Rozenkrans Tatoeages en hun betekenissen

Door gepubliceerd op Sunday 04 January 14:10

 Rozenkrans Tatoeages en hun betekenissen

ed9bd996eca3e6b2f5e6131799c7b76d_medium.

De rozenkrans is al een symbool die sinds de zeventiende eeuw gebruikt wordt in de room katholieke kunst. Door middel van een tatoeage kunnen mensen dit symbool op hun lichaam alten aanbrengen. De rozenkrans is en heilig symbool voor het katholiek geloof en herinnert aan de glorie van God. Indien je het als fashion statement draagt dan wordt dit door Christenen als respectloos gezien.

In tegenstelling tot andere religieuze tatoeages zoals en kruis of en engel kan je ook een rozenkrans laten tatoeëren. Het gaat dan om het thema, de rozenkrans als eerbied naar god. Zo kan je de rozenkrans associëren met de zegeningen van maagd Maria.  Je kan een rozenkrans laten tatoeëren met twee biddende handen die de rozenkrans vasthoudt. Biddende handen zijn heel erg geliefd bij mensen die gelovig zijn en vaak wordt zo´n tatoeage gezet als teken van onbaatzuchtige liefde, opoffering en uit nederigheid.

De duif is ook een symbool van de vrede en vertegenwoordigd ook de Heilige Geest. Je kan een witte duif samen tatoeëren met en rozenkrans die je beschermt tegen het kwaad op de wereld.

Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder de rozenkrans deed bidden. Ik heb de rozenkrans nog die ik van mijn oma en moeder heb gekregen in mijn juwelenkistje liggen. De rozenkrans werd gebeden om boete te zoeken en berouw te tonen het is een soort van overleven. Je kan een tatoeage bedenken waar je de rozenkrans afbeeldt al berouw van je zonden.

 

 Je kan een rozenkrans tatoeage nemen in 3D en elke kraal staat voor een gebed dicht bij je hart of een kleine rozenkrans op het midden van je voet.  

 

Je kan de tatoeage laten zetten in kleur of zwart-wit of in een miniatuur.  Miniatuur rozenkransen zijn schattig vind ik zelf op je vinger of op een teen.

 

 

 

Het Weesgegroet werd altijd opgezegd na elke tiende kraal van de rozenkrans, de rozenkrans staat ook symbool voor veel dingen in het leven.  Toewijding aan God, herdenking van een dierbare, maar een rozenkrans heeft ook met rozen te maken. Een tatoeage met en roos en een rozenkrans is daarom ook heel mooi. Je kan er ook een mooie bloemenkrans omheen laten tatoeëren dat vind ik zelf heel mooi.

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het ziet er allemaal heel mooi uit, maar ik kan mij niet voorstellen dat God dit soort van aanbidding goedkeurt.
Zou God luisteren als mensen vroom het rozenkransgebed opzeggen?
Jezus gaf inderdaad een modelgebed, dat later bekend kwam te staan als het Onze Vader of het Gebed des Heren.
Daarin klinken Jezus woorden helemaal niet onpersoonlijk of mechanisch.
Maar vlak daarvoor gaf hij instructies aan zijn discipelen: „Als gij echter bidt, zegt dan niet steeds weer dezelfde dingen, zoals de mensen der natiën doen, want zij menen dat zij door veel woorden te gebruiken, verhoord zullen worden” (Mattheüs 6:7). Jezus zei dus specifiek tegen zijn volgelingen dat ze het moesten vermijden in hun gebeden steeds weer dezelfde formules op te zeggen.

De Bijbel geeft nog meer voorbeelden van gebeden die God wel behagen, waaronder psalmen (of liederen) en gebeden van Jezus zelf (Psalm 17 en 86, opschriften; Lukas 10:21, 22; 22:40-44). Een voorbeeld van een gebed van Jezus staat in Johannes hoofdstuk 17. Neem maar eens een paar minuten om dat gebed te lezen en let er dan op hoe Jezus zijn hart bij God uitstortte. Daaruit kunnen we opmerken hoe onzelfzuchtig zijn gebed was, hoe zijn diepe liefde voor zijn volgelingen eruit sprak. „Heilige Vader,” zei hij, „waak over hen . . . vanwege de goddeloze”, Satan. Johannes 17:11, 15.

Uit twee andere voorbeelden waarin Jezus zijn discipelen leerde bidden staan in (Mattheüs 6:9-15; Lukas 11:2-4).
Hij gebruikte verschillende uitdrukkingen in de twee opgetekende gevallen, ze waren van gelijke strekking, maar hij bracht ze anders onder woorden. Hieruit kunnen we opmaken dat Jezus eenvoudig voorbeelden gaf van de manier waarop zijn volgelingen kunnen bidden en van de onderwerpen waar ze terecht om kunnen bidden. Maar het belangrijkste is dat uit zijn woorden blijkt tot wie de gebeden gericht behoren te worden. Nergens in de Bijbel staat dat wij tot Maria moeten bidden.
En dat wil niet zeggen dat wij geen eerbied voor Maria moeten hebben, want ze heeft wel een grote rol gespeeld in de vervulling van Gods voornemens. Maria was gezegend onder de vrouwen omdat ze door God was uitgekozen om de Messias voort te brengen. Lukas 1:42, 48, 49.

Maria was een getrouwe volgeling van Jezus. Ze was bij diverse gelegenheden tijdens zijn aardse bediening aanwezig en ook bij zijn dood. De bijbel zegt dat Maria na Jezus’ opstanding samen met Jezus’ broers ’aanhield in het gebed’.

Maar Maria is echter niet de enige vrouw die in de bijbel gezegend wordt genoemd. Vanwege de daden die Jaël verrichtte ten behoeve van de oude natie Israël werd ook over haar gezegd dat ze ’zeer gezegend was onder de vrouwen’ (Rechters 5:24). En denk aan Sara die op oudere leeftijd nog zwanger werd zodat Gods belofte aan Abraham toch uit kon komen. Ook zij wordt niet aanbeden. De getrouwe Jaël, Maria, Sara en vele andere godvrezende vrouwen die in de bijbel worden genoemd, zijn voor ons een voorbeeld, maar ze dienen niet te worden vereerd. Deze rituelen zoals de rozenkrans en andere worden nergens in de Bijbel vermeld maar zijn oorspronkelijk door menselijke filosofieën tot stand gekomen.

Iedereen die een band met de ware God wil opbouwen, moet hem goed leren kennen als persoon. Wij moeten gemotiveerd zijn door liefde om tot God te bidden, gebaseerd op kennis, en daarom religieuze gewoonten en gebruiken die God mishagen verwerpen.

Sophia