De geroepene,80, het Orakel

Door San-Daniel gepubliceerd op Wednesday 10 December 07:03

300px-Marduks_strid_med_Tiamat.jpg

 

'Wat gebeurt er hier?'  'Je wilt weten wat er hier gebeurt? Boismont knikte. 'Wij aanbidden het Al,' zoals in heelal, alles dat er is, het geheel van het Al, in de facetten die wij kennen en waarin het Al zich openbaart.' Dat moest even inzinken. 'Het Al openbaart zich altijd gelijk,' vervolgde de abt terwijl hij een bedachtzaam teugje wijn nam, 'want is ongewijzigd.' Boismont nam een stukje brood en keek Severius en de abt vragend aan. 'Hoe wij het Al zien hangt van de mens af en hoe die gevormd is,' De Egyptenaren, zagen het Al als de zonnegod Ra' en hierbij wees hij naar de bibliotheek boven de potjes en kolven. 'De zuster van de zon is de maan', vroeg de arts? 'Ja' knikte Severius. 'De oergodin!' 'Denk maar aan Tiamat de OerGodin in Babylonïe'. 'Tiamat', vroeg Boismont en trok zijn wenkbrauwen vragend op.

'Sinds het begin de tijden namen vrouwen een belangrijke sturend rol in,' zei de abt, 'tot onze weerspiegeling van het Al met de maagd Maria toe, die geboorte gaf aan de grond legger van ons geloof, de Christus.' 'Tiamat was de scheppende kracht,' verduidelijkte Severius,' zij belichaamde tegelijk de persoonlijkheid van de godin en het principe van de zoute  oeroceaan waar al het leven vandaan kwam.'  Zij was ouder en eerder aanbeden dan Ea-Enki.' ' Het vrouwelijk principe van de waterige scheppende kracht,' legde de abt uit ter ondersteuning van Severius,' met even sterke banden met de onderwereld, die ouder is dan de verschijning van Ea-Enki.'

'Dit zegt mij allemaal niets,' zei de arts terwijl hij verwilderd rondkeek, 'hoe weten jullie dit allemaal?' 'Wij hebben enige copieën uit de bibliotheek van Alexandrië,' lachte de abt. 'Eindelijk iets dat ik wel ken,' zuchtte Boismont. 'Uit mijn filosofie vorming weet ik dat een leerling van Aristoteles een Bibliotheek begon, in het oude Egypte,' maar die werd een paar duizend jaar geleden vernietigd en verbrand door César, toen die Egypte binnentrok. 'Dat is juist,' knikte de abt, terwijl hij nog eens bijschonk, 'Romeinse keizers stonden niet bekend om hun fijn gevoeligheid.' Hoe kan het dat hier documenten bestaan uit die bibliotheek,' wilde de arts weten?

300px-Marduks_strid_med_Tiamat.jpg

De bibliotheek van Alexandrïe verbond als kennislijn, India met Spanje, geschriften die belangrijk gevonden werden,' vervolgde de abt, 'werden met de hand overgeschreven, net als hier.' Romeinse keizers veroverden liever gebieden dan dat zij geld uitgaven aan het jaarlijks overschrijven van belangrijke geschriften. 'Neem nog wat brood,' raadde Severius aan. Boismont nam het stuk brood aan en beet er een stuk van af.  'Op het hoogte punt voor de verwoesting, 'zei Severius langzaam sprekend, 'waren er 700.000 boekrollen aanwezig. Dat waren de originelen die vernietigd werden. Maar in een paar kloosters zwerven nog de copiëen rond van die geschriften.'

'juist,' zei de arts ' en bestaan er nog originelen?' 'Tuurlijk, lachte de abt, ' in Rome'. 'Waarom weten wij dit allemaal niet', vroeg Boismont? 'Omdat het niet in het belang van onze kerk is,' zei de abt ernstig, 'wij hebben een andere visie van het Al en daar past deze vorm niet in, maar die bestaat wel terdege.' 'Waar werden de eerste Christelijke kloosters gesticht,' vroeg de abt? 'In Rome neem ik aan,' antwoordde Boismont. 'Nee', mengde Severius zich in het gesprek, 'eigenlijk in Eypte.' 'In Egypte,' vroeg Boismont vol ongeloof? 'Oh ja', glimlachte de monnik.

300px-Marduks_strid_med_Tiamat.jpg

'Het organisatiemodel van de bibliotheek met zijn studieruimtes, leszalen en kopieerkamers was waarschijnlijk de oorsprong van het organisatiemodel voor de eerste kloosters en universiteiten. De eerste christelijke kloosters, zoals in Wadi Natroen, werden ook in Egypte gesticht waarna deze zich van hieruit verspreidden over de rest van de christelijke wereld.' De abt knikte goedkeurend. 'Dat klopt en wij aanbidden het Al als de Moedergodin,die  zowel voor het begin als voor het einde van alle leven staat.' 'Beschouw eens het volgende, zei de abt en dan gaan we over échte belangrijke zaken praten.'

'Moeder Aarde is een motief dat in veel heilige geschriften terugkeert, vaak ook Moeder Natuur genoemd. Het gaat dan om de vruchtbaarheidsgodin bij uitstek, die de vruchtbare aarde of de aard van de vruchtbaarheid, de natuur, zelf incarneert.  Deze originele visie stamt uit de vaststelling dat de aardse natuur al het leven in haar schoot draagt, voedt en ondersteunt, en weer opbergt als het vergaat.' De abt keek doordringend, naar Boismont, 'je hebt toch wel eens van moeder aarde gehoord, of van moeder natuur, dat wordt niet zo maar gezegd.'  Severius keek even voor zich uit en vulde aan,' reïncarnatie, ' Het eeuwigh bleek gelaet, werd roozig inkarnaet,' Wij leven eeuwig.

San Daniel 2014

voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

 

 

 

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Die arme Boismont is helemaal van zijn stuk gebracht.
dat zou ik ook zijn geweest
Nu begrijp ik je zin 'Het eeuwigh bleek gelaet, werd roozig inkarnaet.' De eeuwig durende cyclus van reïncarnatie, mooi!
dat klopt van dood ...bleek naar vleeskleurig.. blozende wangen etc..