De geroepene,93, de keus

Door San-Daniel gepubliceerd op Tuesday 13 January 07:55

images?q=tbn:ANd9GcSf9n6iaJfN_5-6xBCowOR

Boismont volgde de monnik en de abt naar het studie vertrek en even later zaten zij daar in stilte, ieder met de beelden van de aanbidding nog op het netvlies. 'Een exorcist,' zei Severius die als eerste sprak, we moeten een boodschapper naar het bisdom sturen en om een exorcist verzoeken.' 'Daar is het te laat voor,' meende Benedictus, 'dat zou meteen gezien worden als het afwijzen van de Godin. De boodschapper zou de poorten niet kunnen verlaten maar op de brandstapel eindigen en de bedenker of de opdrachtgever ook.' Boismont knikte, 'zo zou dat gaan,' zei hij. 'Heeft iemand trouwens een idee hoe de drie gekozen worden, wie bepaalt dat en hoe?' 'Dat zal volgens de oude geschriften gebeuren,' zei de abt, 'daar twijfel ik geen seconde over.' 'Wat voor beeld moet ik daar bij hebben,' vroeg de Franse broeder? 'Het lot,' vulde Severius aan, 'of bij aanwijzing.'

'Maar als men ons nu zo zou horen spreken dan hoeft er niet meer geloot te worden,' zei de abt ernstig,' dan worden wij aangewezen en dan is de rest van het probleem af.' 'Maar u bent de abt,' zei Boismont. 'ik denk dat Christelijk rangorde of titels hier niet meer in meespelen,' zei Benedictus.' De broeders aanbidden God als schepper, sommigen doen dat al 40 jaar.  Hun eigen denken is het zwijgen opgelegd door dogmatische liturgie. Boismont leunde naar voren, dat was nogal wat, de abt legde de kerk en haar mechanismen bloot in een paar woorden. De abt keek even voor zich uit, 'die zelfde methoden werken nu tegen ons,' vervolgde hij. ' De broeders hebben hun denken vrijwillig vervangen door een net van kerkelijk en religieus denken. Zij beseffen dat zij de schepper dienen hoe die zich ook openbaart. Zij worden jaren gekneed  en geknecht tot gehoorzame en volgzame en bescheiden dienaren , waar eenvoud de hoofdrol speelt.'

Severius knikte en vulde aan, ' het is hen om het even of de schepper zich openbaart als Jezus, als de Godin van de maan, als de vader almachtig, zij hoeven alleen in hun denken een zienswijze te verschuiven en zij zijn weer de dienaar van de scheppende macht.'  'Er is meer,' nam de abt over,' zelfs als je een exorcist zou kunnen bereiken, dan is het maar de vraag of die wat zou kunnen uitrichten. 'Als de Godin een verschijning is van de scheppende macht en God de vader die wij aanbidden hetzelfde is onder een andere naam, wat moet je dan bevechten?' Boismont begreep dat het kloosterleven gestuurd werd door machten waar hij nooit bij stil gestaan had.

images?q=tbn:ANd9GcSf9n6iaJfN_5-6xBCowOR

'Wacht even,' zei Boismont, ' Rome heeft toch het klooster gebouwd omdat dit zo'n speciale plaats was,' dan was de ...ach jee.. . laten we het maar de Godheid noemen, of een exponent ervan, al hier voor dat er maar iets Christelijks rondliep.' 'Je begint het licht te zien', zuchtte de abt, 'ik kan het niet duidelijker uitleggen, het Christelijk geloof is maar een vorm van aanbidding, de meeste broeders bereiken dat inzicht niet, het interesseert hen ook niet, zij zijn geborgen onder religie en geloofsovertuiging en hoeven zich over niets meer dan dat bezorgd te maken. Er wordt voor hen gedacht, door,' en hij wees op zich zelf,' een abt of een bischop of een aarts bisschop of een heilige Vader de Paus.  Zij hebben alle wereldse problemen van zich afgelegd.'

'Als dat iets hier altijd al aanwezig is geweest,  in ieder geval van voor het klooster,' vond Boismont, 'dan kan Endymion niet de profeet zijn of hij is een zelf benoemde profeet.'  'Reden en rationaliteit speelt geen rol meer,' zei Severius de monnik, ' misschien is hij het nu wel met terugwerkende kracht, misschien heeft hij wel een band met dat gene dat hier huist en misschien is hij wel knettergek.' Hij zuchtte eens diep. 'Waanzin grenst vaak aan het Goddelijk, zoals moed vaak aan domheid grenst.'

'Misschien tapt hij wel onbewust af, van het collectief of de Godin of wat je het ook noemen wilt en helemaal misschien is hij knettergek geworden van al die oude Indiase teksten en projecteert hij dat.' Het is niet van belang hoe de situatie ontstaan is, maar wel wat we er mee gaan doen.'  'Dat continue gedoe van drie, fascineert mij,'zei de arts. 'Daar ligt een sleutel in verborgen als je het mij vraagt' Over drie dagen worden drie onwaardigen geofferd en zo voort.' 'Over drie dagen is er geen maan en daarna wordt het weer een wassende maan, het is de tijd tussen cycli,' glimlachte de abt, ' onbewust of bewust maakt Endymion daar gebruik van.'

'Ik denk dat hij bevangen is door zijn denkbeelden, dat hij daarnaast wellicht meer gevoelig is voor invloeden van boven af is zeer wel mogelijk, maar ik denk niet dat een Godheid zich verbindt aan een profeet zonder reden. Als wij hier de schepper al aanbidden, waarom zouden we dan die schepper onder een andere naam moeten aanbidden, er verandert niets , het gebouw is hetzelfde, de mensen blijven gelijk,  de intentie blijft het zelfde. inplaats van 'in de naam van de vader,' zeggen we dan in 'naam van de zuster van de zon,' . Ons probleem is dat wij geestelijk kunnen spiegelen, tussen wereld beelden en dat de monniken dat niet kunnen of willen en gewoon de Godheid volgen.'

Severius  keek ernstig, 'het moge duidelijk zijn heren,' sprak hij , 'wij worden het offer. Er zit vaak een logica in waanzin, wij zijn met zijn drieën, de abt is verheven en heeft of had zeggings kracht, wij zijn veel met zijn drieën gezien. waar drie bijeen zijn sta ik in hun midden, zegt de Godheid volgens Endymion, als wij op de derde dag geofferd worden dan zal geen broeder twijfelen, of de zuster van de zon niet in hun midden is. Het zou de profeet goed uitkomen als het hoofd van het klooster het zwijgen opgelegd wordt en zijn mede broeders die de ratio vertegenwoordigen ook, dan heeft hij geen weerstand meer.'

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

'Maar Rome dan,' vroeg Boismont toen het écht tot hem doordrong. 'Dat is ver weg,' zei de abt vriendelijk,' als zij er achter komen, dan is Endymion al lang geestelijk leider in deze contreien. Dan zullen zij komen met een pauselijk leger en iedereen verhoren en doden die zich niet bekeert, zij zullen het 'heidense' klooster met de grond gelijk maken, wat niet weg neemt dat de aanwezigheid zal blijven bestaan in de grot.' 'Endymion is slim in zijn waanzin, hij is een godsdienst waanzinnige geworden,' zei de monnik. Wie het klooster verlaat, wijst de gopdin af en moet sterven, diegene die onwaardig is moet sterven, hij is de woordvoerder van de Godheid, hij is de schakel en de volgelingen zullen volgen, en gehoorzamen.' ' Wat staat ons dan te doen,' vroeg de arts? 'Ons voorbereiden op onze marteldood,' zei de abt met een zachte stem, 'er is geen andere weg.' 'Als wij dat verkiezen,' zei Boismont, 'ik maak andere keuzen.' 'Dan ben je een levende dode,' glimlachte de abt,' kom laten we wat maede gaan halen.' Maar Boismont wist wat hem te doen stond.

San Daniel 2015

 voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

 

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ben benieuwd...