Bijwerking bij de budgetpolis

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Monday 15 December 16:24

5934f5fc60ed00c3d195ed6e3c5d84ba_medium.

De budgetpolis brengt academische ziekenhuizen in problemen. Zorgverzekeraars verwijzen voor eenvoudige ingrepen naar streekhuizen, want die zijn goedkoper. Universitaire centra hebben het geld nodig om dure ingrepen te bekostigen. Verzekeraar Achmea biedt een budgetpolis aan waarbij de verzekerde slechts in 44 ziekenhuizen terecht kan en hieronder is geen enkel academisch ziekenhuis. De tarieven van een academisch ziekenhuis liggen hoger, omdat de kosten voor complexe behandelingen doorberekend worden. Vandaar dat er voor de budgetpolis geen afspraken gemaakt zijn met academische centra. Door deze gang zaken wordt de weg afgesneden om studenten te leren eenvoudige behandelingen uit te voeren. De opleidingstaak die tot een academisch ziekenhuis behoort, kan op die wijze niet goed uitgevoerd worden.

De goedkoopste zorgpolis ligt duidelijk onder vuur. O.a. de zorgautoriteit NZA gaat onderzoeken of zorgverzekeraars met budgetpolissen aan risicoselectie doen. De stellige mening is, dat de klanten niet goed geïnformeerd worden over de beperkingen die aan deze polissen verbonden zijn. Daarnaast worden de zorgverzekeraars er van verdacht de verliezen op dit soort polissen te compenseren met een hogere premie op andere zorgpolissen.

Uit een andere hoek komt een soort gelijk geluid en wel van de voorzitter van de kleinste zorgverzekeraar. Die noemde de budgetpolis oplichterij omdat het gewoon een naturapolis is met 0 procent vergoeding voor niet gecontracteerde zorg. Bij de opmerking van deze voorzitter moet wel de nodige reserve in acht genomen worden. Deze zorgverzekeraar heeft in de loop der jaren een enorme winstreserve opgebouwd. Volgens verstrekte gegevens is er een financiële buffer die 3 keer zo hoog is, dan het vereiste. Een premieverlaging had zeker een optie geweest, er wordt nu op een goedkoop manier reclame gemaakt ten koste van anderen. De overige maatschappijen houden een buffer aan van 2 x zo hoog als vereist.

Het aanbod budgetpolissen is sterk gegroeid. De zorgverzekeraars richten zich vooral op jonge, gezonde mensen met weinig of geen zorgkosten. Er groeit evenwel een grote bezorgdheid bij de zorgverleners. Klanten zouden te snel voor de budgetpolis kiezen zonder te beseffen, dat men honderden of wel duizenden euro's bijbetalen indien men behandeld wordt in een niet gecontracteerd ziekenhuis.Slechts een beperkt aantal ziekenhuizen en zorgverleners zijn gecontracteerd. De klant kiest te vaak de budgetpolis omdat men uitsluitend kijkt naar het bedrag wat hij of zij maandelijks betalen, zonder zich te vergewissen van de gevolgen van hun keuze.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.