jij bent kennelijk geïndoctrineerd, want ook jij gelooft in dogma's zoals ik van je gelezen heb dat God Jezus naar de Aarde heeft gestudeerd voor verzoening van de zonden van de mensheid! Dat geloven ca 1 miljard orthodoxe christenen nog steeds anno 2015. Maar het zijn doctrines die theologen hebben uitgevonden, maar niets te maken heeft met GOD! mvg Co