Laat God toe om jou gids te zijn tijdens jouw leven

Door gepubliceerd op Wednesday 10 December 16:32

Laat God toe

om jou gids te zijn

tijdens jouw leven

dfbab057815a4079c037d1af184edcbc_medium.

Vroeger dacht ik altijd dat volledige overgave een teken van zwakte was. Ik ben opgevoed in en katholiek gezin en de kerk maakte een groot deel uit van mijn leven. Ik vond deze mensen maar raar om hun hele leven in de handen van God te leggen.

Was dat niet een teken van luiheid als je zelf niks deed in je leven, beetje zelfgenoegzaam acht ik. Het leek toen ik kind was dat deze mensen gewoon op God aan het wachten waren zodat hij hun leven wel op orde zou brengen. Het leken wel marionetten waar men aan koorden kon trekken die ja en amen zeiden.

Toch was er ook een klein stemmetje in mij die zie dat  ze misschien wel eens gelijk konden hebben, was God groter als de mensheid en dan mijzelf? Je weet pas als iets groters bestaat dan jij, ik, het universum als je jezelf er bewust van bent.

Stel voor ik ga dood, mijn ademhaling stopt, zenuwstelsel werkt niet meer en mijn hersenfuncties zijn dood. Meteen als ik sterf dan zou ik dus door God gehaald worden. Het is niet te begrijpen met mensen hersenen dat we onze vrije wil opgeven en de controle verliezen over ons mens zijn.

Nu jaren later ben ik gelovig en ik geloof in het bestaan van God. Mijn leven is rijker geworden door dit geloof en ik weet dat ik een veel groter doel toebehoor dan dat ik mij zelf kan realiseren op dit moment. Ondanks alles beleef ik meer vreugde in mijn leven, meer inspiratie en heb een onblusbare energie van binnen in mijn hart.

Je leeft op een dieper niveau en al mijn interacties Zijn met integriteit gedrenkt. Ik voel wat ik voel doordat ik in de bron geloof. Het is eigenlijk zoals thuiskomen na lange tijd en je vindt door dat thuiskomen de sleutel van alles wat in je hart begraven ligt.

 

 

191d1ea44a3102ead2187e1a65b3cf3a_medium.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik weet niet of jij op mijn commentaar zit te wachten ( er zijn er hier op Plazilla die dat niet willen en mij geblokkeerd hebben).

Ik heb respect voor mensen die in deze wereld nog steeds elke dag God in gedachten hebben, die hun leven laten leiden door God. Dat is ook wat God van ons vraagt. En hij heeft ons een vrije wil gegeven, we kunnen zelf kiezen of wij hem willen aanbidden of niet. En uit jou verhaal merk ik op dat jij je door God wil laten leiden. En jij zult ook weten dat hij ons leid door middel van de bijbel, deze heeft Hij ons gegeven zodat wij te weten komen wat Hij van ons verlangt. Daarom vind ik het zo vreemd dat wij zo verschillend denken over het leven na de dood. In jou bijbel ( maakt niet uit welke ) staat het zelfde als in die van mij, en toch denk jij dat wij allemaal naar de hemel gaan, maar ik denk dat wij eeuwig in een paradijs op aarde kunnen leven, wat oorspronkelijk de bedoeling van God was. Waarom dat verschil.
Het was niet Gods oorspronkelijke voornemen dat mensen dood zouden gaan. God heeft de mens gemaakt om voor altijd op aarde te leven. Hij plaatste het eerste mensenpaar in een prachtig paradijs. Hij zegende hen met een volmaakte gezondheid. God wilde alleen maar het goede voor hen, hij wilde dat ze voor altijd in geluk op aarde zouden leven. De bijbel zegt over mensen: „Onbepaalde tijd heeft hij (Jehovah) in hun hart gelegd” (Prediker 3:11). Waarom zou hij dat voornemen veranderen door iedereen naar de hemel te laten gaan. Dat klopt niet. God heeft ons geschapen met het verlangen eeuwig te leven. Daarom hij heeft het mogelijk gemaakt, door het offer van Jezus, dat die wens alsnog vervuld wordt.

Wat de bijbel over de toestand van de doden leert, geeft mij heel veel troost. De doden lijden geen pijn of verdriet. We hoeven niet bang voor hen te zijn, want ze kunnen ons niets doen. De doden hebben onze hulp niet nodig, en zij kunnen ons niet helpen. We kunnen niet met de doden spreken, en zij kunnen niet met ons spreken. Sommige religies leren dat iemand die slecht leeft, na zijn dood voor eeuwig in een hel gepijnigd zal worden. Die leerstelling onteert God. Jehovah is een God van liefde, die mensen nooit zo zou laten lijden (1 Johannes 4:8). Wat zouden wij vinden van iemand die een ongehoorzaam kind straft door zijn handjes in het vuur te houden? Ik zou geen respect voor zo iemand hebben. Ik zou zo iemand niet eens willen kennen. Toch wil Satan ons laten geloven dat God mensen voor eeuwig in een hel pijnigt, miljarden jaren lang.
De meeste religies leren dus heel wat anders dan wat er in de bijbel staat.

Veel religieuze leiders beweren ten onrechte dat ze overleden mensen kunnen helpen, en mensen die dat geloven, geven daar geld voor. Maar als we de waarheid kennen, zullen we niet bedrogen worden door mensen die zulke leugens leren.
Hun leerstellingen zijn door Satan beïnvloed. Hij gebruikt valse religie om mensen te laten geloven dat ze nadat hun lichaam gestorven is, in het geestenrijk zullen voortleven. Dit soort leugens gebruikt Satan om mensen van Jehovah God af te keren. Lang geleden vroeg Job: „Kan een fysiek sterke man als hij sterft opnieuw leven? Al de dagen van mijn dwangarbeid zal ik wachten,totdat mijn aflossing komt”.(Job 14:14) Job is niet naar de hemel gegaan maar hij wist dat hij in het graf moest wachten totdat God hem uit de dood zou opwekken. Jezus was de eerste met een Hemelse opstanding. Al de personen die voor Jezus geleefd hebben wachten in het graf, wat in de Bijbel Sjeool of Hades genoemd word, het gemeenschappelijke graf van de mensheid.

De Bijbel maakt heel duidelijk wat de mens is.

De Bijbel zegt: „De ziel die zondigt, díé zal sterven” (Ezechiël 18:4). Toen de profeet Elia ten einde raad was, vroeg hij „of zijn ziel mocht sterven” (1 Koningen 19:4). Ook Jona „bleef vragen of zijn ziel mocht sterven” (Jona 4:8). De ziel sterft dus wanneer de mens sterft; de ziel is niet onsterfelijk. Als we zeggen dat iemand gestorven is, komt dat erop neer dat zijn ziel gestorven is, want een mens is een ziel.

Dan kun je je afvragen, hoe staat het met Bijbelteksten waarin sprake is van het uitgaan en terugkeren van de ziel? Over wat er met Rachel gebeurde toen ze een zoon baarde, zegt de Bijbel: „Het gevolg was dat terwijl haar ziel uitging (want zij stierf), zij hem de naam Ben-Oni gaf; maar zijn vader noemde hem Benjamin” (Genesis 35:18). En over de opstanding van de zoon van een weduwe zegt 1 Koningen 17:22 dat Jehovah naar Elia’s stem, oftewel zijn gebed, luisterde, „zodat de ziel van het kind in hem terugkeerde en het tot leven kwam”. Geven deze passages te kennen dat de ziel een onzichtbaar, schimmig deel van de mens is dat een lichaam kan verlaten of een lichaam kan binnengaan?

We moeten bedenken dat één betekenis van het woord ziel „leven” is. Rachels ziel ging dus uit in de zin dat er een eind kwam aan haar leven. Sommige Bijbels geven de zinsnede dat „haar ziel uitging” dan ook weer met ’het leven week van haar’ (De Nieuwe Bijbelvertaling) en ’ze blies de laatste adem uit’ (Jerusalem Bible). In het geval van de zoon van de weduwe kreeg de jongen het leven terug. — 1 Koningen 17:23.

Hij heeft geen ziel; hij is een ziel. Door wat de mens is, door zijn aard of natuur, is elke hoop op toekomstig leven voor de doden afhankelijk van een opstanding, een opwekking uit de doden. De Bijbel belooft: „Verwondert u hierover niet, want het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn, (Jezus’) stem zullen horen en te voorschijn zullen komen, zij die goede dingen hebben gedaan, tot een opstanding des levens, zij die verachtelijke dingen hebben beoefend, tot een opstanding des oordeels” (Johannes 5:28, 29). Die belofte van een opstanding, en niet de leer van de onsterfelijkheid van de ziel, is de basis voor ware hoop voor de doden.

Nu heb ik het alleen nog maar over leven na de dood gehad maar er zijn zoveel valse leerstellingen die niet overeen komen met de bijbel.
Begrijp jij mijn gevoel van drang om te reageren op artikelen als die van jou, als ik zeker weet dat het anders is. Het is niet mijn bedoeling om mensen te bekeren, ik wil hun alleen wijzen op de echte waarheid uit de Bijbel, omdat dat van levensbelang is!

Als jij er geen behoefte aan hebt om te reageren hoef je dat niet te doen, dat begrijp ik wel. Ik vind het wel fijn om hier met anderen over te praten.


Sophia

ps. Ik heb verschillende artikelen geraadpleegd op:

www.jw.org/nl

tegen Sophia24
1
ik denk precies het zelfde als jou hoor Sophia
ik ben iemand die in het Goddelijke gelooft in al zijn schoonheid, pracht en verwondering. de ontwerper van al dat moois is God niemand anders en ik geloof niet in die fantasieën van de wetenschap en filosofie.

De meeste mensen zeggen er bestaat geen God want Hij zou al dat lijden niet toestaan. Ik zelf denk dat de mensen in deze wereld veel te comfortabel leven en het gevoel hebben dat zij geen God nodig hebben.

de mensheid denkt niet afhankelijk te zijn van Hem dus hebben ze hem ook niet direct nodig. Als lijden op hun pad komt en ze zouden geloven dan zou dat lijden een stuk aangenamer worden omdat je Hem bij je hebt.


Atheïsten beweren dat God willekeurige regels heeft uitgekozen terwijl gelovigen meteen begrijpen wat Gods moraal is. God is een heilige God, hij is liefde, hij is gewoon, hij is barmhartig. Zonder deze rechtvaardige basis en goedheid is er geen moraal in menselijk contact.

Ons gehele systeem vecht voor recht en ethiek maar in het werkelijke leven is deze ver te zoeken. Wie kan er nu ene kind van vier de keel doorsnijden er is geen empathie, rechtvaardigheid en mededogen meer.

Het kwaad dat over de wereld regeert dat is onze werkelijkheid en ik hou mijn hart vast hoe de mensheid daarop afgerekend wordt. God heeft ons een unieke wereld gegeven en wij helpen hem naar de kloten om het maar grof te zeggen.

Ik krijg het soms ook wel benauwd om het zo maar te zeggen, mijn kinderen zien ook niet de dringendheid ervan in, alhoewel ze er wel over nadenken. Ik hoop dat zij ook nog eens hun hart openstellen voor de waarheid uit de Bijbel. Ik lig er 's nachts wel eens wakker van. Maar, ik blijf hopen! En ik blijf mijn best doen!

Weet je, je kunt deze wereld vergelijken met de dagen van Noach.

Jezus Christus had een voormenselijk bestaan (Spreuken 8:30, 31). Hij was ten tijde van de Vloed een geestelijk schepsel in de hemel. Hij heeft gezien hoe het er allemaal aan toe ging. Als een ooggetuige kon hij daarom later ook tegen zijn apostelen zeggen:
„Net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de vloed waren, zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn.” Mattheüs 24:37-39.

De dagen van Noach zijn van grote betekenis voor ons in deze tijd, wij leven nu in de tijd van zijn "tegenwoordigheid". Net zoals Noach, zijn zoons en hun vrouwen geloof stelden in Gods middel tot overleving, kunnen wij nu ook onder Gods bescherming komen op basis van ons geloof in Jezus loskoopoffer (Mattheüs 20:28). Wij kunnen nu aan de tekenen zien dat Jezus “tegenwoordig” is en dat God binnenkort een eind zal maken aan deze goddeloze wereld. Wij kunnen hopen om tot de overlevenden van het einde van deze goddeloze wereld te behoren, net zoals Noach en zijn gezin volgens Noachs logboek de Vloed overleefden, waarin de verdorven wereld van die tijd ten onder ging.

Heel veel mensen schenken geen aandacht aan deze informatie, ze denken gewoon, het is altijd al zo geweest, en het zal altijd wel zo blijven. Maar zij die nadenken, en Gods wil doen zullen inzicht hebben in alles wat er de laatste tijd gaat gebeuren. En dan is het niet zo dat als wij maar in Jezus geloven dat wij dan automatisch gered zijn, hij verwacht van zijn volgelingen dat wij in zijn woord blijven, dat wil zeggen, aan zijn leringen vasthouden. In plaats daarvan hebben religieuze leiders die beweren Christus na te volgen steeds meer de Griekse denkbeelden overgenomen. Ze hebben Jezus leringen vervangen door opvattingen als de onsterfelijkheid van de ziel, geloof in een vagevuur, aanbidding van Maria, en een klasse van geestelijken allemaal opvattingen die overgenomen zijn van heidense religies en filosofen. 1 Korinthiërs 1:19-21; 3:18-20.
Religieuze leiders hebben ook de ondoorgrondelijke leerstelling van de Drie-eenheid geïntroduceerd en zo Jezus verhoogd tot een positie waarop hij zelf nooit aanspraak heeft gemaakt. Daarmee hebben ze mensen ervan afgeleid degene te aanbidden op wie Jezus altijd de aandacht richtte: zijn Vader, Jehovah (Mattheüs 5:16; 6:9; Johannes 14:28; 20:17). „Als Jezus over God spreekt, dan bedoelt Hij de oude God der vaderen, de God van Abraham, Isaäk en Jacob, Jahwe. Deze is voor hem de ene en enige God. Hoeveel mensen brengen tegenwoordig Jezus God en Vader direct in verband met Jahweh of Jehovah, zoals zijn naam gewoonlijk in het Nederlands wordt geschreven?
Religieuze leiders zijn compleet afgeweken van Jezus gebod om neutraal te blijven in politieke kwesties. In Jezus tijd was Galilea „het centrum van etnicisme. Veel joodse patriotten grepen naar de wapens om politieke en religieuze vrijheid te verkrijgen. Moesten Jezus discipelen zich in zulke conflicten mengen? Nee. Jezus zei hun juist: ’Gij zijt geen deel van de wereld’ (Johannes 15:19; 17:14).
De Ierse schrijver Hubert Butler zei eens:
“In plaats van neutraal te blijven, ontwikkelden kerkleiders een militant en politiek kerkelijk stelsel. Het politieke christendom, is bijna altijd ook een militaristisch christendom, en als politici en geestelijken een overeenkomst sluiten, zal de Kerk altijd in ruil voor bepaalde privileges haar zegen geven aan de strijdmacht van het land”.

Onvoorstelbaar! God zal echt niet geluisterd hebben naar zulke geestelijken.

De menselijke regeringen en kerkelijke leiders hebben geen oplossing voor alle problemen in de wereld, ook al denken ze dat wel.
Wij weten dat alleen God deze goddeloze wereld kan redden en dat Hij alleen degene red die moeite doen om de bijbel te begrijpen en dit toe te passen in hun leven. En dat betekend dat wij ons ver weg moeten houden van alle valse leer.

Ik weet dat jij soms je emoties wegschrijft op Plazilla, ik kan dat niet zo goed. Maar ik vind het heerlijk om te praten over mijn geloof in God. En als ik anderen kan helpen hun geloof op te bouwen dan doe ik dat.
Maar ik wil niet dat jij je verplicht voelt om hier altijd maar op te reageren. Maar wil je dat wel? Dan zie ik daar naar uit.

Sophia