De geroepene 81, Delphi

Door San-Daniel gepubliceerd op Thursday 11 December 08:08

'De Godheid, is aanwezig bij de grot,' vervolgde Severius,' de verlichte grot'. 'Die grot zit in de zijwand van de put, zal ik maar zeggen,' meende Boismont, 'hoezo verlicht?' 'Je luistert toch wel naar de liturgie,' vroeg Benedictus?  'Weet je nog met de lofprijzing, het tweede deel?' 'uw minnende oogen dalen, 't was nacht toen u mij zagh.'  en het antwoord,' maer  uw gezicht schoot stralen, trots Febus overdag,' en het gezamelijke credo,'Het eeuwigh bleek gelaet, werd roozig inkarnaet.' 'Ja', knikte Boismont, 'maar ik begreep het niet echt dat heb ik  wel vaker bij zwaar duistere symbolische teksten'. 

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

'De maan weerschijnt, het licht van de zon,' zei de abt,' je ziet de maan niet maar het licht dat van haar afkaatst, zij onderhoudt het contact met ons in de nacht.' 'Dat is mij bekend,' zei Benedictus, 'maar dat is een fysiek verschijnsel.' 'Febus is de onverbasterde vorm van Phoebus,' vervolgde Benedictus,' Phoebus Apollo, de zonneGod uit de mythologie' en hij reciteerde een oud kwatrijn, Apollo verlichte banen trekkend, op zijn strijdwagen  van vuur, verlicht verdroogt een ieder uur...'

'Dus' zei Boismont bedachtzaam,' uw minnende oogen dalen, 't was nacht toen u mij zagh.' en maer  uw gezicht schoot stralen, trots Febus overdag,' is een recitatie die verklaard dat de maan als oergodin minnend neer ziet overdag op deze plek en de zonnegod Phoebus, of Febus, overdag?'. 'Ja,' jubelde Severius haast, om het inzicht dat gekomen was. 'Het gaat over protectie en belofte van reíncarnatie', glimlachte de abt aanvullend. ' Met één aanvulling,' zei de abt, ' als iets van buiten de aarde ons beschijnt, contact met ons onderhoudt dan zou ik dat méér dan alleen fysiek contact noemen,'  'Dit is het Delphi van Spanje', vulde Benedictus aan.

220px-DelphiTholos1.jpg

'Delphi is je bekend, uit de mythologie,' vroeg Severius? 'Ik meen mij te herinneren,' antwoordde Boismont, 'dat het een tempel was met een priesteres die een orakel kon raadplegen.' 'Niet meer dan dat,' vroeg de monnik en hij schonk alle mannen nog eens bij? De arts pijnigde zijn hersens,  'iets met een grot en een goddelijke aanwezigheid,' hij dacht nog even aan de vroegere vertalingen en voegde toe,' de voorspellingen werden in verzen, in kwatrijnen, qua vorm gegoten, vaak met meer dan één uitleg'.

'Verlicht onze Franse Endymion,' zei de abt tegen de monnik terwijl  hij zijn beker hief met de woorden, 'roozig inkarnaet'.  'Hij heeft niet de beschikking gehad over het werk van Diodorus Siculus  en wij wel en hij wees naar de in gelooide vellen gebonden documenten.'

Severius beantwoordde de toast, nam een slok en zuchtte diep. 'De oorsprong van het Orakel van Delphi,' sprak hij,' werd voor het eerst beschreven door Diodorus Siculus , hij nam een Griekse naam aan ,Διόδωρος Σικελιώτη, maar kwam eigenlijk van Sicilïe, hij was een groot historicus onder César.' De abt wees naar de boeken wand, ' we hebben een copie van zijn werk betreffende Delphi in ons bezit, helaas maar één deel van de 40 die hij geschreven heeft'.

De monnik knikte even beleefd en vertelde weer door, ' Hij  verhaalt over een zekere schaapherder, die Kouretas, heette, die op zekere dag een van zijn schapen in een spleet in de aarde zag verdwijnen. Hij volgde het dier en trok het er uit maar het dier was veranderd , hij is hier onduidelijk in maar suggereert dat het beest menselijke trekken had gekregen'. Benedictus knikte bevestigend naar de twee mannen,' ja dat staat er, het schrijven is inderdaad niet meer expliciet, je kunt wel vast stellen dat wat daar ook gebeurd is , dat het dier veranderd was en wel zo dat de herder dat ogenblikkelijk zag.'

'Bij het ingaan van de grotopening stelt hij,' zei de monnik,' een goddelijke aanwezigheid te ervarenen en hij bleek in staat te zijn vanuit het heden voorbij verleden en toekomst te zien. Dit verwarde hem erg, maar toen hij bij zijn zinnen kwam snelde hij  naar het dorp  om deze ontdekking met de dorpsbewoners in de nabijheid delen.' Boismont luisterde met gespitste oren.

'Vele dorpelingen,' vervolgde de monnik, 'begonnen toen de grot te bezoeken, totdat iemand aan de ervaring overleed. Vanaf toen mochten alleen nog jonge meisjes de rotsspleet benaderen. Er werd een tempel omheen gebouwd, zoals wij een put geplaatst hebben over de grot.  De grot mocht alleen nog maar onder de strikte condities die door een raad van priesters en priesteressen werden voorgeschreven, benaderd worden.'

images?q=tbn:ANd9GcQlmjH32dUlX-aY-7iwpNr

'Volgens Pausanias,'... 'Wie is Pausanias nu weer,' onderbrak Boismont, de monnik, verwilderd.  De abt grinnikte en verduidelijkte, 'een aardrijkskundige en schrijver. Hij leefde ten tijde van Marcus Aurelius.' 'Ja, we zijn er bijna,' lachte de monnik, ' volgens Pausanias  was de vroegste tempel op deze plaats door vrouwen gebouwd, waarbij Aeschylus, berichtte, dat in deze allerheiligste tempel de Godin als de 'Oorspronkelijke Profetes' werd verheerlijkt. 'Aeschylus, de dichter,' vroeg Boismont in ongeloof, die leefde 500 jaar voor Christus!' De abt wees naar een wand achter hem met opgetaste boekrollen, 'dat klopt zei hij, 'ook daar hebben we een rol van, alhoewel hij daar bij zijn oud Griekse naam genoemd wordt: 'Αἰσχύλος'.

'Pff,' blies Boismont zijn adem uit, 'mijn hoofd tolt', 'hoe weten jullie dat van de incarnatie?'  Dat weten we door broeder Endymion,' lachte de abt, 'die op hoge leeftijd overleed en weer tot leven werd gewekt!' 'Tot leven,' riep Boismont uit!  Er luidde een bel, ' ach jee,' zei de abt, 'we hebben alweer 3 uur gepraat, het is tijd voor het Angelus, hup naar de kapel'.

San Daniel 2014

voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja heel verwarrend en vermoeiend, wel interessant.
De oude teksten zeggen alles, je moet ze alleen leren begrijpen.
Die arme Boismont, het is wel veel te behappen in één keer.
Daarom was er een studie ..'Historische Letteren'..wegbezuinigd vandaag de dag....verplaatst van Amsterdam naar Antwerpen..