Meer plezier van de donornier!

Door Irisv gepubliceerd op Monday 12 January 17:56

Mijn beschouwing over donorregistratie, voor Nederlands, gemaakt in vijf gymnasium.

Meer plezier van de donornier!

 

 

Het is 2050, 2 jaar geleden is er een nieuwe wet ingevoerd voor het donorsysteem. Je tante voelt zich al een tijdje niet lekker, en na een aantal onderzoeken in het ziekenhuis blijkt dat ze een nieuwe lever nodig heeft. ER wordt meteen onderzocht welke mogelijke lever matcht. Een week later kom je je tante opzoeken in het ziekenhuis, ze is net geopereerd en de transplantatie is gelukt!

 

Ik denk dat iedereen zou willen dat orgaantransplantaties zo snel kunnen worden uitgevoerd. Maar zoals je waarschijnlijk wel weet is er een groot tekort aan donororganen. Elk jaar overlijden honderden mensen omdat er geen donororgaan beschikbaar zijn. Het aantal mensen dat na het overlijden een orgaan doneert in Nederland behoort zelfs tot de laagste in Europa.Dit moet natuurlijk veranderen, maar hoe?

 

 

Er zijn verschillende mogelijke systemen voor donorregistratie: het huidige toestemmingssysteem, het verplichte-keuzesysteem, het geen-bezwaarsysteem en het actieve-donorregistratiesysteem. Elk systeem heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen. Deze zal ik hieronder uitwerken:

 

Het huidige toestemmingssysteem:

Allereerst, in het huidige toestemmingssysteem kunnen burgers kiezen uit doneren, donatie weigeren, of de keuze delegeren aan nabestaanden. Burgers kunnen wel of niet reageren op een registratieverzoek. Doen ze dit niet, dan komt  de keuze automatisch bij de nabestaanden te liggen. Vaak komt het neer op dit laatste. Al helemaal als de overledene niet heeft gereageerd op het registratieverzoek en de nabestaanden niet weten wat de wens van de overledene was, is dit een erg lastige beslissing. Vaak wordt er dan voor gekozen geen donatie toe te staan, omdat dat de veiligste keuze lijkt. In dit systeem is het erg belangrijk dat er geen morele druk is van de overheid, zodat mensen echt hun eigen keuze kunnen maken. Maar komt het zelfbeschikkingsrecht hier wel goed tot zijn recht? Daar zijn de meningen over verdeeld. Aan de ene kant kan iedereen zijn eigen keuze maken, en is niemand verplicht een keuze te maken. Maar aan de andere kant staat de vraag of nabestaanden wel in iets weg mogen geven wat niet van hen is. Bovendien gaan er veel donororganen verloren waarvan niet zeker was of de overledene deze niet wilde afstaan. Dit kost levens.

 

Het verplichte-keuzesysteem:

Een andere optie is het verplichte-keuzesysteem. Hierbij kunnen burgers kiezen uit doneren en weigeren. Soms ook nog uit delegeren aan nabestaanden, maar dat verschilt per variant. Men is verplicht te reageren op een registratie-verzoek. Er moet een gepaste straf, bijvoorbeeld een boete, komen voor mensen die niet reageren. Bij dit systeem kiest iedereen zelf en hoeft de regering geen beslissing voor mensen te maken. Er is geen druk vanuit de regering op het toestaan van donatie, maar het verplicht stellen van het maken van een keuze kan wel als inperking van vrijheid worden gezien. In theorie zouden er meer organen  beschikbaar moeten komen als iedereen zijn keuze vastlegt, want dan komt het niet meer voor dat nabestaanden kiezen voor geen donatie terwijl de overledene dit eigenlijk wel had gewild. De ervaringen uit het buitenland zijn echter niet erg positief over dit systeem. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de uitvoering, maar het kan ook liggen aan het grootste risico van dit systeem: veel mensen laten zich als verzet tegen de verplichting een keuze te maken registreren als niet-donor.

 

Het geen-bezwaarsysteem:

Een derde mogelijkheid is het geen-bezwaarsysteem.  Hierbij kunnen burgers kiezen tussen doneren en weigeren, en bij sommige varianten is delegeren ook nog een optie. Als mensen geen donor willen zijn moeten ze zelf initiatief nemen dit aan te geven bij registratie. Het is ook mogelijk om te registreren dat je wél donor wil zijn. Registreert iemand zich niet, dan is hij automatisch donor. Dit systeem is erg effectief om veel organen beschikbaar te krijgen. Wel zijn er mensen die vinden dat het zelfbeschikkingsrecht dat iedereen heeft, tekort wordt gedaan. Als iemand niet goed op de hoogte is van het systeem, kan het gebeuren dat organen gedoneerd worden terwijl dit niet was wat de overledene wilde. Ook is er hier wel zeker sprake van druk vanuit de overheid. Volgens Daan Spaargaren en Geerten Waling is dit systeem een ernstige inbreuk op de zeggenschap over eigen lichaam van het individu.

 

Het actieve donorregistratiesysteem:

Tenslotte het actieve donorregistratiesysteem. Dit systeem lijkt erg op het geen-bezwaarsysteem, alleen worden burgers bij het actieve donorregistratiesysteem herhaaldelijk benaderd zich te registreren. Er wordt dus vanuit de overheid moeite gedaan iedereen zich van het systeem bewust te maken, zodat niemand zich onbewust is van de consequenties van niet reageren. Het zelfbeschikkingsrecht wordt hier dus beter vertegenwoordigd dan in het geen-bezwaarsysteem. Wel is er nog steeds een zekere druk vanuit de overheid doordat duidelijk wordt gemaakt dat het makkelijker is wel donor te zijn. Waarschijnlijk ligt het aantal orgaandonoren hier wel lager dan bij het geen-bezwaarsysteem.

 

 

Het is wel duidelijk dat er te weinig orgaandonoren zijn op dit moment. Maar zou een geen-bezwaar- of een actief donorregistratiesysteem niet teveel tegenstanders krijgen? Misschien is het verplichte-keuzesysteem wel beter, of moeten we het huidige systeem houden? Elk systeem heeft zijn eigen voor en tegens, dus de voorkeur zal per persoon verschillen.

Over één ding zullen we het allemaal eens zijn: er zijn organen nodig! Dus hopelijk werkt het systeem in 2050 inderdaad zo goed, dat niemand meer lang hoeft te wachten op een donornier!

 

Bronnenlijst:

 1. Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie.
  www.ceg.nl -> ceg (Centrum voor Ethiek en Gezondheid)
  ~ dr. Pauline Slot
 2. ‘Zadel nabestaanden niet op met orgaandonatie.’
  NRC > opinie

30-11-2014

 1. ‘Orgaandonatie moet wettelijk verplicht worden’.
  www.visionair.nl
  by Germen
  28-06-2012
 2. ‘Orgaandonatie: principe versus pragmatiek’
  Trouw > filosofie
  ~ Clazina Wansbeek
  22-08-2012
 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.