Turkse jongeren in Nederland staan massaal achter Islamitische Staat (IS)

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Thursday 13 November 18:40

Een geenszins verbazende doch niettemin ronduit schokkende 72% van de Turkse jongeren in Nederland blijkt achter de opmars van Islamitische Staat (IS) te staan. Dat blijkt uit een door onderzoeksbureau Motivaction gehouden peiling. Hier in Amerika zou men een dergelijk cijfer een ‘eye-opener’ (ogen-opener) noemen.

2d68b6f39218db252069cc305e1629f3_medium.

De harde realiteit
Alsof het voornoemde percentage nog niet erg genoeg is, zijn er nog meer cijfers uit het onderzoek naar voren gekomen waaruit de ernst van de situatie mag blijken. Zo beschouwt 90% van de ondervraagden Syrië-gangers als ‘helden’ en keurt maar liefst 80% jihadistisch geweld tegen niet- of andersgelovigen goed. Zouden deze cijfers, die niets dan de harde realiteit vormen, het dan misschien eindelijk voor elkaar kunnen krijgen om politiek-correct Nederland wakker te schudden voor het te laat is? Het ‘kleine groepje dat het verpest voor de rest’ blijkt immers een overweldigende meerderheid te zijn...

Lichtpuntje
Een opmerkelijk lichtpuntje dat eveneens uit het onderzoek naar voren is gekomen en dat ik niet wens te negeren wordt door de Marokkaanse jongeren gevormd. Onder hen is ‘slechts’ 18% de mening toegedaan dat Syrië-gangers helden zijn. Nog steeds te veel, maar gelukkig verre van een meerderheid. Bovendien keuren de meesten, in tegenstelling tot hun Turkse leeftijdsgenoten in Nederland, het gebruik van geweld tegen niet- of andersgelovigen juist af.

Voor gek verklaard
Jarenlang zijn politici in heel Europa die voor wat immigratie betreft juist niét hun ogen in hun zakken hebben zitten voor gek verklaard en verketterd door een met het vingertje wijzende politieke elite die traditiegetrouw hardnekkig heeft geweigerd om de waarheid onder ogen te komen. Denk daarbij aan mensen als Geert Wilders, Bart de Wever en Marine Le Pen, die domweg om de haverklap het predikaat ‘nazist’, ‘fascist’ of ‘haatzaaier’ werden aangepraat. Toegegeven, iemand als Wilders heeft de neiging om iedere moslim over een kam te scheren. En hoewel ik me in dat aspect van zijn standpunten beslist niet kan vinden – niet in de laatste plaats omdat de gematigde moslim in mijn optiek dringend nodig is om hun radicale geloofsgenoten effectief te bestrijden – moet ik erkennen dat hij in ieder geval het grote gevaar ziet van de agressieve islam. Dit in tegenstelling tot het merendeel van zijn collega’s in Den Haag en elders in Europa, die kennelijk niets anders kunnen doen dan het te pas en te onpas strooien met even lelijke als onterechte beschuldigingen.

Immigratiebeleid Nederland faalt in alle opzichten
Tolerantie. Daar draait het sinds jaar en dag om in Nederland, met name op het gebied van immigratie. Immigranten zijn hier tot in het belachelijke aan toe welkom en daar betaalt de gewone Nederlander tegenwoordig een hoge prijs voor in de vorm van haatzaaiende moskeeën, uitkeringen voor een absurd hoog percentage werkloze allochtonen, het ontstaan van heuze sharia-wijken en uit de pan rijzende criminaliteit die toch écht een stuk hoger ligt onder niet-westerse allochtonen. Onzin? Nee hoor, trek de cijfers er maar op na. En nog steeds lijkt de maat nog niet vol: ondertussen zijn autochtone Nederlanders verworden tot tweederangs burgers in hun eigen land. Het einde van Zwarte Piet zoals we hem hebben gekend is daar een uitstekend voorbeeld van. Alles bij elkaar opgeteld moge het duidelijk zijn dat de geitenwollensokkenbenadering ten opzichte van immigratie keihard heeft gefaald.

996521e967f00831fae28ad70aa9c6fe_medium.

Hoe nu verder?
Persoonlijk heb ik er altijd een bloedhekel aan wanneer mensen stellen dat iets niet goed wordt gedaan, maar ondertussen geen flauw idee hebben over hoe ze het dan zelf zouden aanpakken. Daarom volgt hieronder een opsomming van mijn eigen ideeën die tot een oplossing moeten leiden.
-Op jihadreis naar Syrië of een ander oorlogsgebied in het Midden-Oosten? Dan niet arresteren, dat kost de Nederlandse belastingbetaler alleen maar geld. Laat maar vertrekken en verklaar paspoort ongeldig zodra de desbetreffende jihadist in het vliegtuig is gestapt;
-Wederopbouw van het Nederlandse leger – dat momenteel nauwelijks een vuist kan maken – en expansie van andere legers in Europa opdat IS overal ter wereld met man en macht bestreden kan worden. Schrap alle militaire beperkingen voor Duitsland die het land na de Tweede Wereldoorlog zijn opgelegd. We leven nu in een andere tijd met andere vijanden en van de Duitsers die deel hebben genomen aan de Tweede Wereldoorlog is nauwelijks nog iets over;
-Permanente en grootschalige aanwezigheid van de politie in sharia-wijken met als doel dat de Nederlandse wet- en regelgeving wordt nageleefd en niet de sharia;
-In het extreme geval van een hoeveelheid geweld in sharia-wijken die de politie niet aankan: stuur het leger erop af om de openbare orde te herstellen;
-Strengere controle op de preken en verkondigingen van moskeeën;
-Onmiddellijke sluiting van alle moskeeën die op haatzaaien worden betrapt;
-Onmiddellijke sluiting van alle islamitische scholen die op haatzaaien worden betrapt;
-Ervoor zorgen dat gematigde moslims meer betrokken raken bij de aanpak van het probleem. Een goed begin hiervan zou zijn om ze de gelegenheid te geven om zich luider en duidelijker te laten horen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de media;
-Veel Turken in Nederland leveren hun Turkse paspoort niet in. Dat betekent dat we waarschijnlijk veel radicale Turken het Nederlanderschap op relatief eenvoudige wijze kunnen ontnemen en terug naar Turkije kunnen sturen. Het lijkt me dan ook voor de hand liggen dat we dankbaar van die gelegenheid gebruikmaken. Verder dienen we na te gaan voor welke nationaliteiten een soortgelijke koers kunnen bevaren;
-Opgepakte en schuldig bevonden jihadisten die uitsluitend een Nederlands paspoort hebben dienen de zwaarste straffen opgelegd te krijgen die binnen het Nederlandse recht mogelijk zijn;
-Wie naar Nederland komt, dient zich aan te passen aan de Nederlandse cultuur en de Nederlandse normen en waarden. Niet andersom!
-Geen voorkeursbehandelingen meer voor allochtonen. Gelijk betekent niet minder, maar ook niet meer. Weg dus met Arabische Hema’s en soortgelijke onzin!

Tot slot
Zoals ik aan het begin van dit artikel al zei, waren de cijfers welliswaar schokkend, maar kwamen ze voor mij niet als een verrassing. Ik wist al geruime tijd dat het geen ‘klein’ groepje was. Hopelijk breekt er spoedig een tijd aan waarin ik en met mij een groeiend aantal mensen niet langer een minderheid vormen. Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat gematigde moslims wat mij betreft meer dan welkom zijn in de strijd tegen het moslimfundamentalisme.

ac00ccb193d13674409b1a3612b44efb_medium.

Door mij geschreven, gerelateerde artikelen
Aanval op klinieken in Nigeria: hulpverleners, vrouwen en kinderen doodgeschoten
Bejaarde man mishandeld en bewusteloos geslagen om broodje mexicano
De multiculturele samenleving is (niet) geslaagd
Fenomeen islamisering bestaat wel degelijk
In memoriam: de slachtoffers van 9/11
Islamitische Staat (IS) moet met wortel en al worden uitgeroeid
Nieuwe fase islamisering: moslimwijken in Nederland een feit
Reputabele moslims halen wereldwijd uit tegen IS. Eindelijk een tegengeluid!
Terroristische bomaanslagen Boston: het perspectief vanuit Amerika van een Nederlander
Zaak-Yunus: hoop moslims weer eens op hun veel te lange teentjes getrapt

Bron
NOS
Afbeeldingen van Google

Reacties (24) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Sowieso gek, dat er niemand deze groep kon helpen... want iets dat is verboden, is nu in een groot aantal toch gevolgd... te vergelijken alsof men ineens massaal aan een illegale drug is begonnen, maar dan in 1 bepaalde groep... verspreid over een aantal landen... wel is het erger, want drugs leid wel tot bendes etc, maar de grondlegging is anders in deze strijd...

waardoor dit verboden is... niet wegens de wanorde, van drugs en de mogelijke dood, maar de echte ellende, en gevaren, om dit aan te hangen... en de verschrikkelijke grondlegging...

Erg dat terwijl al deze mensen westers leefden, toch radicaliseerde... echt erg...
Zouden die mensen al een tijdje over de grens hebben geronseld? Daar bij hen... En dan zo kunnen overwaaien? Dan moeten we het overal dieper in alle landen aanpakken, niet alleen hier... Dan heb je over kinderen die zo opgroeien, en bijna niet beter meer weten... Verschrikkelijk... en iets om meteen te onderzoeken en wat aan te doen...

Vooropgesteld, ik ben een tegenstander van radicalisering en ik ben het dan ook grondig oneens met de opvattingen en methodes van IS.

Maar ik ben ook tegen alle vormen van (on)bewuste propaganda die uitnodigt tot een heksenjacht :)

Er is op het internet (waaronder ook op de site van nos) nog meer informatie omtrent dit onderzoek te vinden, informatie welke deze kwestie toch wel in een iets ander licht zet.

De bewuste enquete betrof een onderzoek waarbij 300 Turkse jongeren tussen de 18-34 jaar betrokken waren. Volgens FORUM, de opdrachtgever van de enquete, heerst in deze groep analfabetisme en digibetisme (...)

Verder bleek uit de enquete dat deze groep tevens pro-democratische opvattingen heeft (93%) en tegen de vestiging van een Kalifaat is (74%).

Dat is natuurlijk een contradictio in terminis die wat mij betreft uiteraard te denken geeft. Hoe kan zo'n tegenstelling bestaan?

Volgens Forum "kunnen de opvallende opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren mogelijk verklaard worden door hun Turkse referentiekader: zij volgen het nieuws over de regio vooral via Turkse televisie (86%) en zijn uitgesproken positief over het beleid van (en banden met) de huidige Turkse regering, die een eigen visie op de conflicten in de Gazastrook, Syrië en Irak heeft."

"Aangezien Turkse media het vooral hebben gemunt op aanhangers van het regime-Assad en op Koerdische strijders, zien Turkse Nederlanders volgens Forum niet IS, maar deze twee groepen als grootste bedreiging in de regio. Van een 'grootschalige radicalisering' onder Turks-Nederlandse jongeren lijkt geen sprake, zegt het instituut."

Bronnen:

http://www.republiekallochtonie.nl/veel-kritiek-op-onderzoek-van-forum-en-motivaction-naar-moslimjongeren

http://www.forum.nl/Home/Publicatiedetail/NewsListId/17/NewsItemId/2777

http://nos.nl/artikel/720394-turkse-jongeren-jihadist-is-held.html
Indien er sprake zou zijn van de wil van integratie zouden ze misschien naar de NL-televisie kijken?
[[Deleted]]
Oei Thalmaray, dat is een suggestieve opmerking met een negatieve connotatie richting Turkse jongeren.

DIt artikel beweert dat de Turkse jongeren in Nederland massaal achter IS zouden staan, wat een misvatting is. Jouw opmerking doet in dit verband dan ook niet ter zake.

Maar om er toch even op in te gaan, hier in Indonesië kijk ik vrijwel uitsluitend naar Nederlandse televisie en zelden naar Indonesische zenders. Toch wordt ik hier door de autochtone omgeving als geïntegreerd beschouwd.
Nederlanders in Canada hebben ook veel delfts-blauw...lol... dat is waar...ieder houdt ook thuis... ondanks het nieuwe leven daar...
Al ben ik kwa televisie voor de australische manier... al het nieuws van de wereld... je ziet echt bijna een uur alles vanuit de hele wereld... Niet alleen regionaal etc... Dat komt zelfs als laatste...
Kortom: Je moet niet alles klakkeloos aannemen wat je leest, maar ook zelf op onderzoek uitgaan en blijven nadenken. En je ook realiseren dat een en ander ook afhankelijk is van opleiding en leeftijd. Zoals de laaggeschoolden hier ook uit hun dak gaan over zwarte Piet is dat bij Turken niet anders over IS. Vraag het een goedopgeleide Nederlandse Turk die bij een Nederlands bedrijf werkt en je zult hele andere resultatene krijgen van je onderzoekje dan wanneer je bij de deur van een theehuis gaat staan. Die Turken zijn sowieso Turkser dan de Nederlandse Turken.
Als het slechts gaat om Moslim bashen dan is het wel een goed artikel ja.
Les excuses sont faites pour s'en servir. Sinds wanneer is een mindere opleiding of leeftijd excuus voor adoratie van beestachtige praktijken?
inderdaad! Mee eens, alle mensen moeten zich gedragen!
Het excuus is dat die mensen nog niet hebben leren nadenken of het simpelweg niet kunnen en daardoor alles geloven wat ze horen/lezen in hun omgeving (ook niet anders) en zo houden ze dat in stand.
En daarbij zijn ze ook gevoeliger voor omgevingsinvloeden. Als hun vrienden het zeggen dan is het moeilijk om iets anders te zeggen. Zoals ik merk dat je niet kunt zeggen dat je het wel eens bent met die niet-zwarte Piet. Dan word je uitgemaakt voor landverrader. :) Dus als je 19 bent en Turks en alleen Turkse vrienden hebt, dan kun je alleen maar hopen dat die niet zo'n mening hebben. Verder hebben die daar in het Midden Oosten allemaal een hekel aan elkaar en is het dus niet echt verwonderlijk dat ze het allemaal minder erg vinden dan wij. Wij zouden dit niet accepteren als de Duitsers dit bij de Belgen deden, maar nu doen we eigenlijk ook niks. Koerden en Turken is helemaal een verhaal apart, dus ja, dit zijn dingen die wij nooit zullen begrijpen. Gelukkig!
Wel onderzoek doen.

Respondentenselectie
Het onderzoek in 2014 is uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme, digibetisme en onbekendheid met online onderzoekspanels is het bij deze groep niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren.

Betrouwbaarheidsmarges
Met de huidige steekproefgrootte gaan de volgende betrouwbaarheidsmarges gepaard:
Turkse en Marokkaanse Nederlanders: n=704. Bij een uitkomst van 50% hoort voor deze steekproef een nauwkeurigheidsmarge van (maximaal) 3,7%. Dit wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 95% het werkelijke percentage tussen de 46,3% en 53,7% ligt.
Marokkaanse Nederlanders: n=404. Bij een uitkomst van 50% hoort voor deze steekproef een nauwkeurigheidsmarge van (maximaal) 4,9%. Dit wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 95% het werkelijke percentage tussen de 45,1% en 54,9% ligt.
Turkse Nederlanders: n=300. Bij een uitkomst van 50% hoort voor deze steekproef een nauwkeurigheidsmarge van (maximaal) 5,7%. Dit wil zeggen dat met een waarschijnlijkheid van 95% het werkelijke percentage tussen de 44,3% en 55,7% ligt.

http://www.motivaction.nl/kennisplatform/persberichten/onderzoeksverantwoording-bij-forum-verkenning-nederlandse-moslimjongeren-en-de-arabische-herfst
Uiteraard mag je mij er gerust op wijzen dat ik 'wel onderzoek moet doen'. Dat is jouw goed recht. Maar heb je dit dan ook gelezen?

Door analfabetisme, digibetisme en onbekendheid met online onderzoekspanels is het bij deze groep niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren. Voor het ondervragen van de Nederlandse moslims is net als voor het onderzoek in 2011 om deze reden gebruik gemaakt van een combinatie van online en face-to-face-veldwerk (mixed-mode veldwerkmethode).
Uit het MixxitPanel van Motivaction (n=59)
Face to face werving (n=645)

En verder:

Daar waar nodig, is het interview in het Turks, het Marokkaans-Arabisch of het Berbers uitgevoerd.

Oftewel, het overgrote merendeel is face to face geinterviewd, zo nodig in de eigen taal ook nog.

Verder onderstreept hetgeen je hierboven hebt geschreven alleen maar de ernst van de situatie. We hebben hier namelijk te maken met een uitkomst van 72%. Passen we de marges (voor de Turkse Nederlanders, dus 5,7%) toe, dan hebben we het over ofwel 66,3% ofwel 77,5%. Jij bent dus van mening dat die percentages in dat geval geen enkele reden tot zorgen zijn?

Overigens vind ik het tamelijk ironisch dat je mij eerst op de vingers tikt over de betrouwbaarheid van het gehouden onderzoek en vervolgens het volgende zegt:

Quote:
"Zoals de laaggeschoolden hier ook uit hun dak gaan over zwarte Piet is dat bij Turken niet anders over IS. Vraag het een goedopgeleide Nederlandse Turk die bij een Nederlands bedrijf werkt en je zult hele andere resultatene krijgen van je onderzoekje dan wanneer je bij de deur van een theehuis gaat staan."

Oftewel: hoogopgeleide Turken gaan niet naar moskeeën, niet naar supermarkten, lopen niet in winkelstraten, gaan niet naar theehuizen, zijn niet te vinden bij onderwijsinstellingen(!), zijn doorgaans geen lid van sportverenigingen, doen niet aan buurthuizen en zijn ook in hun eigen huis niet te vinden? Als je iets aanhaalt, doe het dan asjeblieft wel volledig. Voorts lijkt het me volstrekt logisch dat je beslist geen representatieve steekproef kunt houden als je alleen maar hoogopgeleide Turken zou interviewen.
Ik heb al heel wat geschreven over bovengenoemde punten, werd me niet in dank afgenomen. Maar allé met jou zijn ze het wel eens dus je bevestigd toch enkele inzichten van mij, goed artikel.
Volledig mee eens. De oorlog is al lang begonnen (9/11) en het einde is nog niet in zicht. Een groot deel van de ellende die toekomstig op onze hoofden zullen vallen hebben we te danken aan de politiek correcte utopisten die niet beseffen dat ondanks dat we de hand zijn die hen voeden we serieus zullen gebeten worden. Met zulke cijfers zou men zich afvragen of een gematigde moslim überhaupt wel bestaat (al hoop ik van wel). Islam is niet verenigbaar met een moderne democratische maatschappij. Positieve discriminatie is alleen maar culturele zelfmoord en collaboratie met mensen die ons niet waardig achten om te leven. Europa is op een rampkoers aan het varen, omdat onze volkeren liever de utopisten uithangen en wereldverbeteraars spelen. De ontnuchtering zal dodelijk zijn.
Ik denk zelfs omdat we simpelweg met minder zijn.. je kunt ons bijna als een stam beschouwen... een bedreigd soort... echt... eerlijk een paar miljoen tussen zoveel biljoen... ik denk dat dat is waarom...en dat geloof toevallig is ontstaan... door zintuigelijke waarnemingen etc,... in de mythologie is een verandering geweest... ontelbare ideeen over wat god zou zijn etc...veranderde...maar uiteindelijk toevallig op dit moment dat de wereld explosief groeide en wij niet... gebeurd dit...dus neemt dit de overhand... het had elk geloof kunnen zijn...