Gelovigen en ongelovigen

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 28 December 18:34

     Indien er onder de leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ wonderen zijn, dan is het Boek van Mormon er zeker een van. Ongelovigen kunnen aan het eerste visioen twijfelen en zeggen dat er geen getuigen zijn om het te bewijzen.

                               1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

Critici kunnen elke goddelijke manifestatie verloochenen die de verschijning van dit boek tot stand deed komen want al deze goddelijke manifestaties zijn onaantastbaar en onbewijsbaar voor het pragmatische verstand want de dingen van God kunnen alleen begrepen worden door de Geest van God. Theologen kunnen de theologie weerspreken, maar als ze eerlijk zijn kunnen ze het Boek van Mormon niet afwijzen want het is er. Ze kunnen het voelen en lezen, de inhoud wikken en wegen en ze kunnen de invloed ervan gadeslaan.

                                         0a545d526855a788727805c15228ce74_medium.

     Ongeveer zeven jaar na zijn eerste visioen nam Joseph Smith een verslag uit de grond dat voorbestemd was om een van de krachtigste getuigenissen van de herstelling van het evangelie en van Christus kerk aan de mensen te geven.

                       37647d2301fcaa9a10f801ac2b20ac65_medium.

In de begindagen van de herstelling was het Boek van Mormon hét gereedschap van de zendeling en dat is heden ten dage nog net zo. Inmiddels zijn er ruim 15 miljoen ‘heiligen der laatste dagen’ verspreid over de hele wereld die allemaal een rotsvast getuigenis hebben over de waarachtigheid van dit boek en velen werden door de kracht ervan bekeerd. Wij hebben nu, evenals in de dagen van Joseph Smith, het Boek van Mormon om de twijfelzucht en de uitdagingen van de zogenaamde verlichte wereld ermee tegemoet te treden.

                                                 41a0d2a4134846dc5382f82f7a5dd1da_medium.

De zendelingen hebben, net als in de tijd van Joseph Smith, een rotsvast getuigenis dat het Boek van Mormon het woord van God is en dat het gegeven is om de mensen te overtuigen dat de herstelling van ‘De Kerk van Jezus Christus’ door God tot stand is gebracht.

     Tot nog toe schrikken heel veel mensen terug voor het Boek van Mormon, zelfs vrienden van ‘heiligen der laatste dagen’ schrikken ervan terug. Maar ruim 15 miljoen heiligen hebben dit boek lief en verkondigen vrijelijk dat de aanspraken op de goddelijkheid van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ onafscheidelijk zijn verbonden met dit boek. Er zijn ontelbare duizenden die waarheidsgetrouw kunnen getuigen dat zij weten dat God leeft en dat het Boek van Mormon zijn werk is. Ja, het is heden ten dage nog steeds het meest doeltreffendste stuk gereedschap waarmee bekeringswerk voor de kerk kan worden verricht.

                            37953730fbc6fb46be0dc799cfa505bc_medium.

     De wijze waarop het Boek van Mormon te voorschijn is gekomen is zo verbazingwekkend dat het vrijwel alle mensen, die ermee in aanraking komen, in twee afzonderlijke groepen verdeeld namelijk gelovigen en ongelovigen. Zij die erin geloven hebben het lief, getuigen enthousiast van de goddelijkheid ervan en verkondigen over de grote waarde die het voor de mensheid heeft. Zij die het niet geloven haten het. Veel talentvolle mensen hebben er venijnig over geschreven. Ik denk dat er op geen enkel boek zoveel aanvallen zijn gedaan als op dit boek.

                    00223c75ca588f6cc90e98ae5843b15d_medium.

     De gewone mens wiens hart niet bewogen wordt door de Heilige Geest beschouwd het Boek van Mormon als denkbeeldig, verzonnen of onwaar. Aan de andere kant  getuigd de Heilige Geest omtrent de goddelijke oorsprong van dit boek tot het hart en de ziel en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.