Een misvatting op de basisschool rechtzetten... Er zitten alleen slimme kindertjes!

Door Chippies gepubliceerd op Wednesday 05 November 11:03

Alle kinderen op de basisschool zijn slim!

Ik hoor te veel stempels op zo'n kind, als ik een school van nu binnen loop, maar elk kind is er slim... 

 

Denk even dubbel voor je iets zegt... Alles eindigt als A B of Ctje... 

De d en e en f... zakken of af naar speciaal onderwijs, waar ze als nog eindigen met LBO of MBO... maar dat duurt voor hen iets langer... 

Of Stijgt weer wat... en eindigt alsnog als ctje...

 

Maar elk kind kan er leren. Anders zat het er niet. 

Zoiets als elke kleurling is ook een mens. Er is geen verschil. Alle mensen zijn gelijk. Zoiets als welke achterstandswijk, als er dure auto's voor ieders deur staan, alleen omdat er allochtonen wonen? Of omdat die ouders van die kinderen geen A, B, C konden halen op school en meerendeel eindigden met LBO... Wegens de sfeer van vroeger op scholen... De gegevens van vroeger zeggen niet veel over nu... Als daar andere redenen zijn voor die mindere waarde die men kon krijgen... Nu pas is er zo'n goed A,B,C systeem... Met duidelijke lijnen en beter onderwijs. 

Het zegt niets over zo'n kind, wat een ouder dan vroeger kon bereiken wegens die omstandigheden van toen (wel als het echt aan de ouder zelf lag, en mogelijk het kind een zelfde IQ zou hebben wegens DNA etc...  Dan nog, de omstandigheden van nu zijn veel beter, dus zelfs dat wat vroeger een achterstandje werd, zou nu goed mee kunnen komen, zeker als het uberhaupt op de basisschool van nu komt. Je hebt dan voldoende kansen om goed mee te komen.)

Dit kind op de basisschool is dus standaard slim. En zit op een van die goede scholen van ons in Nederland. 

 

Die oprechtheid verdient elke kind. "He slimmert, je zit wel even op de basisschool!" 

Wat doe je een mens aan, als je hem onderwaardeerd bij start? Of na een tijdje? Onrecht. En verdriet. Een dsm ziekte zoals depressie, en dat kan leiden tot de vervroegde dood... 

Dus wat zeg je eigenlijk? 

Die volledige oprechtheid, van wat zit er nu echt voor me. Is een nood, voor elk mens. En de kwaliteit van ons land. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSDP-FW3-TV7AIw0hZLPWqWat betekent de basisschool?

Dit kind kan later werken. Op gemiddeld, of hoger niveau. Een enkeling op lager nieau. Maar echt laag niveau, of kinderen die met handicaps leven die het werken zal bemoeilijken, zitten over het algemeen niet op de gewone basisschool. En dan nog dat wat ondanks alles dat het heeft, op zo'n speciale school zit, komt er ook. Krijgt ook een baan. Slim genoeg om te werken. 

Er zijn wel verschillen. al ligt dat op de gewone basisschool aan de hoge kant. Hoe komt dat?

  1. De hollanders zijn gemiddeld erg slim, vergeleken met de wereld bevolking. 
  2. Kinderen met problemen, gaan meestal naar de speciale school, tenzij het probleem geen hinder geeft aan het kind op de gewone school. Een rugzakje is dan geen probleem, dat het naar speciaal onderwijs zou moeten.  Wij maken dus verschil tussen gewoon onderwijs en speciaal onderwijs. Waardoor die kinderen met moeite apart les krijgen, om toch mee te komen. Daarmee stijgt het gemiddelde Iq. We laten die kinderen niet uit ons schoolsysteem, maar doen er extra ons best voor, om hen ook een goede toekomst te geven. 

De kinderen op de basisschool, zullen zich dus gaan ontwikkelen en gaan werken. 

 

Wat betekent A B C D E op de toetsen?

  1. A+ is foutloos de stof begrijpen. 
  2. A en B kinderen begrijpen de stof goed.
  3. B is prima. Als streef je nog wel naar een A. 
  4. C is net onder het gemiddelde en moeten in de gaten gehouden...We streven naar een Atje op de scholen. 
  5. Onder C is onvoldoende. De groep met een D krijgen een plan. Waardoor men blijft streven naar A. Maar men hoopt dat het op z'n minst weer een voldoende zal halen.
  6. Onder C waarbij de stof een D, of zelfs een E blijft is maar 35% van de leerlingen. En begrijpt de stof onvoldoende... Blijft zitten kan helpen om het volgende jaar toch hogere cijfers te halen of het kind komt in het speciaal onderwijs terecht, wegens het moeilijk kunnen leren. 

De kinderen op school zijn dus over het algemeen een A, B of C kind. Die laatste groep wordt dus al goed in de gaten gehouden. Ieder streeft naar een A. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQu8ZzaqWjvwiGI-MsnxH7Waarom?

Omdat al het werk goed gedaan moet worden. En als je basis er al niet in zit, kun je straks niet verder leren. Je kunt de basisschool zien als werken in stappen...

Groep 1 leer je over hoeveelheden en dat je daar cijfers aan kunt geven. een taart, is 1 taart etc. een aantal appels aan een boom kun je tellen. 

Groep 1 kan een gemiddeld kind tot 5 tellen. Een heleboel al tot 10 of 20 of zelfs verder. Maar het streven is nog niet zo hoog. Een klein kind dat net naar school gaat. Heeft hiervoor geleerd over seizoenen, en kan wat knippen en plakken. En zal daarmee verder gaan op de basisschool. 

In groep 2 schrijft het al z'n eigen naam en kan het een boel dingen, netjes knippen en kleuren. Gymt leuk mee. Kent alle letters van het alfabet. En sommige kinderen lezen al wat woordjes. 

In groep 3 komt het tellen tot 20, maar vooral ook al optellen, aftrekken en delen door de helft. Daarbij kan het alle letters schrijven, en woorden schrijven. Op het einde schrijft het zelfs een kort verhaaltje. Leest het in het begin boekjes met korte woordjes. Zoals ik ben maan. En leest het op het eind een klein maar met meer tekst geschreven verhaaltje zelfstandig uit. 

In groep 4 Kun je keersommen maken en delen. Leer je dikkere boeken met kleinere letters lezen. Ook kun je in een projectje werken. Maar er heerst nog een Sinterklaas sfeertje, zoals bij de kleinsten. Dit zijn al lang geen kleuters meer, maar ze zijn nog vrolijk, speels, en geloven nog allerlei verhaaltjes. Ze werken aan moeilijkere taakjes, maar zijn nog best klein. Op TV kijken ze naar spongebob, en luisteren graag naar kinderliedjes. Ze dansen graag en maken graag muziek. Al zitten er pas een paar op gitaarles, met echt les, om de techniek eigen te gaan maken. De meeste zwemmen af voor het A diploma. 

In groep 5 wordt alles iets serieuzer. De kinderen praten over iets zwaardere onderwerpen. Zoals de oorlog die er vroeger was. Rekenen al tot 100. Kunnen alle keersommen. Lezen informatieboeken. En kunnen ook dikkere leesboeken tot ongeveer 300 bladzijden lezen. Sommige lezen al eind groep 8. En zijn al aardig geinteresseerd in wetenschap en techniek. 

images?q=tbn:ANd9GcTAQ_hYTD95k1Gk64II4zaNatuur en geschiedenis kende voorheen nog kleine onderwerpen, zoals je familiestamboom, en ging over de natuur zoals de kinderen die van dichtbij mee maakten. Er zijn al wat serieuze onderwerpen gepasseerd. Maar nu gaat het niet alleen over het land china, of belgië. Maar serieuzer over situaties in de wereld, zoals ijstijdjagers en de eerste mens. En wat situaties zoals tussen duitsland en de andere landen in de wereld oorlog van vroeger. 

Hun wereld is een tintje serieuzer, maar knikkeren en rages zijn helemaal leuk! Sommige vieren nog Sinterklaas mee, als alle jaren ervoor. 

In groep 6 wordt er verder gedeelt, naar staartdelingen en kunnen kinderen rekenen tot 1000 en maken keersommen tot 100. 

Breuken, komma getallen en verhoudingen zijn voor de laatste 2 jaren, groep 7 en 8. Maar nu wordt er al een basis voor gelegd. 

De kinderen lezen steeds meer eind groep 8 niveau en informatieboeken. Sommige kinderen zijn al zelf druk bezig met hobbies zoals een instrument bespelen met echt les. Typecursussen en andere hobbies. De wereld van afzwemmen, en de eerste lessen in schaatsen zijn vervangen door eigen hobbies. Naar eigen keuze en interesse. De kinderen ontwikkelen eigen identiteit. 

images?q=tbn:ANd9GcSiTdxR_moqFac0QhcBRNyIn groep 6 wordt de wereld realistischer, meer eigen en zal de wereld met en school en eigen hobbies ook uitbreiden naar steeds meer geen Sinterklaas op de manier voor de kleinsten meer, maar mee helpen met het feest door het maken van surprises.  

In groep 7 zijn de kinderen bijna klaar met de basisschool. Alle kinderen die nog niet op het niveau eind groep 8 lezen, zijn bijna daar of nu ook daar. Techniek wordt meer toegevoegd. De details uit alle vakken worden uitgebreid. En alle kinderen worden in de vakken steeds meer voorbereid op de middelbare school. Daar wordt naar toegewerkt. Waar men eerst toewerkte naar niveau groep 8. Begint men nu met extra stof zoals een eerste klas op de middelbare school zal gaan werken. Zoals rekenen wordt langzaam aan wiskunde. 

In groep 8 zijn de kinderen klaar en sluiten de basisschool af. De laatste kinderen proberen de laatste weken hun niveau nog wat op te krikken. Veel kinderen lezen al op niveau eerste klas middelbare school. En rekenen alvast met wiskunde sommen. Nu de basisschool stof af is en de cito eindtoets wordt gemaakt. 

 

Er zijn veel meer details, zoals engels, informatica, typeles en andere vakken op school. Maar de vakken rekenen en taal staan op de voorgrond. En ongeveer ziet de wereld van een basisschool kind er zo als hierboven uit. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQjvpdShq6Jv0Mpdo4kJ-QNa de basisschool.

Kun je dus naar de middelbare school. een kind dat in groep 1 al niet kon tellen. Of in groep 3 nog niet kon optellen. Kan in groep 4 geen keersommen maken. En in groep 8 niet voorbereiden op de wiskunde van de middelbare school. 

Dan de middelbare school. 

Werken we met alle vakken, waarin kinderen straks een baan kunnen vinden. Zodat ze van alles wat weten en kunnen kiezen uit alle banen. Op hun eigen niveau. Er wordt toegewerkt van basisschool, naar vervolgopleiding. Het is een tijd tussen de basis en je uiteindelijke expertise. 

Na de middelbare school, volg je een vervolgopleiding. 

En wordt je iets. Een van de banen waar je zin in hebt en goed in bent, zul je op je eigen niveau gaan uitvoeren. Dankzij je vervolgopleidingen. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSe4MdlEC8j9RyKN61sJ6MVeel kinderen gaan na MBO naar HBO. En zelfs de universiteit. 

De een had nu eenmaal meer tijd nodig dan de ander. Maar ieder krijgt de kans om zich volledig te ontwikkelen. 

Daardoor eindigen veel meer mensen met een hogere opleiding in Nederland. 

Wat de kwaliteit van ons goed doet. Het leven van de mensen krijgt daarmee meer voldoening en met alle mensen gaat zo beter. Ieder krijgt daarmee ook meer inkomen. Omdat banen met een hogere eis, meer inkomen levert. 

 

Conclusie: wilde je in het begin al denken ach... 

Dan heb je al meteen een toekomst afgepakt van iemand of bemoeilijkt. Terwijl allemaal werken aan het beste uit onszelf halen gemakkelijker is en leuker is. We worden er gelukkiger van. 

 

Tip

Tip. Leraren hoeven niet zo nodig hulp van buiten af, maar moeten zelf hoger leren, of bijleren. Niet een typecursus achtige middag, maar echte studies. 

Op z'n minst elke leraar, ook de ouderen pas lesgeven op de basisschool als je boven een 8,5 haalt op de reken en taaltoets. Maar eigenlijk voor elk vak op de basisschool. En daarbij zo'n cijfer voor het vak lesgeven. 

Scholen krimpen toch, dus nu is er een mooi moment om alle leraren gelijk te trekken. Met lagere cijfers zijn eigenlijk klassenassistenten. Die eerlijkheid moet volledig doorgevoerd. 

 

images?q=tbn:ANd9GcR9Mdvvj0F3Ud-Z5QvhFF3Super tip! Wat betekent een leraar?

Daarbij zou het niveau van elke leraar dusdanig moeten zijn, dat het zelfs alle vakken die het geeft op een atje heeft staan (niveau 1e vwo/gymnasium) Zodat elk kind ook dat niveau kan halen op de basisschool, via die leraar. Daarbij heeft de leraren zo zelf meer zin  in het les geven. Je geeft namelijk je kunde door!  Dat is plezierig! 

Zonder die kunde op een atje, is er alleen een leeg vat, dat kan dirigeren. Maar wat dirigeer je dan? Je eigen lege vat. Denk eens aan een museum gids. Zonder z'n inzicht over dat wat het gaat laten zien, kan je hem net zo goed niet in huren. Of iemand die naai en borduur les geeft. Zonder inzicht in dat vak èn de liefde voor dat vak, geen workshop naaien en borduren. 

 

Gratis studies op Alison en Coursera. 

Kan dus zelf volledig wat je door geeft! 

www.alison.com is officieel level 3 en 5 in groot britannie. www.coursera.com heeft inmiddels helemaal gratis meer dan 800 universiteits modules en enkele hbo modules. 

Ook voor de vakken leraar. Educatie psychologie etc. 

 

Meer lezen?

http://www.coursera.com

http://www.alison.com

http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/82373-het-cito-leerlingvolgsysteem.html

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.