Entrepeneurship: Beetje lukraak... kinderen kloppen aan bij burgemeester...

Door Chippies gepubliceerd op Wednesday 19 November 10:05

images?q=tbn:ANd9GcQJzxXchMkqly2b5FbdPm4Als entrepeneur stoot dit tegen m'n benen...

http://www.nu.nl/binnenland/3932331/van-laan-roept-actie-kindermishandeling-.html

(Ik studeerde: Healthcare innovation and entrepeneurship. Van duke university. En studeer op dit moment social entrepeneurship. Een entrepeneur vind opportunities, problemen, en lost ze op... Het is een houding. Een ideeën ontwikkelaar. Daarbij is het einddoel, echt goed werkende oplossingen. Die leiden tot goed werkende bedrijvigheid.)

(Ook als psycholoog, therapeut/practitioner en vanuit m'n studies in pedagogiek en kinderen stoot dit tegen m'n benen, alsof alle mensen voor niets leren...

Waarom mag zo'n man, z'n eigen ongecontroleerde idee opleggen? Terwijl Nederland en de hele wereld meer wijzen kent... Wetenschap heeft zichzelf al bewezen, en dus leven we alleen daarmee, zeker bij werk met kinderen! Bij artsen, bij specialisten, in alle studies... Eerlijk ik zie liever professors in onze kamers... dan weet ik dat alles is onderzocht, en klopt en onze kinderen veilig zullen zijn...)

 

Even ter inleiding, waarom studeer(de) ik zo veel...

Omdat een mens groeit, en altijd in ontwikkeling blijft. Ik toevallig slim ben en dus ook meer vakken tegelijk kan studeren... Maar ieder mens kan veel studeren... En elk mens wordt er beter van... En daarmee z'n hele omgeving!

Als je veel boeken kunt lezen, kun je ook boeken lezen waar je certificaten en diploma's voor kunt halen... De wereld wordt er rijker van! Ook de jouwe!

En een mens stopt niet met ontwikkelen... Je legt eerst een basis, daarna vele diepgaande zijwegen en nieuwe inzichten die bouwen op je basis...

Je ontwikkeld juist ook met veel studie "sweetspots" die je nieuwe inzichten geven, die je niet zou hebben als je niet zoveel zo leren... Men krijgt dus meer nieuwe inzichten, na vele studies... 

 

images?q=tbn:ANd9GcRfOd-jNCWAeRmxm3jq1SPDit artikel over de nieuwe plannen voor alle kinderen met "problemen thuis"...

Is weer een niet wetenschappenlijk onderzocht idee, wat zogenaamd het beste is voor een kind... 

Daarbij de hele jeugdzorg in Nederland draait letterlijk, op geen waarheids bevinding... Dus je kunt als werker of iemand die interesse heeft in dit vak, zomaar wat zeggen en doen, met het idee dat dit beter zou zijn, of dat nu zo is of niet... 

(note.Eigen woorden van jeugdzorg en maatschappelijk werkers, maar ook inderdaad, het zijn geen psychologen of artsen of andere wetenschappers, die huren ze wel eens in, maar dan nog geld hun eigen persoonlijke idee... Het zijn mensen met een idee... En zoeken daar waarheid bij, om hun eigen standpunt te bevestigen... (is vanuit eigen bias) Niet om de wetenschap te laten gelden... Wetenschap werkt zo niet. Die moet waarheid vinden en geven. Maar je waarheid wordt bij jeugdzorg zo aan de kant gezet, als ze het oneens zijn. 

Ze kennen de wetenschap een beetje, maar werken zo niet zelf... Ze gebruiken wel graag mensen om hun idee te ondersteunen... (scholen, artsen en consultatie buro en de gene met de aanklacht tegen de ouder(s), dat iedereen kan zijn. Elk willekeurig mens, goed of fout van rade kan hen optrommelen, elke aanklacht wordt serieus genomen, onterecht of niet... Dat is een reuze gevaar voor een gezond kind. En velen hebben dit aan den lijve ondervonden. 

Ze willen die aanklacht van die vreemdeling, of wie dan ook versterken, dat doen ze met opdringerige uitspraken en aanpak, en anders via de rechters van Nederland)

Gevaar: Iedereen mag maatschappelijk werker worden. Als je deze situatie in Nederland beter bekijkt en bestudeert, kun je pas concluderen hoe Nederland aan losse draden hangt... Van Arts, en specialisten (waar goede en slechte tussen zitten) naar leraren ( waar ook goede en slechte tussen zitten net als de groepen, en stichtingen waar aan ze verbonden zijn kunnen foute of goede zijn... Denk aan tijden met fraudeleuze directeuren etc, dat je in het nieuws kunt volgen... ) Een kind leeft dus in een web aan mensen, naast zijn ouders, en families.... 

Note. Vergeet niet hoe onnatuurlijk zo'n web is... en dus klachten met zich mee brengt, voor alle ouders en hun kinderen, en de werkers in dit web... 

 

images?q=tbn:ANd9GcTC3eaWOfeZJVGXhU9NjeBWaardoor een kind in een web aan mensen zit.

Vanaf 4 jaar. (Of 5 als je dan pas je kind naar school brengt.) Komt er ook nog een schoolarts bij, extra hulp op school indien nodig, extra leraren. (Elk jaar een aantal nieuwe... ) Een schooldirecteur. En allerlei mensen uit de maatschappij die de school als instrument gebruiken om hun informatie kwijt te kunnen via werk. Het is een inkomen voor vele mensen, met ideeën. Zij hopen allen op scholen die hen iets laten vertellen, zodat iedereen iets van hen koopt, of hun idee gaat volgen. Op zich al een handige bron als je zoiets zoekt, maar kinderen zijn kwetsbaar en hen wordt alles daar opgelegd, dus ook een gevaar. Een kind moet verplicht de keuzen van al die mensen aan horen. En eigen maken. Anders heeft het een onvoldoende...

note1.Het zijn ook nog eens allemaal mensen die je zelf als volwassene niet meer in je leven hebt of wenst. Je ziet je eigen baas, en/ of je klanten. En eens je huisarts. En volgt wat mensen in een clubje, of via een gezamelijke zelf gekozen hobby. Dat is een veel rustiger bestaan. 

note2. Eerder kende je voor je kind alleen de oppas uit de buurt, een hobbyclubje als de peuterspeelzaal en een enkele specialist, in sommige gevallen met allergiën of andere aparte bijzondere klachten, die een kind kan hebben, en voornamelijk de consultatieburo arts en verpleegkundigen. Het gaat van een vrij, redelijk zelfgekozen leven, op op z'n minst lijkend op de natuur van de ouders, met wat hulpbronnen op de zijlijn voor de eerste hulp bij opgroeien, naar een groep mensen die verplicht worden opgelegd... 

note 3. Dan heb je nog goede en foute oppassen, hobbyclub leraren etc. En goede en foute buurten... Waar de specialisten goed of fout werken. 

 

Maar het zijn ook de vele plekken waar je wat kunt doen voor een kind. Juist eerst bij die specialisten. 

 • Boeken verpreiden om mensen in te lichten over alle beste wetenschap die is gevonden voor kinderen. 
 • Wetenschappers die hen lezingen geven, en hen recht zetten, daar waar ze achterhaald dreigen te worden... 
 • Hen zelf wetenschappenlijk laten door studeren, om niveau te houden. Of hen de kansen te geven zelf internationaal PHD's te worden...
 • je kunt hen inzicht geven over alle andere vakken in de wereld, om beter te passen. Om "sweetspots" te creeëren in  hun gedachtengangen, zodat ze leren hun eigen specialisme te combineren met andere specialismen, en vanuit al deze ideeën onstaan op natuurlijke wijze nieuwe inzichten, voor beide vakken... 
 • Je kunt onze specialisten in Nederland laten integreren met andere landen en culturen, om zo nog meer contacten te ontwikkelen met andere professoren en hun ideeën beter te kunnen onderzoeken. 
 • Je kunt meer controle uitvoeren op hun eigen oorlogstrauma's, persoonlijke drama's en persoonlijk handelen buiten hun werk, om te controleren wat hun aard van hun beestje echt is... zodat mistappen in deze organisaties verkleinen... (creëert minder fraudeurs, minder stiekem aanrandingen, mishandelingen en misbruik van zwakkere en afhankelijke in onze maatschappij)

Als laatste bij de ouders... Omdat die via die specialisten zo goed terecht moeten komen, volgens ons systeem, dat we hen inlichten via alle bedachten bronnen door specialisten. Maar ook de top verteld ouders wat ze specialisten vertellen. Als zo'n top professor de tijd weet te vinden, om ook alle andere mensen in te lichten, dan hebben we als maatschappij nog meer geluk!

 

images?q=tbn:ANd9GcRkru7F80bfa5j7cM5wuAKMen kan de gewone mens bereiken met...

 • aanvullende boeken voor ouders. 
 • knutsel en plak dagen, voor als een kind een hobby wil. Of andere hobby clubjes.
 • Extra informatie van specialisten, in folders, op websites, in clubjes bedacht door deze specialisten. 
 • Extra uitvoeringen van bijvoorbeeld een bouw van een ergonomische betere speeltuin. 
 • Ideeën als fruitpluktuinen, gratis kinder moestuinen, gratis bibliotheken, gratis studieruimten, gratis danslessen en sportlessen, gratis bossen en parken, gratis met de boswachter mee, gratis scholen, gratis etc... zoveel dat men op sociaal vlak bedenkt voor mensen en hun kinderen. Vanuit specialisten. 

Alles voor ouders is vooral gericht op voldoende voeding, schoon drinkwater, kleding, huizen, en spullen voor in die huizen die het leven verbeteren, Ook een betere hygiène komt van die specialisten die van alles bedenken om alle mensen te voorzien. 

 

images?q=tbn:ANd9GcS43Pg9MPcUD5kgHjz5hk_Note. Het gevaar in hoe nu de jeugdzorg werkte...

Speelt voor eigen rechter... tot het de rechters ziet... Dat is een proces van een aantal stappen... en men dwingt z'n wil op.... Dat is hun enige doel, dat je doet wat ze zeggen...Maar ze zijn geen agent, rechter, psycholoog, of arts of iets dat jij uit koos en naar hebt gekozen te leven.... 

Gebruikt ook alle gegevens die de ouders vrijwillig gaven, uit nood en hoop dat men zou worden geholpen, maar het wordt tegen ze gebruikt...  

En ze starten zelf als zelf gekozen hulp inzichtloos... Iedereen kan wat roepen... ongeacht of het waar is... en ze doen iets naar eigen inzicht, als je zelf hun huis zomaar binnen loopt en ze je wil op gaat leggen, omdat jij volgens jouw geloof vind dat dit moet, en jouw geloof zegt, dat dit beter is voor kinderen... Er ontstaat dus altijd strijd... Alleen verkondigen zij betere mensen te zijn die dit inzicht hebben...en dus naar eigen idee, dit mogen... Ze bewandelde die weg al duizenden keren bij de rechter, dus winnen op naam, niet op inhoudt... zo'n vak moet dus meteen verdwijnen... uit veiligheid voor de mensen... En moet vervangen door echte waarheid zoekers... 

Door deze aanpak kan... 

 • ieder mens worden opgestookt... je moet in de plaatselijke zuil mee, van de gene die werkt voor jeudgzorg, of je bent "gek", te anders, zogenaamd slecht... (het leeft namelijk niet wetenschappenlijk, maar met een persoonlijk idee, elke werker denkt dus anders, of staat voor waar de baas van hen voor staat, dit hoeft totaal niet te kloppen is kan juist "de gek" zijn... Daar hadden en hebben we dus altijd nog ook wetenschap voor om deze hiaten uit de samenleving te krijgen! dus moeten we enkel en alleen met wetenschap werken. Voor onze veiligheid en veiligheid van onze kinderen. Denk vooral aan meest extreme zaken als hoe homo's vroeger in schock therapie moesten. Hoe begin 1900 men dacht dat ouders slecht waren voor een kind, als het kind een gedragsprobleem had. Terwijl zo iets ook een mankement van het kind zelf kan zijn. zo zijn er teveel misvattingen geweest die alle mensen van nu het leven zuur hebben gemaakt, juist door zo te werken. Zo experimenteel en zonder ethiek. Die nu wel overheerst in de wetenschap. 
 • Ook is er kans op machtmisbruik, iedereen kan werker worden. De goede of de slechte. 
 • juist instellingen kunnen zo de handen op alle kinderen krijgen, terwijl er misschien vanuit de echte waarheid niets mis is met het gezin... (bewezen is ook dat juist daar in instellingen veel wordt mishandelt... (ik kan me een gedachte voorstellen, als ik wordt juist werker, als ik een slecht idee zou hebben met kinderen... Want daar zijn de kinderen, zo'n iemand werkt zich er in... (Eerlijk ik vertrouw eerder de dino opgraver, die zn hele leven dat voor ogen had, dan iemand die zn hele leven over kinderen droomde, en misschien stiekem een gekke droom had met zo'n kind.  Zo'n iemand is als een sluwe vos in onze mooie kuiken tuin aan kindertjes.) dus je brengt hoe dan ook een kind uit nood alleen daarheen als je niets anders hebt... Daar zijn ontzettend veel onderzoeken over, bewijzen moeten gelden in een land als Nederland, waar men recht en waarheid wil...) 
 • Mensen kunnen zo kinderen ronselen, met deze lege plaatselijke macht (kerkelijken, andere richtingen van de maatschappij gaan botsen wegens het idee, dat hun eigen geloof beter is, dus elk kind in een andere situatie mishandelt zou worden...)

 

images?q=tbn:ANd9GcRwpMYzIJURXEqaLYN00FQJe moet ten alle tijden juist als je met kinderen werkt 100% wetenschappenlijk zijn... en zeer kritisch zijn! De 100% waarheid moet boven, zodat elk kind veilig is. En blijft.

En het liefste thuis bij de ouders. (Dan is dit land pas succesvol, als je alle ouders op de rit hebt met hun kinderen. )

Een plicht, vind ik dat, want je getuigd de waarheid te zeggen...Dus moet je hem ook geven als werker. Daarvoor hebben we andere werkers nodig, de werkers van nu mogen vrij denken, zonder wetenschap en inzicht. Met beperkt eigen inzicht. Dat is zeer risicovol. En we willen geen risico nemen... Maar echt met zekerheid kunnen zeggen, zo zijn ouders en kinderen veilig bij ons in Nederland. (Ook de ouders, die waren zelf kind, pas geleden... en zijn altijd nog kind van hun ouders...Dus ook zij zouden moeten kunnen bellen, over die ouder die nog wil slaan, naar hen en hun kind... Dan pas ben je volledig...Juist zij die volwassen zijn en met dit verstopte geweld al hun hele leven lopen, omdat er toen niemand was voor hen, die moeten ook geholpen, zodat hun eigen kinderen veilig blijven... En ook weer hun ouders, die misschien nu zonder hun eigen ouders leven, omdat ze te oud zijn, maar om helemaal volledig te zijn, zij zijn nu wees. en hebben ook veel meegemaakt, waardoor zij reageren als zij doen... dit is een totaal plaatje... Geen enkele focus op 1 groep... 

 

images?q=tbn:ANd9GcTPoRgeRaU88eEkXXcIi7NDaarbij een burgemeester is geen "wetenschapper"... (voor kinderen)

Je roept dan als teer klein kind, met net dat beetje kracht, om hulp, om wetenschap er op los te laten gaan... om de waarheid te gaan vinden... Om zo weer het beste in je leven te krijgen, maar krijgt een persoon die "wat" bestuurd... niet bestudeerd en waarheen? Terwijl het een plaatselijke hulp zoekt, die echt weet wat kinderen zijn en wat er mis is... op eerste gezicht... zodat het echt een warm veilig plekje krijgt... of gepaste hulp... een universitaire professor die weet wat er mis is en wat er anders kan... Gericht op kinderen... en alleen daarmee bezig is, zonder bias... Zoals zo'n iemand dat geleerd heeft na vele soorten studies van hoogste niveau... 

Nu zeg je eigenlijk, onze huidige werkers zijn te dom, om dit zelf aan te kunnen... en dat is ook zo... een mbo-er en hbo-er zijn geen professor.. en dan nog moet zo'n professor net dit gestudeerd hebben... en geen werkers tussen neer te zetten maar zelf deze situaties leiden... Er zijn ook maar een enkel gezinnen waar iets mis is... dus 1 professor per stad of een klein team in een wat grotere stad, en etc... in nog grotere steden... verbonden met de wereldlijke ideeën over kinderen... begeleiden dit terug, met hun gestudeerde ideeën en werken... Meeste mensen in die steden hebben hun boeken toch al gelezen en hun studies toch al gevolgd, waardoor de hoeveelheid hulpbehoevenden afnemen, alleen door hun aanwezigheid... 

 

images?q=tbn:ANd9GcScaYY4kxpNuUHgY_KfP-4Op zich snap ik het dat je ergens moet kunnen aankloppen... Eerlijk maar dat is eigenlijk allang zo...

Kinderen kunnen zelf bellen naar alle instanties die volwassen ook kunnen bellen...

Maar doet men daar wat? Dat is wat er mis is... Niet het nieuws dat je nu pas zou mogen bellen, of zou mogen aankloppen... Dat is misleidend. De mensen mogen nu ook elkaar vertellen wat er is, maar konden die vele HBO-ers dat wel goed begeleiden? Nee... die kennen maar een paar vakjes op middelbaar niveau (de wat oudere werkers boven de 34 wel, en kennen wat van hun vak dat door anderen boven hen is bestudeerd... Dan is Nederland ook niet nummer 1 in de wereld, om te zeggen dat onze universitaire mensen alles zijn op dit gebied, dus zij leerden van wat matige mensen...Vergeleken met de wereld. Dan lever je altijd nog matiger als je maar een Hbo-er bent, laat staan MBO-er... )

 

Als kind leefde ik intens slecht thuis... 

Fantastisch met de rest van de familie, maar thuis...

Maar had dit niet nodig... Wel goede scholen, waar men niet mishandeld. (Zoals dat toen nog was... ) Wel mensen die m'n moeder recht zette... (Wat ze trachten met alleen maar zelf een goed voorbeeld proberen te zijn en aanwezig te zijn in ons leven... Eerlijk die hele generatie kende wat haken en ogen... De een blowde, de ander was wel eens dronken, ze waren ergens wat tegendraads, maar werkte op de hogere functies, HBO... niet allemaal universitair... We zagen ook de buurt wat achteruit gaan, waar het eerst bedoelt was voor bepaalde mensen van bepaalde functies, eindigde het als doorsnee gezinswoning... Daarbij zakte de hele stad weer wat af.. meer verpaupering, zoals die steden dat allemaal hebben, en het land zakte af, wegens de crisis... Onze positie in de wereld werd kleiner als land, dat bovenop de lokale problemen stapelde... Elk jaar een beetje meer...)

Maar dit was zo'n complexe situatie, zoals de velen kinderen hebben die worden mishandelt. Dat je toen de regel in de wet al had moeten hebben staan, zoals die er nu staat, om dit probleem op te lossen... En dat was er niet... Alle ouders sloegen... zij meer dan gewoon, volgens mij...  

Geen enkele ouder mocht dit, maar dat vinden wij nu pas, volgens wet...

 

images?q=tbn:ANd9GcQQjDBEQMahz2JEm3F8Sn2Het meest eerlijke in deze situatie met deze overheid...

Is deze man zelf vragen, die dit bedacht, was u thuis voor uw kinderen en sloeg u? en dan mag hij vertrekken... De burgemeester sloeg z'n kinderen vast ook... net als velen... 

Die oude generatie sloeg desnoods op straat in sommige wijken en buurten en steden...Er heerste nog een idee, vanuit het behaviourisme, de oorlogen... En de tijden er voor, dat slaan wel eens wat goeds kon zijn... Je was dan volwassen om zo'n keuze te kunnen maken...?!?!?! Kom op zeg... dat is oorlogstrauma, na doen van slaan en pijn... Etc...

 

Dus het is wat gek, vanuit hun generatie...  Schijnheil ten top en gevaarlijk, voor onze generatie kinderen...

Nog zo'n voorbeeld. Ik zat eens kort bij de psycholoog, en wat zij hij? Ik sloeg m'n kinderen wat vind je er van... (1 dacht ik, bent u wel goed? Ik zit hier niet voor jouw leven... Wil je een psycholoog spreken? Zo'n vraag stel je niet in mijn tijd bij jou.... Dat kan wel als je me in huurt, maar eerlijk huur liever een ander voor je persoonlijke issues, ik wil geen mishandelaren spreken... ) Ik zei daarop ik ben m'n hele leven tegen mishandeling geweest... En nog.

 

images?q=tbn:ANd9GcQOBjZbHHe39Ha-4hS6p5KWat dacht die man?

Ik vind dat hij z'n functie niet mag uitoefenen... Ik vind hem onveilig als psycholoog, omdat hij zelf niet kon bedenken dit nooit te doen... 

Etc...etc want zulke situaties kennen we allemaal... de schooljuf, die nog denkt te mogen slaan, of trappen... De tips van vele ouders uit de oudere generaties op kraamvisite, ach dan sla je met vlakke hand etc...My god ik zit hier prins heerlijk met mn kind denk je dan... moet ik nu dat oude mens te lijf gaan...? Bij wijze van spreken... Dit gesprek alleen al is mishandelend voor die kleine oortjes van mijn kind... Velen mensen zagen daardoor mijn voordeur nooit weer... 

 

Waar lost kindermishandeling pas op?

Als je regels stelt dat dit niet mag... Èn oudere generaties eens na loopt... 

 

images?q=tbn:ANd9GcQg7PPhwA35d8FuAwXrQ_7Je kunt een kind niet zeggen, je gaat nu veilig zijn bij de burgemeester... Dat is een illusie...

Het kind zal ergens moeten afwegen, waar het veiliger is... Zo blijft dat in de natuur van een kind... Maar het is te klein daarvoor. Je bid dus dat elk kind veilig is en blijft. Dat alle ouders alle informatie kregen die ze nodig hebben om alles goed te doen. Dat alle scholen gratis zijn en alles geleverd wordt in ieders omgeving. Dat men snapt waarom wij studeren en leren. Dat mensen zo zijn. Dat men ieder een eigen max heeft. En je kind ook. Dat jij die hebt en je kind. Dat men een Iq heeft. En een eigen lichaam. Een eigen zijn. Een eigen idee. Eigen behoeften. Dat we gelijk zijn. Etc. Ook dat ieder weet waar we recht op hebben en wat we moeten om te overleven. 

Dat de overheid hen alles bracht, dat hoop je. Gratis boeken in ieders huis is geen slecht idee. Zodat ieder de laatste wet heeft liggen. Ieder zelf. Maar ook als het online opgezocht moet. Te vinden is. 

Ook dat het te lezen is, te begrijpen. Dat er mensen zijn die dit uitleggen. Dat we elkaar geven dat we over hebben. Etc. Zodat ieder alles heeft, om dit goed te kunnen volbrengen...

 

images?q=tbn:ANd9GcQlCW2znQUJQap2aKNVq9JDan ergens is er ook een grens.

Als je een kind krijgt, weet je al dit kind is beperkt of niet. Welk mens kan later ook zorgen voor kinderen, welke niet? En waarom? Die discussie moet ungoing blijven. Net als al het andere ooit afgesproken. Dan houdt je alles up to date en veilig.

Een bedrijfsplan bekijk je ook elke week eens in. Klopt het nog? Zo doe je dat ook met kinderen en de maatschappij. Klopt alles nog? Waar zijn de gaten? En hoe lossen we die het beste op? Alle mensen moeten dan ook door studeren... en blijven leren... zodat we alles goed houden...

 

De gevoelige snaar... open houden... Ook durven stellen... Thuis is soms beter... als je instelling je geen veiligheid gaat bieden...

Net als een oudere persoon uit een generatie die van binnen in zichzelf, de keuze maakte in het verleden kinderen te slaan, of te mishandelen op andere manieren, is ook onveilig...

dat zijn feiten... en is dè gevoelige snaar...

Ook: 80% wil nog steeds mogen mishandelen... nog steeds, dat blijkt uit onderzoeken... een shocking aantal... dan lieg je tegen een kind door te zeggen zoek een andere volwassene die wel veilig is...

Die veilige groep zijn er maar 20% van, nog steeds al sinds onderzoeken uit de jaren 90... en zitten nog altijd verspreid onder de bevolking...Niet in 1 stad, dat je een kinderstad kunt maken...

 

images?q=tbn:ANd9GcRLoBXgL6ZtbBEawqnr58ZDit is top down thinking...

Start bij de top... Oudere gedachten die niet meer mee kunnen doen... die gooi je er uit!

 

Deze moeten niet meer met kinderen kunnen werken... Dan pas pak je de wortels..

Pak de scholen aan, en de instanties... en leer hen nooit te mishandelen... en controleer hen veel meer... 

Dan pas kom je bij plannen voor ouders en eventueel als laatste burgemeesters (die eigenlijk allang als instantie is aangepakt, die hoeft niet meer extra in het zonnetje, als de oplosser... Het is dan al veel meer opgelost... die enkeling zit allang bij de stads professor)...

 

Nu creeer je heksenjachten, en laat je de echte mishandelaren in hart in ziel staan...

Jonge ouders van nu zijn dan de prooi, en de oudere die kan stiekem gniffelen, ach ik sloeg je, maar pak nu ook je kind even, alsof ik zelf nooit wat deed... 

Net zoiets als rokers... jij mag niet roken, maar ik wel... huh? Wel duh... dat is gek... juist... 

 

images?q=tbn:ANd9GcRHIhh0iF0CO8yc5o4R1YzJe verschuift nu kinderen ipv echt de mishandelingen uit de bevolking de halen... 

De gedachtengangen moeten anders... niet zo zeer de "aanpak" van wie zorgt er nu voor het kind...

 1. Eerst de bevolkings gedachten... die juist onder ouderen leven, die ook top banen hebben... 
 2. Je wilt geen scheve maatschappij...
 3. en geen illusie dat een instelling of burgemeester beter gaat zijn... Dat wensen we wel op de lange termijn!

 

Dus werk je aan èn die infrastructuur... èn aan de kern...

Waar gaat een kind heen? Maar vooral aan de kern,

 • Dat alle generaties eens sorry zeggen tegen hun eigen kinderen over wat ze hen aandeden vroeger... zodat wij nu eens veilig kunnen leven... Dat houdt ook in, geen banen met kinderen voor die generaties... Ze waren achterhaald bezig met ons... Dus waarom is dat vandaag ineens anders? Wetenschappenlijk bewezen, zijn zij nog steeds een gevaar... 

Bijvoorbeeld. Eerlijk ik heb liever een oppas, die geen bias kent, door haar eigen ouders die vroeger sloegen, of een oude oppas die stiekem zelf nog eens slaat... Ook al is het niet mijn kind, maar haar kind, zoals sommigen zich dan willen verdedigen..  Hoe dan ook zijn mijn kinderen en ik daar niet veilig, of je ons dan overslaat in je woede bui of niet...

Zeker omdat dit land werkt met vele gastouderopvang, waar dus ook die 80% van de bevolking werkt die gelooft te mogen slaan...

 

images?q=tbn:ANd9GcRugV8VK5ZCcT-h65YtzZSJuist je hebt me door, dit plan is gebakken lucht...

We doen alsof we helpen, maar we verschuiven de kinderen... èn de gevoelige snaar is dus nog altijd niet opgelost...

Jeugdzorg werkt nog steeds als managers... èn zo maar wat roepers... Het doel lijkt nobel, maar het is niet oprecht wetenschap... 

En die is er zeker wel in dit vak... dus het is ook onnodig! Werken met kinderen is namelijk wel degelijk wetenschappenlijk oneindig bekeken... 

Èn er wordt dagelijks nog zo veel onderzocht, dat je wel kunt stellen dat Nederlanders te laag zijn opgeleid...Waarom? Omdat onze jeugdzorg er zelf niet op komt, om hogere studies te creëren en alleen nog maar met wetenschappers te werken, zelf als wetenschapper... (En vooral wereldlijk verbonden... Om echt sophisticated te zijn en te blijven...)

 

Om echt problemen op te lossen...

Maak je ook leraren universitaire mensen, maar verlaag je niet de drempel naar de universiteit, door de inhoudt HBO te maken, echt universitair, desnoods gratis, Net als alle mensen die met kinderen werken... (artsen, die kinderarts worden, zijn ook intens specialistisch) zo moeten jeugdzorgwerkers ook...

 

Dan...vanuit die hogere eisen... 

Om echt te kunnen bedenken, ontstaan er veel meer oprechte banen, met wetenschap, die dit soort problemen beter aan kunnen pakken...

Dan ontstaan er ook vele nieuwe mensen (omdat de groep zo groot wordt op dit niveau) die hoogstaande cursussen creëren voor de bevolking, zodat alle lagen van de bevolking die nog onder HBO zit of HBO-er is ook betere cursussen krijgen, die beter zijn onderzocht... Oog en focus ligt dan op creëeren van oplossingen en begrijpen wat er mis gaat, zodat meer mensen thuis beter functioneren. Waardoor kinderen niet het gevaarlijke niemandsland inhoeven met reusachtige kans op verkrachtingen en mishandelingen... Want dat doe je een kind aan, door het uit huis te plaatsen, een grote kans op nog meer mishandelingen... 

Durf meer echt te werken aan dit probleem, en men vind een oplossing...

 

images?q=tbn:ANd9GcQlnhupHyZvA5UTgHPBy_tZintuigelijk detail en andere menselijke details...

Een detail. Elke werker in de maatschappij moet ook bewust van details als men ziet de werkelijkheid. Onze zintuigen, zien vanuit onszelf. Mensen die binnen in een plaatje leven... We zien, horen, ruiken, voelen en proeven niet met precisie... Wel om te overleven. Zien is een kunst dat een mensenleven kost. Maar dan nog zien we beperkt... Kleuren zijn anders dan we denken, wegens de atmosfeer waarin we leven en ons "inverse probleem".. Maar ook alles van de oneindig mogelijke sensaties die we niet eens registreren in de hersenen en dat eindelijk de retina haalt, is verkleurd, vervormd, anders dan het in werkelijkheid is... een oordeler zijn is daarmee bijna onmogelijk... Wij kunnen wel meten wat we zien, en dat met elkaar vergelijken... Dat is dus altijd vaag... 

Iemand die dit bestudeerd heeft ziet meer verschil tussen de zaken die men ziet, wegens het weten waar de instrumenten te vinden om te achter halen wat we "echt zien" vergeleken met at we dachten te zien... en dit dan te kunnen vergelijken met onze eigen visie...

Dan pas weet zo'n persoon of het bias zag, zoals iedereen, of redelijk in de buurt kwam met de meter... Zo'n meter is een machine, een computer of andere meter die ons helpt meer werkelijkheid te zien... Dit geld voor elk mens, er is geen perfecte ziener... Dit weet men sinds onderzoeken van onze zintuigen... Daar zijn professoren in die dit intens heben onderzocht. 

Die ilussies waar dus alle mensen elke dag, altijd mee leven, moet ook verteld om als mens te kunnen ontwaken in onszelf en in te kunnen zien dat we allemaal, slimste of niet beperkt leven. Wegens het mens zijn... Dit neemt hoogmoed weg en andere gevaarlijke ontwikkelingen die in een mens kunnen ontstaan...

Daarbij zij er natuurlijk altijd slimmere mensen, die meer kunnen waarnemen per keer, maar ook mensen met bijvoorbeeld betere ogen en oren etc. dus we willen wel allemaal wat te zeggen hebben, maar een impairment blockt ook onze visies over de wereld. Elk mens is uniek, maar geen een perfect.  Dat in welke situatie dan ook, dit achter blijft in de mensen. Dan werkt men meteen anders met mensen. Ongeacht functie, Iq, beperking, of klasse. 

In dit soort verdieping zitten meer oplossingen voor alle mensen, dan zo'n verschuiving, waar men geen kern of verdieping aan pakt... dan blijft alles bij het oude, maar via een andere deur... 

 

Nog een ander detail! Van die 80% zelf mishandelende mensen, kun je niet verwachten dat elk telefoontje over een andere ouder reëel is... en ook niet de werker aan dit soort geweld reëel is... Dat hopen we wel... Maar weet dat dit niet zo is. Houdt mensen veilig uit zo'n systeem... echt geweld gaat altijd via de politie... Zoiets moet ook voor kinderen komen... Met meer en meer wetenschap. Meer en meer onderbouwing. Zie artikelen hieronder. Er zijn zelfs artsen die geloven dat slaan goed is voor een kind...

Laatste details.

Van de Hollanders slaat 80% z'n kind heeft de anti slaan wet sinds 2007. 60% van de duitsers. Heeft de wet sinds 2006. Van de Denen 25%... Heeft de wet als sinds 1997

Zweden 26%.. Maar heeft de wet als sinds 1979....

 

images?q=tbn:ANd9GcSLoo4-exFaX7RrvCnwgdEOm ons te schamen...

Wij hebben dus nog wat werk te doen... Zeker niet geisoleerd! We zijn de ergste van Europa! Wij hebben hun hulp nodig tegen deze "Hollandse gekte". 

Het is vooral een cultureel probleem, een wet maakt minder verschil dan men hoopt. Zelfs na 20 jaar in Zweden, is het aantal dat mishandelt nog even hoog, al is het altijd laag geweest in Zweden. 

Maak geen misvatting te denken dat het onnodig is.

Maar de clue is wel: Los de Hollandse cultuur op! Onderzoek wat het is, waarom we zo "gek" zijn... Men kan met veel minder geweld leven... 

Men heeft niet de aanval nodig, maar uitleg, inzicht, en een algemeen gebruik leren en inzicht willen hebben in een kind. Hen willen helpen ipv te slaan. 

Het verbod is wel een juiste standpunt. Het moet aanwezig zijn. 

Ik denk dat deze minister niet weet waar hij tegen strijd. Dat 80% toch doet wat het wil.  En 20% wel net als andere delen van de wereld leeft. 

Internationale druk helpt meer tegen een fout in onze cultuur. En wat doet men dan, meer studies, meer uitleg bieden aan alle gezinnen, maar dan vanuit die internationale druk. Doe dat dus meteen vandaag! IPV Burgemeesters opstoken, die ook slaan... 

 

Meer lezen.

http://www.nieuwwij.nl/column/corrigerende-tik/ note. Waarom slaan kinderen terug, omdat ze zelf worden geslagen en mens zijn = gelijk... dus men handeld zoals elk mens zou doen... Terug wat hen is aangedaan... Begin dus nooit met een drempelverlager... zoals uberhaupt stemverheffen of slaan... Nou moet de Nederlander slaan afleren... dus stemverheffen is pas deel 2. En andere handelingen die nu als niet mishandelend staan beschreven... Maar zodra de drempel omlaag gaat... door jezelf of een ander op school die schreeuwt, schreeuwt de hele buurt op het laatst als een kippenhok, en krijgen kinderen slaag... Etc... Van kwaad tot erger...

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/17644-de-pedagogische-tik-verbieden-van-slaan.html

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/145961/Vertrouwensartsen-verwerpen-pedagogische-tik.htm 

notebij dit artikel. Óok moet de uitleg verandert... dit is geen propoganda... dat zou suggereren dat men liegt... terwijl het is bewezen dat slaan slecht is, en men inderdaad als volwassenen onder elkaar dit ook niet pikt... dus elk mens gelijk is, zo ook een kind, aan een volwassene... 

http://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2014/8/Pedagogische-tik-moet-kunnen-1576922W/

http://kiind.nl/articles/138/Pedagogischetik.html

http://www.nu.nl/werk-en-prive/2089173/corrigerende-tik-maakt-kinderen-minder-intelligent-.html

http://www.nu.nl/werk-en-prive/2089173/corrigerende-tik-maakt-kinderen-minder-intelligent-.html

http://www.metronieuws.nl/lifestyle/corrigerende-tik-toegestaan/SrZkej!KRDSU3VxSNc5U/

http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/03/in-nederland-nam-de-tweede-kamer-in-september-2006-een-wet-aan-die-een-pedagogische-tik-verbiedt

 

Verder lezen. 

http://plazilla.com/page/4295155938/the-most-inspiring-movie-babies-shows-where-babies-around-the-world-are-happiest.

http://plazilla.com/page/4295155836/how-to-solve-things-etic-emic-sophisticated

http://plazilla.com/page/4295155128/achterstandswijk-of-probleemwijk

http://plazilla.com/page/4295155110/een-misvatting-op-de-basisschool-rechtzetten-er-zitten-alleen-slimme-kindertjes

http://plazilla.com/page/4295154373/free-alison-education-vs-free-coursera-university

http://plazilla.com/page/4295154303/de-economische-crisis

http://plazilla.com/page/4295154202/how-the-eyes-work-photons-inverse-problem-seeing

http://plazilla.com/page/4295154024/leuke-dingen-met-kinderen-doen-koken-met-kinderen

http://plazilla.com/page/4295153547/something-to-do-to-be-to-become

http://plazilla.com/page/4295153528/robots-en-zelfrijdende-auto-s-wil-je-een-baan-in-nederland-zul-je-slim-moeten-zijn

http://plazilla.com/page/4295152487/creations-all-comes-from-what-s-in-the-universe

http://plazilla.com/page/4295152252/planning-met-kinderen-elke-dag-je-abcd-plan

http://plazilla.com/page/4295152107/to-think-about-people-need-real-solutions

http://plazilla.com/page/4295151827/nederland-money-problems-solved-we-kunnen-dus-alles-oplossen

http://plazilla.com/page/4295151757/change-the-world-with-making-houses-children-and-adults-therapy

http://plazilla.com/page/4295151556/zorg-probleem-opgelost-binnen-2-jaar-robots-in-ziekenhuizen-ouderen-huizen-en-verpleeghuizen

http://plazilla.com/page/4295151356/goedkoop-uiteten-uitontbijt

http://plazilla.com/page/4295151127/een-wonder-gratis-met-de-trein-kinderen-tot-12-reizen-vanaf-2015-allemaal-gratis-met-de-trein

http://plazilla.com/page/4295151104/4-en-5-oktober-2014-gratis-entree-nemo-weekend-van-de-wetenschap-wiskunde-is-overal

http://plazilla.com/page/4295150737/titel

http://plazilla.com/page/4295150618/you-create-het-krijgen-van-baby-s

http://plazilla.com/page/4295150480/gelukkige-kinderen-kunnen-minder-hebben-raken-eerder-depressief-na-nare-situaties

http://plazilla.com/page/4295150478/anti-schreeuwen-schreeuwen-is-ook-geweld-zeker-als-juf

http://plazilla.com/page/4295150206/fibromyalgie-heet-eigenlijk-central-sensitization-de-precieze-oorzaak-is-gevonden-een-allergie-van-het-zenuwstelsel

http://plazilla.com/page/4295148643/misschien-is-een-crisis-oplossen-wel-leren-hoe-mensen-leren

http://plazilla.com/page/4295146928/leuke-gratis-dingen-doen-met-kinderen-de-stad-ernaast

http://plazilla.com/page/4295146913/bewustzijn-zelfkennis-en-ruimtelijk-inzicht

http://plazilla.com/page/4295146206/het-leven-kan-perfect

http://plazilla.com/page/4295146015/eten-drinken-sex-en-cocaine-een-overlevingsgevoel-waardoor-een-goed-gevoel

http://plazilla.com/page/4295145775/gratis-tablet-gratis-smartphone-gratis-vakanties-gratis-ipad

http://plazilla.com/page/4295145248/narcisme-narcisme-vs-alleen-zijn-superieur-voelen-vs-superieur-zijn

http://plazilla.com/page/4295144861/gratis-in-de-zomer-leuke-dingen-om-met-kinderen-te-doen

http://plazilla.com/page/4295143945/opschonen-van-je-hersenen-met-meditatie

http://plazilla.com/page/4295142577/enige-systeem-in-het-leven-dat-telt-het-leven-voedsel-huis-werk-en-transport

http://plazilla.com/page/4295140992/je-bent-altijd-in-er-is-geen-vaste-hot-or-not-jij-bent-er

http://plazilla.com/page/4295140984/we-vallen-door-elkaar-als-het-land-valt

http://plazilla.com/page/4295140680/basisscholen-nu-echt-een-rommel

http://plazilla.com/page/4295139436/geweld-wordt-niet-opgelost-men-bouwt-een-gay-village

http://plazilla.com/page/4295139291/basis-echt-afvallen-werken-aan-het-juiste-ideaal-aangepast-aan-je-lijf

Vind al m'n artikelen in mijn zilla's op mijn startpagina op Plazilla, als Chippies. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.