De geroepene deel 88 de herverschijning

Door San-Daniel gepubliceerd op Thursday 01 January 08:54

images?q=tbn:ANd9GcR7lcPiRQKrXUO06Z_fuve

'Endymion, lag opgebaard,' zei  de abt', 'naast de grot op het kloosterkwadraat, gedachtig zijn wens.' 'Ja,' 'verduidelijkte Severious, 'hij had buiten de kapel staan wachten tot het Angelus was afgelopen en toen wij naar buiten kwamen, overhandigde hij zwijgend een document aan Benedictus.  De abt knikte,' en toen omhelste hij mij en liep met stramme passen weg van ons naar de put van de Godheid en wij zagen hem op afstand in de diepte staren.' 'Ja,' zei Boismont 'en wat toen?' Wij draaiden ons om,' zei de abt behoedzaam sprekend, zijn woorden wegend, 'toen we een gedempte klagelijke schreeuw hoorden en we zagen hoe hij aan de rand van de put neer zeeg'. Boismont knikte, hij had er wel een beeld bij, hij had zelf meegemaakt hoe hij weggewankeld was van de put rand.

'Hij was morsdood,' vulde Severius aan.' Een paar broeders tilden het lichaam op om het te wassen en gereed te maken voor de wake.' 'De zon rees boven de daken van het kloosterhof en wierp haar eerste stralen over de put opening en de maan was nog maar een flauwe verschijning die per minuut vervaagde. 'Het eerste wat ik las,' zei Benedictus, ' op het document dat Endymion gegeven had, was,' 'Vader Abt, ik ga op reis, houdt mij verre van de heidense kapel, baar mij op  waar u mij vindt'. 'Het was zijn laatste wens, eigenlijk meer een gebod, 'verduidelijkte Severius.

'Zo geschiedde het,' vervolgde de abt, 'en wij' en hij wees naar de monnik en zichzelf,' 'trokken ons terug in mijn studie ruimte waar wij in alle rust, het geschreven in zijn totaliteit lazen en herlazen. Na de aanhef, versierd met onduidelijke symbolische tekenen en getallen, waar de cijfers 3 en 7 een hoofdrol schenen te spelen, was de rest in strakke kwatrijnen geschreven. Het was geen dwaas gebazel daar was de vers vorm te puur voor. Het was een mystiek abstract schrijven, kennelijk bedoeld als leidraad voor hen die achterblijven. Waar de kwatrijnen eindigden, begon een beschermings vloek, die een ieder die ook maar één letter aan zijn geschrift veranderde, vervloekte.'

images?q=tbn:ANd9GcSf9n6iaJfN_5-6xBCowOR

'Dat is nogal wat, voor een Christelijke broeder,' vond Boismont. 'Dat was hij al lang niet meer, lijkt mij,' verzuchtte Severius. De Abt knikte, hier is niemand dat meer.' 'Vandaar' vroeg Boismont, ' dat de maan en de zon in de kapel deuren uitgesneden staan'. 'Onder andere,' glimlachte de abt. 'Wij aanbidden de Godheid en zien nu Maria als exponent daar van. Vandaar dat we de Ave Maria  plena gracias hebben laten staan, naast de zon en maan op de poorten naar de hoofdkapel. We hebben de liturgie ook een beetje aangepast.'  'Dus hij lag opgebaard, naast de put,' zei Boismont die steeds nieuwsgieriger werd naar het vervolg van de gebeurtenissen.

'Ja, zei de abt, 'dat hebben we hem toegestaan, hij werd bestreken met azijn tegen de vliegen en lag opgebaard in de maneschijn en de zon als die het luchtruim vulde, naast de opening van de put'. Beurtelings zaten twee broeders naast het ontzielde lichaam. De aanhef beveelt dat de kapel gewijd moest worden aan de zon en de maan en dat hij drie dagen opgebaard moest blijven, verder was er een onduidelijke tekst, over de zoon die naar 33 jaar herenigd wordt, maar dat  kon niet op hem slaan, want hij was  93 toen hij de geest gaf en hij trad in ieder geval voor zijn dertigste toe tot onze orde.' 

'Maar,' zei Boismont, 'ik zie de betekenis wel, de 9 uit de negentig is deelbaar door drie en als je dat deelt, dan komt daar drie uit en als je dat weer door drie deelt dan is de uitkomst, 1'. 'Ja,' zei de abt met een vragende blik? 'Als de drie uit het getal 93 gedeeld wordt door drie, dan komt daar ook 1 uit en dat zelfde geldt voor het getal 33. Het zijn dus wel terdege allemaal verwijzingen naar één en de zelfde persoon, naar zichzelf, neem ik aan,' besloot de Franse arts. 'Allemachtig, dat verklaart een hoop,' zei Severius.

images?q=tbn:ANd9GcQEuWw-ABE6znGiGYh-pUS

'De kwatrijnen zijn voorspellend van aard en zwaar filosofisch, zei Severius 'en ook daar is het thema, zoals wij het lezen vaak de dood en weer de getallen, altijd de drie in de reeksen..'

De abt trok even een rimpel en declareerde toen:

 Zeilmaker zie, uw lichaam is een tent,
den broeder's ziel tot een kort logement
De zon vertrekt; straks vouwt het linnen op
de dood en geen die nog zijn standplaats kent

'Dat is een duidelijke verwijzing naar sterven en bezinning,' beaamde Boismont, 'maar wat moet je er mee? 'Was hij maar duidelijker geweest,' zuchtte de abt, 'en wat denk je van deze' en hij pakte er een document bij en zijn ogen zochten over het geschrift.

met zijn drieën op weg gegaan
twee komen over water aan
één ligt verborgen in een grot
 verzwolgen door de maan 

'Allemachtig,' dacht Boismont, 'ik ben met Jean en Eva uit verre streken op weg gegaan, maar goed ik lig niet in een grot'. 'Het probleem is,'zei Severius,' dat de kwatrijnen uitgelegd kunnen worden naar eigen goed dunken. Ze schijnen op meerdere zaken gelijktijdig te staan.' 

'Maar de aanhef begrijpen we nu wel, zei Benedictus dat gebeurde op de derde dag van het waken, toen hij opgebaard lag' en hij keek bedrukt ernstig. De bel van het Angelus luidde en Severius zei , ' maar dat zal moeten wachten we moeten de vrouwe eer bewijzen,' en de drie mannen stonden op.

San Daniel 2015

voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De een wordt twee. De twee wordt drie. Uit het 3e onstaat het ene als het vierde.

Komt uit een text van Gerhard Dorn (arts en alchemist uit de 2e helft van de 16e eeuw). Als ik me niet vergis komt de uitspraak oorspronkelijk van Maria Prophetissa.

Het komt erop neer dat er eerst het ene was, dat allesomvattend was. Vanuit dat ene, onstond de twee: het conflict / tweedracht. De vereniging van deze tegengestelden staat voor 3. Maar 3 is niet hetzelfde als 1, het is meer als dat. Daarom zowel het 1e als het 4e.

Het christendom dat door de kerk uitgedragen word is altijd blijven hangen bij 3, en heeft het 4e eigenlijk nooit erkend. Uit overleveringen (al dan niet betrouwbaar) lijkt het alsof Jezus wél over de 4 (vervolgstap) sprak, al zijn die door de kerk geschrapt.


Sorry voor deze zijsprong. Het geeft slechts weer wat voor gedachten er in mij opkomen als ik jouw prachtige verhaal lees :D
ten eerste nog de beste wensen..en nu .. wow ik buig naar je wijsheid.. bedankt voor deze aanwijzing
Drie is duidelijk een belangrijk getal...ben benieuwd