Onze wereld heeft in deze chaos verademing nodig en dat is God

Door gepubliceerd op Wednesday 17 December 09:55

Onze wereld

heeft

in deze chaos

verademing 

nodig

 

en dat is God

 We leven  in een wereld vol met problemen en verdriet en we hebben als we eerlijk zijn allemaal behoefte aan geestelijke verfrissing. We leven in een emotioneel, fysiek en spiritueel uitgedroogde en uitgeputte wereld.

Toch heeft er iemand en plan voor deze wereld en dat is God. Hij zal onze geestelijke dorst lessen. Dat zal pas gebeuren als Hij terugkeert op deze aarde zoals het in de profetieën beschreven staat. In het boek van Openbaringen staat alle zonden uitgewist worden zodra Jezus terugkeert naar de aarde. De meeste Christenen geloven hierin omdat Hij ons begrip zal visualiseren. Er zal een tijd komen van ziekte en oorlogen en van verderf en vernietiging voordat Hij terugkeert op deze aarde.

Er zijn genoeg voorbeelden

in onze maatschappij

zoals bijvoorbeeld

dit onderstaande voorbeeld

 

Stel er leeft een gezin in Brabant met vier kinderen, ze hebben het goed, beide ouders werken hard om hun kroost van eten te voorzien. Niemand is voorbereid op moeilijke tijden ook hun niet maar ineens verloor de man zijn baan door een zwaar ongeval. De man glee weg in een depressie en de vrouw moest ene tweede baan er bij nemen en dubbel diensten draaien. Ondanks de moeilijkheden konden de kinderen toch hun dingen blijven doen. Ze keken niet naar de oorzaak van de rottende moraal waarin zij terecht waren gekomen zolang izj het maar goed hadden en de verwarming hoger konden draaien.

 Ineens brak heel Nederland in paniek uit en er heerste instabiliteit, er brak een nucleaire wereldoorlog uit en de samenleving splitste zich nog meer. Er was ineens geen medische zorg meer, geen Electra, geen water en de vader werd gedood door misdadigers. Er verschenen buitenlandse tropen om ze mee te nemen naar veilige gebieden de zogenaamde concentratiekampen waarheen zij werden afgevoerd. De nachtmerrie gaat verder en allerlei rampzalige gebeurtenissen volgeden elkaar op, een grot meteoor trof de aarde, het landschap werd veranderd in puin en een dochter stierf aan uitdroging en het andere kind werd neergeschoten door militie.

De moeder knielde neer en zei: is hier helemaal geen God

Ineens verscheen er een groot licht nog helderder dan de zon en de aarde begon te beven.  Zou dit Jezus zijn die terugkwam naar de aarde?   

Het staat beschreven at Jezus de aarde komt redden door Zijn wederkomst. Zodra de mensheid zichzelf gaat vernietigen dan is Hij er zo stralend als de zon, gepaard gaande met een enorme kracht. Mensen worden ook nu gek gemaakt van de grote verdrukking en miljoenen levens worden geschonden door overheden, hongerende mensen, lijdende mensen een uitgebrand milieu, heerschappij over de mensheid. Mensen leven zonder hoop.

 

Wordt het niet eens tijd voor verademing?

 

 Hij zal ons weer vrede brengen, rust geven, ons leren wat Gods plannen zijn en onze levens weer vreugdevol maken. Het moet een deel worden van je dagelijkse leven en alles moet gerestaureerd worden en geloof in God herstelt.

Ik heb wel vaker de wens om en positieve impact op de wereld te maken u ook?

Mensen helpen, dingen veranderen, oorlogen  stoppen, een andere regering, eerlijkheid en rechtvaardigheid, armoede uitroeien en het welzijn voor iedereen bevorderen. Ik geloof hierin en ik weet zeker dat er een tijd van verademing gaat komen maar wij zullen ook actie moeten ondernemen. God zal moeten zien dat er ook een goede wil is van onze kant.

 

Wil je jouw steentje bijdragen

dan zal je in God

moeten gaan geloven

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik zou er ook alles aan willen doen om deze wereld beter te maken, maar voor mensen is dat onmogelijk. Wat wij of wie ook zullen proberen, het zal niet lukken. En het is zoals jij zegt dat alleen God dat kan, en dat doet Hij door middel van Jezus Christus. Jezus zei dat zijn tegenwoordigheid als hemels Koning, op aarde gekenmerkt zou worden door oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, pestilenties en wetteloosheid (Mattheüs 24:7-12; Lukas 21:10, 11). De Bijbel legt uit dat Satan, „de heerser van deze wereld”, woedend is omdat hij weet dat hij nog maar een heel korte tijd heeft nu Christus’ tegenwoordigheid als Koning is begonnen (Johannes 12:31; Openbaring 12:9, 12). Wij weten dat Satan en zijn Demonen uit de Hemel naar de aarde geworpen zijn en dat ze in de Hemel geen macht meer hadden, maar des te meer op aarde. Dat is de oorzaak van alle ellende. Het zijn zichtbare bewijzen van Satans woede en van Christus’ tegenwoordigheid.
Dat is gebeurd in 1914. (Hoe wij aan 1914 komen is uit te leggen aan de hand van de chronologie van de Bijbel). Sinds die tijd zijn er wereldomvattende oorlogen geweest, en ja voor die tijd was er ook al genoeg ellende maar niet zo erg als na 1914. Dus vanaf die tijd is Jezus tegenwoordigheid zichtbaar en zit Hij aan de rechterhand van God op zijn troon.
Aan de ene kant is dat goed nieuws, want het betekend ook dat het Messiaanse koninkrijk nu in de hemel regeert, maar aan de andere kant slecht nieuws want Satan oefent nu nog meer invloed uit over de mensen op aarde. Vooral sinds 1914, een jaar dat door historici als een keerpunt wordt erkend, hebben die bewijzen zich op ongekende en mondiale schaal voorgedaan. Maar binnenkort zal die regering met Jezus als koning en zijn mederegeerders ( degene die wel naar de hemel gaan ) haar heerschappij hier, over heel de aarde, uitoefenen.

Door studie van de Bijbel kom je te weten dat het heel anders is dan veel mensen denken of de meeste religies leren.
Jezus spreekt over het teken van zijn tegenwoordigheid (Mattheüs 24:3). Als zijn tegenwoordigheid zichtbaar zou zijn voor mensenogen, dan zou er geen teken nodig zijn.
Jezus beschreef het niet om op iets te wijzen wat mensen met hun eigen ogen konden zien, bv. dat hij als persoon terug zou komen, maar om hen te helpen iets te onderscheiden wat in de hemel zou gebeuren. Daarom zei Jezus ook: „Het koninkrijk Gods komt niet met opvallende waarneembaarheid” (Lukas 17:20).

Lang niet alle mensen zijn op de hoogte van dat Koninkrijk en hoe het in zijn werk gaat. De meeste religies leren dat we allemaal naar de hemel gaan, maar wat leert de Bijbel echt?
Jezus zal niet de enige regeerder zijn. Vandaar dat hij zijn apostelen een plaats in de hemel beloofde. Zij waren de eersten die werden uitgekozen om „als koningen over de aarde te regeren” (Openbaring 5:10).
Waarom zouden alle mensen naar de hemel moeten, om te regeren? Over wie? Wat gebeurt er dan met deze aarde? God heeft deze toch niet voor niets geschapen?
„Wat de hemel betreft, aan Jehovah behoort de hemel toe, maar de aarde heeft hij aan de mensenzonen gegeven” (Psalm 115:16).

Nog een kenmerk van Jezus’ tegenwoordigheid is een wereldwijd predikingswerk. Jezus zei dat zijn tegenwoordigheid als „de dagen van Noach” zou zijn (Mattheüs 24:37-39). Noach was meer dan de bouwer van een ark; hij was ook „een prediker van rechtvaardigheid” (2 Petrus 2:5). Noach waarschuwde de mensen dat er een oordeel van God op komst was. En eeuwen later zei Jezus dat zijn volgelingen op aarde tijdens zijn tegenwoordigheid iets soortgelijks zouden doen. Hij profeteerde: „Dit goede nieuws van het koninkrijk zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen.” Mattheüs 24:14.

Zonder dit wereldomvattende predikingswerk zouden er nog veel meer mensen niet op de hoogte zijn van de komende gebeurtenissen.

Ik heb even wat opgezocht i.v.m. het woord “Wederkomst”:
Jezus’ uitspraak in Mattheüs 24:37-39 helpt om de onjuiste gedachte recht te zetten die wordt overgebracht doordat het woord voor „tegenwoordigheid” in sommige Bijbelvertalingen verkeerd is weergegeven. Het wordt daarin vertaald met „komst”, „advent” of „wederkomst”, allemaal termen die op een kortdurende gebeurtenis duiden. Wij moeten opmerken dat Jezus zijn tegenwoordigheid niet vergeleek met de vloed in Noachs dagen, een gebeurtenis, maar met „de dagen van Noach”, een op een climax uitlopende periode. Net als die periode in de oudheid zou Christus’ tegenwoordigheid een tijd zijn waarin mensen zich zo in beslag zouden laten nemen door de dagelijkse beslommeringen dat ze geen nota zouden nemen van de waarschuwing die wordt gegeven.

Door de slechte vertaling van veel Bijbels word dit onderwerp verkeerd begrepen.
Maar door meerdere teksten met elkaar in verband te brengen kan elke goede student de waarheid leren, ongeacht welke bijbel je gebruikt.

Ik vind het interessant om er tijd voor vrij te maken en de waarheid te ontdekken.
Ik ben blij dat ik dit nieuws over Gods Koninkrijk met anderen kan delen, en voel het ook als mijn plicht.

Sophia