De Unie van Atrecht en de Unie van Utrecht

Door Reinetta gepubliceerd op Wednesday 05 November 17:05

In 1576 werd de Pacificatie van Gent gesloten, het belangrijkste van de Pacificatie van Gent was dat de Spaans soldaten uit de Nederlanden moesten vertrekken. Steeds meer steden in Nederlanden gingen over tot het protestantisme. In het begin van 1578 was Amsterdam de enige katholiek stad in Holland, daarom werd in 1578 de Alteratie van Amsterdam gesloten, daarmee moest het katholieke stadsbestuur verplicht opstappen. Uiteindelijk vormden zich in de Nederlanden twee groepen: de protestanten en de katholieken. De protestanten woonden in de Noordelijke Nederlanden en sloten samen de Unie van Utrecht en de katholieken die in het Zuidelijke Nederlanden woonden sloten de Unie van Atrecht.

Pacificatie van Gent
Oranje kreeg door onderhandelingen steeds meer steden aan de kant van de opstand. Vooral de regenten in de steden kozen voor de opstand. De Spaanse troepen waren op dit moment nog wel in de Nederlanden. In steden die waren aangesloten bij de opstand werden veel kerken in bezit genomen door de calvinisten. Ze namen soms zelfs de macht over in de stad. De mensen in de Nederlanden kregen een steeds grotere afkeer tegen de Spaanse soldaten die zich erg misdroegen in de Nederlanden. In bijvoorbeeld 1567 werd Antwerpen door Spaanse troepen geplunderd, hierbij werden 8000 mensen vermoord en 600 huizen afgebrand. Door zulke gebeurtenissen zag Willem van Oranje zijn kans om door middel van onderhandelingen in Gent de terughoudende steden aan de kant van de opstand te krijgen. Met deze steden sloot hij de Pacificatie van Gent. Het belangrijkste dat in de Pacificatie van Gent stond was dat de Spaanse soldaten uit de Nederlanden moesten vertrekken. Verder werd in de Pacificatie van Gent gewetensvrijheid vastgelegd. Deze pacificatie was voor Willem van Oranje het gloriemoment. Hij had nog nooit eerder zoveel steden aan de kant van de opstand kunnen krijgen.

Alteratie van Amsterdam
Na de Pacificatie van Gent ging van Oranje verder met het versterken van zijn positie in Zeeland en Holland, dit was niet verboden volgens de Pacificatie van Gent. Hij moest wel eerst met de steden een satisfactie sluiten. In het begin van 1578 was Amsterdam de enige stad in Holland die nog aan de Spaanse kant stond. Het gebied rondom Amsterdam werd onveilig gemaakt door de geuzen (de Nederlandse opstandelingen). Hierdoor vertrokken veel kooplieden, de handel kwam bijna stil te liggen in Amsterdam. Er werd steeds meer druk op het Amsterdamse stadsbestuur gezet, het stadsbestuur moest toegeven. Toen kwam uiteindelijk ook een satisfactie tot stand voor Amsterdam. Met deze satisfactie werd de protestantse kerk toegestaan, maar de katholieke kerk bleef bevoorrecht. Er werd toen ook een commissaris voor Amsterdam benoemd door Willem van Oranje. Deze commissaris liet toe dat de positie van de katholieken werd verkleind. Hierop volgde de alteratie, het katholieke stadsbestuur moest opstappen. Het katholieke stadsbestuur werd uit de stad gezet en vervangen door een calvinistisch stadsbestuur. Door dit alles was Amsterdam in de herfst van 1578 een protestantse stad geworden.


Unie van Atrecht en Unie van Utrecht
In de Brabantse, Vlaamse, Gelderse en Utrechtse steden probeerden goed georganiseerde calvinisten de macht te grijpen. De katholieken voelden zich hierdoor bedreigd, zij waren niet meer veilig, dit was hun overigens wel in de Pacificatie van Gent beloofd. Inmiddels was er ook een nieuwe landvoogd aangesteld, Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Parma. Hij moest van Filips II de positie van de katholieken weer herstellen. Al gauw kreeg hij de gebieden Artesië en Henegouwen los van de Pacificatie van Gent. Deze gebieden sloten in 1579 de Unie van Atrecht, zij hoorden bij Filips II. De opstandige gewesten in noorden voelden zich ook genoodzaakt om zich aaneen te sluiten, daardoor kwam in 1579 ook de Unie van Utrecht tot stand. Het doel van de Unie van Utrecht was om er voor te zorgen dat de gewesten zelfstandig zouden blijven en zich daardoor beter konden verdedigen. In de Unie van Utrecht was geen sprake meer van godsdienstvrede, voortaan mocht elke gewest zelf zijn godsdienst zelf bepalen.

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Atrecht heet tegenwoordig Arras en ligt in het noorden van Frankrijk.
Dat zijn bekende geluiden uit onze geschiedenis. Weet je toevallig ook hoe het voormalige stadje Atrecht tegenwoordig heet en waar het is gelegen!?
Een hele knappe.