Titel HET ONVERMOGEN VAN LIBERALISME OM SOCIALE ONGELIJKHEID TE BESTRIJDEN

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 24 November 13:36

1dd761c45ea29a0145c867ae89073227_medium.(Neo)LIBERALISME en in NEDERLAND met name de VVD, is onvermogend sociale ongelijkheid te bestrijden. De verschillen tussen inkomens en nog meer vermogens nemen elk jaar toe, en sinds de entree van de industrialisatie. Geen enkel politieke partij in de westerse wereld en in Nederland is er in geslaagd  de sociale ongelijkheid te verminderen. Onvermogen of is het gewoon onwil, a-sociaal gedrag van de belijders van het neo-liberaal kapitalistisch economisch systeem waar de de hele wereld van afhankelijk zijn en zich tot op de dag van vandaag bij neer legt. Een goed alternatief DUURZAAMHEID in economie en ecologie wordt terzijde geschoven door hen die de macht in de wereld (mede) en of erger voornamelijk bepalen t.w. het (inter)nationale bedrijfsleven, de overheid (ook de Nederlandse!) politieke partijen zowel rechts als links, wat deze uitdrukkingen, rechts & links nog werkelijke betekenis hebben. Ik pleit niet voor communisme een ander woord voor staats-monopolie-staats kapitalisme, waar weliswaar gestreefd wordt naar sociale gelijkheid, maar wat in de praktijk met name in het voormalige Oostblok heeft geleid tot een failliete economie, elders in Noord-Korea en Cuba tot sociale armoede, en het frustreren  van particuliere initiatieven bij de bevolking. En nog zijn er communistische politieke en economische staten (Cuba en  Noord-Korea) die vasthouden aan radikaal socialisme een ander woord voor staats socialisme lees: communisme.

Helaas blijkt parlementaire democratie niet te werken om sociale ongelijkheid te bestrijden. Waarom is sociale ongelijkheid zo erg? Dat is omdat sociale ongelijkheid de armoede in de wereld verergerd, met name in de 3e wereld. Burgers, bevolkingen in ontwikkelingslanden zijn en worden het slachtoffer van het neo-liberaal kapitalistisch systeem, waarin eerlijke verdeling van de welvaart niet bestaat en mogelijk is. Immers kapitalisma gaat uit van prive winsten en het algemeen belang (socialisme) wordt ingeruild voor deel en prive belangen.

Slechts een duurzame vredelievende  revolutie zal werkelijke radikale sociale en politieke veranderingen brengen in het westers gedomineerde neo-liberaal kapitalistisch systeem van uitbuiting van werknemers en nog erger de 3e wereld. Handelsbelemmeringen door de EU zorgen voor armoede en achteruitgang van 3e wereld economieën.

En ook de SP, in Nederland parlenentair de meest sociaal linkse politieke partij is sterk in de minderheid, en daardoor vrij machteloos!. Neo liberale politieke partijen als PvdA, CDA, VVD, D'66, GL, CU, SGP en PVV etc vormen de meerderheid In ons omringende Europese en westerse landen is met uitzondering van scandinavische landen sociale ongelijkheid nog groter dan in ons land!

Dus hierbij een oproep aan allen die uit algemeen belang en recht en rechtvaardigheid willen delen met anderen kunnen zich bij mij aansluiten (oproep) om links van de SP een nieuwe duurzame radikale sociale politieke partij op te richten, die werkelijk het verschil brengt en werkelijk bijdraagt (met daden) bij een rechrvaardige samenleving, waarin delen praktijk wordt en waar sociale tegenstellingen worden overwonnen en sociale gelijkheid wordt bereikt. Die poging (mede) door mij ondernomen in 2002 na het echec bij Leefbaar Nederland van Jan Nagel, Pim Fortuyn, heeft de (mede) door mij opgerichtte landelijke politieke partij Duurzaam Nederland geen draagvlak opgeleverd. Alleen de kwaliteitskrant NRC/Handelsblad gaf er op de voorpagina een nieuwsbericht over! De samenleving was er kennelijk niet rijp voor! De media begreep niet de noodzaak van oplossingen in politieke conflicten langs de weg van duurzaamheid. De lijst Pim Fortuyn LPF -ook ter ziendere prioriteiten en agenda! We hebben het gewe hebben we Geert Wilders en de PVV, die geen besef hebben van internationale verhoudingen, en ons t liefst los zien van de EU alsof Nederland een eiland is ergens in de Atlantische oceaanl. Minder Marokkanen heet zoiets! n Eens te meer in 2014 heeft Nederland, Europa en de internationale wereld behoefte aan politiek gebaseerd op duurzaamheid, kwaliteit en op lange termijn, of het nu gaat over economie, ekologie. De tijd van politieke partijen gebaseerd op kennelijk verouderde  ideologieën als liberalisme, socialisme werken niet en laten toe dat de sociale ongelijkheid verder toeneemt in plaats van afneemt en de wereldmilieu verder onder druk staat met alle mogelijke klimaatologische gevolgen, door gebrek aan duurzame visie in politiek, economie en ekologie. Delen is een mooi woord in rekenen, maar bij met name liberalen staat dit woord niet in hun woordenboeken. Delen doe je volgens hen alleen als het je uitkomt en in de privé sfeer, niet in grotere verbanden! Corrupte, hebzucht, egoïsme en materialisme zijn hiervoor de sletelbegrppen. En zulk gedrag mits niet veranderd, leidt node ondergang van onze wereldcultuur...! En initiatieven zoals de Basis Inkomen Partij een nieuw politiek initiatief van de oprichter, inmiddels al weer uit de partij, door intern gedoe, dit om mensen een bestaanszekerheid meer dan sociaal minimum te geven, daar voor is zelfs in linkse politieke partijen weinig belangstelling. Tegenstanders can sociale rechtvaardigheid geven hun verklaring en dat is dat mensen last hebben van jaloezie op mensen die veel meer hebben dan anderen! De omgekeerde redenatie en wereld zaet maar op houden....  Co Meijer Schoorl nh.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.