Mensen hebben veel debatten over God, waarom eigenlijk?

Door gepubliceerd op Saturday 22 November 17:09

Mensen hebben veel debatten over God

waarom eigenlijk?

   

God is een onderwerp voor talloze debatten in filosofische kringen en theologische kringen maar ook onder het volk zelf wordt er veel over God gedebatteerd. Kan God kwaad voorkomen, is Hij almachtig, van waar komt het kwaad en waarom noemen we Hem God?

Niemand van ons heeft God gezien in zijn leven en de mensen die beweren Hem gezien te hebben kunnen Hem niet omschrijven. Mensen bidden naar God in tijden van nood en God wordt aanbevolen in tal van religies. Mensen aanbidden Hem en danken hem voor het leven wat helmaal niet zo makkelijk is op deze aarde. Wetenschappers buigen over het thema God al eeuwenlang hun hoofd, sommigen betwijfelen Zijn bestaan anderen geloven in hem.

Veel vragen zijn er…. Bestaat God… wie is God….. als God bestaat waarom lijden er dan zoveel mensen…….wat maakt God kwaad….. straft Hij werkelijk de zondaars…… worden onze gebeden echt verhoord….. en waarom aanbidden zoveel mensen Hem………

God blijft een favoriet onderwerp wereldwijd en er zijn tal van interessante theorieën. De wereld al altijd verdeeld blijven tussen gelovigen en atheïsten. Indien wij aannemen dat God echt ebstaat is het dan en man of een vrouw? Wat is zijn karakter dit allesomvattende wezen die ook nog welwillend is. In het Christendom is God de eeuwige schepper en de beschermer van het heelal. Moslims geloven weer in Allah die de wereld in stand houdt en de hindoes geloven in godinnen en goden. Boeddha is ook een Almachtige Schepper die ons met het universum verbindt.

​​

        Als God bestaat, waarom moeten goede mensen lijden in hun leven?

Er zijn goede mensen op deze wereld en slechte, deugdzame en ondeugdzame dat weten wij allemaal maar toch zegt de Bijbel dat wij allemaal zondaars zijn en niet vrijgesteld zijn van zonden. Indien er geen goede mensen bestaan bestaan er ook geen slechte of wel?  Mensen wereldwijd variëren pijn op verschillende tijdstippen in hun leven, zelfs God kan hier niks aan doen.

Wat je zaait zal je oogsten ook zo´n gezegde, goede daden goede resultaten en slechte daden slechte resultaten. God zou mensen afstraffen naar gelang hun daden, klopt dit wel. Hier gaan ook veel debatten over en iedereen heeft hier een andere kijk op. Wat is een goed mens, waarom moeten aardse daden gestraft worden in een hemels paradijs.

Men  zegt ook vaker de wil van God, Hij zou zijn eigen plannen hebben voor de mensheid en de aarde en de toekomst staat vast van ons allemaal. Dat betekent eigenlijk dat we geen vrije wil meer hebben omdat voor hem ons leven maar een fractie van een seconde duurt. Hij weet al war wij eindigen of niet? Veel mensen geloven dat God alles regelt in het heelal, dat is de wil van God gepaard gaande met goed en kwaad. Hij is de instant houder en vernietiger van het universum en er is geen andere optie.

Hoe herken je eigenlijk het kwaad, mensen die in God geloven , geloven ook in het bestaan van satan.   Het kwaad zit in ieder mens en wil Gods plannen voor deze wereld verstoren.         God heeft het kwaad niet geschapen, mensen kunnen kiezen uit goed en kwaad en dat si wel weer hun vrije wil.  Ongeacht welke rol God in deze vervult, in je hart weet je het verschil tussen goed en kwaad. God verhoort alle gebeden, hij is almachtig, alwetend, meelevend en ga zo maar door.

 

Maakt God eigenlijk ergens wel fouten

of is Hij perfect in alles wat Hij doet?

Is God nu integer of heeft hij zelf ook gezondigd?

 

Ik weet niet hoe lang de aarde en het universum nog zal bestaan maar de mensheid zal altijd blijven filosoferen over God. Ook ik heb vragen over het leven en de dood, wat gaat er met mij gebeuren, wanneer zal mijn leven eindigen, waarom en hoe? Ik weet ook dat God al mijn vragen beantwoord want Hij wil ook onze moeilijke tijden kennen en mij zelf leren kennen.

God is de bron van al onze antwoorden, Hij weet onze diepste verlangens, Hij is de bron van al onze hoop, onze vrede, liefde, geluk en ons bestaan. Hij heeft ons nooit beloofd dat Hij zou antwoorden dus vraag er niet naar.

Als je in God gelooft moet je geen seconde van je leven verspillen, je leven is een cadeau een Godsgeschenk. Misschien lijkt dat nu niet te geloven maar het is iets om over na te denken dat God nooit iemand dwingt om in Hem t egeloven, je doet het uit vrije wil.

Nu wil ik Hem nog niet ontmoeten maar als mijn tijd is gekomen dan zal ik heel wat debatteren met hem.

                                                                                                                                    

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zoals jij misschien wel weet ben ik een Getuige van Jehovah, en wij praten dus met heel veel mensen over die onderwerpen waar jij in dit verhaal over praat.
Ik hoor vaak zeggen dat iedereen zijn eigen waarheid maakt, of dat waarheid relatief is, of dat waarheid steeds verandert. Maar wat zijn dat voor gebrekkige redeneringen. Waarheid is geen kwestie van persoonlijke opvatting. De menselijke ziel bijvoorbeeld is of onsterfelijk of niet. Of Satan bestaat of hij bestaat niet. Het leven heeft of een doel of niet. In elk van die gevallen kan er maar één goed antwoord zijn. Het ene is waar, en het andere niet, het kan niet allebei waar zijn.

Het is niet onze bedoeling om te debatteren over vragen als:

Wie is God? Bestaat de Duivel? Wie gaan er naar de Hemel? Bestaat er een Hel? Is Jezus God of Gods zoon? Waarom laat God lijden toe?....
Dit zijn inderdaad onderwerpen waar wereldwijd soms hevig over gedebatteerd word.
En natuurlijk zullen hierover altijd discussies blijven maar het is toch juist de bedoeling van onderzoek en onderwijs om de feiten en de waarheid te weten te komen over de wereld waarin we leven. En dat is nu juist waar het om gaat,.. de bijbel goed onderzoeken en bestuderen.
Hoewel sommige mensen altijd leren, komen ze nooit tot een nauwkeurige kennis van de waarheid. Veel mensen in deze tijd zijn misleid, ze denken een vorm van godvruchtige toewijding te hebben maar blijken niet de kracht ervan te bezitten, zoals de Bijbel zegt in 2 Timotheüs 3:1, 5, 7, 8, 13.

Jij zegt:

“God is de bron van al onze antwoorden, Hij weet onze diepste verlangens, Hij is de bron van al onze hoop, onze vrede, liefde, geluk en ons bestaan. Hij heeft ons nooit beloofd dat Hij zou antwoorden dus vraag er niet naar”.

Dat ben ik met jou eens maar Hij heeft juist wel een antwoord op alle levensvragen.

God openbaart de waarheid overvloedig aan ons.
De profeet Daniel voorspelde dat er in de tijd van het einde een ontwikkeling onder Gods volk zou zijn, een wederopbloei van religieuze waarheid. Hij schreef: „Velen zullen her- en derwaarts gaan, en de ware kennis zal overvloedig worden” (Daniël 12:4). Gods ware dienstknechten zijn niet in verwarring gebracht of verblind door de grote Bedrieger Satan de Duivel. Ze zijn her- en derwaarts gegaan door de bladzijden van de Bijbel en hebben ware kennis gekregen. In de eerste eeuw gaf Jezus kennis aan zijn discipelen door. Hij opende hun verstand volledig zodat zij de betekenis van de Schriften begrepen (Lukas 24:45). In onze tijd doet God hetzelfde. Gods volk hoeft niet te debatteren over wat waar is of niet.
Via zijn Woord de Bijbel, en door middel van zijn Heilige geest en zijn organisatie helpt hij miljoenen mensen overal op aarde datgene te begrijpen wat hij al weet, de waarheid.
Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel goed te bestuderen en te vragen om wijsheid en kracht van God om de Bijbel te begrijpen. Oprechte mensen zullen hem dan ook begrijpen.

Maar dan vraag jij je natuurlijk af, hoe herken je dan de ware religie? Iedereen die aangesloten is bij een religie denkt dat hij de waarheid heeft, maar je kunt het herkennen aan de manier waarop je alles wat je leert toepast in je leven.

Mag ik je een paar voorbeelden geven:

Sommige kerken beweren Christelijk te zijn maar steunen hun land tijdens oorlog.
De ware religie blijft neutraal. Het zou onmogelijk voor hen zijn om hun land te steunen en hun geloofsgenoten in een ander land te moeten doden.

Ware christenen respecteren de Bijbel als Gods Woord. Ze proberen naar Bijbelse principes te leven. Het ware geloof is dus anders dan godsdiensten die op ideeën van mensen gebaseerd zijn zoals Drie-eenheid, hel, onsterfelijke ziel, allemaal valse leerstellingen die voorgebracht zijn door de Farizeeën en Schriftgeleerden uit het oude Babylon. (Mattheüs 15:7-9).
Wat ik vreemd vind is dat de meeste religies leren dat wij allemaal naar de Hemel gaan, terwijl er zo duidelijk in de Bijbel staat dat er zijn twee soorten hoop voor christenen zijn in deze tijd van het einde. De overgebleven leden van de „kleine kudde” van gezalfde christenen hebben de hoop op onsterfelijk leven in de hemel als koningen en priesters met Christus in zijn koninkrijk (Luk. 12:32; Openb. 5:9, 10). De „grote schare” „andere schapen”, die met veel meer zijn, hebben de hoop eeuwig in een paradijs op aarde te leven als onderdanen van het Messiaanse koninkrijk (Openb. 7:9, 10; Joh. 10:16). Dit staat in alle Bijbels hetzelfde beschreven.

Jezus volgelingen horen niet bij deze slechte wereld. Je kunt ze herkennen aan het feit dat ze zich niet bemoeien met politiek of maatschappelijke conflicten (Johannes 17:16; 18:36). Ook nemen ze niet het gedrag of de houding over van mensen in de wereld door bijvoorbeeld deel te nemen aan stakingen of demonstraties. Jakobus 4:4.

Gods Koninkrijk is de enige hoop voor de mensheid. Jezus is er tot aan zijn dood over blijven praten (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Hij zei dat zijn volgelingen anderen over dat Koninkrijk zouden vertellen. Welke godsdienst staat erom bekend dat de leden ervan naar mensen toe gaan om over Gods Koninkrijk te praten? Mattheüs 24:14.

Welke religie houdt zich strikt aan de wetten van de Bijbel en denkt niet in de trend van…we moeten met de tijd mee gaan. De Bijbel is niet meer van deze tijd en moet aangepast worden!

Gods voornemen veranderd niet en de Bijbel is nog steeds nuttig voor ons mensen in deze tijd. We moeten ons alleen niet laten beïnvloeden door de Heerser van deze wereld Satan de Duivel.
Jij zult met mij eens zijn dat die invloed heel groot is op dit moment. En ik ben er van overtuigd dat, wat er ook geprobeerd word, door welke regering dan maar ook in deze wereld, er niemand is die een oplossing voor alle problemen heeft. Dat kan alleen God.

Sophia

www.jw.org/nl