De Etrusken in Rome

Door The Belgian Cyclist gepubliceerd op Saturday 15 November 15:00

Inleiding

In de geschiedenisboeken worden de Romeinen vaak gezien als een volk dat uitblonk in architectuur en bouwkunst. Maar als we naar de periode voor de Romeinen kijken, vanaf 1100 voor Christus, leefde er een zeer hoogontwikkeld volk in centraal Italië dat eigenlijk verantwoordelijk is voor bouwtechnieken uit die tijd: de Etrusken. De 
Romeinen erfden hun schrift, cultuur en godsdienst van dit zeer bijzondere volk dat 
ongeveer 700 jaar lang het huidige Toscane en Umbrië beheerste.

Komst van de Etrusken in Rome

Rond de 7e eeuw v.C. breidden de Etrusken hun macht uit over Latium, de provincie 
waar Rome ligt. Ook de Latijnse en Sabijnse dorpen op de zeven heuvels aan het 
Tibereiland komen onder hun gezag. Volgens de overlevering hebben drie Etruskische koningen over Rome geregeerd, van 616 tot 509 v.C. De meest gekende van deze koningen was Tarquinius Priscus. In één generatie tijd werd Rome omgevormd van een verzameling van dorpen tot een echte stadsstaat naar Etruskisch voorbeeld. De hutten van paalwerk, leem en stro verdwenen om plaats te maken voor het Etruskische atriumhuis. Weldra werd zelfs het marktplein te klein voor de groeiende bedrijvigheid. De veehandelaars en de groenteboeren verhuisden naar de oude handelsplaatsen aan de Tiber, waar de veemarkt en de groentemarkt ontstonden (Forum Boarium en Forum Holitorium).

Verwezenlijkingen onder Tarquinius Priscus

Tijdens de regering van Tarquinius Priscus zijn er een aantal grote projecten 
gerealiseerd, zoals de ommuring van de stad (later voltooid door zijn opvolger Servius Tullius) en de aanleg van het Cloaca Maxima (grote riolering die uitmondde op de Tiber). Tevens richtte Tarquinius het Circus Maximus op. Één van zijn belangrijkste 
bijdragen wordt de oprichting van de Tempel van Jupiter Optimus Maximus op de 
Capitolijn genoemd. Dit heiligdom was tijdenlang de belangrijkste religieuze plaats in 
de Romeinse wereld. De Etruskische kunstenaar Vulca van Veii zou in opdracht van Tarquinius Priscus het cultusbeeld van Jupiter hebben vervaardigd. De bouw van de tempel werd onder Tarquinius Superbus voltooid.

Invloeden van de Etrusken

Op politiek, militair, cultureel en religieus gebied hebben de Etrusken een belangrijke 
invloed op Rome uitgeoefend. Het oorspronkelijke Rome werd gevormd door het vruchtbaar samenbrengen van de landbouwtradities van de Latijns-Sabijnse dorpelingen met de reeds hoog ontwikkelde stadscultuur van de Etrusken. In die tijd kreeg Rome ook het uitzicht van een stad. De aanleg van het Forum Romanum en andere marktpleinen, de bouw van openbare gebouwen, de groei van de Capitolinus tot het religieuze en militaire centrum bonden de zeven heuvels samen tot een stedelijke gebied.

De ondergang van de Etruskische samenleving

In de klassieke en Hellenistische periode van 480 voor Christus tot 40 voor Christus 
verliezen de Etrusken door opkomst van de Romeinen hun macht. In 474 voor Christus verliezen de Etrusken de zeeslag bij Cumae waardoor hun handelsroutes naar het oosten werden afgesneden. Vanaf dat moment bleef Rome groeien: de stad groeide zo snel dat het Romeinse volk honger leed. Het volk ging daarop de graanschuren van de Etrusken leegplunderen. Hiermee nam de rijkdom van de Etrusken zodanig af dat de Romeinen de macht konden overnemen. De Romeinen veroverden stad na stad op de Etrusken. Omdat de Etrusken geen militaire ervaring en eenheid hadden, gingen deze veroveringen zonder moeite. In de derde eeuw voor Christus komt Etrurië onder het gezag van de Romeinen, maar het volk verdwijnt niet meteen: In 80 voor Christus krijgen alle Etrusken het Romeins staatsburgerschap en maken sommige families nog deel uit van de politiek in Rome. Echter circa 10 voor Christus verschijnt de laatste Etruskische tekst en verdwijnt het ooit zo rijke en machtige volk.

Wil je meer lezen over de Romeinen?

  • Lees hier over de Julisch-Claudische dynastie.
  • Neem hier een kijkje voor informatie over het tweede triumviraat.

The Belgian Cyclist, november 2014

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.