Resultaten Plazilla-Poll 25/10

Door Schweiz gepubliceerd op Friday 31 October 17:12

Het weekend komt er weer aan en dat betekent dat het weer tijd is voor de Plazilla-Poll. Vandaag gaan we de resultaten van de Plazilla-Poll van voorbije week eens bekijken. Hoewel ik er niet in slaagde er een eenduidige titel op te plakken, was het duidelijk dat de enquête ging over waarom sommige artikels - of auteurs - vaker gelezen worden dan andere en wat hier de achterliggende redenen zijn. 

De Plazilla-Poll werd ingevuld door 28 Plazillianen, waarvoor mijn dank. 

1. Verbanden zoeken ...

In het eerste deel van dit artikel gaan we de antwoorden op drie vragen bespreken en onderzoeken - nu ja, dat is misschien een groot woord - of er een verband is tussen: 

 1. wat men graag leest;
 2. wat men graag schrijft; 
 3. wat het meest gelezen wordt. 

Informatief [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 15 54%
Gemiddeld 12 43%
Niet graag 1 4%

Informatief [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 16 57%
Gemiddeld 7 25%
Niet graag 5 18%

Informatief [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 17 61%
Gemiddeld 5 18%
Weinig gelezen 6 21%

Veel Plazillianen schrijven graag informatief, velen lezen dat ook graag, dus worden informatieve artikels over het algemeen veel gelezen. Klinkt logisch! 

Persoonlijk [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 9 32%
Gemiddeld 14 50%
Niet graag 5 18%

Persoonlijk [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 9 32%
Gemiddeld 11 39%
Niet graag 8 29%

Persoonlijk [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 14 50%
Gemiddeld 10 36%
Weinig gelezen 4 14%

Deze is al iets minder logisch: hoewel de Plazillianen die graag persoonlijke artikels schrijven en / of lezen in de minderheid zijn, geeft men aan dat deze soort artikels erg vaak gelezen wordt! 

Fictie [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 15 54%
Gemiddeld 9 32%
Niet graag 4 14%

Fictie [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 14 50%
Gemiddeld 6 21%
Niet graag 8 29%

Fictie [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 8 29%
Gemiddeld 16 57%
Weinig gelezen 4 14%

Hier is het net het omgekeerde: de meerderheid leest het graag, en schrijft het ook graag, maar toch vindt men dat het maar gemiddeld gelezen wordt. 

Fotoreportage [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 15 54%
Gemiddeld 9 32%
Niet graag 4 14%

Fotoreportage [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 11 39%
Gemiddeld 5 18%
Niet graag 12 43%

Fotoreportage [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 14 50%
Gemiddeld 10 36%
Weinig gelezen 4 14%

Hier geldt het vraag-aanbodprincipe: de meerderheid leest het graag, maar er is slechts een minderheid die graag fotoreportages maken. Het aanbod is dus klein, maar de vraag groot. Gevolg: fotoreportages worden veel gelezen. 

Recept [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 5 18%
Gemiddeld 10 36%
Niet graag 13 46% 

Recept [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 8 29%
Gemiddeld 5 18%
Niet graag 15 54%

Recept [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 7 25%
Gemiddeld 14 50%
Weinig gelezen 7 25%

Recepten zijn overduidelijk geen populaire  artikels op Plazilla. 

Poëzie [Welk soort artikelen lees je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 9 32%
Gemiddeld 14 50%
Niet graag 5 18%

Poëzie [Welk soort artikelen schrijf je graag?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Graag 11 39%
Gemiddeld 7 25%
Niet graag 10 36%

Poëzie [Welk soort artikelen wordt het meest gelezen?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Veel gelezen 8 29%
Gemiddeld 16 57%
Weinig gelezen 4 14%

Ook al zijn er niet zo veel auteurs die graag poëzie schrijven, wordt deze soort artikels minder vaak gelezen. 

2. Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?

In dit deel gaan we op zoek naar de eisen die de Plazilliaan (onbewust) stelt bij het beslissen of hij een artikel nu wel of niet gaat lezen. 

Populaire auteur [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 8 29%
Gemiddeld 7 25%
Onbelangrijke reden 13 46%

Je hoeft helemaal niet populair te zijn om gelezen te worden ... 

Auteur is een 'vriend' [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 14 50%
Gemiddeld 12 43%
Onbelangrijke reden 2 7%

... maar langs de andere kant heb je best veel vrienden. Een paradox! 

Kwaliteit [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 21 75%
Gemiddeld 4 14%
Onbelangrijke reden 3 11%

Kwaliteit is zeker een must.  

Onderwerp [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 25 89%
Gemiddeld 2 7%
Onbelangrijke reden 1 4%

Kies je onderwerp zorgvuldig uit! 

Soort artikel [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 21 75%
Gemiddeld 4 14%
Onbelangrijke reden 3 11%

Zie deel 1 van dit artikel om te achterhalen welke soorten het liefst of vaakst worden gelezen.  

Foto bij artikel [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 4 14%
Gemiddeld 16 57%
Onbelangrijke reden 8 29%

Een foto is leuk, maar hoeft niet.  

Goede titel [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 12 43%
Gemiddeld 13 46%
Onbelangrijke reden 3 11%

Een goede titel is dan weer net iets belangrijker!  

Lengte [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 5 18%
Gemiddeld 17 61%
Onbelangrijke reden 6 21%

De lengte van je artikel is toch tamelijk belangrijk. Dan rest nu nog te vraag of de Plazilliaan liever lange of korte artikels heeft? 

Tussentitels en kopjes [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 4 14%
Gemiddeld 13 46%
Onbelangrijke reden 11 39%

Tussentitels hoeven niet.  

Sensatie [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 7 25%
Gemiddeld 12 43%
Onbelangrijke reden 9 32%

 Een beetje onenigheid hier. 

Correcte spelling, geen taalfouten [Waarom lees jij een artikel en waarom reageer jij erop?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Belangrijke reden 14 50%
Gemiddeld 7 25%
Onbelangrijke reden 7 25% 

Spelling wordt minder belangrijk bevonden dan ik dacht, enkel de helft van de Plazillianen vindt dat een correcte spelling belangrijk is. 

3. Akkoord of niet akkoord?

Sommige schrijvers krijgen veel aandacht ongeacht het onderwerp van het artikel.  [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 26 93%
Niet akkoord 0 0%
Geen mening 2 7%

Duidelijk.  

Roddels en ruzie krijgen te veel aandacht.  [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 22 79%
Niet akkoord 2 7%
Geen mening 4 14%

Eveneens duidelijk.  

Ik geef ook mijn mening als er een ruzie- of sensatieartikel is.  [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 10 36%
Niet akkoord 12 43%
Geen mening 6 21%

Minder duidelijk: hoewel vier van de vijf Plazillianen vinden dat roddels en ruzie te veel aandacht krijgen, is er nog altijd een aanzienlijk deel dat er zelf aandacht aan schenkt!  

Ik schrijf om te kunnen schrijven.  [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 18 64%
Niet akkoord 7 25%
Geen mening 3 11%

Het aantal lezers is toch niet zo belangrijk uiteindelijk. 

Ik schrijf voor de lezers, de reacties ... [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 14 50%
Niet akkoord 10 36%
Geen mening 4 14%  

Ik schrijf voor het geld.  [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 11 39%
Niet akkoord 14 50%
Geen mening 3 11%

Net de helft van de Plazillianen schrijft niet voor het geld.  

De algemene kwaliteit op Plazilla is te laag. [Akkoord of niet akkoord?]

chart?cht=bhs&chs=345x120&chbh=24%2C6&ch
Akkoord 12 43%
Niet akkoord 11 39%
Geen mening 5 18%

Ook hier onenigheid.  

Hoe voel je je als jouw nieuwste artikel weinig gelezen wordt?

 • Soms teleurgesteld, als je tevreden bent over het desbetreffende artikel. In andere gevallen maakt het me toch weinig uit. Daarbij zijn reacties belangrijker voor me dan lezersaantallen.
 • Teleurgesteld
 • Erg jammer
 • teleurstelling
 • ik trek het mij niet aan
 • Ondergewaardeerd
 • Ik vind het jammer
 • vind ik jammer
 • Boos
 • Eerst verbaasd, dan peinzend, en dan weer schrijflustig
 • maakt me niet uit
 • teleurgesteld
 • Heel onzeker
 • ik ben dan wel teleurgesteld,
 • twijfel
 • Kut -)
 • onverschillig, raak je aan gewend
 • onverschillig
 • nonchalant, dan niet…(klein beetje teleurgesteld)
 • Kut
 • Twijfelen aan de inhoud
 • Dan baal ik en dan begin ik sterk aan mezelf te twijfelen. Meestal haal ik het dan weg.

Welke specifieke artikelen scoren volgens jou goed en waarom?

 • Informatieve artikelen verdienen duidelijk het meest, maar persoonlijke artikelen en poëzie-artikelen (indien goed geschreven) (en indien gekende auteur) krijgen volgens mij het meeste reacties van Plazilianen.
 • Hoe gekker hoe mooier
 • De informatieve artikels over een onderwerp dat niet actueel is en altijd even begeerd blijft. (bv. geschiedenis, recepten, tutorials, enz.)
 • verhalen
 • Vriendjes en vriendinnen artikelen scoren goed, waarom is duidelijk
 • Informatieve artikelen van populaire schrijvers, omdat vaak de schrijver vertrouwen opwekt. Bijvoorbeeld Theun... Persoonlijke artikelen, vooral van mensen van de vaste kern.
 • Artikelen die gaan over een trend & als daar nog weinig van zijn. Dit wordt veel gezocht.
 • Het is jammer dat sensatieartikelen en persoonlijke drama's hoog scoren. Mooie verhalen en interessante artikelen verdwijnen hierdoor naar de achtergrond.
 • Geen idee, ik lees te weinig op plazilla
 • Er zijn op Plazilla maar een handvol schrijvers die artikelen leveren die kwalitatief iets voorstellen. De rest is vaak bagger. Blijkbaar is bij sommige auteurs het onderscheidend vermogen zo minimaal dat ze ook nog geloven wat in de reacties daaronder wordt gezegd, Tenslotte lijkt het bedoeld om aandacht te trekken en zo zelf de illusie te krijgen dat men nog iets presteert.
 • Ik hou van poëzie, verder een artikel met een persoonlijke noot lees ik graag. En ook informatieve artikelen waar het onderwerp me van boeit lees ik. En dan lees ik artikelen van schrijvers die ik als vriend beschouw .
 • Korte persoonlijke artikelen voor de "grote gemene deler".
 • Informatief, mensen lezen scannend. Sensatie en provocerende artikelen, geen idee waarom. Religie, vooral bij ongelovigen die zich aangesproken voelen.
 • Actuele zaken, juist omdat ze actueel zijn. Persoonlijke artikelen, omdat we interesse in elkaar hebben. Fotoreportages doen het ook goed.
 • ik werk met adsense en daar scoren recepten en info artikelen erg goed en verdienen ook erg goed, ong. 1 tot 2 euro per dag persoonlijke dingen zet ik niet op adsense, en die worden alleen door plazillianen gelezen en verdienen amper
 • Persoonlijke artikelen, omdat we sociale wezens zijn. Ruzie artikelen, omdat we sociale wezens zijn
 • Informatieve artikelen Artikelen nieuws van die dag
 • Korte verhalen, informatieve artikelen en lachwekkende artikelen. Dit leest makkelijk, is boeiend en ontspannend.
 • Dat is dus de vraag :) Geen idee waarom precies. 'Pakkend' en 'herkenbaar' scoort hoog maar ik kan mij voorstellen dat hier de meningen over verschillen. Ik denk ook dat als je veel op een ander reageert dat dit de ander aanzet om ook op jou te reageren. Ik ken goede schrijvers die meer lof verdienen maar zij gedragen zich 'egoïstisch' op Plazilla dus dan leest men misschien wel maar reageert niet.
 • Info en verhalen. Denk dat dat goed valt.
 • Ik weet niet of er een pijl valt te trekken op welke artikelen het beste scoren. Dit is afhankelijk van de auteur, diens vrienden, andere publicaties. Ik denk wel dat sensatieartikelen altijd goed scoren, omdat velen zich er in willen mengen.
 • Goed onderbouwde artikelen die niet vol taal- en schrijffouten staan.
 • Emotionele verhalen, omdat die voor velen herkenbaar zijn.
 • Info

Eventuele opmerkingen:

 • Plazilla is net een afvalbak Het is tegenwoordig veel onzin wat geschreven wordt. Dat haalt de site ver omlaag.
   
 • Ik baal van artikelen die geknipt, vertaald en geplakt worden vanaf het internet. Ik baal ook van kritiek dat de kwaliteit te laag zou zijn, ik denk eerder dat de verwachtingen dan te hoog zijn voor deze (vaak) gezellige site.
   
 • Ik heb ingevuld dat ik graag fotoreportages schrijf, maar helaas beschik in niet over een goede camera, het lijkt me wel ontzettend leuk om dat te kunnen en te doen, dus wie weet ooit..., en dan zou het zomaar kunnen dat ik niets liever doe dan dat..., een droom dus ;-)

   
 • Teveel kinnesinne en vriendjespolitiek. Komplotten, leugens en geroddel achter de schermen.
   
 • Ik stoor mij soms aan de overvloed aan artikelen over iemands persoonlijke leven. Anderen zullen dit net interessant vinden, maar ik kwam juist op Plazilla om informatieve artikels te lezen en te schrijven.
   
 • Bij de 'klagers' (dat er te weinig gereageerd wordt) kan ik meestal wel zien waarom dat is. Je mag dankbaar zijn voor lezers en reacties, dus dan mag je best de moeite doen om het artikel of verhaal netjes te plaatsen. Met 'netjes' bedoel ik: grammaticaal acceptabel en een afbeelding of het gebruik van kopjes is ook geen overbodige luxe. Een taalfout in de titel laat mij het artikel niet openen. Ik vind dit laatste trouwens een aframmeling voor de site.
   
 • - Kies je doelgroep, doe dat bewust en accepteer de consequenties.
  - maak geen onderscheid tussen normale en virtuele vriendschappen of ruzies. Alles is communicatie.
   
 • Wereldvrede en perfectie bestaan niet.
   
 • ik geniet wel van die heerlijke onbenullige ruzies over en weer men kent elkaar niet eens haha get a life denk ik dan
   
 • Ik denk dat het tijd wordt voor de moderatoren om zich te bezinnen over een kwaliteitsscan. Het zou fijn zijn als een artikel een bepaalde inhoud had, een bepaald level aan niveau. Misschien valt het zelfs in te delen in 'sterren': je krijgt bijvoorbeeld een ster als de spelingscheck niets aangeeft, een ster voor minimaal zoveel woorden in de categorieën buiten poëzie om, een ster voor afbeeldingen, enzovoorts.

 Volgende week een nieuwe Plazilla-Poll in deze zilla. 

Reacties (31) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant dat Plazillianen in deze poll elkaar zo sterk tegenspreken.
Veelzijdig lijkt me de juiste opmerking. :)
Mooi gedaan Sweiz, sommige opmerkingen eronder zijn trouwens minstens zo interessant, geeft toch ook weer te denken...
Even een aanvulling op het onderstaande, mijn camera is eenvoudiger dat die van Karazmin.
En verder ben ik weer helemaal op de hoogte van de Poll. Mooi uitgewerkt.
Dank je
Voor degene die opmerkte dat die geen goede camera heeft. Wat is een goede camera? Je hoeft geen honderden euro's uit te geven voor een fatsoenlijk toestel. Zelfs met een telefoon schijn je al aardige foto's te kunnen maken. Die van mij is er 1 zonder losse lenzen of zo. Het gaat meer om de fotograaf dan om de camera. Probeer het gewoon, wie weet verbaas je je zelf.
Dat is inderdaad waar.
Klopt Karazmin, maar ik heb ook een ¨baggertelefoon¨ ;-),
-ja..., ik was dat ;-)-, ik ga eens op zoek naar een camera, er is hier in de buurt zoveel moois tussen al het grijs te zien, denk dat er hele mooie contrasten vast te leggen zijn...
ik ben heel erg benieuwd! En ik wil je best helpen met op zoek te gaan naar een camera. :) Mijn telefoon kan niet eens foto's maken, trouwens. Alleen bellen en sms-en
heel interessant.
Het is een beetje zoals ik verwachtte.
We blijven dus gewoon veelzijdig met z'n allen.
Daar lijkt het op :)
Niet heel verrassend. Wel boeiend! Benieuwd naar de volgende...
Nog een weekje geduldig wachten!