Tegenwerpingen tegen tegenwerpingen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 05 January 10:19

     Elk lid van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ en dus ook de zendelingen gebruiken het Boek van Mormon ook bij het behandelen van bezwaren tegen de kerk. God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus openbaarden zich aan Joseph Smith in een wonderbaarlijk visioen. Na deze heerlijke gebeurtenis vertelde Joseph Smith het aan een dominee en het antwoord dat hij kreeg was dat er in deze tijd geen dingen als visioenen of openbaringen bestonden, dat al deze dingen hadden opgehouden te bestaan.

                              

     Deze opmerking symboliseert praktisch alle tegenwerpingen die tegen die kerk worden en zijn gemaakt zowel door niet-leden als door afvalligen. Ze geloven niet dat God heden ten dagen aan de profeet en leiders van de kerk zijn dingen openbaart. Zo zijn er tegenwerpingen over abortus, het meervoudig huwelijk, aanbidding op de zevende dag of wat dan ook en dat draait er allemaal om of Joseph Smith werkelijk een profeet van God was. Die tegenwerpingen komen ook meestal van mensen die het Boek van Mormon nauwelijks bestudeerd hebben en dat is tevens het probleem wat de bezwarenmaker heeft want hij moet namelijk voor zichzelf uitmaken of het Boek van Mormon waar is of niet.

                                                     

     Er zijn inmiddels meer dan vijftien miljoen ‘heiligen der laatste dagen’, verspreid over de hele wereld, die getuigen dat het Boek van Mormon waar is, dat Jezus de Christus is, dat Joseph Smith zijn profeet was, dat ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ een ware kerk is die heden ten dagen wordt geleid door een profeet die openbaring van God ontvangt. Verder is het onze hoofdzaak om het herstelde evangelie doeltreffend te verkondigen en zijn wij niet verplicht om elke tegenwerping te beantwoorden.

                             

     Het Boek van Mormon stelt de vijanden van Christus aan de kaak. Het beschaamt valse leer stellingen en legt twisten bij. (Zie 2 Nephi 3:12) Het geeft de nederige volgelingen van Christus meer kracht tegen de boze aanslagen, handelwijzen en leerstellingen van de duivel in onze tijd.  God, met Zijn oneindige voorkennis, gaf het Boek van Mormon een dusdanige vorm, dat wij de dwaling zouden zien en weten hoe verkeerde begrippen op onderwijsgebied, op politiek, godsdienstig en filosofisch gebied van onze tijd te bestrijden. Nu verwacht God van iedereen dat men het Boek van Mormon op verschillende manieren bestudeert. Het moet gelezen worden, nauwkeurig, onder veel gebed en men moet erover nadenken terwijl men het leest of dit boek het werk van God is of van een ongeletterde jongeman. En wanneer we dan klaar zijn met het lezen van de dingen uit het boek, vermaant Moroni ons met deze woorden ze te beproeven:

                                                  

    Zie, ik wil u aansporen dat wanneer gij deze dingen leest — indien het wijsheid is in het bestel Gods dat gij ze leest — gij zult bedenken hoe barmhartig de Heer jegens de mensenkinderen is geweest vanaf de schepping van Adam tot op het tijdstip dat gij deze dingen ontvangt, en het in uw hart zult overwegen. En wanneer gij deze dingen ontvangt, spoor ik u aan God, de eeuwige Vader, in de naam van Christus te vragen of deze dingen niet waar zijn; en indien gij vraagt met een oprecht hart, met een  eerlijke bedoeling en met geloof in Christus, zal Hij de waarheid ervan aan u openbaren door de macht van de Heilige Geest. (Moroni 10:3-4) en dit getuig ik in naam van Jezus Christus. Amen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.