Weekblog 45 Thema: Zalig!

Door Esther Scholten gepubliceerd op Friday 31 October 11:17

Gedicht van de week | 45

Zalig

 

Voordat ik begin met mijn weekblog maak ik u bekend dat ik ben gestopt met lezen uit de Bijbel uit gewone taal.

In plaats daarvan hanteer ik de NBG Bijbel.

 

Lezing volgens oecomenisch leesrooster, Mattheus 5 vers 1 tot en met 12

 

De zaligsprekingen.

 

Toen Hij nu de scharen zag ging Hij de berg op en nadat Hij zich had nedergezet,kwamen Zijn discipelen tot Hem.

En Hij opende Zijn mond en leerde hen,zeggende:

 

Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen,

Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden,

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven,

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden,

Zalig de reinen van hart, want zij zullen god zien.

Zalig de vredesstichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden,

Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt, om mijnentwil

 

Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Verblijdt u,want uw loon in de hemelen is groot,want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

 

Toen God weer begon te spreken, sprak Hij middels Zijn Zoon, de voornaamste Apostel, de grootste Profeet, de Messias en de Koning die spoedig komen zal. Jezus kwam een Nieuwe Verbond aankondigen en een nieuwe weg om met God te communiceren, een manier die los stond van de tempel, Jeruzalem, het Aäronitische priesterschap of bloedige, dierlijke offeranden. Zolang het op een behoorlijke en ordelijke manier gebeurde, kon God op elk moment, op elke plaats worden vereerd door hen die Zijn Geest hebben, want het was Gods bedoeling dat Zijn kinderen Hem in ieder aspect van hun leven zouden vereren. (via Holyhome.nl)

 

De Bergrede is een prachtige verhandeling die ons leert hoe God wil dat wij zijn, anders dan de anderen, apart gezet, levend naar Zijn voorbeeld. Dit druist soms in tegen tegen onze natuur, en dat vraagt overgave maar ook gebed en volharding. Het vraagt dat wij onze menselijke natuur onze oude ik afleggen en Hem volgen.

De berg rede geeft aan hoe wij kunnen leven om Zijn gebod, heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf te volbrengen.

We hebben 1 gebod en we hebben de handleiding gekregen hoe wij daar invulling aan kunnen geven.

Daar heb je een bereidwillige houding voor nodig.

Een ja, tegen God.

Het is eenvoudig maar door hoe de menselijke natuur en de toestand van de wereld is, is het ook weer heel moeilijk.

Toch mogen wij weten dat wij het niet alleen doen.

God is met ons.

Hoe zalig is dat!

 

 

Mijn gedicht:

 

Zalig en gezegend is Hij die

komt in de Naam van de Heer.

Zalig is Hij, wij wachten op

zijn wederkeer.

Zalig zijn wij, als wij Hem

lief hebben boven alles dat er is.

Zalig zijn wij als we Hem

verkiezen, want dan is er

geen echte duisternis.

Zalig is het gebod dat Hij ons gegeven heeft,

om lief te hebben God die leven geeft.

Om lief te hebben alle mensen op de aard.

Dit is de weg, naar de God die dan je leven spaart,

opdat je mag leven in aller eeuwigheid,

omringt door Vader, Zoon en Geest die,

een in wezen zijt.

 

Emmanuel, gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heer.

Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

Wij wachten op U.

Hallelujah Amen.

 

 

Gelukkig ben je, als je het Woord van God kent, het in je hart bewaard,

ernaar leeft en er anderen over verteld.

 

Amen.

 

Mocht u graag een lied willen afspelen dan raad ik u van ganser harte Heer wat een voorrecht aan.

Van alles op de wereld wat zo ogenschijnlijk belangerijk is is de liefde van God die trouw houd en ons nooit laat varen het allerbelangrijkste!

Laten wij Hem eren!

 

Ik wens iedereen een fijn weekeinde.

Ben je ziek, dan wens ik je de genezing door de Vader toe.

Voel je je alleen, God is met je, praat met Hem.

Ben je hongerig? Jezus is het levende Brood en Hij zal je nooit een steen geven.

Ben je eenzaam, schuil bij God.

God is het antwoord, op al je vragen.

Het Licht overwint!

 

 

Gods zegen lieve broeders en zusters, Esther Scholten

 

Een warm welkom ook op Facebook.

Ik waardeer het enorm als de berichten en blog gedeeld worden en ook als ik u kan helpen hoor ik dat graag.

Mijn website is www.estherscholten.nl mocht u meer willen lezen of weten.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Beetje Hemels hier.