Belgieroute om samen met je niet eu partner te kunnen zijn

Door Kruimel gepubliceerd op Saturday 20 December 09:36

ca6d63c61000c545ba07c7c51b8f7967_medium.

Mocht het om wat voor reden dan ook niet lukken je partner met een TEV naar Nederland te krijgen, dan kun je in het uiterste geval nog beslissen de EU-route te volgen. De EU-route baseert zich op de richtlijn voor het vrije verkeer van personen, richtlijn 2004/38.

(http://www.kruispuntmi.be/sites/default/files/bestanden/wetgeving/rl_2004-38_10.pdf  )

In dit artikel beschrijf ik  beknopt de Belgiëroute als zodanig. Veel punten gelden ook voor andere lidstaten, aangezien deze landen zich moeten houden aan de bovengenoemde richtlijn. Per land kunnen er echter nog wat kleine verschillen zijn in hoe gemeenten en vreemdelingenzaken met de dingen omgaan.

Wanneer je gebruik maakt van de richtlijn 2004/38 betekent dit dat je gaat emigreren naar een andere lidstaat, in dit geval België. Omdat jij EU-onderdaan bent geldt het principe dat jouw niet EU-partner als gelijke behandeld dient te worden. In dit geval gelden de EU-regels en niet de nationale regels ten aanzien van het vreemdelingenbeleid. Op deze wijze is het mogelijk via deze weg alsnog een verblijfsvergunning voor je partner te bekomen, zonder dat je heel lang van elkaar gescheiden zult zijn.

Tegelijk of apart naar de andere lidstaat vertrekken?

In principe kun je er beter voor zorgen dat je partner al bij je is wanneer je naar België verhuist. Dit artikel is voornamelijk gebaseerd op mensen die tegelijkertijd met hun niet EU-partner naar België vertrekken.  Wanneer je partner nog in land van herkomst is, dan is het wel mogelijk om een aanvraag gezinshereniging in te dienen in België. Echter kan dit een langdurig traject zijn. Daarom wordt het niet aangeraden om dit op deze manier te doen. Beter kun je naar België vertrekken met je EU-partner of via een ander land dan Belgie of Nederland een toeristenvisum aanvragen wanneer je al in België woont.

Gehuwd of ongehuwd

België is het enige land waar je ook een ongehuwde partner mee naar toe kunt nemen om de EU-route te doen.  In de overige lidstaten dien je getrouwd te zijn.  Wanneer je ongehuwd bent en je gaat naar België, dan kun je daar een wettelijke samenwoonst aanvragen bij de gemeente. Een wettelijke samenwoonst staat in België gelijk aan een huwelijk.  Het is een soort van geregistreerd partnerschap. Om een wettelijke samenwoonst aan te kunnen vragen dien je aan de volgende eisen te voldoen:

 • Je kunt een duurzame relatie aantonen van tenminste 2 jaar, of:
 • Je hebt voorafgaande aan de aanvraag aantoonbaar met je partner legaal samengewoond voor een duur van tenminste 1 jaar, of:
 • Je hebt aantoonbaar een gezamelijk kind.

De rechten en plichten van een wettelijke samenwoonst vindt je op deze website:
http://www.belgium.be/nl/familie/koppel/samenwonen/wettelijk_samenwonen/

Mocht je een aantal punten toch anders geregeld willen hebben, dan kun je beter een geregistreerd partnerschap aangaan bij een notaris. Wanneer je een wettelijke samenwoonst aanvraagt, dan kun je tegenwoordig bijna standaard rekenen op een relatie-onderzoek.  In België zijn sinds 2013 de straffen voor schijnsamenwoning gelijkgetrokken met schijnhuwelijk.  Dit is ook de reden waarom ze vrijwel standaard een onderzoek naar schijnrelatie zullen doen. Houdt hier dus rekening mee.

Inschrijving bij de gemeente

Je kunt je op verschillende manieren een aanvraag tot inschrijving doen.

Je schrijft je in als:

 • Werkzoekende
 • Economisch niet actieve
 • Werkende
 • Student
 • Zelfstandige

Als werkzoekende heb je drie maanden de tijd om een baan te vinden. Lukt dit niet binnen dat termijn, dan zul je niet worden ingeschreven en wordt je verzocht het land te verlaten. Als economisch niet actieve (ofwel je bent grensarbeider of je hebt voldoende middelen van bestaan)  dan dien je een stabiel en regelmatig  inkomen te hebben  ter hoogte van het leefloon (bijstandsniveau). In België  is het leefloonniveau voor een samenwonende momenteel  € 1089,-  netto per maand. Als werkende geldt er formeel geen inkomteneis. Echter kijkt DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) hier vaak anders tegenaan. Vaak willen zij toch graag een inkomen zien dat gelijk is aan het leefloonniveau. Als student dien je dus ingeschreven te zijn bij een school in België. Ook hier geldt formeel geen inkomsteneis. Echter zul je wel aan moeten tonen dat je jezelf in onderhoud kunt voorzien.

Wat moet je meenemen voor inschrijving?

 • Geldig paspoort of identiteitskaart:
 • Uitreksel van het GBA (burgelijke staat):
 • Soms vragen ze een geboorte-akte:
 • Bewijs van inkomsten (3 loonstroken, eventueel je contract, bewijs van voldoende middelen van bestaan doormiddel van bankafschriften van de laatst drie maanden):
 • Soms vragen ze een bewijs van uitschrijving:
 • Geldige ziektekostenverzekering:

in geval van student dien je wel je inschrijvingsbewijs van de school aan te leveren. Als zelfstandige dien je uiteraard wel de nodige stukken in te leveren welke aantonen dat je zelfstandige bent.

Indien er stukken zijn die je nog niet kan aanleveren dan krijg je hier drie maanden de tijd voor. Op dat moment krijg je een bijlage 19ter. Op het moment dat je alle stukken hebt ingeleverd krijg je een bijlage 19. Wanneer je in België werkt mag de gemeente de beoordeling zelf doen en mag de gemeente zelf bepalen wanneer ze jou je vijfjarenkaart geven (E-kaart). In alle andere gevallen wordt je dossier doorgestuurd naar DVZ. DVZ krijgt een half jaar de tijd om een oordeel te vellen. Op je bijlage 19 staat een datum wanneer deze afloopt. Indien deze datum nadert en je hebt nog niks gehoord. Dan ga je vanaf de dag van overschrijding van deze datum (dus na 6 maanden) naar de gemeente om je vijfjarenkaart aan te vragen.

Indien je met je partner naar België komt, dan dien je voor hem of haar ook een geldig paspoort te hebben. Een geboorte-akte wordt ook geregeld gevraagd. Indien je gehuwd bent dan dien je jullie huwelijksakte ook mee te nemen. Indien je niet gehuwd bent dan dien je een ongehuwdheidsverklaring in te leveren. Houdt er rekening mee dat deze stukken eventueel vertaald en ook gelegaliseerd moeten worden. Ook voor je partner dien je in Belgie een zorgverzekering af te sluiten. Echter kun je jouw partner pas bijschrijven op de verzekering die je hebt in Belgie (mutualiteit)  op het moment dat hij of zij een rijksregisternummer heeft. Het rijksregisternummer staat op de bijlage 19ter. Je kunt dus pas een verzekering  voor je partner en jezelf in België afsluiten wanneer je een bijlage 19ter hebt gekregen.

Je bent aangemeld en dan?

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan tot inschrijving dan zul je een woonstcontrole krijgen. In België is het normaal dat wanneer je gaat verhuizen een wijkagent langskomt om te kijken of je daar daadwerkelijk woont. Zorg er dus voor dat je deze periode thuis bent. De wijkagent moet eerst een positief geven voordat de gemeente de procedure verder in gang zet. Houdt er ook rekening mee dat ze voor je partner ook nog eens apart kunnen komen. Indien je een wettelijke samenwoonst hebt aangevraagd dan komt de wijkagent hier ook nog eens voor langs. Indien je een relatie-onderzoek krijgt, dan komt de wijkagent wel 3 x . In ons geval is de wijkagent wel 8x langsgeweest!

Verblijfsvergunning voor je partner

Wanneer alles is goedgekeurd dan zal je partner een oranjekaart krijgen (attest immatriculatie model A). Deze kaart is 6 maanden geldig, totdat DVZ een definitieve beslissing neemt. Is de beslissing positief dan zal je partner uiteindelijk een vijfjarenkaart krijgen (F-kaart, familielid van EU-burger). Houdt er rekening mee dat je partner met een oranjekaart formeel niet mag reizen. Indien je getrouwd bent en je wilt toch voor een uitstapje naar Nederland, neem dan een uitdraai van het BRAX-arrest mee en je huwelijksakte. Op basis van het BRAX-arrest zou je formeel binnen het schengengebied met je gehuwde partner mogen reizen. Echter kan dit wel enigzins voor problemen zorgen als je niks bij je hebt. Ben je niet gehuwd dan mag je partner met zijn oranjekaart België NIET uit!

679ace9984b4a3181a6f810c9486cedc_medium.

Vijfjarenkaart en dan?

Houdt er rekening mee dat DVZ de eerste vijf jaar mag controleren of je nog voldoet aan het verblijfsrecht. Dit doen ze ook. De meeste mensen krijgen na om en nabij het anderhalf / twee jaar nadat ze in België zijn komen wonen een bericht van de gemeente met de vraag om bewijzen van inkomen aan te leveren.

Nadat je een half jaar wettelijk samen in België hebt gewoond zou je ervoor kunnen kiezen samen terug te keren naar Nederland om  daar de EU-toetsing aan te vragen. Je hebt dan geen gedoe met inburgeringsexamens of inkomsteneisen. Houdt er wel rekening mee dat wanneer je partner in Nederland zou willen naturaliseren, hij of zij wel aan de eisen van het inburgeren moet voldoen.

Wanneer je België helemaal het einde vindt, kun je er natuurlijk ook voor kiezen daar gewoon gezellig te blijven en na drie jaar een aanvraag te doen als langdurig ingezetene. Jullie kunnen er na  5 jaar ook voor kiezen om je partner in België te laten naturaliseren.

note

Dit is een zeer beknopte versie van de Belgiëroute. In zeer specifieke gevallen, zoals bijvoorbeeld illegaliteit en specifieke inhoudelijke vragen  verwijs ik je graag door naar de website : http://www.buitenlandsepartner.nl

De Belgiëroute lijkt relatief gezien eenvoudig. Verkijk je er echter niet op. Ook hier kunnen ze het je ontzettend moeilijk maken. DVZ hanteert ook een ontmoedigingsbeleid en zal het je als het ook maar even kan heel moeilijk maken. Zorg dus dat je jezelf goed inleest en informeert voordat je deze stap neemt. Het vraag ook erg veel van je relatie. Het is lastig om werk te vinden, voor zowel jou als Nederlander, maar ook voor je buitenlandse partner. En in België hebben ze ook echt wel een heel andere mentaliteit waar je echt aan moet kunnen wennen. Het kost veel geld en vraagt veel van je uithoudingsvermogen. Bereid je dus goed voor!

Let op! Wanneer je de eu-route doet mag je GEEN gebruik maken van bijstand. In de meeste gevallen zal het aanvragen van een bijstandsuitkering een reden zijn je verblijfsrecht in te trekken! Ook indien je niet meer voldoet aan de rechten van verblijf zal DVZ je verblijfsrecht intrekken en je verzoeken het land te verlaten. Je mag echter altijd een nieuwe aanvraag indienen als je weer voldoet aan de rechten.

 

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hoi Berth..
Sorry ik ben al heel lang niet meer op deze site geweest en dus ook je vraag niet gezien.
Je zult eerst moeten informeren of een geregistreerd partnerschap uit Nederland ook in Belgie geldt. Een wettelijke samenwoonst uit Belgie wordt namelijk in Nederland niet erkend. Of het andersom wel zo is moet je dus navragen bij een notaris of advocaat in Belgie.

het beste is gelijkertijd naar Belgie te vertrekken idd. Dat zou betekenen dat hij een visum moet hebben (toeristenvisum). Als illegaal kan ook wel.. maar dan ga je een hele andere route in die ik niet zou aanbevelen.
Hi Kruimel,

Bedankt voor deze informatie. Als ik met mijn bp een geregisseerd partnerschap aanga in Nederland, dan hoeven we dus niet meer een wettelijk samenwonen te regelen begrijp ik?

En het is me niet helemaal duidelijk hoe we samen in plaats van apart naar het land kunnen gaan. Ik moet er dus voor zorgen dat hij een visa heeft om in de EU te verblijven op het moment van verhuizen begrijp ik.

Bedankt alvast