Brief aan Meneer Inglorious:

Door Candice gepubliceerd op Wednesday 14 January 20:31

03c979beb0be2daf947d5c5fb320fc43_medium.

G. Inglorious

Weetnietweg 111

9876QQ Nogwatterdijk

 

Datum: 14 Januari 2015

Onderwerp:

http://plazilla.com/page/4295160934/de-plazillamuis-een-pseudo-wetenschappelijk-pamflet

 

Geachte heer Inglorious,

Mij is ten ogen gekomen een artikel met titel zoals aangegeven in bovengenoemde URL.

Daarna heb ik moeten constateren wat de uitwerking van bovengenoemd artikel is op diverse onschuldige personen waaronder de dames D. Twee, E. Twee, M. Elf en mijn voornaamste cliënte Candice.

 

Al eerder heb ik u aangeschreven omtrent uw humoterreur waarmee u onschuldige en tevens onvoorbereide personen bestookte. Ter herinnering om uw geheugen, wat mogelijk is aangetast door het zwaar verslavende L.O.L. virus, wat staat voor Laat Ons Lachen, hierbij een herinnering aan voornoemde en eerder schrijven.

 

http://plazilla.com/page/4295131266/brief-aan-gildor-inglorious

 

Destijds was u nog vooraanstaand lid van L.I.G.

U weet ongetwijfeld nog wel waar dat voor staat. Maar ter herinnering dat staat dus voor:

Lachen Is Gezond

Natuurlijk is er niets mis met lachen, zolang onschuldige en met name onvoorbereide mensen er niet onvoorbereid en onschuldig door worden getroffen.

Zulke onverwachte aanslagen op bij alle mensen aanwezige spieren die lachen veroorzaken, ook wel lachspieren genoemd, kunnen tot grote en ernstige problemen leiden. Ik zal u de eventuele gevolgen van zulke onverwacht intredende kwetsuren opsommen.

  1. ingedeukt lichaam door het in een deuk liggen.

  2. ademhalingsproblemen door het naar adem happen vanwege een overdosis lachen.

  3. schade aan kledingstukken door het blijven haken aan van alles tijdens het over de grond rollen.

  4. verstikking in een op dat moment genomen koekje door onverwachte aanslag op lachende mond.

  5. verslikking in een op dat moment genomen slokje drinken door onverwachte aanslag op de ogen die het dienen te aanschouwen.

 

U ziet meneer Inglorious dat uw humoterreurdaden kwalijke gevolgen kunnen hebben voor mensen die er onverwacht mee worden geconfronteerd. En u bent daarmee dus ook verantwoordelijk voor de opgelopen schade.

Wat de schade bij anderen is, doet even niet echt ter zake daar ik die niet verdedig. Simpel omdat ik niet bij hen in dienst ben.

Niettemin heeft mijn enige en waardeloze, maar mij wel onderhoudende, cliënte Candice zeer tot erg zeer tot bijzonder erg zeer zware schade opgelopen tijdens uw laatste humoterreuraanslag die ook zij onder ogen kreeg en wat te vinden is onder de eerst genoemde URL.

De schade aan mijn cliënte bestaat uit:

  1. verstikking in een dropje.

  2. verslikking in kostbaar slokje wijn.

  3. een stakende leesbril, die het niet meer aan kan.

  4. een klagend bos haar dat bang is door het lachen en rollen in de knoop te geraken.

  5. een bijna explosie van uitscheidend water in haar broekje.

 

Meneer Inglorious ik ben bereid om dit in de minne te schikken door genoegen te nemen met uw excuses voor deze onverwachte aanslag en uw belofte om voortaan enkel nog artikelen te schrijven waarvan u vind dat het door de beugel kan en toelaatbaar is. U heeft namelijk gewoon net als iedereen recht op vrijheid van schrijven. En dat is een wet die ik ten zeerste respecteer. Vandaar dus dat ik u daar vrij in laat.

 

Indien u niet akkoord gaat met mijn goedwillende eisen wacht u een uiterst ernstige en zeer zware rechtszaak.

Ik wijs u erop dat ik altijd bereid ben om u te verdedigen. Mits u wel mijn geringe honorarium van 450 euro per uur wenst te betalen.

Mocht u van de door mijn u aangeboden verdediging afzien, vervolg ik u voor weigering van mijn hulp en daar zijn hele hoge kosten aan verbonden. Dat zult u begrijpen.

Ik raad u aan om mijn aangeboden minne schikking alsmede aangeboden hulp wanneer u niet wenst te voldoen aan mijn goedbedoelde eisen, te aanvaarden.

Deze laatste raad kost u overigens 150 euro plus eventueel bijkomende kosten a 600 euro.

 

Hoogachtend,

Dr. Drs, Ing, Prof, Mr. Mevrouw Zeurtrut

Advocate zonder rust.

Reacties (32) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ingedeukt lichaam door in een deuk te liggen, dat overkomt mij regelmatig bij het lezen van jouw artikelen, waaronder deze ;-)
Dank je, maar ik ben onschuldig. -))
Altijd, dat weet ik ;-)))
dit is een verloren zaak volgens mij.
Ik heb haar ontslagen wegens insubordinatie.
Maar ja elke Moskowicz die ik wil wordt uit zijn ambt gezet.
Ik ga op zoek naar een nieuwe advocaat.
tegen Candice
2
En ik dacht nog wel dat jij en Brammetje een prima team zouden vormen. Jij een vrouw, hij een man en wie weet kwam er wat van ...
Ja maar Bram mag geen advocaatje meer spelen -))

En hij loopt hele dagen te snotteren dat hij die Eva terug wil.
Beste mevrouw Zeurtrut,
U kent me nog wel dat mens die het altijd met succes tegen u opneemt als u weer eens in een brief met een rechtszaak dreigt.
De heer Inglorius heeft een gedegen onderzoek gedaan met zeer belangwekkende conclusies. Dat uw cliënte zoveel problemen ondervindt doordat ze lachen over de grond rolt kun u deze heer niet verwijten.
Misschien moet mevrouw Candice eens hand in eigen boezem steken wat betreft humoterreur. Ik kan met gemak een groot aantal steekhoudende bewijzen aanvoeren waarin ik aantoon dat zij een veel groter gevaar is. Wat betreft de aantijgingen die u noemt kan ik maar 1 ding zeggen: De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.
Mijn beste mevrouw A, Nerea,

Ik ben mij niet bewust van enige lol artikelen van mijn cliënte.
Mogelijk kunt u mij hierover enige duidelijkheid verschaffen.
tegen Candice
1
Geachte confrère
Ik verwijs u hiervoor naar de volgende zilla's van uw cliente: Hoezo maf, Candy aan de foon en Candy cabaret.
Met de meeste hoogachting

Mr A. Nerea
Geachte confrère

Ik zal er naar kijken en indien u gelijk heeft, zal ik mijn cliënte dagvaarden om een uitleg te geven en eventueel een schikking tot herstelbetaling doen.

Mevr. Zeurtrut
tegen Candice
1
Geachte confrere

Ik zie uw verdere acties met belangstelling tegemoet.
Mr. A. Nerea
Geachte mevrouw Zeurtrut,

Laat ik maar gelijk oplossingsgericht met de deur in huis vallen. Dat aan deze actie mijnerzijds niet de conclusie van schuld of aansprakelijkheid mag worden verbonden, wil ik toch nog even benadrukken.

Als ik de grieven van uw cliënte goed begrijp is het met name het onverwachte aspect en niet zozeer de inhoud dat haar mogelijkerwijs directe of indirecte schade berokkent. Ik ben best bereid om haar van tevoren in te lichten wanneer ik op korte termijn een pennevrucht met hoog "lol"-gehalte wens te plaatsen. Gewoon uit medemenselijkheid.

Uw cliënte is hier opvallend veel aanwezig en heeft de reputatie - geheel verdiend! - dat zij er vaak als kipje de voorste bij is om maar als eerste een nieuw artikel onder ogen te krijgen. Als u van haar de belofte kan lospeuteren dat ze haar pb-hokje goed in de gaten houdt, dan lijkt me dit probleem snel opgelost.

However...(ja dat hoort zo, zeker in het Brits recht en ik ben nou eenmaal een anglofiel)

Eenieder is en blijft te allen tijde verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid. Zoals al eerder betoogd, de combinatie van goede lichamelijke conditie, versterkt door een gezonde voeding, kan veel problemen als hierboven beschreven, voorkomen. Dat is echt de verantwoordelijkheid van uw cliënte. We weten dat wij Nederlanders ons graag tegen alle mogelijke risico's indekken en gewend zijn om van wieg tot graf gepamperd en betutteld te worden, maar is dit werkelijk het soort samenleving waar wij naar moeten streven? Wie komt op het onzalige idee om dropjes te eten en wijn te drinken tijdens het lezen? Eigen schuld, dikke bult, zou mijn moeder hebben gezegd.

Als ultiem redmiddel ten behoeve van de eigen gezondheid staat het uw cliënte vrij om mij te ontvrienden en te blokkeren om voortaan verschoond te blijven van het door mij verspreide ongezonde "lol"-gehalte. Ik zou dat persoonlijk ernstig betreuren, maar aangezien zulks deze week al twee keer is voorgekomen heb ik genoeg olifantenhuid ontwikkeld om er zelf geen schade van te ondervinden. Een claim mijnerzijds over geleden emotionele schade is dus niet te verwachten.

Voorts, ik verbaas me om uw voorstel om mij te verdedigen. Dit is in strijd met de belangen van uw cliënte. U kunt ons niet beide verdedigen tegelijkertijd. Dat is een voor de Orde van Advocaten ontoelaatbare belangenverstrengeling die aanleiding kan zijn tot royement. Dat wilt u toch niet?
Ook uw bericht dat weigering van aangeboden verdediging betekent dat u mij zult vervolgen, kan niet anders worden gezien dan als een poging om onder dwang, subsidiair valse voorwendselen een overeenkomst tot stand te brengen. Dergelijke overeenkomsten zijn, zoals u weet, vernietigbaar en mogelijk nietig vanwege de reeds aangetoonde belangenverstrengeling.

Aangezien ik me niet op mijn gemak voel in het accusatoire model, ik ben geen advocaat immers, stel ik voor dat ik uw voorstellen als niet geschreven beschouw, mits uw cliënte afziet van excuses en verdere procedures.

Mijn voorstel om haar op tijd middels pb in te lichten blijft staan.

Hoogachtend,
Inglorious Bastard

Geachte heer Inglorious,

Ik zal in beraad gaan met mijn cliënte die op dit moment ligt te badderen.
U hoort nog van mij, waarmee ik direct aangeef dat ik het op prijs stel dat u mijn aanbod u te verdedigen afslaat.

Mijn cliënte is zoals u weet niet bijster bijdehand en maakt nog wel eens de fout te vroeg een zaak aan te spannen.
Niettemin ben ik haar advocate en zal zorgen dat dit in alle eerlijkheid zal worden beslist.

Van ontvriending/blokkering zal geen sprake zijn, want ik geloof in de hotline theorie die destijds een nucleaire oorlog kan hebben voorkomen.

Hoogachtend,

Mevr. Zeurtrut
Mijn cliënte is zoals u weet niet bijster bijdehand en maakt nog wel eens de fout te vroeg een zaak aan te spannen.....

ik neem aan dat ik geen factuur van u ga ontvangen???
Uiteraard niet mevr. Twee. U heeft mij een zaak bezorgd en daar ben ik u dankbaar voor. Dit is een echte zaak. Vorige week moest ik een zaak aanspannen tegen kurk van een fles wijn, omdat die hardnekkig weigerde uit de fles te gaan.
Ik vertrouw op uw overredingskracht. Laat uw cliënte nog maar even badderen.
Ik geloof ook in de hotlinetheorie.
Ojee......dit gaat een harde strijd worden vermoed ik;-))
Een keiharde.
Gaarne breng ik nog wat verzwarende bewijzen toe in uw dossier:

----------------------------------------------------------
Nieuwe reacties weergeven
2
Doortje2
ongeveer 4 uur geleden
Hier ging ik voor de eerste keer plat:
'Beide teams zijn inmiddels in dwangbuizen schuimbekkend afgevoerd'
Vanaf dat punt is nu mijn totale evenwicht ver te zoeken, waarvoor mijn dank.
Zelfs in de geraadpleegde literatuur doet u nog een aanslag om me voorgoed onder de groene zoden te krijgen, u zult daarom horen van mijn advocaat, waarvan akte.

Met zorgwekkende groet,

Drs. Doortje
Hoofd schrijfopdrachtenzilla BV
2
Candice tegen Doortje2
ongeveer 4 uur geleden
Sluit ik me helemaal bij aan.
Het zou verboden moeten worden. -))
2
Doortje2 tegen Candice
ongeveer 3 uur geleden
Ik leg deze zaak gaarne in uw handen, advocate Candice.
2
Candice tegen Doortje2
ongeveer 3 uur geleden
Dank u wel Mevr. U doet me een groot genoegen.
3
Doortje2 tegen Candice
ongeveer 3 uur geleden
Spaar hem niet...
ik ga nu revalideren, in de hoop ooit weer de oude te worden.
2
Candice tegen Doortje2
ongeveer 3 uur geleden
Daar kunt u van op aan.

Sterkte met de revalidatie.
1
Gildor Inglorious tegen Candice
ongeveer 2 uur geleden
Bring it on!
1
Candice tegen Gildor Inglorious
ongeveer 2 uur geleden
Daag je mij uit?
1
Gildor Inglorious tegen Doortje2
ongeveer 2 uur geleden
Ach, wat is nou zo'n löllig advocaatje als je de hele chemtrailspuitende NWO en Illuminati al achter je aan hebt? Appeltje, eitje!
2
Doortje2 tegen Gildor Inglorious
ongeveer een uur geleden
Don't underestimate the power of Drs. C.A.N. Dice!

2
Gildor Inglorious tegen Doortje2
10 minuten geleden
Die lust ik rauw! Eventueel met uitjes en een fles Chianti. :P
------------------------------------------------------------
Zijn L.O.L. gehalte is duidelijk veel te hoog en ik mag hopen dat u met uw deskundige expertise hier een eind aan kunt maken.
Dank u voor uw extra aanvullende aanvulling die mijn cliënte mij onthouden heeft.
Ik zal de zaak aanhangig maken en indien de weldra gedaagde niet met mijn eisen akkoord gaat zal hij worden gedagvaard.
Dank u zeer, ik heb er alle vertrouwen in dat u hem op non lol kunt zetten.
Ik heb nog nooit een zaak verloren. Voor zover ik mij kan herinneren.
Dank u Zeer Gewaardeerde Dr. Drs. Prof. Mr. mevrouw Zeurtrut voor dit indrukwekkende en indrukzettende pleidooi!
Hier zal de heer Inglorious ongetwijfeld niettegenstaande het feit dat hij er niets op te zeggen heeft, onderuit kunnen!
Dank u Mevr. Twee. Ik moest hem hard aanpakken ten einde te voorkomen dat mijn cliënte mij onherroepelijk zou ontslaan.